กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

Video Editor

รหัสตำแหน่ง :
VDO-EDITOR
ประเภทสัญญาจ้าง :
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์ทำงาน :
ไม่มีประสบการณ์การทำงาน
ระดับการศึกษา :
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
สถานที่ตั้ง :
กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

คำอธิบาย

ภาพรวม

การฝึกงานที่บริษัท iLoveJapanGroup เป็นประสบการณ์การทำงานที่มีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมที่เข้มข้นไปจนถึงโอกาสในการเรียนรู้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่นจากทีมงานผู้มีประสบการณ์

การฝึกงานใช้ระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่ 3-5 เดือน มีการออกแบบการเรียนรู้ขอบเขตของการทำงานตลอดจนเรียนรู้ระบบงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องญี่ปุ่น การฝึกงานนี้จะเริ่มจากการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสิทธิประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับในฐานะหนึ่งในทีมงาน I Love Japan Group พร้อมกับการอบรมเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมตามความสามารถของผู้สมัคร

หลังจากที่จบการอบรมพื้นฐานแล้ว ผู้สมัครจะมีโอกาสเรียนรู้การทำงานงานจริงพร้อมกับศึกษาภาระงานอย่างสม่ำเสมอ เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทฯ และผู้สมัครจะยังได้รับประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะอาจารย์หรือบุคลากรชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในแวดวงของการศึกษา นอกจากนี้ผู้สมัครจะยังได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ การถ่ายทำ การผลิตสื่อการสอน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำแบรนด์และอื่น ๆ อีกมาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4
 • สามารถตัดต่อวิดีโอได้
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้
 • หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe Premier หรือ/และ After Effect ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตัดต่อคลิปวิดีโอและคลิปบทเรียนของไอเลิฟเจแปนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

  สามารถสมัครได้ทุกช่วงเวลา โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์การฝึกงานล่วงหน้าให้ทางบริษัทฯทราบภายในระยะเวลา 1-2 เดือน ก่อนการเริ่มฝึกงาน

  สมัครได้อย่างไร

 • คลิกปุ่ม 'สมัคร' ด้านล่าง จากนั้น ส่งเรซูเม่ภาษาอังกฤษที่ระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงานและจดหมายแนะนำตัวภาษาไทย; พร้อมระบุจุดแข็งของตัวผู้สมัครและแรงบันดาลใจในการฝึกงานกับบริษัท I Love Japan Group
 • สำหรับผลงานออกแบบต่าง ๆ กรุณาแนบไฟล์ ส่งมาที่อีเมล job@ilovejapangroup.com พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับในแบบฟอร์ม
 • สมัคร