กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ถนนคนเดินย่านฮิกาชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 3

คลองโดทงโบริ (นัมบะ) ยามค่ำคืน, โอซาก้า, วันที่ 1

อุโมงค์เสาโทริอิที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 3

ร้านขาปูยักษ์คานิโดรากุ, โอซาก้า, วันที่ 1

Classic Kansai

5 วัน

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

อาหารกลางวัน: เนื้อวากิว (เนื้อวัว) แบบพรีเมียม, อาริมะออนเซน, วันที่ 4

อาหารกลางวัน: เนื้อโกเบ (เนื้อวัว) สไตล์เทปันยากิ, โกเบ, วันที่ 5

Animal Kingdom, โกเบ, วันที่ 5

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1
คลองโดทงโบริ (นัมบะ) ยามค่ำคืน, โอซาก้า, วันที่ 1
ร้านขาปูยักษ์คานิโดรากุ, โอซาก้า, วันที่ 1
พักผ่อนในโรงแรมที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์, โอซาก้า, วันที่ 1
วัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 2
กวางน้อยที่ศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ, นาระ, วันที่ 2
อุโมงค์เสาโทริอิที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 3
ถนนคนเดินย่านฮิกาชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 3
รูปปั้นเนเน่, อาริมะออนเซน, วันที่ 4
บ่อน้ำพุร้อน Taiko no Yu, อาริมะออนเซน, วันที่ 4
อาหารกลางวัน: เนื้อวากิว (เนื้อวัว) แบบพรีเมียม, อาริมะออนเซน, วันที่ 4
เข้าพักในโรงแรมที่มาพร้อมกับกิจกรรมสุดหรรษา สนุกกันได้ทั้งครอบครัว, โกเบ, วันที่ 4
Animal Kingdom, โกเบ, วันที่ 5
อาหารกลางวัน: เนื้อโกเบ (เนื้อวัว) สไตล์เทปันยากิ, โกเบ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: CJ-05-TH
Classic Kansai
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 9,267 USD

  • เริ่มต้น 2,046 8,183 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 7,008 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 13,036 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 292,981 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 131,408,159 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 10,085 USD

  • เริ่มต้น 1,781 8,905 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,626 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 14,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 318,832 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 143,002,996 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 10,902 USD

  • เริ่มต้น 1,604 9,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 8,244 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 15,337 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 344,683 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 154,597,834 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 12,274 USD

  • เริ่มต้น 1,548 10,838 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 9,282 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 17,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 388,056 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 174,051,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 13,083 USD

  • เริ่มต้น 1,444 11,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 9,893 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 18,404 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 413,620 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 185,517,401 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 13,901 USD

  • เริ่มต้น 1,364 12,274 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,168 10,511 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 19,554 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,830 439,471 THB

  • เริ่มต้นRp 21,901,360 197,112,238 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 14,718 USD

  • เริ่มต้น 1,300 12,996 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 11,130 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 20,704 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 465,323 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 208,707,076 IDR

  • เริ่มต้น¥ 155,000 1,705,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,408 15,491 USD

  • เริ่มต้น 1,243 13,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 11,714 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,522 489,738 THB

  • เริ่มต้นRp 19,968,887 219,657,756 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,363 16,354 USD

  • เริ่มต้น 1,203 14,440 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,031 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,917 23,005 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,085 517,025 THB

  • เริ่มต้นRp 19,324,729 231,896,751 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 1,885,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,317 17,126 USD

  • เริ่มต้น 1,163 15,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 996 12,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,853 24,091 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,649 541,440 THB

  • เริ่มต้นRp 18,680,572 242,847,431 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,308 18,316 USD

  • เริ่มต้น 1,155 16,173 EUR

  • เริ่มต้น£ 989 13,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,840 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,362 579,068 THB

  • เริ่มต้นRp 18,551,740 259,724,361 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,130,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,290 19,352 USD

  • เริ่มต้น 1,139 17,088 EUR

  • เริ่มต้น£ 976 14,634 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 27,222 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,788 611,813 THB

  • เริ่มต้นRp 18,294,077 274,411,155 IDR

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,224,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,263 20,206 USD

  • เริ่มต้น 1,115 17,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 955 15,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,776 28,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,926 638,813 THB

  • เริ่มต้นRp 17,907,582 286,521,319 IDR

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,236 21,005 USD

  • เริ่มต้น 1,091 18,548 EUR

  • เริ่มต้น£ 934 15,884 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,738 29,549 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,064 664,090 THB

  • เริ่มต้นRp 17,521,088 297,858,493 IDR

  • เริ่มต้น¥ 133,000 2,394,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,208 21,750 USD

  • เริ่มต้น 1,067 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 914 16,447 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,700 30,597 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,202 687,643 THB

  • เริ่มต้นRp 17,134,593 308,422,679 IDR

  • เริ่มต้น¥ 131,000 2,489,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,190 22,614 USD

  • เริ่มต้น 1,051 19,968 EUR

  • เริ่มต้น£ 900 17,100 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,674 31,811 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,628 714,931 THB

  • เริ่มต้นRp 16,876,930 320,661,674 IDR

  • เริ่มต้น¥ 129,000 2,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,172 23,440 USD

  • เริ่มต้น 1,035 20,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 886 17,725 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,649 32,974 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,053 741,069 THB

  • เริ่มต้นRp 16,619,267 332,385,343 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซน 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ 2562 / 2019

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันไซ’ ได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับท่านที่สนใจการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างการชมเมืองเก่า การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย การใช้เวลาสบาย ๆ กับครอบครัว ทั้งยังใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก รายการทัวร์นี้ใช้เวลาทั้งหมด 5 วัน 4 คืน ท่านจะได้เที่ยวชมเมืองหลักต่าง ๆ ในเขตคันไซอย่างครบเครื่อง โดยมีเมืองสำคัญได้แก่ โอซาก้า เกียวโต นาระ โกเบและอาริมะออนเซน เมืองทั้งหมดนี้มีกิจกรรมหลากหลายและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ทริปนี้จะเริ่มต้นที่การนอนค้างในโอซาก้าเป็นเวลา 2 คืน ตามด้วยอีกหนึ่งคืนในเมืองเก่าอย่างเกียวโต และปิดท้ายกันที่เมืองโกเบ สำหรับเส้นทางการเดินทางก็ไม่มีความซับซ้อนอันใด เพราะทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ได้จัดเตรียมไกด์ผู้มากประสบการณ์และพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางไว้คอยบริการท่านด้วยความปลอดภัยและอุ่นใจตลอดการเดินทางในครั้งนี้

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Platinum Ring เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 6
Golden Ring เริ่มที่ Nagoya จบที่ Nagoya 6
Five Capitals เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซน 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ 2562 / 2019

ทัวร์ ‘คลาสสิก คันไซ’ ได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมกับท่านที่สนใจการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างการชมเมืองเก่า การรับประทานอาหารญี่ปุ่นแสนอร่อย การใช้เวลาสบาย ๆ กับครอบครัว ทั้งยังใช้งบประมาณที่ไม่สูงมาก รายการทัวร์นี้ใช้เวลาทั้งหมด 5 วัน 4 คืน ท่านจะได้เที่ยวชมเมืองหลักต่าง ๆ ในเขตคันไซอย่างครบเครื่อง โดยมีเมืองสำคัญได้แก่ โอซาก้า เกียวโต นาระ โกเบและอาริมะออนเซน เมืองทั้งหมดนี้มีกิจกรรมหลากหลายและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ทริปนี้จะเริ่มต้นที่การนอนค้างในโอซาก้าเป็นเวลา 2 คืน ตามด้วยอีกหนึ่งคืนในเมืองเก่าอย่างเกียวโต และปิดท้ายกันที่เมืองโกเบ สำหรับเส้นทางการเดินทางก็ไม่มีความซับซ้อนอันใด เพราะทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ได้จัดเตรียมไกด์ผู้มากประสบการณ์และพนักงานขับรถที่ชำนาญเส้นทางไว้คอยบริการท่านด้วยความปลอดภัยและอุ่นใจตลอดการเดินทางในครั้งนี้

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

วันที่ 1โอซาก้า

ชมปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมือง ตามด้วยการละลายทรัพย์ในย่านชอปปิงสุดคึกคัก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2นาระ › โอซาก้า

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและผูกมิตรกับเหล่ากวางน้อยแสนรู้

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 3เกียวโต

สุดยอดเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมานานกว่า 1,000 ปี พร้อมชมไฮไลต์สำคัญต่าง ๆ ในฝั่งตะวันออก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4อาริมะ ออนเซน › โกเบ

สัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อนแบบชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ ที่อาริมะออนเซน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 5โกเบ › โอซาก้า

ชมเมืองท่าสวยงามนามโกเบ เพลิดเพลินกับอาคารเก่าในเมือง รวมถึงทำความรู้จักสัตว์แสนรู้และพืชพันธุ์หลากชนิด รับประทานเนื้อโกเบอันลือชื่อ และปิดท้ายด้วยการเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันตลอดการเดินทาง

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาตินานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้าและออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) ในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์ของเราจะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ อาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Alpine Adventures เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 6
Five Capitals เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Gateway to Japan เริ่มที่ Fukuoka จบที่ Fukuoka 5

วันที่ 1

  Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ
 • 09:00 - 11:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า
 • 11:00 - 12:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานขาปูยักษ์
 • 14:30 - 16:00 - ชอปปิงตามอัธยาศัยที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 17:00 - เช็กอินและเวลาอิสระในช่วงค่ำ

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
เมนูขาปูยักษ์

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทางเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังเมืองโอซาก้า ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซและเป็นแหล่งรวมแสงสีความมีชีวิตชีวา ลำดับถัดมา เราจะนำท่านเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นท่านจะได้เยี่ยมชมย่านนัมบะและลิ้มรสขาปูยักษ์ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

สำหรับช่วงบ่าย ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย ทีมงานจะนำท่านมาส่งที่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็กอิน และมอบเวลาแห่งความสุขในช่วงเย็นให้กับท่านตามอัธยาศัยอีกครั้ง

วันที่ 2

  Nara › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:30 - 11:30 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:30 - 11:45 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 11:45 - 13:15 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:15 - 13:30 - เดินทางไปวัดโทไดจิ
 • 13:30 - 14:30 - ชมวัดโทไดจิ
 • 14:30 - 14:45 - เดินทางไปศาลเจ้าคาซุงะไทฉะ
 • 14:45 - 15:45 - ชมศาลเจ้าคาซุงะไทฉะ
 • 15:45 - 16:30 - ชมสวนพฤกษศาสตร์ Manyo
 • 16:30 - 18:00 - เดินทางกลับโอซาก้า

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวอบหม้อดินสไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการนำท่านเดินทางย้อนอดีตกันที่เมืองนาระ ซึ่งที่นี่เป็นเมืองเก่าที่มีบรรดาเหล่ากวางน้อยใหญ่ออกมาเดินเล่นอย่างอิสระในบริเวณสวนสาธารณะ โดยเราสามารถเข้าใกล้เจ้ากวางและป้อนอาหารได้อย่างสบายใจ ทั้งนี้ ไฮไลต์ของวันนี้ ได้แก่ การเข้าชมวัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากนั้นเตรียมสักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ และชมวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นลำดับต่อไป

เมื่อถึงช่วงบ่าย ท่านจะได้เดินทางสู่ศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและปรากฏในภาพถ่ายหลายครั้ง เนื่องจากมีตะเกียงแขวนเรียงรายมากมาย ต่อมาจะเป็นการชมความงามของสวนพฤกษศาสตร์ Manyo ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนที่จะเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อค้างแรมอีกหนึ่งคืน

วันที่ 3

  Kyoto
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hearton Hotel Kyoto สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เช็กเอาท์จากที่พักและเดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานซูชิสไตล์เกียวโต
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:30 - 16:00 - ชมวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านฮิกาชิยามะ
 • 16:30 - 18:30 - เที่ยวชมย่านฮิกาชิยามะและย่านกิอง
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางสู่ที่พักในเมืองเกียวโต
 • 19:00 - เช็กอินที่โรงแรม
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ซูชิสด ๆ บนสายพาน

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทางเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น นามว่าเกียวโต โดยช่วงเช้าเราจะนำท่านเข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่ซึ่งมีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากมายเรียงรายต่อกัน ถัดมาจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ ก่อนเข้าชมไฮไลต์หลักกันที่วัดคินคาคุจิ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าวัดทอง

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ บริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเกียวโต โดยรอบ ๆ บริเวณยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ที่มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และยังเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย

วันที่ 4

  Arima Onsen › Kobe
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Kobe Fruit Flower Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เช็กเอาท์และเดินทางสู่อาริมะออนเซน
 • 10:30 - 11:00 - ชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำร้อนของฮิเดโยชิ
 • 11:00 - 11:30 - ชม Yukemuri (Vaporous) Plaza
 • 11:30 - 12:00 - ชมสะพานเนเน่และรูปปั้นของเนเน่
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปบ่อน้ำพุร้อน Taiko No Yu
 • 12:30 - 14:00 - ทานอาหารกลางวันภายใน Taiko No Yu
 • 14:00 - 16:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัยและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 17:00 - เช็กอินที่โรงแรมและเวลาอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดสุกียากี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

กิจกรรม

หลังจากสัมผัสเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่มาสามวันแล้ว วันนี้เราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศและนำท่านเดินทางไปพักผ่อนที่อาริมะออนเซน ซึ่งเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโกเบ เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนของฮิเดโยชิ และธารน้ำร้อนกลางเมือง โดยบรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นและผ่อนคลาย

สำหรับมื้อกลางวัน จะเป็นการรับประทานภายในโรงอาบน้ำ Taiko No Yu และเมื่อท่านรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านไปสัมผัสกิจกรรมไฮไลต์ของทริปอีกสิ่งหนึ่ง อันได้แก่ การแช่บ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดภายในโรงอาบน้ำ จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางไปยังเมืองโกเบเพื่อเช็กอินและมอบเวลาอิสระให้กับท่านในค่ำคืนนี้

วันที่ 5

  Kobe › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 10:00 - 10:45 - ชมหอคอยเมืองโกเบ
 • 10:45 - 12:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเมืองโกเบและ Kawasaki Good Times World
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่ Kobe Animal Kingdom
 • 14:00 - 16:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาติคันไซ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทาง เราจะเริ่มต้นจากการเที่ยวเมืองโกเบซึ่งเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีประวัติยาวนาน โดยเราจะเริ่มต้นจากการชมสวนสาธารณะเมริเค็น และที่แห่งนี้เองที่มีหอคอยโกเบตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แน่นอนว่าท่านจะได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงจากหอคอย พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับวิวแบบพาโนรามาด้านบน ก่อนที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเมืองโกเบและ Kawasaki Good Times World จากนั้นจะเป็นการลิ้มรสอาหารกลางวันสุดพิเศษ นั่นคือ เนื้อโกเบ เนื้อที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเนื้อวัวทั้งปวง!

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้เข้าชมไฮไลต์สุดน่ารัก นั่นก็คือ Kobe Animal Kingdom สถานที่จัดแสดงพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด อาทิ อัลปาก้า นกเพนกวินและจิงโจ้ กิจกรรมภายในมีหลากหลาย ตั้งแต่การให้อาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงได้สัมผัสสัตว์น่ารักเหล่านี้อย่างปลอดภัย จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมเก็บความประทับใจในครั้งนี้ไว้อีกนานแสนนาน

 Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ
 • 09:00 - 11:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า
 • 11:00 - 12:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานขาปูยักษ์
 • 14:30 - 16:00 - ชอปปิงตามอัธยาศัยที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 17:00 - เช็กอินและเวลาอิสระในช่วงค่ำ
อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทางเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังเมืองโอซาก้า ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซและเป็นแหล่งรวมแสงสีความมีชีวิตชีวา ลำดับถัดมา เราจะนำท่านเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นท่านจะได้เยี่ยมชมย่านนัมบะและลิ้มรสขาปูยักษ์ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

สำหรับช่วงบ่าย ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย ทีมงานจะนำท่านมาส่งที่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็กอิน และมอบเวลาแห่งความสุขในช่วงเย็นให้กับท่านตามอัธยาศัยอีกครั้ง

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
เมนูขาปูยักษ์
 Nara › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:30 - 11:30 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:30 - 11:45 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 11:45 - 13:15 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:15 - 13:30 - เดินทางไปวัดโทไดจิ
 • 13:30 - 14:30 - ชมวัดโทไดจิ
 • 14:30 - 14:45 - เดินทางไปศาลเจ้าคาซุงะไทฉะ
 • 14:45 - 15:45 - ชมศาลเจ้าคาซุงะไทฉะ
 • 15:45 - 16:30 - ชมสวนพฤกษศาสตร์ Manyo
 • 16:30 - 18:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการนำท่านเดินทางย้อนอดีตกันที่เมืองนาระ ซึ่งที่นี่เป็นเมืองเก่าที่มีบรรดาเหล่ากวางน้อยใหญ่ออกมาเดินเล่นอย่างอิสระในบริเวณสวนสาธารณะ โดยเราสามารถเข้าใกล้เจ้ากวางและป้อนอาหารได้อย่างสบายใจ ทั้งนี้ ไฮไลต์ของวันนี้ ได้แก่ การเข้าชมวัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จากนั้นเตรียมสักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ และชมวิหารไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเป็นลำดับต่อไป

เมื่อถึงช่วงบ่าย ท่านจะได้เดินทางสู่ศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและปรากฏในภาพถ่ายหลายครั้ง เนื่องจากมีตะเกียงแขวนเรียงรายมากมาย ต่อมาจะเป็นการชมความงามของสวนพฤกษศาสตร์ Manyo ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนที่จะเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อค้างแรมอีกหนึ่งคืน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวอบหม้อดินสไตล์ญี่ปุ่น

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kyoto

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เช็กเอาท์จากที่พักและเดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานซูชิสไตล์เกียวโต
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:30 - 16:00 - ชมวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านฮิกาชิยามะ
 • 16:30 - 18:30 - เที่ยวชมย่านฮิกาชิยามะและย่านกิอง
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางสู่ที่พักในเมืองเกียวโต
 • 19:00 - เช็กอินที่โรงแรม
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hearton Hotel Kyoto สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทางเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น นามว่าเกียวโต โดยช่วงเช้าเราจะนำท่านเข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่ซึ่งมีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากมายเรียงรายต่อกัน ถัดมาจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ ก่อนเข้าชมไฮไลต์หลักกันที่วัดคินคาคุจิ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าวัดทอง

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ บริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเกียวโต โดยรอบ ๆ บริเวณยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ที่มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และยังเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ซูชิสด ๆ บนสายพาน

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Arima Onsen › Kobe

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เช็กเอาท์และเดินทางสู่อาริมะออนเซน
 • 10:30 - 11:00 - ชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำร้อนของฮิเดโยชิ
 • 11:00 - 11:30 - ชม Yukemuri (Vaporous) Plaza
 • 11:30 - 12:00 - ชมสะพานเนเน่และรูปปั้นของเนเน่
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปบ่อน้ำพุร้อน Taiko No Yu
 • 12:30 - 14:00 - ทานอาหารกลางวันภายใน Taiko No Yu
 • 14:00 - 16:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัยและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 17:00 - เช็กอินที่โรงแรมและเวลาอิสระ
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Kobe Fruit Flower Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

หลังจากสัมผัสเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่มาสามวันแล้ว วันนี้เราจะขอเปลี่ยนบรรยากาศและนำท่านเดินทางไปพักผ่อนที่อาริมะออนเซน ซึ่งเป็นเมืองบ่อน้ำร้อนที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโกเบ เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนของฮิเดโยชิ และธารน้ำร้อนกลางเมือง โดยบรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่นและผ่อนคลาย

สำหรับมื้อกลางวัน จะเป็นการรับประทานภายในโรงอาบน้ำ Taiko No Yu และเมื่อท่านรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะพาท่านไปสัมผัสกิจกรรมไฮไลต์ของทริปอีกสิ่งหนึ่ง อันได้แก่ การแช่บ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดภายในโรงอาบน้ำ จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางไปยังเมืองโกเบเพื่อเช็กอินและมอบเวลาอิสระให้กับท่านในค่ำคืนนี้

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดสุกียากี้สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kobe › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 10:00 - 10:45 - ชมหอคอยเมืองโกเบ
 • 10:45 - 12:00 - ชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเมืองโกเบและ Kawasaki Good Times World
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่ Kobe Animal Kingdom
 • 14:00 - 16:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปสนามบินนานาชาติคันไซ
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทาง เราจะเริ่มต้นจากการเที่ยวเมืองโกเบซึ่งเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีประวัติยาวนาน โดยเราจะเริ่มต้นจากการชมสวนสาธารณะเมริเค็น และที่แห่งนี้เองที่มีหอคอยโกเบตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แน่นอนว่าท่านจะได้ขึ้นไปชมวิวมุมสูงจากหอคอย พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับวิวแบบพาโนรามาด้านบน ก่อนที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลเมืองโกเบและ Kawasaki Good Times World จากนั้นจะเป็นการลิ้มรสอาหารกลางวันสุดพิเศษ นั่นคือ เนื้อโกเบ เนื้อที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งเนื้อวัวทั้งปวง!

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้เข้าชมไฮไลต์สุดน่ารัก นั่นก็คือ Kobe Animal Kingdom สถานที่จัดแสดงพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด อาทิ อัลปาก้า นกเพนกวินและจิงโจ้ กิจกรรมภายในมีหลากหลาย ตั้งแต่การให้อาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงได้สัมผัสสัตว์น่ารักเหล่านี้อย่างปลอดภัย จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมเก็บความประทับใจในครั้งนี้ไว้อีกนานแสนนาน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,405,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,553 12,765 USD

  • เริ่มต้น 2,254 11,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,931 9,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,591 17,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,713 403,567 THB

  • เริ่มต้นRp 36,201,659 181,008,297 IDR

  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,506,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 13,683 USD

  • เริ่มต้น 2,014 12,082 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,724 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,208 19,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,096 432,578 THB

  • เริ่มต้นRp 32,336,714 194,020,281 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,171 15,200 USD

  • เริ่มต้น 1,917 13,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 11,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,055 21,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,649 480,546 THB

  • เริ่มต้นRp 30,790,735 215,535,147 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,776,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 16,136 USD

  • เริ่มต้น 1,781 14,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 12,201 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 22,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 510,131 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 228,804,794 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 1,881,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 17,090 USD

  • เริ่มต้น 1,677 15,090 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 12,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 24,040 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 540,291 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 242,332,105 IDR

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 17,989 USD

  • เริ่มต้น 1,588 15,884 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 13,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,531 25,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,873 568,728 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,643 255,086,426 IDR

  • เริ่มต้น¥ 190,000 2,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,726 18,988 USD

  • เริ่มต้น 1,524 16,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 14,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,428 26,711 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,575 600,324 THB

  • เริ่มต้นRp 24,477,990 269,257,894 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,301,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 20,906 USD

  • เริ่มต้น 1,420 18,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 15,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 29,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 660,931 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 296,441,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 2,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 22,132 USD

  • เริ่มต้น 1,396 19,543 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 16,736 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 31,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 699,707 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 313,833,603 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,565,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 23,304 USD

  • เริ่มต้น 1,372 20,577 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 17,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 32,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 736,761 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 330,452,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 167,000 2,672,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 24,276 USD

  • เริ่มต้น 1,340 21,436 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 18,357 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 34,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,968 767,495 THB

  • เริ่มต้นRp 21,514,865 344,237,843 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 2,771,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 25,176 USD

  • เริ่มต้น 1,308 22,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 19,037 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 35,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 795,932 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 356,992,165 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,284 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 371,034,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,983,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 27,102 USD

  • เริ่มต้น 1,260 23,931 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 20,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 38,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 856,826 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 384,304,449 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 27,983 USD

  • เริ่มต้น 1,235 24,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 21,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 39,364 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 884,688 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 396,801,107 IDR

11
  • เริ่มต้น¥ 370,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,362 13,446 USD

  • เริ่มต้น 2,968 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,542 10,168 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,729 18,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,277 425,110 THB

  • เริ่มต้นRp 47,667,665 190,670,662 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 1,722,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,608 15,645 USD

  • เริ่มต้น 2,302 13,815 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,972 11,830 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,668 22,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,437 494,621 THB

  • เริ่มต้นRp 36,974,649 221,847,892 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 254,000 2,032,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 18,462 USD

  • เริ่มต้น 2,038 16,302 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 13,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 25,970 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 583,664 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 261,785,665 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,280,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,071 20,715 USD

  • เริ่มต้น 1,829 18,291 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,566 15,664 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,914 29,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 654,899 THB

  • เริ่มต้นRp 29,373,588 293,735,884 IDR

  • เริ่มต้น¥ 218,000 2,398,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,787 USD

  • เริ่มต้น 1,749 19,238 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 16,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,786 30,648 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,617 688,792 THB

  • เริ่มต้นRp 28,085,273 308,938,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,908 22,895 USD

  • เริ่มต้น 1,685 20,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,313 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,684 32,207 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,320 723,835 THB

  • เริ่มต้นRp 27,054,621 324,655,451 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 2,652,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,853 24,094 USD

  • เริ่มต้น 1,637 21,275 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 18,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,607 33,894 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,596 761,750 THB

  • เริ่มต้นRp 26,281,632 341,661,213 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 25,439 USD

  • เริ่มต้น 1,604 22,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 19,237 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 35,785 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 804,261 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 360,728,279 IDR

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 26,847 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 20,301 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,518 37,766 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,586 848,783 THB

  • เริ่มต้นRp 25,379,811 380,697,166 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 27,910 USD

  • เริ่มต้น 1,540 24,645 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,105 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 39,262 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 882,390 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 395,770,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 188,000 3,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,708 29,037 USD

  • เริ่มต้น 1,508 25,640 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 21,957 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,403 40,846 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,000 918,007 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,327 411,745,564 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 3,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 30,254 USD

  • เริ่มต้น 1,484 26,715 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 22,878 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 42,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 956,497 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 429,008,989 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,439,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,644 31,245 USD

  • เริ่มต้น 1,452 27,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 23,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 43,952 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,990 987,805 THB

  • เริ่มต้นRp 23,318,507 443,051,625 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 3,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 32,526 USD

  • เริ่มต้น 1,436 28,720 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 24,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 45,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 1,028,306 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 461,216,871 IDR

12
  • เริ่มต้น¥ 370,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,362 13,446 USD

  • เริ่มต้น 2,968 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,542 10,168 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,729 18,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,277 425,110 THB

  • เริ่มต้นRp 47,667,665 190,670,662 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 1,722,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,608 15,645 USD

  • เริ่มต้น 2,302 13,815 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,972 11,830 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,668 22,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,437 494,621 THB

  • เริ่มต้นRp 36,974,649 221,847,892 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 254,000 2,032,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 18,462 USD

  • เริ่มต้น 2,038 16,302 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 13,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 25,970 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 583,664 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 261,785,665 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,280,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,071 20,715 USD

  • เริ่มต้น 1,829 18,291 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,566 15,664 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,914 29,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 654,899 THB

  • เริ่มต้นRp 29,373,588 293,735,884 IDR

  • เริ่มต้น¥ 218,000 2,398,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,787 USD

  • เริ่มต้น 1,749 19,238 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 16,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,786 30,648 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,617 688,792 THB

  • เริ่มต้นRp 28,085,273 308,938,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,908 22,895 USD

  • เริ่มต้น 1,685 20,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,313 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,684 32,207 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,320 723,835 THB

  • เริ่มต้นRp 27,054,621 324,655,451 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 2,652,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,853 24,094 USD

  • เริ่มต้น 1,637 21,275 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 18,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,607 33,894 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,596 761,750 THB

  • เริ่มต้นRp 26,281,632 341,661,213 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 25,439 USD

  • เริ่มต้น 1,604 22,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 19,237 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 35,785 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 804,261 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 360,728,279 IDR

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 26,847 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 20,301 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,518 37,766 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,586 848,783 THB

  • เริ่มต้นRp 25,379,811 380,697,166 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 27,910 USD

  • เริ่มต้น 1,540 24,645 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,105 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 39,262 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 882,390 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 395,770,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 188,000 3,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,708 29,037 USD

  • เริ่มต้น 1,508 25,640 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 21,957 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,403 40,846 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,000 918,007 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,327 411,745,564 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 3,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 30,254 USD

  • เริ่มต้น 1,484 26,715 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 22,878 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 42,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 956,497 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 429,008,989 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,439,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,644 31,245 USD

  • เริ่มต้น 1,452 27,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 23,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 43,952 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,990 987,805 THB

  • เริ่มต้นRp 23,318,507 443,051,625 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 3,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 32,526 USD

  • เริ่มต้น 1,436 28,720 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 24,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 45,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 1,028,306 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 461,216,871 IDR

13
  • เริ่มต้น¥ 370,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,362 13,446 USD

  • เริ่มต้น 2,968 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,542 10,168 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,729 18,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,277 425,110 THB

  • เริ่มต้นRp 47,667,665 190,670,662 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 1,722,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,608 15,645 USD

  • เริ่มต้น 2,302 13,815 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,972 11,830 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,668 22,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,437 494,621 THB

  • เริ่มต้นRp 36,974,649 221,847,892 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 254,000 2,032,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 18,462 USD

  • เริ่มต้น 2,038 16,302 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 13,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 25,970 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 583,664 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 261,785,665 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,280,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,071 20,715 USD

  • เริ่มต้น 1,829 18,291 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,566 15,664 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,914 29,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 654,899 THB

  • เริ่มต้นRp 29,373,588 293,735,884 IDR

  • เริ่มต้น¥ 218,000 2,398,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,787 USD

  • เริ่มต้น 1,749 19,238 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 16,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,786 30,648 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,617 688,792 THB

  • เริ่มต้นRp 28,085,273 308,938,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,908 22,895 USD

  • เริ่มต้น 1,685 20,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,313 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,684 32,207 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,320 723,835 THB

  • เริ่มต้นRp 27,054,621 324,655,451 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 2,652,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,853 24,094 USD

  • เริ่มต้น 1,637 21,275 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 18,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,607 33,894 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,596 761,750 THB

  • เริ่มต้นRp 26,281,632 341,661,213 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 25,439 USD

  • เริ่มต้น 1,604 22,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 19,237 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 35,785 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 804,261 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 360,728,279 IDR

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 26,847 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 20,301 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,518 37,766 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,586 848,783 THB

  • เริ่มต้นRp 25,379,811 380,697,166 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 27,910 USD

  • เริ่มต้น 1,540 24,645 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,105 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 39,262 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 882,390 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 395,770,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 188,000 3,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,708 29,037 USD

  • เริ่มต้น 1,508 25,640 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 21,957 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,403 40,846 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,000 918,007 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,327 411,745,564 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 3,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 30,254 USD

  • เริ่มต้น 1,484 26,715 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 22,878 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 42,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 956,497 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 429,008,989 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,439,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,644 31,245 USD

  • เริ่มต้น 1,452 27,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 23,627 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 43,952 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,990 987,805 THB

  • เริ่มต้นRp 23,318,507 443,051,625 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 3,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 32,526 USD

  • เริ่มต้น 1,436 28,720 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 24,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 45,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 1,028,306 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 461,216,871 IDR

14
  • เริ่มต้น¥ 370,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,362 13,446 USD

  • เริ่มต้น 2,968 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,542 10,168 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,729 18,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,277 425,110 THB

  • เริ่มต้นRp 47,667,665 190,670,662 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,907 14,537 USD

  • เริ่มต้น 2,567 12,836 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,198 10,992 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 20,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 91,916 459,578 THB

  • เริ่มต้นRp 41,226,089 206,130,445 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 1,722,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,608 15,645 USD

  • เริ่มต้น 2,302 13,815 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,972 11,830 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,668 22,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,437 494,621 THB

  • เริ่มต้นRp 36,974,649 221,847,892 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 1,911,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 17,362 USD

  • เริ่มต้น 2,190 15,331 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 13,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 24,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 548,908 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 246,197,050 IDR

  • เริ่มต้น¥ 254,000 2,032,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 18,462 USD

  • เริ่มต้น 2,038 16,302 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 13,960 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 25,970 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 583,664 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 261,785,665 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,160,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,624 USD

  • เริ่มต้น 1,925 17,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 14,840 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 27,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 620,430 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 278,276,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,280,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,071 20,715 USD

  • เริ่มต้น 1,829 18,291 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,566 15,664 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,914 29,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 654,899 THB

  • เริ่มต้นRp 29,373,588 293,735,884 IDR

  • เริ่มต้น¥ 218,000 2,398,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,787 USD

  • เริ่มต้น 1,749 19,238 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 16,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,786 30,648 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,617 688,792 THB

  • เริ่มต้นRp 28,085,273 308,938,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY