ร่วมงานกับเรา!

เรามองหาคนที่มีประสบการณ์
หรือมีใจรักในการทำงานเป็นทีม
มีความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์

บริษัท iLoveJapanTours มีชื่อเสียงด้านความเป็นผู้นำในการนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และแม้ในตอนแรกจะมีเพียงผู้ก่อตั้งแค่สองคน แต่ระยะเวลากว่า 10 ปีก็พิสูจน์แล้วว่าบริษัทของเราก้าวหน้าและขยายกิจการได้กว้างขวาง จนมีสาขาอยู่ในประเทศไทย และให้บริการลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น ทีมงานจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา!

ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน
ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีหลักสำคัญในการทำงานร่วมกัน
ได้แก่ Training, Teamwork และ Technology
Image

Training

มีการ Training ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบของบริษัทฯ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
Image

TeamWork

การทำงานของเราเป็นระบบ Teamwork  พวกเราพร้อมสนับสนุนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานท่านอื่น และมีความยินดีที่ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพและพัฒนาขึ้น
Image

Technology

เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและระบบการทำงานที่สามารถช่วยให้พนักงานของเราดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผล ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงจะได้รับการอบรมในส่วนนี้ด้วย

ขั้นตอนการสมัคร

ทางบริษัทฯได้ออกแบบระบบการสมัครงานให้มีขั้นตอนที่ง่ายดายไม่ซับซ้อนและยินดีที่จะมอบแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณมากที่สุด!

1. ตรวจสอบตำแหน่งงาน

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่ว่างและส่งใบสมัครมาให้ทางบริษัทได้ใน Opportunities ทั้งนี้ 

โปรดแนบเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงถึงความตั้งใจจริงใน
การประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

2. ฝ่าย HR ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครภายในระยะ 2-4 สัปดาห์ และจะติดต่อกลับไปทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากต้องการให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทเป็นลำดับต่อไป

3. เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ

ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อทำความรู้จักกันระหว่างผู้สมัครและทีมงาน ทั้งนี้ ผู้มาสัมภาษณ์จะได้รับผลทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

ทางบริษัทฯได้ออกแบบระบบการสมัครงานให้มีขั้นตอนที่ง่ายดายไม่ซับซ้อนและยินดีที่จะมอบแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณมากที่สุด!

1. ตรวจสอบตำแหน่งงาน

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่ว่างและส่งใบสมัครมาให้ทางบริษัทได้ใน Opportunities ทั้งนี้ โปรดแนบเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงถึงความตั้งใจจริงในการประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

2. ฝ่าย HR ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครภายในระยะ 2-4 สัปดาห์ และจะติดต่อกลับไปทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากต้องการให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทเป็นลำดับต่อไป

3. เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ

ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อทำความรู้จักกันระหว่างผู้สมัครและทีมงาน ทั้งนี้ ผู้มาสัมภาษณ์จะได้รับผลทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร

ทางบริษัทฯได้ออกแบบระบบการสมัครงานให้มีขั้นตอนที่ง่ายดายไม่ซับซ้อนและยินดีที่จะมอบแนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณมากที่สุด!

1. ตรวจสอบตำแหน่งงาน

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่ว่างและส่งใบสมัครมาให้ทางบริษัทได้ใน Opportunities ทั้งนี้

โปรดแนบเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงถึงความตั้งใจจริงในการประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

2. ฝ่าย HR ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร

หลังจากได้รับข้อมูลการสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครภายในระยะ 2-4 สัปดาห์ และจะติดต่อกลับไปทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หากต้องการให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทเป็นลำดับต่อไป

3. เข้ามาสัมภาษณ์ที่บริษัทฯ

ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อทำความรู้จักกันระหว่างผู้สมัครและทีมงาน ทั้งนี้ ผู้มาสัมภาษณ์จะได้รับผลทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสัมภาษณ์

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

หากท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือเพิ่งจบการศึกษาและต้องการทำงานในตำแหน่งพนักงานชั่วคราว (พาร์ตไทม์)

สามารถดูรายละเอียดได้ใน โปรแกรมฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

หากท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือเพิ่งจบการศึกษาและต้องการทำงานในตำแหน่งพนักงานชั่วคราว (พาร์ตไทม์) สามารถดูรายละเอียดได้ใน โปรแกรมฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

หากท่านกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือเพิ่งจบการศึกษาและต้องการทำงานในตำแหน่งพนักงานชั่วคราว (พาร์ตไทม์) สามารถดูรายละเอียดได้ใน โปรแกรมฝึกงาน