รับประทานชุดซูชิพรีเมียม ณ ร้านอาหารในย่านกินซ่า, โตเกียว, วันที่ 1

น้ำตกเคงอน, นิกโก้, วันที่ 2

ถนนคนเดินเมืองนาริตะ, วันที่ 5

ทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเน่, วันที่ 5

Classic Kanto

5 วัน

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ), วัดโคโตคุอิน, คามาคุระ, วันที่ 3

รับประทานอารหารมื้อกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองนาริตะ, วันที่ 5

ย่านมินาโตะมิไร (Minato Mirai), โยโกฮาม่า, วันที่ 3

สะพานชินเคียว (สะพานสู่สรวงสวรรค์), นิกโก้, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, วันที่ 1
ศาลเจ้าเมจิ, โตเกียว, วันที่ 1
รับประทานชุดซูชิพรีเมียม ณ ร้านอาหารในย่านกินซ่า, โตเกียว, วันที่ 1
พักผ่อนในโรงแรมแบบดั้งเดิม พร้อมบ่อน้ำร้อนตกแต่งสไตล์โมเดิร์น, โตเกียว, วันที่ 1
ศาลเจ้าโทโชงู, นิกโก้, วันที่ 2
อีกมุมหนึ่งของศาลเจ้าโทโชงู, นิกโก้, วันที่ 2
น้ำตกเคงอน, นิกโก้, วันที่ 2
สะพานชินเคียว (สะพานสู่สรวงสวรรค์), นิกโก้, วันที่ 2
หลวงพ่อโต (ไดบุทสึ), วัดโคโตคุอิน, คามาคุระ, วันที่ 3
ย่านมินาโตะมิไร (Minato Mirai), โยโกฮาม่า, วันที่ 3
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4
ลิ้มรสเมนูเห็ดมัตสึทาเกะเป็นอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น, ฟูจิ, วันที่ 4
พักค้างคืนในเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมท่ามกลางทิวทัศน์งดงามของภูเขาไฟฟูจิ, คาวากุชิโกะ, วันที่ 4
ทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเน่, วันที่ 5
ช็อปปิงที่ Gotemba Premium Outlets, วันที่ 5
ถนนคนเดินเมืองนาริตะ, วันที่ 5
รับประทานอารหารมื้อกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารขึ้นชื่อของเมืองนาริตะ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: CJ-04-TH
Classic Kanto
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 369,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,399 13,597 USD

  • เริ่มต้น 3,050 12,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,637 10,546 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,965 19,861 AUD

  • เริ่มต้น฿ 102,983 411,930 THB

  • เริ่มต้นRp 48,113,519 192,454,075 IDR

  • เริ่มต้น 217,510 870,038 RUB

  • เริ่มต้น 12,037 48,149 ILS

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,948 14,740 USD

  • เริ่มต้น 2,645 13,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,286 11,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,306 21,530 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,307 446,537 THB

  • เริ่มต้นRp 41,724,461 208,622,303 IDR

  • เริ่มต้น 188,626 943,131 RUB

  • เริ่มต้น 10,439 52,194 ILS

  • เริ่มต้น¥ 288,000 1,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,653 15,919 USD

  • เริ่มต้น 2,381 14,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,058 12,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,875 23,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,377 482,260 THB

  • เริ่มต้นRp 37,552,015 225,312,087 IDR

  • เริ่มต้น 169,764 1,018,581 RUB

  • เริ่มต้น 9,395 56,370 ILS

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,515 17,605 USD

  • เริ่มต้น 2,257 15,797 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,951 13,654 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,674 25,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,190 533,333 THB

  • เริ่มต้นRp 35,596,180 249,173,263 IDR

  • เริ่มต้น 160,922 1,126,452 RUB

  • เริ่มต้น 8,906 62,339 ILS

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,040,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,349 18,793 USD

  • เริ่มต้น 2,108 16,864 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,822 14,576 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,431 27,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,167 569,335 THB

  • เริ่มต้นRp 33,249,180 265,993,436 IDR

  • เริ่มต้น 150,311 1,202,492 RUB

  • เริ่มต้น 8,318 66,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,211 19,898 USD

  • เริ่มต้น 1,984 17,856 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,715 15,433 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,229 29,065 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,981 602,825 THB

  • เริ่มต้นRp 31,293,345 281,640,109 IDR

  • เริ่มต้น 141,470 1,273,227 RUB

  • เริ่มต้น 7,829 70,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,290,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,110 21,096 USD

  • เริ่มต้น 1,893 18,930 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,636 16,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,081 30,815 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,911 639,106 THB

  • เริ่มต้นRp 29,859,067 298,590,671 IDR

  • เริ่มต้น 134,986 1,349,856 RUB

  • เริ่มต้น 7,470 74,703 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,409,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 22,192 USD

  • เริ่มต้น 1,810 19,914 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,565 17,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,947 32,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,120 672,317 THB

  • เริ่มต้นRp 28,555,178 314,106,955 IDR

  • เริ่มต้น 129,091 1,420,001 RUB

  • เริ่มต้น 7,144 78,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 2,532,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 23,325 USD

  • เริ่มต้น 1,744 20,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 18,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 34,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 706,645 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 330,144,795 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,492,505 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 82,597 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 2,665,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,889 24,551 USD

  • เริ่มต้น 1,695 22,030 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,465 19,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,759 35,861 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,213 743,763 THB

  • เริ่มต้นRp 26,729,733 347,486,524 IDR

  • เริ่มต้น 120,839 1,570,902 RUB

  • เริ่มต้น 6,687 86,936 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,828,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,861 26,052 USD

  • เริ่มต้น 1,670 23,378 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 20,206 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,718 38,054 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,375 789,254 THB

  • เริ่มต้นRp 26,338,566 368,739,921 IDR

  • เริ่มต้น 119,070 1,666,984 RUB

  • เริ่มต้น 6,590 92,253 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,970,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,824 27,360 USD

  • เริ่มต้น 1,637 24,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,415 21,221 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,664 39,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,259 828,885 THB

  • เริ่มต้นRp 25,817,010 387,255,150 IDR

  • เริ่มต้น 116,712 1,750,687 RUB

  • เริ่มต้น 6,459 96,885 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 3,104,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,787 28,595 USD

  • เริ่มต้น 1,604 25,659 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,386 22,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,611 41,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,143 866,282 THB

  • เริ่มต้นRp 25,295,454 404,727,268 IDR

  • เริ่มต้น 114,355 1,829,674 RUB

  • เริ่มต้น 6,329 101,257 ILS

  • เริ่มต้น¥ 190,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,750 29,755 USD

  • เริ่มต้น 1,571 26,701 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,358 23,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,557 43,464 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,026 901,447 THB

  • เริ่มต้นRp 24,773,898 421,156,274 IDR

  • เริ่มต้น 111,997 1,903,945 RUB

  • เริ่มต้น 6,198 105,367 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 3,348,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,713 30,842 USD

  • เริ่มต้น 1,538 27,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,329 23,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,503 45,051 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,910 934,379 THB

  • เริ่มต้นRp 24,252,343 436,542,169 IDR

  • เริ่มต้น 109,639 1,973,501 RUB

  • เริ่มต้น 6,068 109,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,477,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,686 32,031 USD

  • เริ่มต้น 1,513 28,743 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,308 24,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,462 46,787 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,073 970,381 THB

  • เริ่มต้นRp 23,861,176 453,362,342 IDR

  • เริ่มต้น 107,871 2,049,541 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 113,424 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,658 33,164 USD

  • เริ่มต้น 1,488 29,759 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,286 25,722 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,422 48,442 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,235 1,004,709 THB

  • เริ่มต้นRp 23,470,009 469,400,182 IDR

  • เริ่มต้น 106,102 2,122,044 RUB

  • เริ่มต้น 5,872 117,437 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 2563 / 2020, ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2563 / 2020

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันโต’ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ที่สนใจประเพณีวัฒนธรรมดีงามของญี่ปุ่น บวกกับความล้ำหน้าแห่งยุคสมัย รวมถึงได้ลิ้มลองอาหารแสนอร่อย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์จึงตั้งใจจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นแบบ 5 วัน 4 คืน มาในทัวร์นี้ให้คุ้มค่ากับวันหยุดพักผ่อนของท่านอย่างที่สุด

รายการทัวร์เน้นท่องเที่ยวในเขตคันโต ได้แก่ กรุงโตเกียว โยโกฮาม่า คามาคุระ นิกโก้ ฮาโกเน่ และนาริตะ พร้อมเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำพุร้อนหรือรับประทานชาญี่ปุ่นในวัดเก่าแก่

อนึ่ง เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่ต้องเร่งรีบ ท่านจะได้พักค้างคืนในโตเกียวเป็นเวลา 3 คืน และเพลิดเพลินกับที่พักสไตล์ญี่ปุ่นอีก 1 คืนในบริเวณที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา ส่วนการเดินทางนั้นก็ไม่มีความซับซ้อนเพราะเราได้จัดเตรียมไกด์ที่มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Tohoku Express เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Classic Kansai เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5
Alpine Adventures เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 2563 / 2020, ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2563 / 2020

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันโต’ ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ที่สนใจประเพณีวัฒนธรรมดีงามของญี่ปุ่น บวกกับความล้ำหน้าแห่งยุคสมัย รวมถึงได้ลิ้มลองอาหารแสนอร่อย พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์จึงตั้งใจจัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นแบบ 5 วัน 4 คืน มาในทัวร์นี้ให้คุ้มค่ากับวันหยุดพักผ่อนของท่านอย่างที่สุด

รายการทัวร์เน้นท่องเที่ยวในเขตคันโต ได้แก่ กรุงโตเกียว โยโกฮาม่า คามาคุระ นิกโก้ ฮาโกเน่ และนาริตะ พร้อมเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้สัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นระหว่างการเดินทางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแช่น้ำพุร้อนหรือรับประทานชาญี่ปุ่นในวัดเก่าแก่

อนึ่ง เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่ต้องเร่งรีบ ท่านจะได้พักค้างคืนในโตเกียวเป็นเวลา 3 คืน และเพลิดเพลินกับที่พักสไตล์ญี่ปุ่นอีก 1 คืนในบริเวณที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเต็มตา ส่วนการเดินทางนั้นก็ไม่มีความซับซ้อนเพราะเราได้จัดเตรียมไกด์ที่มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

ชมความไฮเทคตื่นเต้นและสัมผัสความเก่าแก่แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานอยู่ภายในเมืองเดียวได้อย่างกลมกลืน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2นิกโก้ › โตเกียว

พร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและธรรมชาติอันสวยงาม

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 3คามาคุระ › โยโกฮาม่า › โตเกียว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองท่าริมทะเลอันเลื่องชื่อ ได้แก่ โยโกฮาม่า ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคอดีตสู่ยุคอนาคต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4คาวากุชิโกะ

เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ สัมผัสความงดงามอย่างเต็มตาของภูเขาไฟฟูจิ พร้อมสัมผัสการพักค้างคืนในที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5ฮาโกเน่ › นาริตะ

ล่องเรือที่ทะเลสาบชื่อดังของฮาโกเน่และชมหุบเขาชื่อดัง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองนาริตะเพื่อชอปปิงส่งท้ายและมุ่งหน้าสู่สนามบินนาริตะเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมกับความทรงจำอันแสนวิเศษ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 5 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 4

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) และออกจากสนามบินในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์ของเราจะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกหรือเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว อาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง ส่วนอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 4 ทั้งนี้ อาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Hokkaido Express เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Platinum Ring เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 6
Alpine Adventures เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 6

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 12:00 - ชมย่านอาซากุสะและเข้าชมวัดเซนโซจิพร้อมสัมผัสการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารที่ย่านกินซ่า
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซูชิ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านชิบูย่า
 • 16:45 - 17:15 - เดินชมย่านชิบูย่าตามอัธยาศัย
 • 17:15 - 17:45 - เดินทางกลับโรงแรมที่พักและเวลาอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ชุดซูชิแบบพรีเมียม

กิจกรรม

การเดินทางทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมย่านเก่าแก่ นามว่า อาซากุสะ เป็นย่านที่มีชื่อเสียงจากโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ ทั้งยังมีถนนนาคามิเสะอันเลื่องชื่อที่เหมาะแก่การชอปปิง และเป็นที่ตั้งของวัดเซนโซจิที่อยู่คู่โตเกียวมาช้านาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกกับการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเพื่อชมย่านนี้ได้อีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่ย่านกินซ่าเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิสด ๆ จากทะเล สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมศาลเจ้าเมจิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (จักรพรรดิเมจิ) ถัดมา เตรียมสัมผัสสีสันแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและแฟชั่นทันสมัยกันที่ถนนทาเคชิตะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชิบูย่าหรือถ่ายภาพห้าแยกชิบูย่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อนเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2

  Nikko › Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:30 - เช็กเอาท์จากโรงแรมเดินทางสู่เมืองนิกโก้
 • 11:30 - 12:30 - ชมศาลเจ้าโทโชงู
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:45 - เดินทางไปทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • 14:45 - 15:30 - ชมน้ำตกเคงอน
 • 15:30 - 16:30 - ขับรถชมความงามในแถบ Oku-Nikko
 • 16:30 - 19:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 19:00 - เข้าสู่โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาย่างเกลือหรือฟองเต้าหู้

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง เราจะเดินทางสู่นิกโก้ ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และสวยงามของญี่ปุ่น โดยครึ่งวันเช้าท่านจะได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ได้แก่ ศาลเจ้าโทโชงู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสึ ผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในยุคแห่งไฟสงคราม

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย ทะเลสาบชูเซ็นจิและน้ำตกเคงอน ที่แห่งนี้ บรรยากาศโดยรอบจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาล จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อน และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในวันถัดไป!

วันที่ 3

  Kamakura › Yokohama › Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 11:00 - 11:45 - วัดโคโตคุอิน (พระใหญ่ไดบุทสึ)
 • 11:45 - 13:00 - ชมวัดฮาเสะเดระ
 • 13:00 - 13:30 - เดินทางสู่ถนน Komachi
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารในเมืองคามาคุระ
 • 15:00 - 16:00 - จิบน้ำชาที่วัดโจเมียวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางไปยัง Minato Mirai
 • 18:00 - 19:00 - ขึ้นชมวิวที่ตึก Yokohama Landmark Tower
 • 19:00 - 19:15 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า
 • 19:15 - 20:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า และรับประทานอาหารเย็น
 • 20:00 - 21:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 21:00 - ถึงโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

กิจกรรม

เช้าวันนี้ เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมอดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นแสนงดงาม นามว่า คามาคุระ ในอดีตเคยเป็นศูนย์การปกครองของโชกุนผู้ปกครองประเทศ ทั้งนี้ รายการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากการเข้าชมวัดเก่าแก่สองแห่ง ได้แก่ ‘โคโตคุอิน’ วัดที่มีพระใหญ่ไดบุทสึประดิษฐานคู่เมืองมาช้านาน และ ‘ฮาเสะเดระ’ วัดที่มีรูปแกะสลักไม้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นการรับประทานข้าวหน้าปลาไหลเป็นมื้อกลางวัน ต่อด้วยการลิ้มลองชาชั้นดีท่ามกลางสวนญี่ปุ่นภายในโจเมียวจิที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี

ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชม ‘Minato Mirai’ และจะได้ขึ้นตึกสูงประจำเมืองเพื่อชมวิวโดยรอบ จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ราเมงที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกรับประทานราเมงในร้านที่ถูกใจ และปิดท้ายด้วยการซื้อหาของฝากประจำถิ่นและเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวต่อไป

วันที่ 4

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Mifujien เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:30 - 13:00 - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นห้าหรือกระเช้าภูเขา Kachi Kachi
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านญี่ปุ่น)
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:00 - 15:15 - ชมทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:15 - 15:30 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:30 - เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าพักในเรียวกัง
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระและแช่น้ำร้อนพร้อมชมวิวฟูจิ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟต์ขาปูและอื่น ๆ อีกมาก)

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
อาหารชุดและขาปูญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่ 2 เราจะควบสองเมืองหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ การไปชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะและฮาโกเน่ โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปทะเลสาบคาวากุชิโกะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่าน จากนั้น ตามไปชมธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงและรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก และเดินทางต่อไปยังฮาโกเน่ เมืองตากอากาศชื่อดังใกล้กรุงโตเกียว ลำดับถัดมา เราจะพาท่านไปสัมผัสค่ำคืนพิเศษด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นเตรียมพักค้างคืนภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่หาได้ไม่ง่ายนักในทุกวันนี้

หมายเหตุ : ท่านใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูหนาว ทีมงานขอเสนอตัวเลือกพิเศษเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ ได้แก่ ถ้ำน้ำแข็งนารุซาวะ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีชื่อเสียงเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่เก็บก้อนน้ำแข็งเมื่อสมัยโบราณ เพื่อให้เหล่าโชกุนได้ใช้ในโอกาสพิเศษนั่นเอง

วันที่ 5

  Hakone › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปฮาโกเน่
 • 09:00 - 11:00 - ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิและสำรวจโอวาคุดานิ
 • 11:00 - 13:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหล)
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปห้างอิออน
 • 14:30 - 15:30 - ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 16:00 - เช็กอินที่สนามบินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะนำท่านไปฮาโกเน่เพื่อล่องเรือชมวิวธรรมชาติกลางขุนเขาในทะเลสาบอาชิ พร้อมรับประทานไข่ดำกันที่โอวาคุดานิ เมื่อสำรวจฮาโกเน่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเดินทางสู่เมืองนาริตะ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะนั่นเอง เมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้รับประทานอาการกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูสุดท้ายก่อนร่ำลาญี่ปุ่น ได้แก่ ข่าวหน้าปลาไหลสุดเลื่องชื่อ ถัดมา เราจะนำท่านไปส่งท้ายละลายทรัพย์กันที่ห้างอิออน โดยท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึกจากญี่ปุ่นได้ที่นี่ และเมื่อได้เวลานัดหมายแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 หน่วยงานของญี่ปุ่นที่เฝ้าระวังเรื่องภูเขาไฟและแผ่นดินไหวได้ประกาศห้ามบุคคลทั่วไปทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปในพื้นที่หุบเขาโอวาคุดานิ เนื่องจากมีการตรวจพบการว่ามีแนวโน้มการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ซึ่งอาจส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณโดยรอบได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้กระเช้าหรือเส้นทางรถยนต์ที่นำทุกท่านขึ้นสู่หุบเขาจะถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่อื่นแทนในกรณีที่การเฝ้าระวังยังคงมีอยู่

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 12:00 - ชมย่านอาซากุสะและเข้าชมวัดเซนโซจิพร้อมสัมผัสการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารที่ย่านกินซ่า
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซูชิ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านชิบูย่า
 • 16:45 - 17:15 - เดินชมย่านชิบูย่าตามอัธยาศัย
 • 17:15 - 17:45 - เดินทางกลับโรงแรมที่พักและเวลาอิสระ
อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

การเดินทางทริปนี้เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมย่านเก่าแก่ นามว่า อาซากุสะ เป็นย่านที่มีชื่อเสียงจากโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ ทั้งยังมีถนนนาคามิเสะอันเลื่องชื่อที่เหมาะแก่การชอปปิง และเป็นที่ตั้งของวัดเซนโซจิที่อยู่คู่โตเกียวมาช้านาน นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนุกกับการนั่งรถลากสไตล์ญี่ปุ่นโบราณเพื่อชมย่านนี้ได้อีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่ย่านกินซ่าเพื่อรับประทานอาหารกลางวันเป็นซูชิสด ๆ จากทะเล สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมศาลเจ้าเมจิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น (จักรพรรดิเมจิ) ถัดมา เตรียมสัมผัสสีสันแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและแฟชั่นทันสมัยกันที่ถนนทาเคชิตะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชิบูย่าหรือถ่ายภาพห้าแยกชิบูย่าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก่อนเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ชุดซูชิแบบพรีเมียม
 Nikko › Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:30 - เช็กเอาท์จากโรงแรมเดินทางสู่เมืองนิกโก้
 • 11:30 - 12:30 - ชมศาลเจ้าโทโชงู
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:45 - เดินทางไปทะเลสาบชูเซ็นจิ
 • 14:45 - 15:30 - ชมน้ำตกเคงอน
 • 15:30 - 16:30 - ขับรถชมความงามในแถบ Oku-Nikko
 • 16:30 - 19:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 19:00 - เข้าสู่โรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง เราจะเดินทางสู่นิกโก้ ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่และสวยงามของญี่ปุ่น โดยครึ่งวันเช้าท่านจะได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ได้แก่ ศาลเจ้าโทโชงู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาโชกุนโตกุกาวะ อิเอยาสึ ผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในยุคแห่งไฟสงคราม

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย ทะเลสาบชูเซ็นจิและน้ำตกเคงอน ที่แห่งนี้ บรรยากาศโดยรอบจะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละฤดูกาล จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหลวงเพื่อให้ท่านได้พักผ่อน และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่อดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในวันถัดไป!

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาย่างเกลือหรือฟองเต้าหู้

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kamakura › Yokohama › Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 11:00 - 11:45 - วัดโคโตคุอิน (พระใหญ่ไดบุทสึ)
 • 11:45 - 13:00 - ชมวัดฮาเสะเดระ
 • 13:00 - 13:30 - เดินทางสู่ถนน Komachi
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันเป็นข้าวหน้าปลาไหล ณ ร้านอาหารในเมืองคามาคุระ
 • 15:00 - 16:00 - จิบน้ำชาที่วัดโจเมียวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางไปยัง Minato Mirai
 • 18:00 - 19:00 - ขึ้นชมวิวที่ตึก Yokohama Landmark Tower
 • 19:00 - 19:15 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า
 • 19:15 - 20:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า และรับประทานอาหารเย็น
 • 20:00 - 21:00 - เดินทางกลับโตเกียว
 • 21:00 - ถึงโรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hotel Centurion Grand Akasaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เช้าวันนี้ เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมอดีตเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นแสนงดงาม นามว่า คามาคุระ ในอดีตเคยเป็นศูนย์การปกครองของโชกุนผู้ปกครองประเทศ ทั้งนี้ รายการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นจากการเข้าชมวัดเก่าแก่สองแห่ง ได้แก่ ‘โคโตคุอิน’ วัดที่มีพระใหญ่ไดบุทสึประดิษฐานคู่เมืองมาช้านาน และ ‘ฮาเสะเดระ’ วัดที่มีรูปแกะสลักไม้ของพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ หลังจากนั้นจะเป็นการรับประทานข้าวหน้าปลาไหลเป็นมื้อกลางวัน ต่อด้วยการลิ้มลองชาชั้นดีท่ามกลางสวนญี่ปุ่นภายในโจเมียวจิที่มีความเก่าแก่หลายร้อยปี

ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองโยโกฮาม่า ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ รองจากโตเกียว ที่นี่ท่านจะได้เยี่ยมชม ‘Minato Mirai’ และจะได้ขึ้นตึกสูงประจำเมืองเพื่อชมวิวโดยรอบ จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ราเมงที่เปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกรับประทานราเมงในร้านที่ถูกใจ และปิดท้ายด้วยการซื้อหาของฝากประจำถิ่นและเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:30 - 13:00 - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นห้าหรือกระเช้าภูเขา Kachi Kachi
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นบ้านญี่ปุ่น)
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:00 - 15:15 - ชมทะเลสาบคาวากุชิโกะ
 • 15:15 - 15:30 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:30 - เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าพักในเรียวกัง
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระและแช่น้ำร้อนพร้อมชมวิวฟูจิ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟต์ขาปูและอื่น ๆ อีกมาก)
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Mifujien เรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่ 2 เราจะควบสองเมืองหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ การไปชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะและฮาโกเน่ โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปทะเลสาบคาวากุชิโกะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่าน จากนั้น ตามไปชมธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงและรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก และเดินทางต่อไปยังฮาโกเน่ เมืองตากอากาศชื่อดังใกล้กรุงโตเกียว ลำดับถัดมา เราจะพาท่านไปสัมผัสค่ำคืนพิเศษด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากนั้นเตรียมพักค้างคืนภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่หาได้ไม่ง่ายนักในทุกวันนี้

หมายเหตุ : ท่านใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูหนาว ทีมงานขอเสนอตัวเลือกพิเศษเพิ่มเติมที่แปลกใหม่ ได้แก่ ถ้ำน้ำแข็งนารุซาวะ ซึ่งเป็นถ้ำที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและมีชื่อเสียงเนื่องจากเคยใช้เป็นสถานที่เก็บก้อนน้ำแข็งเมื่อสมัยโบราณ เพื่อให้เหล่าโชกุนได้ใช้ในโอกาสพิเศษนั่นเอง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
อาหารชุดและขาปูญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Hakone › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปฮาโกเน่
 • 09:00 - 11:00 - ล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิและสำรวจโอวาคุดานิ
 • 11:00 - 13:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหล)
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปห้างอิออน
 • 14:30 - 15:30 - ช็อปปิ้งที่ห้างอิออน
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 16:00 - เช็กอินที่สนามบินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะนำท่านไปฮาโกเน่เพื่อล่องเรือชมวิวธรรมชาติกลางขุนเขาในทะเลสาบอาชิ พร้อมรับประทานไข่ดำกันที่โอวาคุดานิ เมื่อสำรวจฮาโกเน่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นการเดินทางสู่เมืองนาริตะ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะนั่นเอง เมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้รับประทานอาการกลางวัน ซึ่งเป็นเมนูสุดท้ายก่อนร่ำลาญี่ปุ่น ได้แก่ ข่าวหน้าปลาไหลสุดเลื่องชื่อ ถัดมา เราจะนำท่านไปส่งท้ายละลายทรัพย์กันที่ห้างอิออน โดยท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึกจากญี่ปุ่นได้ที่นี่ และเมื่อได้เวลานัดหมายแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2019 หน่วยงานของญี่ปุ่นที่เฝ้าระวังเรื่องภูเขาไฟและแผ่นดินไหวได้ประกาศห้ามบุคคลทั่วไปทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปในพื้นที่หุบเขาโอวาคุดานิ เนื่องจากมีการตรวจพบการว่ามีแนวโน้มการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ซึ่งอาจส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณโดยรอบได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้กระเช้าหรือเส้นทางรถยนต์ที่นำทุกท่านขึ้นสู่หุบเขาจะถูกปิดกั้นเพื่อความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่อื่นแทนในกรณีที่การเฝ้าระวังยังคงมีอยู่

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

2
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

3
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

4
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

5
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

6
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

7
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

8
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

9
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 19,456 USD

  • เริ่มต้น 1,587 17,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,372 15,090 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,584 28,419 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,584 589,429 THB

  • เริ่มต้นRp 25,034,676 275,381,440 IDR

  • เริ่มต้น 113,176 1,244,933 RUB

  • เริ่มต้น 6,263 68,896 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,704 20,451 USD

  • เริ่มต้น 1,529 18,352 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,322 15,862 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,489 29,873 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,631 619,570 THB

  • เริ่มต้นRp 24,121,954 289,463,445 IDR

  • เริ่มต้น 109,050 1,308,594 RUB

  • เริ่มต้น 6,035 72,419 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,649 21,437 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 16,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,409 31,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,956 649,432 THB

  • เริ่มต้นRp 23,339,620 303,415,062 IDR

  • เริ่มต้น 105,513 1,371,666 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 75,910 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,621 22,699 USD

  • เริ่มต้น 1,455 20,369 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 17,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,368 33,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,119 687,667 THB

  • เริ่มต้นRp 22,948,453 321,278,347 IDR

  • เริ่มต้น 103,744 1,452,422 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 80,379 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 2,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,594 23,906 USD

  • เริ่มต้น 1,430 21,452 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,542 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,328 34,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,282 724,227 THB

  • เริ่มต้นRp 22,557,287 338,359,298 IDR

  • เริ่มต้น 101,976 1,529,640 RUB

  • เริ่มต้น 5,643 84,652 ILS

  • เริ่มต้น¥ 169,000 2,704,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,557 24,910 USD

  • เริ่มต้น 1,397 22,353 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,320 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 36,386 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,165 754,648 THB

  • เริ่มต้นRp 22,035,731 352,571,692 IDR

  • เริ่มต้น 99,618 1,593,891 RUB

  • เริ่มต้น 5,513 88,208 ILS

  • เริ่มต้น¥ 165,000 2,805,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,520 25,840 USD

  • เริ่มต้น 1,364 23,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,179 20,042 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,049 782,835 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,175 365,740,975 IDR

  • เริ่มต้น 97,260 1,653,426 RUB

  • เริ่มต้น 5,383 91,503 ILS

  • เริ่มต้น¥ 162,000 2,916,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,492 26,863 USD

  • เริ่มต้น 1,339 24,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 20,835 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 39,238 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,212 813,814 THB

  • เริ่มต้นRp 21,123,008 380,214,147 IDR

  • เริ่มต้น 95,492 1,718,856 RUB

  • เริ่มต้น 5,285 95,124 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 3,021,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,465 27,830 USD

  • เริ่มต้น 1,314 24,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,136 21,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,140 40,651 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,375 843,118 THB

  • เริ่มต้นRp 20,731,841 393,904,986 IDR

  • เริ่มต้น 93,724 1,780,749 RUB

  • เริ่มต้น 5,187 98,549 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 3,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,446 28,926 USD

  • เริ่มต้น 1,298 25,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,122 22,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,113 42,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,816 876,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,471,063 409,421,270 IDR

  • เริ่มต้น 92,545 1,850,894 RUB

  • เริ่มต้น 5,122 102,431 ILS

10
  • เริ่มต้น¥ 326,000 1,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,003 12,013 USD

  • เริ่มต้น 2,695 10,780 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,387 17,547 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,982 363,928 THB

  • เริ่มต้นRp 42,506,794 170,027,177 IDR

  • เริ่มต้น 192,163 768,652 RUB

  • เริ่มต้น 10,635 42,538 ILS

  • เริ่มต้น¥ 282,000 1,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,598 12,989 USD

  • เริ่มต้น 2,331 11,656 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,015 10,075 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 18,973 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,702 393,511 THB

  • เริ่มต้นRp 36,769,681 183,848,405 IDR

  • เริ่มต้น 166,227 831,134 RUB

  • เริ่มต้น 9,199 45,996 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 1,518,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,331 13,984 USD

  • เริ่มต้น 2,091 12,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 10,846 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,404 20,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,609 423,652 THB

  • เริ่มต้นRp 32,988,402 197,930,410 IDR

  • เริ่มต้น 149,133 894,795 RUB

  • เริ่มต้น 8,253 49,519 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,220 15,541 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,722 12,054 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,243 22,701 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,260 470,818 THB

  • เริ่มต้นRp 31,423,734 219,966,141 IDR

  • เริ่มต้น 142,059 994,414 RUB

  • เริ่มต้น 7,862 55,032 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,508 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,814 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 12,804 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,014 24,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,515 500,122 THB

  • เริ่มต้นRp 29,207,122 233,656,979 IDR

  • เริ่มต้น 132,038 1,056,307 RUB

  • เริ่มต้น 7,307 58,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 1,899,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,944 17,494 USD

  • เริ่มต้น 1,744 15,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,508 13,569 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,839 25,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,887 529,984 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,066 247,608,596 IDR

  • เริ่มต้น 124,375 1,119,378 RUB

  • เริ่มต้น 6,883 61,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,842 18,424 USD

  • เริ่มต้น 1,653 16,533 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,691 26,912 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,817 558,171 THB

  • เริ่มต้นRp 26,077,788 260,777,879 IDR

  • เริ่มต้น 117,891 1,178,914 RUB

  • เริ่มต้น 6,524 65,243 ILS