กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

Summer Program

รหัสตำแหน่ง :
Summer-2019
ประเภทสัญญาจ้าง :
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มีประสบการณ์การทำงาน
ระดับการศึกษา :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
สถานที่ตั้ง :
กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

คำอธิบาย

ภาพรวม

ผู้ที่เข้าฝึกงานช่วงหน้าร้อนที่บริษัท iLoveJapanGroup จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ตั้งแต่การฝึกอบรมที่เข้มข้นไปจนถึงโอกาสที่จะได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากผู้เชี่ยวชาญและได้ปฏิบัติงานจริงเหมือนเช่นพนักงานของบริษัท

Summer Program

การฝึกงานอยู่ในระยะ 8-12 สัปดาห์ มีการออกแบบการเรียนรู้ขอบเขตของการทำงานตลอดจนเรียนรู้ระบบงานภายในต่าง ๆ ทั้งในด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาด การฝึกงานนี้จะเริ่มจากการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาฝึกงานจะได้รับในฐานะหนึ่งในทีมงาน I Love Japan Group พร้อมกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมในสาขาที่นักศึกษามีความถนัด

หลังจากจบการอบรมพื้นฐานแล้ว นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานงานจริงพร้อมกับศึกษาภาระงานของตนอย่างสม่ำเสมอเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทฯ ยิ่งกว่านั้น นักศึกษาจะยังได้รับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การถ่ายทำ การผลิตสื่อการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแบรนด์และอื่น ๆ อีกมาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรการฝึกงานนี้รองรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 และมีความประสงค์ในการเรียนรู้การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางบริษัทต้องการบุคคลที่มีความสำเร็จโดดเด่น ผลการศึกษาที่น่าพอใจตลอดจนมีความสนใจในด้านการท่องเที่ยวและการตลาด

ระยะเวลาในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และต้องแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายในระยะเวลา 2-6 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงานในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษาและวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับแนวโน้มของลูกค้าในตลาดประเทศไทยและตลาดโลก
  • ร่วมออกบูธกับบริษัทในฐานะผู้ช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
  • รวบรวมข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวรวมทั้งออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นให้สามารถสนองตอบความต้องการลูกค้าให้มากที่สุด
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและฝ่ายทัวร์
  • สมัครได้อย่างไร

    คลิกปุ่ม 'สมัคร' ด้านล่าง จากนั้น แนบเรซูเม่ภาษาอังกฤษและจดหมายแนะนำตัวภาษาไทย; พร้อมระบุจุดแข็งของตัวผู้สมัครและแรงบันดาลใจที่ต้องการสมัครงานกับบริษัท I Love Japan Group

    สมัคร