กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

พักค้างคืนในเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมท่ามกลางทิวทัศน์งดงามของภูเขาไฟฟูจิ, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4

หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ), วัดโคโตคุอิน, คามาคุระ, วันที่ 3

ลิ้มรสเมนูเห็ดมัตสึทาเกะเป็นอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น, ฟูจิ, วันที่ 4

Classic Kanto

5 วัน

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

พักผ่อนในโรงแรมแบบดั้งเดิม พร้อมบ่อน้ำร้อนตกแต่งสไตล์โมเดิร์น, โตเกียว, วันที่ 1

น้ำตกเคงอน, นิกโก้, วันที่ 2

ทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเน่, วันที่ 5

อีกมุมหนึ่งของศาลเจ้าโทโชงู, นิกโก้, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, วันที่ 1
ศาลเจ้าเมจิ, โตเกียว, วันที่ 1
รับประทานชุดซูชิพรีเมียม ณ ร้านอาหารในย่านกินซ่า, โตเกียว, วันที่ 1
พักผ่อนในโรงแรมแบบดั้งเดิม พร้อมบ่อน้ำร้อนตกแต่งสไตล์โมเดิร์น, โตเกียว, วันที่ 1
ศาลเจ้าโทโชงู, นิกโก้, วันที่ 2
อีกมุมหนึ่งของศาลเจ้าโทโชงู, นิกโก้, วันที่ 2
น้ำตกเคงอน, นิกโก้, วันที่ 2
สะพานชินเคียว (สะพานสู่สรวงสวรรค์), นิกโก้, วันที่ 2
หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ), วัดโคโตคุอิน, คามาคุระ, วันที่ 3
ย่านมินาโตะมิไร (Minato Mirai), โยโกฮาม่า, วันที่ 3
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4
ลิ้มรสเมนูเห็ดมัตสึทาเกะเป็นอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น, ฟูจิ, วันที่ 4
พักค้างคืนในเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมท่ามกลางทิวทัศน์งดงามของภูเขาไฟฟูจิ, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4
ทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเน่, วันที่ 5
ช็อปปิงที่ Gotemba Premium Outlets, วันที่ 5
ถนนคนเดินเมืองนาริตะ, วันที่ 5
รับประทานอารหารมื้อกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองนาริตะ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: CJ-04-TH
Classic Kanto
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 254,000 1,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 9,231 USD

  • เริ่มต้น 2,038 8,151 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 6,980 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 12,985 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 291,832 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 130,892,833 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 10,085 USD

  • เริ่มต้น 1,781 8,905 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,626 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 14,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 318,832 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 143,002,996 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 10,902 USD

  • เริ่มต้น 1,604 9,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 8,244 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 15,337 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 344,683 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 154,597,834 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 12,274 USD

  • เริ่มต้น 1,548 10,838 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 9,282 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 17,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 388,056 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 174,051,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 13,083 USD

  • เริ่มต้น 1,444 11,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 9,893 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 18,404 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 413,620 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 185,517,401 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 13,901 USD

  • เริ่มต้น 1,364 12,274 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,168 10,511 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 19,554 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,830 439,471 THB

  • เริ่มต้นRp 21,901,360 197,112,238 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,630,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 14,809 USD

  • เริ่มต้น 1,308 13,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 11,198 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 20,832 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 468,195 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 209,995,391 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 1,716,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,417 15,591 USD

  • เริ่มต้น 1,251 13,766 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,072 11,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,994 21,931 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,809 492,897 THB

  • เริ่มต้นRp 20,097,718 221,074,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 1,812,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,372 16,463 USD

  • เริ่มต้น 1,211 14,537 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 12,449 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,930 23,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,373 520,472 THB

  • เริ่มต้นRp 19,453,561 233,442,729 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 1,898,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,326 17,244 USD

  • เริ่มต้น 1,171 15,227 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,003 13,040 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,866 24,257 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,936 545,174 THB

  • เริ่มต้นRp 18,809,403 244,522,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,030,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,317 18,443 USD

  • เริ่มต้น 1,163 16,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 996 13,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,853 25,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,649 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 18,680,572 261,528,002 IDR

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,145,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 19,488 USD

  • เริ่มต้น 1,147 17,208 EUR

  • เริ่มต้น£ 982 14,737 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,828 27,414 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,075 616,122 THB

  • เริ่มต้นRp 18,422,909 276,343,628 IDR

  • เริ่มต้น¥ 140,000 2,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 20,351 USD

  • เริ่มต้น 1,123 17,970 EUR

  • เริ่มต้น£ 962 15,389 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,789 28,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,213 643,409 THB

  • เริ่มต้นRp 18,036,414 288,582,623 IDR

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,329,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,245 21,160 USD

  • เริ่มต้น 1,099 18,684 EUR

  • เริ่มต้น£ 941 16,001 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,751 29,766 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,351 668,973 THB

  • เริ่มต้นRp 17,649,919 300,048,629 IDR

  • เริ่มต้น¥ 134,000 2,412,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,217 21,914 USD

  • เริ่มต้น 1,075 19,350 EUR

  • เริ่มต้น£ 921 16,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,713 30,827 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,490 692,814 THB

  • เริ่มต้นRp 17,263,425 310,741,646 IDR

  • เริ่มต้น¥ 132,000 2,508,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,199 22,786 USD

  • เริ่มต้น 1,059 20,120 EUR

  • เริ่มต้น£ 907 17,230 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,687 32,053 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,915 720,388 THB

  • เริ่มต้นRp 17,005,762 323,109,473 IDR

  • เริ่มต้น¥ 130,000 2,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,181 23,622 USD

  • เริ่มต้น 1,043 20,858 EUR

  • เริ่มต้น£ 893 17,863 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,661 33,229 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,341 746,814 THB

  • เริ่มต้นRp 16,748,099 334,961,973 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 / 2019

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันโต’ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ที่สนใจประเพณีวัฒนธรรมดีงามของญี่ปุ่น บวกกับความล้ำหน้าแห่งยุคสมัย รวมถึงได้ลิ้มลองอาหารแสนอร่อย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์จึงตั้งใจจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นแบบ 5 วัน 4 คืน มาในทัวร์นี้ให้คุ้มค่ากับวันหยุดพักผ่อนของท่านอย่างที่สุด

รายการทัวร์เน้นท่องเที่ยวในเขตคันโต ได้แก่ กรุงโตเกียว โยโกฮาม่า คามาคุระ นิกโก้ ฮาโกเน่ และนาริตะ พร้อมเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำพุร้อนหรือรับประทานชาญี่ปุ่นในวัดเก่าแก่

อนึ่ง เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่ต้องเร่งรีบ ท่านจะได้พักค้างคืนในโตเกียวเป็นเวลา 3 คืน และเพลิดเพลินกับที่พักสไตล์ญี่ปุ่นอีก 1 คืนในบริเวณที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา ส่วนการเดินทางนั้นก็ไม่มีความซับซ้อนเพราะเราได้จัดเตรียมไกด์ที่มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Gateway to Japan เริ่มที่ Fukuoka จบที่ Fukuoka 5
Tohoku Express เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Classic Kansai เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562 / 2019

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันโต’ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ที่สนใจประเพณีวัฒนธรรมดีงามของญี่ปุ่น บวกกับความล้ำหน้าแห่งยุคสมัย รวมถึงได้ลิ้มลองอาหารแสนอร่อย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์จึงตั้งใจจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นแบบ 5 วัน 4 คืน มาในทัวร์นี้ให้คุ้มค่ากับวันหยุดพักผ่อนของท่านอย่างที่สุด

รายการทัวร์เน้นท่องเที่ยวในเขตคันโต ได้แก่ กรุงโตเกียว โยโกฮาม่า คามาคุระ นิกโก้ ฮาโกเน่ และนาริตะ พร้อมเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำพุร้อนหรือรับประทานชาญี่ปุ่นในวัดเก่าแก่

อนึ่ง เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่ต้องเร่งรีบ ท่านจะได้พักค้างคืนในโตเกียวเป็นเวลา 3 คืน และเพลิดเพลินกับที่พักสไตล์ญี่ปุ่นอีก 1 คืนในบริเวณที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา ส่วนการเดินทางนั้นก็ไม่มีความซับซ้อนเพราะเราได้จัดเตรียมไกด์ที่มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

ชมความไฮเทคตื่นเต้นและสัมผัสความเก่าแก่แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานอยู่ภายในเมืองเดียวได้อย่างกลมกลืน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2นิกโก้ › โตเกียว

พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและธรรมชาติอันสวยงาม

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 3คามาคุระ › โยโกฮาม่า › โตเกียว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองท่าริมทะเลอันเลื่องชื่อ ได้แก่ โยโกฮาม่า ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคอดีตสู่ยุคอนาคต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4คาวากุชิโกะ

เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ สัมผัสความงดงามอย่างเต็มตาของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมสัมผัสการพักค้างคืนในที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5ฮาโกเน่ › นาริตะ

ล่องเรือที่ทะเลสาบชื่อดังของฮาโกเน่และชมหุบเขาชื่อดัง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองนาริตะเพื่อชอปปิงส่งท้ายและมุ่งหน้าสู่สนามบินนาริตะเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกับความทรงจำอันแสนวิเศษ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 5 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 4

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) และออกจากสนามบินในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์ของเราจะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกหรือเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว อาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง ส่วนอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 4 ทั้งนี้ อาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Alpine Adventures เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 6
Hokkaido Express เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Five Capitals เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 12:00 - ชมย่านอาซากุสะและเข้าชมวัดเซนโซจิพร้อมสัมผัสการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารที่ย่านกินซ่า
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซูชิ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านชิบูย่า
 • 16:45 - 17:15 - เดินชมย่านชิบูย่าตามอัธยาศัย
 • 17:15 - 17:45 - เดินทางกลับโรงแรมที่พักและเวลาอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ชุดซูชิแบบพรีเมียม

กิจกรรม

การเดินทางทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมย่านเก่าแก่ นามว่า อาซากุสะ เป็นย่านที่มีชื่อเสียงจากโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ ทั้งยังมีถนนนาคามิเสะอันเลื่องชื่อที่เหมาะแก่การชอปปิง และเป็นที่ตั้งของวัดเซนโซจิที่อยู่คู่โตเกียวมาช้านาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกกับการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเพื่อชมย่านนี้ได้อีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่ย่านกินซ่าเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิสด ๆ จากทะเล สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมศาลเจ้าเมจิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (จักรพรรดิเมจิ) ถัดมา เตรียมสัมผัสสีสันแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและแฟชั่นทันสมัยกันที่ถนนทาเคชิตะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชิบูย่าหรือถ่ายภาพห้าแยกชิบูย่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อนเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2

  Nikko › Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:30 - เช็กเอาท์จากโรงแรมเดินทางสู่เมืองนิกโก้
 • 11:30 - 12:30 - ชมศาลเจ้าโทโชงู
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:45 - เดินทางไปทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • 14:45 - 15:30 - ชมน้ำตกเคงอน
 • 15:30 - 16:30 - ขับรถชมความงามในแถบ Oku-Nikko
 • 16:30 - 19:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 19:00 - เข้าสู่โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาย่างเกลือหรือฟองเต้าหู้

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง เราจะเดินทางสู่นิกโก้ ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และสวยงามของญี่ปุ่น โดยครึ่งวันเช้าท่านจะได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ได้แก่ ศาลเจ้าโทโชงู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสึ ผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในยุคแห่งไฟสงคราม

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย ทะเลสาบชูเซ็นจิและน้ำตกเคงอน ที่แห่งนี้ บรรยากาศโดยรอบจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาล จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อน และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในวันถัดไป!

วันที่ 3

  Kamakura › Yokohama › Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 11:00 - 11:45 - วัดโคโตคุอิน (พระใหญ่ไดบุทสึ)
 • 11:45 - 13:00 - ชมวัดฮาเสะเดระ
 • 13:00 - 13:30 - เดินทางสู่ถนน Komachi
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารในเมืองคามาคุระ
 • 15:00 - 16:00 - จิบน้ำชาที่วัดโจเมียวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางไปยัง Minato Mirai
 • 18:00 - 19:00 - ขึ้นชมวิวที่ตึก Yokohama Landmark Tower
 • 19:00 - 19:15 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า
 • 19:15 - 20:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า และรับประทานอาหารเย็น
 • 20:00 - 21:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 21:00 - ถึงโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

กิจกรรม

เช้าวันนี้ เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมอดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นแสนงดงาม นามว่า คามาคุระ ในอดีตเคยเป็นศูนย์การปกครองของโชกุนผู้ปกครองประเทศ ทั้งนี้ รายการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากการเข้าชมวัดเก่าแก่สองแห่ง ได้แก่ ‘โคโตคุอิน’ วัดที่มีพระใหญ่ไดบุทสึประดิษฐานคู่เมืองมาช้านาน และ ‘ฮาเสะเดระ’ วัดที่มีรูปแกะสลักไม้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นการรับประทานข้าวหน้าปลาไหลเป็นมื้อกลางวัน ต่อด้วยการลิ้มลองชาชั้นดีท่ามกลางสวนญี่ปุ่นภายในโจเมียวจิที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี

ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชม ‘Minato Mirai’ และจะได้ขึ้นตึกสูงประจำเมืองเพื่อชมวิวโดยรอบ จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ราเมงที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกรับประทานราเมงในร้านที่ถูกใจ และปิดท้ายด้วยการซื้อหาของฝากประจำถิ่นและเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวต่อไป

วันที่ 4

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Mifujien เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:30 - 13:00 - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นห้าหรือกระเช้าภูเขา Kachi Kachi
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านญี่ปุ่น)
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:00 - 15:15 - ชมทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:15 - 15:30 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:30 - เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าพักในเรียวกัง
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระและแช่น้ำร้อนพร้อมชมวิวฟูจิ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟต์ขาปูและอื่น ๆ อีกมาก)

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
อาหารชุดและขาปูญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่ 2 เราจะควบสองเมืองหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ การไปชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะและฮาโกเน่ โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปทะเลสาบคาวากุชิโกะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่าน จากนั้น ตามไปชมธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงและรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก และเดินทางต่อไปยังฮาโกเน่ เมืองตากอากาศชื่อดังใกล้กรุงโตเกียว ลำดับถัดมา เราจะพาท่านไปสัมผัสค่ำคืนพิเศษด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นเตรียมพักค้างคืนภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่หาได้ไม่ง่ายนักในทุกวันนี้

หมายเหตุ : ท่านใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูหนาว ทีมงานขอเสนอตัวเลือกพิเศษเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ ได้แก่ ถ้ำน้ำแข็งนารุซาวะ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีชื่อเสียงเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่เก็บก้อนน้ำแข็งเมื่อสมัยโบราณ เพื่อให้เหล่าโชกุนได้ใช้ในโอกาสพิเศษนั่นเอง

วันที่ 5

  Hakone › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปฮาโกเน่
 • 09:00 - 11:00 - ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิและสำรวจโอวาคุดานิ
 • 11:00 - 13:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหล)
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปห้างอิออน
 • 14:30 - 15:30 - ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 16:00 - เช็กอินที่สนามบินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะนำท่านไปฮาโกเน่เพื่อล่องเรือชมวิวธรรมชาติกลางขุนเขาในทะเลสาบอาชิ พร้อมรับประทานไข่ดำกันที่โอวาคุดานิ เมื่อสำรวจฮาโกเน่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเดินทางสู่เมืองนาริตะ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะนั่นเอง เมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้รับประทานอาการกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูสุดท้ายก่อนร่ำลาญี่ปุ่น ได้แก่ ข่าวหน้าปลาไหลสุดเลื่องชื่อ ถัดมา เราจะนำท่านไปส่งท้ายละลายทรัพย์กันที่ห้างอิออน โดยท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึกจากญี่ปุ่นได้ที่นี่ และเมื่อได้เวลานัดหมายแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 12:00 - ชมย่านอาซากุสะและเข้าชมวัดเซนโซจิพร้อมสัมผัสการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารที่ย่านกินซ่า
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซูชิ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านชิบูย่า
 • 16:45 - 17:15 - เดินชมย่านชิบูย่าตามอัธยาศัย
 • 17:15 - 17:45 - เดินทางกลับโรงแรมที่พักและเวลาอิสระ
อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

การเดินทางทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมย่านเก่าแก่ นามว่า อาซากุสะ เป็นย่านที่มีชื่อเสียงจากโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ ทั้งยังมีถนนนาคามิเสะอันเลื่องชื่อที่เหมาะแก่การชอปปิง และเป็นที่ตั้งของวัดเซนโซจิที่อยู่คู่โตเกียวมาช้านาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกกับการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเพื่อชมย่านนี้ได้อีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่ย่านกินซ่าเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิสด ๆ จากทะเล สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมศาลเจ้าเมจิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (จักรพรรดิเมจิ) ถัดมา เตรียมสัมผัสสีสันแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและแฟชั่นทันสมัยกันที่ถนนทาเคชิตะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชิบูย่าหรือถ่ายภาพห้าแยกชิบูย่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อนเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ชุดซูชิแบบพรีเมียม
 Nikko › Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:30 - เช็กเอาท์จากโรงแรมเดินทางสู่เมืองนิกโก้
 • 11:30 - 12:30 - ชมศาลเจ้าโทโชงู
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:45 - เดินทางไปทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • 14:45 - 15:30 - ชมน้ำตกเคงอน
 • 15:30 - 16:30 - ขับรถชมความงามในแถบ Oku-Nikko
 • 16:30 - 19:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 19:00 - เข้าสู่โรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง เราจะเดินทางสู่นิกโก้ ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และสวยงามของญี่ปุ่น โดยครึ่งวันเช้าท่านจะได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ได้แก่ ศาลเจ้าโทโชงู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสึ ผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในยุคแห่งไฟสงคราม

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย ทะเลสาบชูเซ็นจิและน้ำตกเคงอน ที่แห่งนี้ บรรยากาศโดยรอบจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาล จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อน และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในวันถัดไป!

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาย่างเกลือหรือฟองเต้าหู้

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kamakura › Yokohama › Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 11:00 - 11:45 - วัดโคโตคุอิน (พระใหญ่ไดบุทสึ)
 • 11:45 - 13:00 - ชมวัดฮาเสะเดระ
 • 13:00 - 13:30 - เดินทางสู่ถนน Komachi
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารในเมืองคามาคุระ
 • 15:00 - 16:00 - จิบน้ำชาที่วัดโจเมียวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางไปยัง Minato Mirai
 • 18:00 - 19:00 - ขึ้นชมวิวที่ตึก Yokohama Landmark Tower
 • 19:00 - 19:15 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า
 • 19:15 - 20:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า และรับประทานอาหารเย็น
 • 20:00 - 21:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 21:00 - ถึงโรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เช้าวันนี้ เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมอดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นแสนงดงาม นามว่า คามาคุระ ในอดีตเคยเป็นศูนย์การปกครองของโชกุนผู้ปกครองประเทศ ทั้งนี้ รายการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากการเข้าชมวัดเก่าแก่สองแห่ง ได้แก่ ‘โคโตคุอิน’ วัดที่มีพระใหญ่ไดบุทสึประดิษฐานคู่เมืองมาช้านาน และ ‘ฮาเสะเดระ’ วัดที่มีรูปแกะสลักไม้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นการรับประทานข้าวหน้าปลาไหลเป็นมื้อกลางวัน ต่อด้วยการลิ้มลองชาชั้นดีท่ามกลางสวนญี่ปุ่นภายในโจเมียวจิที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี

ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชม ‘Minato Mirai’ และจะได้ขึ้นตึกสูงประจำเมืองเพื่อชมวิวโดยรอบ จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ราเมงที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกรับประทานราเมงในร้านที่ถูกใจ และปิดท้ายด้วยการซื้อหาของฝากประจำถิ่นและเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:30 - 13:00 - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นห้าหรือกระเช้าภูเขา Kachi Kachi
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านญี่ปุ่น)
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:00 - 15:15 - ชมทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:15 - 15:30 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:30 - เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าพักในเรียวกัง
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระและแช่น้ำร้อนพร้อมชมวิวฟูจิ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟต์ขาปูและอื่น ๆ อีกมาก)
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Mifujien เรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่ 2 เราจะควบสองเมืองหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ การไปชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะและฮาโกเน่ โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปทะเลสาบคาวากุชิโกะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่าน จากนั้น ตามไปชมธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงและรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก และเดินทางต่อไปยังฮาโกเน่ เมืองตากอากาศชื่อดังใกล้กรุงโตเกียว ลำดับถัดมา เราจะพาท่านไปสัมผัสค่ำคืนพิเศษด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นเตรียมพักค้างคืนภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่หาได้ไม่ง่ายนักในทุกวันนี้

หมายเหตุ : ท่านใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูหนาว ทีมงานขอเสนอตัวเลือกพิเศษเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ ได้แก่ ถ้ำน้ำแข็งนารุซาวะ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีชื่อเสียงเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่เก็บก้อนน้ำแข็งเมื่อสมัยโบราณ เพื่อให้เหล่าโชกุนได้ใช้ในโอกาสพิเศษนั่นเอง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
อาหารชุดและขาปูญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Hakone › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปฮาโกเน่
 • 09:00 - 11:00 - ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิและสำรวจโอวาคุดานิ
 • 11:00 - 13:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหล)
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปห้างอิออน
 • 14:30 - 15:30 - ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 16:00 - เช็กอินที่สนามบินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะนำท่านไปฮาโกเน่เพื่อล่องเรือชมวิวธรรมชาติกลางขุนเขาในทะเลสาบอาชิ พร้อมรับประทานไข่ดำกันที่โอวาคุดานิ เมื่อสำรวจฮาโกเน่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเดินทางสู่เมืองนาริตะ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะนั่นเอง เมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้รับประทานอาการกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูสุดท้ายก่อนร่ำลาญี่ปุ่น ได้แก่ ข่าวหน้าปลาไหลสุดเลื่องชื่อ ถัดมา เราจะนำท่านไปส่งท้ายละลายทรัพย์กันที่ห้างอิออน โดยท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึกจากญี่ปุ่นได้ที่นี่ และเมื่อได้เวลานัดหมายแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,962 11,847 USD

  • เริ่มต้น 2,615 10,461 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,240 8,959 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,166 16,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,639 374,556 THB

  • เริ่มต้นRp 41,999,078 167,996,313 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 12,810 USD

  • เริ่มต้น 2,262 11,312 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 9,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 18,021 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 405,003 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 181,652,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,299 13,792 USD

  • เริ่มต้น 2,030 12,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,738 10,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,233 19,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,671 436,025 THB

  • เริ่มต้นRp 32,594,377 195,566,260 IDR

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 15,327 USD

  • เริ่มต้น 1,933 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,656 11,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,080 21,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,224 484,567 THB

  • เริ่มต้นRp 31,048,398 217,338,788 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 16,281 USD

  • เริ่มต้น 1,797 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,863 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,341 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 28,858,262 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 17,253 USD

  • เริ่มต้น 1,693 15,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 13,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 24,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 545,462 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 244,651,072 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 18,171 USD

  • เริ่มต้น 1,604 16,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 13,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 25,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 574,472 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 257,663,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 19,188 USD

  • เริ่มต้น 1,540 16,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 14,510 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 26,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 606,643 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 272,092,188 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 20,170 USD

  • เริ่มต้น 1,484 17,810 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 15,252 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 28,373 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 637,664 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 286,005,993 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,412 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 23,577 USD

  • เริ่มต้น 1,388 20,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 17,828 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 33,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 745,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 334,317,816 IDR

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 24,567 USD

  • เริ่มต้น 1,356 21,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 18,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 34,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,543 776,687 THB

  • เริ่มต้นRp 21,772,528 348,360,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 25,485 USD

  • เริ่มต้น 1,324 22,503 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,134 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 35,849 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,394 805,698 THB

  • เริ่มต้นRp 21,257,202 361,372,437 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 26,493 USD

  • เริ่มต้น 1,300 23,393 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 20,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 37,268 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 837,581 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 375,672,736 IDR

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,445 27,447 USD

  • เริ่มต้น 1,276 24,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,092 20,755 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 38,610 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,671 867,741 THB

  • เริ่มต้นRp 20,484,213 389,200,047 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 28,528 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 21,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 40,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 901,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 404,530,999 IDR

11
  • เริ่มต้น¥ 369,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,353 13,410 USD

  • เริ่มต้น 2,960 11,841 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,535 10,140 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,716 18,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,990 423,961 THB

  • เริ่มต้นRp 47,538,834 190,155,336 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 288,000 1,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,617 15,700 USD

  • เริ่มต้น 2,310 13,863 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,872 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,681 22,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,724 496,344 THB

  • เริ่มต้นRp 37,103,480 222,620,881 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,040,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 18,534 USD

  • เริ่มต้น 2,046 16,366 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 14,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 26,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 585,962 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 262,816,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,290,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,081 20,806 USD

  • เริ่มต้น 1,837 18,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,573 15,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,927 29,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,777 657,771 THB

  • เริ่มต้นRp 29,502,420 295,024,200 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,409,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 21,887 USD

  • เริ่มต้น 1,757 19,326 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,505 16,550 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,799 30,788 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,905 691,952 THB

  • เริ่มต้นRp 28,214,105 310,355,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 2,532,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 23,004 USD

  • เริ่มต้น 1,693 20,313 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 17,395 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 32,360 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 727,282 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 326,201,429 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 2,665,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 24,213 USD

  • เริ่มต้น 1,645 21,380 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,408 18,309 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,620 34,060 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,883 765,484 THB

  • เริ่มต้นRp 26,410,463 343,336,023 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,828,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,835 25,694 USD

  • เริ่มต้น 1,621 22,687 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,582 36,143 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,022 812,304 THB

  • เริ่มต้นRp 26,023,969 364,335,562 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,970,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 26,984 USD

  • เริ่มต้น 1,588 23,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 20,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 37,958 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 853,092 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 382,629,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 3,104,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,763 28,201 USD

  • เริ่มต้น 1,556 24,902 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,333 21,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,479 39,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,724 891,581 THB

  • เริ่มต้นRp 24,993,316 399,893,064 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 29,346 USD

  • เริ่มต้น 1,524 25,912 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 22,191 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 41,281 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 927,773 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 416,125,836 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 3,348,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,690 30,418 USD

  • เริ่มต้น 1,492 26,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,278 23,001 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 42,789 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,426 961,667 THB

  • เริ่มต้นRp 23,962,664 431,327,956 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,477,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 31,590 USD

  • เริ่มต้น 1,468 27,894 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 23,888 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 44,438 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 998,720 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 447,947,224 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 32,707 USD

  • เริ่มต้น 1,444 28,881 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 24,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 46,010 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 1,034,050 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 463,793,502 IDR

12
  • เริ่มต้น¥ 369,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,353 13,410 USD

  • เริ่มต้น 2,960 11,841 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,535 10,140 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,716 18,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,990 423,961 THB

  • เริ่มต้นRp 47,538,834 190,155,336 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 288,000 1,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,617 15,700 USD

  • เริ่มต้น 2,310 13,863 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,872 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,681 22,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,724 496,344 THB

  • เริ่มต้นRp 37,103,480 222,620,881 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,040,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 18,534 USD

  • เริ่มต้น 2,046 16,366 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 14,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 26,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 585,962 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 262,816,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,290,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,081 20,806 USD

  • เริ่มต้น 1,837 18,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,573 15,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,927 29,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,777 657,771 THB

  • เริ่มต้นRp 29,502,420 295,024,200 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,409,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 21,887 USD

  • เริ่มต้น 1,757 19,326 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,505 16,550 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,799 30,788 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,905 691,952 THB

  • เริ่มต้นRp 28,214,105 310,355,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 2,532,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 23,004 USD

  • เริ่มต้น 1,693 20,313 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 17,395 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 32,360 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 727,282 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 326,201,429 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 2,665,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 24,213 USD

  • เริ่มต้น 1,645 21,380 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,408 18,309 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,620 34,060 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,883 765,484 THB

  • เริ่มต้นRp 26,410,463 343,336,023 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,828,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,835 25,694 USD

  • เริ่มต้น 1,621 22,687 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,582 36,143 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,022 812,304 THB

  • เริ่มต้นRp 26,023,969 364,335,562 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,970,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 26,984 USD

  • เริ่มต้น 1,588 23,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 20,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 37,958 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 853,092 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 382,629,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 3,104,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,763 28,201 USD

  • เริ่มต้น 1,556 24,902 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,333 21,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,479 39,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,724 891,581 THB

  • เริ่มต้นRp 24,993,316 399,893,064 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 29,346 USD

  • เริ่มต้น 1,524 25,912 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 22,191 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 41,281 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 927,773 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 416,125,836 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 3,348,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,690 30,418 USD

  • เริ่มต้น 1,492 26,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,278 23,001 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 42,789 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,426 961,667 THB

  • เริ่มต้นRp 23,962,664 431,327,956 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,477,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 31,590 USD

  • เริ่มต้น 1,468 27,894 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 23,888 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 44,438 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 998,720 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 447,947,224 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 32,707 USD

  • เริ่มต้น 1,444 28,881 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 24,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 46,010 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 1,034,050 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 463,793,502 IDR

13
  • เริ่มต้น¥ 369,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,353 13,410 USD

  • เริ่มต้น 2,960 11,841 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,535 10,140 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,716 18,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,990 423,961 THB

  • เริ่มต้นRp 47,538,834 190,155,336 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 288,000 1,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,617 15,700 USD

  • เริ่มต้น 2,310 13,863 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,872 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,681 22,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,724 496,344 THB

  • เริ่มต้นRp 37,103,480 222,620,881 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,040,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 18,534 USD

  • เริ่มต้น 2,046 16,366 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 14,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 26,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 585,962 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 262,816,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,290,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,081 20,806 USD

  • เริ่มต้น 1,837 18,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,573 15,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,927 29,267 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,777 657,771 THB

  • เริ่มต้นRp 29,502,420 295,024,200 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,409,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 21,887 USD

  • เริ่มต้น 1,757 19,326 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,505 16,550 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,799 30,788 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,905 691,952 THB

  • เริ่มต้นRp 28,214,105 310,355,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 2,532,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,917 23,004 USD

  • เริ่มต้น 1,693 20,313 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,450 17,395 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,697 32,360 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,607 727,282 THB

  • เริ่มต้นRp 27,183,452 326,201,429 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 2,665,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 24,213 USD

  • เริ่มต้น 1,645 21,380 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,408 18,309 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,620 34,060 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,883 765,484 THB

  • เริ่มต้นRp 26,410,463 343,336,023 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,828,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,835 25,694 USD

  • เริ่มต้น 1,621 22,687 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 19,429 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,582 36,143 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,022 812,304 THB

  • เริ่มต้นRp 26,023,969 364,335,562 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,970,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 26,984 USD

  • เริ่มต้น 1,588 23,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 20,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 37,958 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 853,092 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 382,629,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 3,104,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,763 28,201 USD

  • เริ่มต้น 1,556 24,902 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,333 21,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,479 39,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,724 891,581 THB

  • เริ่มต้นRp 24,993,316 399,893,064 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 29,346 USD

  • เริ่มต้น 1,524 25,912 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 22,191 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 41,281 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 927,773 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 416,125,836 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 3,348,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,690 30,418 USD

  • เริ่มต้น 1,492 26,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,278 23,001 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 42,789 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,426 961,667 THB

  • เริ่มต้นRp 23,962,664 431,327,956 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,477,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 31,590 USD

  • เริ่มต้น 1,468 27,894 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 23,888 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 44,438 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 998,720 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 447,947,224 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 32,707 USD

  • เริ่มต้น 1,444 28,881 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 24,733 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 46,010 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 1,034,050 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 463,793,502 IDR

14
  • เริ่มต้น¥ 369,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,353 13,410 USD

  • เริ่มต้น 2,960 11,841 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,535 10,140 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,716 18,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,990 423,961 THB

  • เริ่มต้นRp 47,538,834 190,155,336 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 288,000 1,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,617 15,700 USD

  • เริ่มต้น 2,310 13,863 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,872 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,681 22,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,724 496,344 THB

  • เริ่มต้นRp 37,103,480 222,620,881 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,040,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 18,534 USD

  • เริ่มต้น 2,046 16,366 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 14,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 26,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 585,962 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 262,816,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 <