กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ฝึกงาน (Internship)

ตำแหน่่ง ประเภทสัญญาจ้าง ระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
Video Editor นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Winter Program นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Summer Program นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Marketing Coordinator นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Graphic Designer นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Part Time Internship พนักงานชั่วคราว (Part time) ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Gap-Year Program พนักงานชั่วคราว (Part time) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
#