ชมคลองโอทารุชื่อดัง, วันที่ 3

พักผ่อนในโรงแรมหรูหราสไตล์ตะวันตก, เมืองชิโตเสะ, วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ, เมืองโอทารุ, วันที่ 2

ข้าวหน้าปลาดิบรวมพิเศษที่ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1

Hokkaido Express

5 วัน

SapporoOtaruNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ลิ้มรสปูขนญี่ปุ่นหลากสายพันธุ์ และชิมเนื้อวากิว Kuroge อันเลื่องชื่อ พร้อมเมนูแบบไม่อั้นอีกกว่า 130 รายการ, ซัปโปโร, วันที่ 1

ดื่มด่ำบรรยากาศเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น, โนโบริเบตสึ, วันที่ 3

สวนสาธารณะโอโดริ, ซัปโปโร, วันที่ 1

ช็อปปิงที่ถนนคนเดิน Sakaimachi , โอทารุ, วันที่ 2

ข้าวหน้าปลาดิบรวมพิเศษที่ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1
ลิ้มรสปูขนญี่ปุ่นหลากสายพันธุ์ และชิมเนื้อวากิว Kuroge อันเลื่องชื่อ พร้อมเมนูแบบไม่อั้นอีกกว่า 130 รายการ, ซัปโปโร, วันที่ 1
ช็อปปิงที่ถนนคนเดิน Sakaimachi , โอทารุ, วันที่ 2
พิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ, เมืองโอทารุ, วันที่ 2
ลิ้งลองชุดอาหารเฮอร์ริงสุดหรู : เมนูขึ้นชื่อของ Otaru Kihinkan, วันที่ 2
ชมคลองโอทารุชื่อดัง, วันที่ 3
ดาเตะจิไดมุระ, โนโบริเบตสึ, วันที่ 3
ดื่มด่ำบรรยากาศเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น, โนโบริเบตสึ, วันที่ 3
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 4
พักผ่อนในโรงแรมหรูหราสไตล์ตะวันตก, เมืองชิโตเสะ, วันที่ 4
รหัสทัวร์: CJ-03-TH
Hokkaido Express
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

SapporoOtaruNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,278 9,112 USD

  • เริ่มต้น 2,106 8,425 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,748 6,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,411 13,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,131 284,524 THB

  • เริ่มต้นRp 31,129,023 124,516,091 IDR

  • เริ่มต้น 145,258 581,032 RUB

  • เริ่มต้น 7,799 31,195 ILS

  • เริ่มต้น¥ 221,000 1,105,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,014 10,069 USD

  • เริ่มต้น 1,862 9,309 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,545 7,725 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,015 15,076 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,880 314,399 THB

  • เริ่มต้นRp 27,518,056 137,590,280 IDR

  • เริ่มต้น 128,408 642,040 RUB

  • เริ่มต้น 6,894 34,470 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,841 11,044 USD

  • เริ่มต้น 1,702 10,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 8,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,756 16,536 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,474 344,843 THB

  • เริ่มต้นRp 25,152,250 150,913,502 IDR

  • เริ่มต้น 117,368 704,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,301 37,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,777 12,438 USD

  • เริ่มต้น 1,643 11,499 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 9,543 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,661 18,624 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,482 388,375 THB

  • เริ่มต้นRp 24,280,638 169,964,464 IDR

  • เริ่มต้น 113,301 793,109 RUB

  • เริ่มต้น 6,083 42,581 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 1,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,677 13,413 USD

  • เริ่มต้น 1,550 12,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 10,291 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 20,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,352 418,819 THB

  • เริ่มต้นRp 22,910,961 183,287,686 IDR

  • เริ่มต้น 106,910 855,279 RUB

  • เริ่มต้น 5,740 45,918 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 1,575,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,351 USD

  • เริ่มต้น 1,474 13,269 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,223 11,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,388 21,489 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,792 448,125 THB

  • เริ่มต้นRp 21,790,316 196,112,843 IDR

  • เริ่มต้น 101,681 915,125 RUB

  • เริ่มต้น 5,459 49,132 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 1,680,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 15,308 USD

  • เริ่มต้น 1,415 14,153 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 11,745 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,292 22,921 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,800 478,000 THB

  • เริ่มต้นRp 20,918,703 209,187,033 IDR

  • เริ่มต้น 97,613 976,134 RUB

  • เริ่มต้น 5,241 52,407 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,782,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 16,238 USD

  • เริ่มต้น 1,365 15,012 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 12,458 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,210 24,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,093 507,022 THB

  • เริ่มต้นRp 20,171,607 221,887,674 IDR

  • เริ่มต้น 94,127 1,035,399 RUB

  • เริ่มต้น 5,054 55,589 ILS

  • เริ่มต้น¥ 158,000 1,896,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,440 17,276 USD

  • เริ่มต้น 1,331 15,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,105 13,255 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,156 25,868 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,955 539,458 THB

  • เริ่มต้นRp 19,673,542 236,082,508 IDR

  • เริ่มต้น 91,803 1,101,637 RUB

  • เริ่มต้น 4,929 59,145 ILS

  • เริ่มต้น¥ 154,000 2,002,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,403 18,242 USD

  • เริ่มต้น 1,297 16,866 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,077 13,996 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,101 27,314 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,817 569,617 THB

  • เริ่มต้นRp 19,175,478 249,281,214 IDR

  • เริ่มต้น 89,479 1,163,226 RUB

  • เริ่มต้น 4,804 62,452 ILS

  • เริ่มต้น¥ 152,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,385 19,390 USD

  • เริ่มต้น 1,281 17,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,063 14,877 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,074 29,034 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,248 605,467 THB

  • เริ่มต้นRp 18,926,446 264,970,241 IDR

  • เริ่มต้น 88,317 1,236,436 RUB

  • เริ่มต้น 4,742 66,382 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,250,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,367 20,502 USD

  • เริ่มต้น 1,264 18,955 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 15,730 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,047 30,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,679 640,179 THB

  • เริ่มต้นRp 18,677,414 280,161,205 IDR

  • เริ่มต้น 87,155 1,307,322 RUB

  • เริ่มต้น 4,679 70,188 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,368,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,349 21,577 USD

  • เริ่มต้น 1,247 19,949 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 16,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,019 32,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,110 673,753 THB

  • เริ่มต้นRp 18,428,381 294,854,103 IDR

  • เริ่มต้น 85,993 1,375,884 RUB

  • เริ่มต้น 4,617 73,869 ILS

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,465,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,321 22,461 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,766 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,014 17,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 33,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,256 701,352 THB

  • เริ่มต้นRp 18,054,833 306,932,164 IDR

  • เริ่มต้น 84,250 1,432,244 RUB

  • เริ่มต้น 4,523 76,895 ILS

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,574,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,303 23,454 USD

  • เริ่มต้น 1,205 21,685 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,000 17,995 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,951 35,119 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,687 732,365 THB

  • เริ่มต้นRp 17,805,801 320,504,418 IDR

  • เริ่มต้น 83,088 1,495,576 RUB

  • เริ่มต้น 4,461 80,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 141,000 2,679,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,285 24,411 USD

  • เริ่มต้น 1,188 22,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 986 18,729 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,924 36,551 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,118 762,240 THB

  • เริ่มต้นRp 17,556,769 333,578,608 IDR

  • เริ่มต้น 81,926 1,556,585 RUB

  • เริ่มต้น 4,398 83,570 ILS

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,780,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,267 25,331 USD

  • เริ่มต้น 1,171 23,420 EUR

  • เริ่มต้น£ 972 19,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,896 37,929 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,549 790,977 THB

  • เริ่มต้นRp 17,307,737 346,154,733 IDR

  • เริ่มต้น 80,763 1,615,269 RUB

  • เริ่มต้น 4,336 86,721 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2563 / 2020, ทัวร์ญี่ปุ่น คลองโอตารุ 2563 / 2020

'อเมซิง ฮอกไกโด' เป็นทัวร์นำเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวฮอกไกโดเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็น ทั้งยังได้ลิ้มลองอาหารทะเลที่อร่อยสดใหม่ รวมถึงได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยทัวร์นี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ได้ออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างการชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์ การชิมอาหารเลิศรสของเกาะ ตลอดจนการชอปปิงสินค้าชื่อดังที่เอาท์เล็ตสุดหรูเพื่อให้การเดินทางคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งท่านยังจะได้เยี่ยมชมเมืองไฮไลต์ต่าง ๆ ของฮอกไกโด อันได้แก่ ซัปโปโร โอทารุ และโนโบริเบตสึ อย่างครบเครื่องอีกด้วย

ทัวร์ อเมซิง ฮอกไกโด สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และรองรับลูกค้าผู้มาใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุ ดังนั้นหากท่านกำลังมองหาทัวร์ฮอกไกโดที่ครบเครื่องและคุ้มค่าในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นี่คือตัวเลือกที่ท่านและครอบครัวไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Classic Kanto Tokyo 5
Alpine Adventures เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 6
ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เริ่มที่ Nagoya จบที่ Nagoya 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2563 / 2020, ทัวร์ญี่ปุ่น คลองโอตารุ 2563 / 2020

'อเมซิง ฮอกไกโด' เป็นทัวร์นำเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวฮอกไกโดเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็น ทั้งยังได้ลิ้มลองอาหารทะเลที่อร่อยสดใหม่ รวมถึงได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยทัวร์นี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ได้ออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างการชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือประวัติศาสตร์ การชิมอาหารเลิศรสของเกาะ ตลอดจนการชอปปิงสินค้าชื่อดังที่เอาท์เล็ตสุดหรูเพื่อให้การเดินทางคุ้มค่าที่สุด อีกทั้งท่านยังจะได้เยี่ยมชมเมืองไฮไลต์ต่าง ๆ ของฮอกไกโด อันได้แก่ ซัปโปโร โอทารุ และโนโบริเบตสึ อย่างครบเครื่องอีกด้วย

ทัวร์ อเมซิง ฮอกไกโด สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และรองรับลูกค้าผู้มาใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุ ดังนั้นหากท่านกำลังมองหาทัวร์ฮอกไกโดที่ครบเครื่องและคุ้มค่าในระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นี่คือตัวเลือกที่ท่านและครอบครัวไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

วันที่ 1ซัปโปโร

สัมผัสความงดงามของเมืองซัปโปโร ชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง พร้อมแวะชมตลาดปลาชื่อดังและชมวิวมุมสูงของเมืองจากยอดเขาโมอิวะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2โอทารุ

เยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติของเมืองโอทารุผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมืองจนถึงยุคปัจจุบัน ตามด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และซีฟู้ดนานาชนิด!

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ

เดินทางไปโนโบริเบตสึ เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ ณ สวนสนุกธีมซามูไรย้อนยุค จากนั้นเข้าพักแบบสบาย ๆ ที่เรียวกังสุดหรูพร้อมเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

เดินสำรวจเส้นทางชมธรรมชาติอันงดงาม แช่เท้าในบ่อน้ำพุร้อนกลางธรรมชาติ พร้อมผูกมิตรเพื่อนใหม่ตัวโตที่สวนหมีโนโบริเบตสึ จากนั้นปิดทริปนี้ด้วยการชอปปิงแบรนด์เนม ณ เอาท์เล็ตที่ดีที่สุดในฮอกไกโด

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 5ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเช้า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 3 คืน และเรียงกัง 1 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 4 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติชิโตเสะ (CTS) โดยเดินทางมาถึงสนามบินชินชิโตเสะในช่วงเช้าและเดินทางกลับในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ส่วนเวลาของเที่ยวบินที่เหมาะสม ได้แก่ การเดินทางถึงญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันแรก และบินออกจากประเทศญี่ปุ่นช่วงสายในวันสุดท้ายของการเดินทาง
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดช่วงการเดินทางที่ระบุไว้ในทัวร์ (ยกเว้นช่วงเวลาอิสระ) โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนดนอกจากนี้ไกด์ของเราจะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ในวันที่ 1 - 4 แล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับท่านได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Amazing คิวชู เริ่มที่ Fukuoka จบที่ Fukuoka 5
East West เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
Amazing โตเกียว ฟูจิ Tokyo 5

วันที่ 1

  Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

อาหารกลางวัน New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - ออกจากสนามบินและเดินทางสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวน พร้อมเดินไปยังสถานีโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปยังตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:50 - ตลาดนิโจ
 • 13:50 - 14:00 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโร และ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมหอนาฬิกาซัปโปโร และ หอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:00 - 15:10 - เดินไปยังย่านทานุกิโคจิ
 • 15:00 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโคจิ
 • 17:00 - 17:30 - ออกเดินทางไปยังสถานี Sanroku (สถานีกระเช้าลอยฟ้าที่ไปยังภูเขาโมอิวะ)
 • 17:30 - 18:00 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปยังสถานี Moiwa Chufuku
 • 18:00 - 18:30 - ภูเขาโมอิวะ (เยี่ยมชมพร้อมถ่ายภาพภูเขาโมอิวะไว้เป็นที่ระลึก)
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางกลับเข้าเมือง
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 20:20 - 21:00 - เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
 • 21:00 - ถึงโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาดิบทะเล (ไข่หอยเม่นหรือแซลมอน)

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทางเราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองซัปโปโร โดยจุดหมายแรกที่จะไปเยี่ยมชม ได้แก่ โรงงาน Shiroi Koibito ซึ่งเป็นโรงงานช็อกโกแลตอันโด่งดังเนื่องจากผลิตขนมของฝากต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ จากนั้นจะเป็นการเดินเที่ยวสวนโอโดริที่ถือเป็นปอดสีเขียวกลางเมืองซัปโปโร และต่อด้วยตลาดนิโจที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสด ในช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ จากนั้นท่าจะได้ชมวิวมุมสูงของเมืองซัปโปโรกันที่ภูเขาโมอิวะ และเดินทางกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2

  Otaru
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มการเดินทาง
 • 10:00 - ถึงโอทารุ
 • 10:00 - 10:30 - เยี่ยมชมโรงกลั่นสุราทานากะ
 • 10:30 - 10:35 - เดินไปยังพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 10:35 - 11:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 11:00 - 11:30 - โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ
 • 11:30 - 12:00 - ร้าน Snoopy Chaya
 • 12:00 - 12:15 - เดินทางไปยังโอทารุ คิฮินคัง
 • 12:15 - 13:00 - เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวประมงปลาแฮร์ริงและคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่า
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 14:45 - เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ
 • 14:45 - 15:30 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ
 • 15:30 - 15:45 - เดินทางไปยังบริเวณคลองโอทารุ
 • 15:45 - 16:30 - เดินชมคลองโอทารุ
 • 16:30 - 17.30 - เดินทางกลับสู่ที่พักในซัปโปโร และเวลาอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาแฮร์ริง

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทางจะเป็นการมุ่งหน้าสู่โอทารุ เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเวนิสแห่งญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ถนนคนเดินซาไกมาจิเพื่อชมอาคารต่างๆ จากนั้นจะเป็นการชมคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่าซึ่งเป็นคหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขายปลาแฮร์ริง ในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโอทารุผ่านการจัดแสดงข้อมูล ณ พิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ และชมคลองโอทารุซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพประจำเมือง จากนั้นเราจะเดินทางกลับเมืองซัปโปโรเพื่อพักผ่อนต่อไป

วันที่ 3

  Noboribetsu
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Noboribetsu Onsen Kyo Takinoya เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปโนโบริเบตสึ
 • 10:30 - 13:00 - เดินทางถึงสวนสนุกโนโบริเบตสึดาเตะจิไดมุระ และเพลิดเพลินกับเครื่องเล่น
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไปยังที่พักในโนโบริเบตสึ และเข้าเช็กอิน
 • 15:00 - 18:00 - เช็กอินและพักผ่อน
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - อิสระในการพักผ่อน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดโซบะ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ โดยเริ่มจากโนโบริเบตสึดาเตะ จิไดมุระ สวนสนุกที่ออกแบบเป็นธีมยุคเอโดะ ภายในมีเครื่องเล่นมากมาย รวมไปถึงมีกิจกรรมการใส่ชุดกิโมโน พร้อมชมการแสดงของเหล่านินจาและซามูไร เราจะให้ท่านได้ใช้เวลาอิสระกับครอบครัวที่สวนสนุกแห่งนี้กันอย่างเต็มที่ตลอดช่วงครึ่งวันเช้า จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะเดินทางเข้าที่พักเพื่อทำการเช็กอินและมอบเวลาอิสระที่เหลือในช่วงบ่ายให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า Crowne Plaza Chitose สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:30 - เดินทางไปยังจิโกกุดานิ
 • 09:30 - 11:00 - เยี่ยมชมจิโกกุดานิและบ่อน้ำพุร้อนโอยุนุมะ พร้อมเส้นทางสำรวจธรรมชาติ (Hell Hike)
 • 11:00 - 12:00 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 12:00 - 13:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองชิโตเสะ และเดินทางไปยังชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์เรระ
 • 13:00 - 14:00 - ชอปปิงที่เอาท์เล็ต
 • 14:00 - 15:30 - เวลาอิสระในการชอปปิง
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปโรงแรมในชิโตเสะ
 • 16:00 - เช็กอินที่โรงแรมพร้อมเวลาอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นแบบโฮมเมดภายในเรียวกัง

กิจกรรม