แช่น้ำพุร้อนผ่อนคลาย, นิกโก้, วันที่ 3

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการพักผ่อนในโรงแรมที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ให้บริการ, วันที่ 1

แช่น้ำพุร้อนภายในอาคารท่ามกลางธีมย้อนยุคเอโดะ, วันที่ 1

อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่น, นิกโก้, วันที่ 3

Edo Adventures

5 วัน

NaritaMaihamaTokyo DisneylandTokyoNikkoTokyoNarita

ใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่โตเกียวดิสนีย์ซี, วันที่ 2

เข้าพักในโรงแรมสุดหรู ใจกลางเกาะโอไดบะ, โตเกียว, วันที่ 4

รับประทานอาหารกลางวันในร้านกินดื่มสังสรรค์ที่มาในธีมย้อนยุคสมัยเอโดะ, โตเกียว, วันที่ 3

สำรวจหมู่บ้านจำลองสมัยเอโดะ, นาริตะ, วันที่ 1
รับประทานปลาไหลย่างอันขึ้นชื่อเป็นอาหารกลางวัน, นาริตะ, วันที่ 1
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าภายในรีสอร์ทแบบย้อนยุค, วันที่ 1
แช่น้ำพุร้อนภายในอาคารท่ามกลางธีมย้อนยุคเอโดะ, วันที่ 1
เปิดประสบการณ์ใหม่กับการพักผ่อนในโรงแรมที่มีหุ่นยนต์เป็นผู้ให้บริการ, วันที่ 1
ใช้เวลากับครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่โตเกียวดิสนีย์ซี, วันที่ 2
วัดเซนโซจิ, โตเกียว, วันที่ 3
รับประทานอาหารกลางวันในร้านกินดื่มสังสรรค์ที่มาในธีมย้อนยุคสมัยเอโดะ, โตเกียว, วันที่ 3
แช่น้ำพุร้อนผ่อนคลาย, นิกโก้, วันที่ 3
อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่น, นิกโก้, วันที่ 3
สวนสนุกแนวย้อนยุค "เอโดะมูระ", วันที่ 4
ชมวิวอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 4
เข้าพักในโรงแรมสุดหรู ใจกลางเกาะโอไดบะ, โตเกียว, วันที่ 4
ช็อปปิงส่งท้ายที่ห้างอิออน, นาริตะ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: FF-01-TH
Edo Adventures
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

NaritaMaihamaTokyo DisneylandTokyoNikkoTokyoNarita

ธีม: Family Fun
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 11 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 251,000 1,004,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 9,232 USD

  • เริ่มต้น 2,084 8,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,756 7,023 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 13,499 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,852 279,409 THB

  • เริ่มต้นRp 32,415,512 129,662,048 IDR

  • เริ่มต้น 146,700 586,799 RUB

  • เริ่มต้น 8,024 32,096 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 1,120,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,060 10,299 USD

  • เริ่มต้น 1,860 9,299 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,567 7,834 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,012 15,059 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,338 311,692 THB

  • เริ่มต้นRp 28,928,585 144,642,923 IDR

  • เริ่มต้น 130,919 654,596 RUB

  • เริ่มต้น 7,161 35,805 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,885 11,310 USD

  • เริ่มต้น 1,702 10,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,434 8,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,756 16,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,051 342,304 THB

  • เริ่มต้นRp 26,474,821 158,848,924 IDR

  • เริ่มต้น 119,815 718,887 RUB

  • เริ่มต้น 6,554 39,321 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 1,393,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,830 12,809 USD

  • เริ่มต้น 1,652 11,566 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,392 9,744 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,676 18,730 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,381 387,667 THB

  • เริ่มต้นRp 25,699,948 179,899,635 IDR

  • เริ่มต้น 116,308 814,154 RUB

  • เริ่มต้น 6,362 44,532 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 1,504,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,729 13,830 USD

  • เริ่มต้น 1,561 12,487 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,315 10,520 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,528 20,222 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,320 418,557 THB

  • เริ่มต้นRp 24,279,348 194,234,782 IDR

  • เริ่มต้น 109,879 879,029 RUB

  • เริ่มต้น 6,010 48,081 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,655 14,897 USD

  • เริ่มต้น 1,495 13,451 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,259 11,331 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,420 21,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,093 450,840 THB

  • เริ่มต้นRp 23,246,184 209,215,656 IDR

  • เริ่มต้น 105,203 946,827 RUB

  • เริ่มต้น 5,754 51,789 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 1,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,591 15,908 USD

  • เริ่มต้น 1,436 14,364 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,210 12,101 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,326 23,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,145 481,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,342,166 223,421,657 IDR

  • เริ่มต้น 101,112 1,011,118 RUB

  • เริ่มต้น 5,531 55,306 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 1,848,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 16,993 USD

  • เริ่มต้น 1,395 15,344 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 12,926 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 24,847 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,754 514,291 THB

  • เริ่มต้นRp 21,696,438 238,660,822 IDR

  • เริ่มต้น 98,189 1,080,084 RUB

  • เริ่มต้น 5,371 59,078 ILS

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,956,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 17,986 USD

  • เริ่มต้น 1,353 16,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,140 13,682 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,192 26,300 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,362 544,347 THB

  • เริ่มต้นRp 21,050,711 252,608,533 IDR

  • เริ่มต้น 95,267 1,143,206 RUB

  • เริ่มต้น 5,211 62,531 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 2,067,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,462 19,007 USD

  • เริ่มต้น 1,320 17,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,112 14,458 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,138 27,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,249 575,238 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,129 266,943,679 IDR

  • เริ่มต้น 92,929 1,208,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,083 66,079 ILS

  • เริ่มต้น¥ 158,000 2,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 20,340 USD

  • เริ่มต้น 1,312 18,366 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,105 15,472 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,124 29,742 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,971 615,591 THB

  • เริ่มต้นRp 20,404,984 285,669,772 IDR

  • เริ่มต้น 92,345 1,292,828 RUB

  • เริ่มต้น 5,051 70,715 ILS

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,434 21,517 USD

  • เริ่มต้น 1,295 19,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,091 16,368 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,098 31,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,414 651,213 THB

  • เริ่มต้นRp 20,146,693 302,200,392 IDR

  • เริ่มต้น 91,176 1,367,639 RUB

  • เริ่มต้น 4,987 74,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,448,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,407 22,510 USD

  • เริ่มต้น 1,270 20,325 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 17,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,057 32,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,579 681,269 THB

  • เริ่มต้นRp 19,759,256 316,148,102 IDR

  • เริ่มต้น 89,423 1,430,761 RUB

  • เริ่มต้น 4,891 78,259 ILS

  • เริ่มต้น¥ 151,000 2,567,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,389 23,605 USD

  • เริ่มต้น 1,254 21,313 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,056 17,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,030 34,515 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,023 714,386 THB

  • เริ่มต้นRp 19,500,965 331,516,413 IDR

  • เริ่มต้น 88,254 1,500,312 RUB

  • เริ่มต้น 4,827 82,063 ILS

  • เริ่มต้น¥ 149,000 2,682,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 24,662 USD

  • เริ่มต้น 1,237 22,268 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,042 18,760 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,061 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,466 746,390 THB

  • เริ่มต้นRp 19,242,675 346,368,141 IDR

  • เริ่มต้น 87,085 1,567,525 RUB

  • เริ่มต้น 4,763 85,740 ILS

  • เริ่มต้น¥ 147,000 2,793,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,352 25,683 USD

  • เริ่มต้น 1,221 23,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 19,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,977 37,554 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,910 777,281 THB

  • เริ่มต้นRp 18,984,384 360,703,288 IDR

  • เริ่มต้น 85,916 1,632,400 RUB

  • เริ่มต้น 4,699 89,288 ILS

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,900,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,333 26,667 USD

  • เริ่มต้น 1,204 24,078 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,014 20,285 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,950 38,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,353 807,059 THB

  • เริ่มต้นRp 18,726,093 374,521,853 IDR

  • เริ่มต้น 84,747 1,694,937 RUB

  • เริ่มต้น 4,635 92,709 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์เด็ก ญี่ปุ่น 2563 / 2020, ทัวร์เด็ก โตเกียว 2563 / 2020

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะเป็นหนึ่งในยุคที่ปราศจากสงครามมานานถึง 265 ปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศต้องเผชิญกับสงครามอีก โชกุนในตระกูลโตกุกาวะจึงได้ออกนโยบายการปิดเกาะญี่ปุ่น ไม่คบค้ากับชาวต่างชาติ และนี่เองที่เป็นที่มาของการปิดประเทศ และทำให้ญี่ปุ่นได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้

หากพูดถึงเกอิชา ละครคาบูกิ ซามูไร นินจา หมู่บ้านโบราณหรือร้านอาหารย้อนยุค แต่ท่านยังคงนึกถึงภาพรวมไม่ออก ไอเลิฟเจแปนทัวร์มีความยินดีที่จะเรียนเชิญให้ท่านร่วมเดินทางภายใต้เส้นทางทัวร์เอโดะแอดเวนเจอร์ ให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมโดดเด่นที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยตัวท่านเอง ภายในระยะเวลาท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ทั้งสิ้น 5 วัน 4 คืน เรียกได้ว่าออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียว

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Kansai Wonderland เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์เด็ก ญี่ปุ่น 2563 / 2020, ทัวร์เด็ก โตเกียว 2563 / 2020

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะเป็นหนึ่งในยุคที่ปราศจากสงครามมานานถึง 265 ปี และเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศต้องเผชิญกับสงครามอีก โชกุนในตระกูลโตกุกาวะจึงได้ออกนโยบายการปิดเกาะญี่ปุ่น ไม่คบค้ากับชาวต่างชาติ และนี่เองที่เป็นที่มาของการปิดประเทศ และทำให้ญี่ปุ่นได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้

หากพูดถึงเกอิชา ละครคาบูกิ ซามูไร นินจา หมู่บ้านโบราณหรือร้านอาหารย้อนยุค แต่ท่านยังคงนึกถึงภาพรวมไม่ออก ไอเลิฟเจแปนทัวร์มีความยินดีที่จะเรียนเชิญให้ท่านร่วมเดินทางภายใต้เส้นทางทัวร์เอโดะแอดเวนเจอร์ ให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมโดดเด่นที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยตัวท่านเอง ภายในระยะเวลาท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ ทั้งสิ้น 5 วัน 4 คืน เรียกได้ว่าออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียว

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1นาริตะ › ไมฮามะ

สำรวจหมู่บ้านเอโดะจำลองและผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน (บ่อน้ำพุร้อน)

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2โตเกียวดิสนีย์เเลนด์

สนุกสนานไปกับโลกแห่งจินตนาการที่โตเกียวดิสนีย์ซีที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3โตเกียว › นิกโก้

ท่องเที่ยวกรุงโตเกียวในช่วงเช้า และมุ่งหน้าสู่นิกโก้ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกในช่วงบ่าย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4นิกโก้ › โตเกียว

เพลิดเพลินกับธีมปาร์คย้อนยุคชื่อดังในเมืองนิกโก้ พร้อมทำความรู้จักเหล่านินจาและซามูไรที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 5นาริตะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และ 3 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 3 และ 4

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าสวนสนุก Tokyo Disneysea และ Edo Wonderland และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือ ฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากโตเกียว ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือ ฮาเนดะ (HND) ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และ 3 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Kansai Wonderland เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

วันที่ 1

  Narita › Maihama

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปหมู่บ้านโบโซะ
 • 09:30 - 11:00 - สำรวจหมู่บ้านโบโซะ
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านเมืองเก่านาริตะ
 • 11:30 - 12:30 - สำรวจย่านเมืองเก่านาริตะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่พัก
 • 14:30 - เช็กอินที่พักและเก็บสัมภาระ
 • 15:00 - 18:00 - โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอเอโดะ ออนเซนตาม อัธยาศัย
 • 19:30 - เดินทางกลับที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง

กิจกรรม

จุดหมายแรกของวันนี้คือ โบโซะโนะมูระ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแถบโบโซะและจังหวัดชิบะในสมัยโบราณ พร้อมมีร้านค้าและหมู่บ้านซามูไรที่จัดแสดงอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีส่วนที่เปิดให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมในยุคนั้นอีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านไปชมย่านเมืองเก่าในเมืองนาริตะและรับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปยังโรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็กอินและเก็บสัมภาระ ก่อนจะออกเดินทางไปแช่น้ำพุร้อนที่ ‘โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ อุรายะสุ มังเกเคียว’ เป็นอันจบรายการทัวร์วันแรกอย่างเต็มอิ่มและคุ้มค่า

วันที่ 2

  Tokyo Disneyland
อาหารเช้า Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันนี้อิสระในดิสนีย์ซีเต็มวัน → เดินทางกลับที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

วันนี้เป็นวันอิสระให้ท่านได้พาสมาชิกในครอบครัวเข้าสู่โลกสวนสนุกและจินตนาการกันที่โตเกียวดิสนีย์ซี ซึ่งเป็นดิสนีย์ซีแห่งเดียวในโลก โดยไฮไลต์ของสวนสนุกแห่งนี้จะต่างจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เนื่องจากที่นี่จะเน้นการผจญภัยและความตื่นเต้นมากกว่า อาทิ การผจญภัยไปกับอินเดียน่าโจนส์ ดำดิ่งใต้ทะเลลึกสองหมื่นโยชน์ ตลอดจนการเดินทางผ่านช่วงเวลาและสถานที่สำคัญในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่าง ๆ พร้อมชมการแสดงขบวนพาเหรดที่แสนตระการตาในช่วงค่ำ

วันที่ 3

  Tokyo › Nikko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Casual Euro เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางสู่ย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะ และวัดเซนโซจิ
 • 11:30 - 13:00 - โตเกียวสกายทรี
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโทฟุโระ (อาซากุสะ)
 • 14:00 - 17:00 - เดินทางไปเมืองนิกโก้
 • 17:00 - เช็กอินที่พัก
 • 17:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในย่านอาซากุสะ ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดย่านหนึ่งในกรุงโตเกียว พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซ็นโซจิ จากนั้นขึ้นชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวที่หอคอยโตเกียวสกายทรี โดยในวันที่อากาศเป็นใจ จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย ลำดับถัดมา เราจะนำท่านไปรับประทานเมนูสุขภาพอย่างเต้าหู้เป็นอาหารกลางวัน และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังนิกโก้ เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO

ในค่ำคืนนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เข้าพักในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายความเมือยล้าหลังจากเดินทางมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับอาหารเย็นในวันนี้จะจัดเป็นชุดสุดหรูแสนอร่อยภายในเรียวกัง

วันที่ 4

  Nikko › Tokyo
อาหารเช้า / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> เดินทางไปสวนสนุก เอโดะมูระ
 • 10:00 - 13:30 - เวลาอิสระที่สวนสนุกเอโดะมูระ
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายใน สวนสนุก
 • 15:00 - 18:00 - เดินทางไปกรุงโตเกียว >> เช็กอินที่พัก
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปท่าเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ

กิจกรรม

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านจะได้เข้าชมธีมปาร์คสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุค สมัยศตวรรษที่ 17 โดยธีมปาร์คแห่งนี้มีชื่อว่า ‘เอโดะ วอนเดอร์แลนด์’ (Edo Wonderland) บรรยากาศภายในทำให้ท่านย้อนเวลาไปสู่ยุคเก่า พร้อมชมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้รองรับผู้มาเยือนอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นการลองสวมชุดกิโมโนหรือชุดนินจา การชมการแสดงจากเหล่าซามูไร การฝึกฟันดาบ การหลบหนีจากวัดร้างที่ถูกผีสิง และอื่น ๆ อีกมาก ถัดมาในช่วงบ่ายแก่ ๆ เราจะนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวเพื่อไปล่องแม่น้ำสุมิดะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะที่มาพร้อมกับวิวแม่น้ำสองข้างทางอันสวยงาม และปิดท้ายทัวร์วันนี้ด้วยการนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนและเตรียมสำหรับวันถัดไป

วันที่ 5

  Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - ชอปปิง
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เล็ตตาม อัธยาศัย
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางสู่ห้างอิออน
 • 14:30 - 15:30 - ชอปปิงที่ห้างอิออน
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปสนามบินนาริตะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

ทัวร์เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แต่กิจกรรมในช่วงเช้ายังคงไม่หมดลง เนื่องจากไอเลิฟเจแปนทัวร์จะนำท่านไปส่งท้ายการเที่ยวกรุงโตเกียวกันที่ชิซุยพรีเมียมเอาท์เล็ต (Shisui Premium Outlet) เป็นเอาท์เลทที่อยู่ใกล้กับเมืองนาริตะ ให้ท่านได้ชอปปิงกันอย่างจุใจ จากนั้นจะพาท่านไปจับจ่ายใช้สอยเก็บตกอีกครั้งที่ห้างอิออนสาขานาริตะ ก่อนเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อทำการเช็กอินและเตรียมตัวกลับประเทศไทย ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและหวังว่าเราจะได้มีโอกาสบริการท่านอีกในทริปต่อไป
 Narita › Maihama

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปหมู่บ้านโบโซะ
 • 09:30 - 11:00 - สำรวจหมู่บ้านโบโซะ
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านเมืองเก่านาริตะ
 • 11:30 - 12:30 - สำรวจย่านเมืองเก่านาริตะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่พัก
 • 14:30 - เช็กอินที่พักและเก็บสัมภาระ
 • 15:00 - 18:00 - โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอเอโดะ ออนเซนตาม อัธยาศัย
 • 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
อาหารกลางวัน Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

จุดหมายแรกของวันนี้คือ โบโซะโนะมูระ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนแถบโบโซะและจังหวัดชิบะในสมัยโบราณ พร้อมมีร้านค้าและหมู่บ้านซามูไรที่จัดแสดงอย่างสวยงาม อีกทั้งยังมีส่วนที่เปิดให้ทุกท่านได้เรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมในยุคนั้นอีกด้วย จากนั้นเราจะนำท่านไปชมย่านเมืองเก่าในเมืองนาริตะและรับประทานอาหารกลางวัน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปยังโรงแรมที่พักเพื่อทำการเช็กอินและเก็บสัมภาระ ก่อนจะออกเดินทางไปแช่น้ำพุร้อนที่ ‘โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ อุรายะสุ มังเกเคียว’ เป็นอันจบรายการทัวร์วันแรกอย่างเต็มอิ่มและคุ้มค่า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง
 Tokyo Disneyland

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันนี้อิสระในดิสนีย์ซีเต็มวัน → เดินทางกลับที่พัก
อาหารเช้า Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้เป็นวันอิสระให้ท่านได้พาสมาชิกในครอบครัวเข้าสู่โลกสวนสนุกและจินตนาการกันที่โตเกียวดิสนีย์ซี ซึ่งเป็นดิสนีย์ซีแห่งเดียวในโลก โดยไฮไลต์ของสวนสนุกแห่งนี้จะต่างจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เนื่องจากที่นี่จะเน้นการผจญภัยและความตื่นเต้นมากกว่า อาทิ การผจญภัยไปกับอินเดียน่าโจนส์ ดำดิ่งใต้ทะเลลึกสองหมื่นโยชน์ ตลอดจนการเดินทางผ่านช่วงเวลาและสถานที่สำคัญในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องต่าง ๆ พร้อมชมการแสดงขบวนพาเหรดที่แสนตระการตาในช่วงค่ำ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Tokyo › Nikko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางสู่ย่านอาซากุสะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะ และวัดเซนโซจิ
 • 11:30 - 13:00 - โตเกียวสกายทรี
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโทฟุโระ (อาซากุสะ)
 • 14:00 - 17:00 - เดินทางไปเมืองนิกโก้
 • 17:00 - เช็กอินที่พัก
 • 17:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Casual Euro เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในย่านอาซากุสะ ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดย่านหนึ่งในกรุงโตเกียว พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซ็นโซจิ จากนั้นขึ้นชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวที่หอคอยโตเกียวสกายทรี โดยในวันที่อากาศเป็นใจ จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย ลำดับถัดมา เราจะนำท่านไปรับประทานเมนูสุขภาพอย่างเต้าหู้เป็นอาหารกลางวัน และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังนิกโก้ เมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO

ในค่ำคืนนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เข้าพักในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายความเมือยล้าหลังจากเดินทางมาเป็นระยะเวลานาน สำหรับอาหารเย็นในวันนี้จะจัดเป็นชุดสุดหรูแสนอร่อยภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nikko › Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> เดินทางไปสวนสนุก เอโดะมูระ
 • 10:00 - 13:30 - เวลาอิสระที่สวนสนุกเอโดะมูระ
 • 13:30 - 15:00 - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายใน สวนสนุก
 • 15:00 - 18:00 - เดินทางไปกรุงโตเกียว >> เช็กอินที่พัก
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปท่าเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับที่พัก
อาหารเช้า / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม