กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

Gap-Year Program

รหัสตำแหน่ง :
GYP
ประเภทสัญญาจ้าง :
พนักงานชั่วคราว (Part time)
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มีประสบการณ์การทำงาน
ระดับการศึกษา :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
เงินเดือน :
8,000-10,000 THB
สถานที่ตั้ง :
กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

คำอธิบาย

ภาพรวม

การฝึกงานหลักสูตรรี้มีระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกงานเกิดความเชี่ยวชาญในการตลาดและการท่องเที่ยวโดยตรง พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขายเพื่อปูทางสู่การทำงานในแผนกการขายระหว่างประเทศ

Gap-Year Program

การฝึกงานรูปแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีของผู้เข้าร่วมในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการทำตลาดเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับการทำงานในสถานการณ์จริงทั้งด้านการขาย การดูแลลูกค้า การสื่อสารโดยการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น) ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรนี้รองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 และอยู่ในระหว่างการพักการศึกษาหรือต้องการทำงานพาร์ตไทม์ในฐานะวิชาบังคับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการหยุดพักการศึกษาให้ชัดเจน และผู้สมัครจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับผู้สมัครที่สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ CRM ต่าง ๆ เช่น Salesforce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายในระยะเวลา 1-2 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงาน ทั้งนี้ช่วงเดือนที่เริ่มฝึกงานนั้น ทางบริษัทฯจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

สมัครได้อย่างไร

คลิกปุ่ม 'สมัคร' ด้านล่าง จากนั้น แนบเรซูเม่และจดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ; พร้อมระบุจุดแข็งของตัวผู้สมัครและแรงบันดาลใจที่ต้องการสมัครงานกับบริษัท I Love Japan Group

สมัคร