กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

เดินชมย่านชินไซบาชิและอาเมะมูระ, โอซาก้า, วันที่ 1

ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5

สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 2

กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4

Kansai Wonderland

5 วัน

OsakaKobeOsakaNaraIga UenoOsaka

พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า, วันที่ 1

รับประทานเนื้อโกเบเป็นอาหารกลางวัน, โกเบ, วันที่ 3

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1
พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) สไตล์โอซาก้าเป็นอาหารกลางวัน, วันที่ 1
เดินชมย่านชินไซบาชิและอาเมะมูระ, โอซาก้า, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล, วันที่ 1 - 4
สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 2
เข้าชม Kobe Animal Kingdom, วันที่ 3
รับประทานเนื้อโกเบเป็นอาหารกลางวัน, โกเบ, วันที่ 3
กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4
วัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 4
เปิดประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อน, วันที่ 4
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นในเรียวกัง, วันที่ 4
เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้นที่พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ, วันที่ 5
ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: FF-02-TH
Kansai Wonderland
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

OsakaKobeOsakaNaraIga UenoOsaka

ธีม: Family Fun
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 11 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสัตว์ 2562 / 2019

หากท่านและครอบครัวหลงใหลการผจญภัย เที่ยวสวนสนุก และสำรวจญี่ปุ่นพร้อมกันในทริปเดียวนั้น ไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยว ‘คันไซวันเดอร์แลนด์’ มาตอบสนองความต้องการของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว

เส้นทางทัวร์จะจะเป็นไปอย่างสบายและไม่เร่งรีบ โดยเน้นไปที่การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับการพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุก Universal Studios Japan เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการใช้เวลาสนุกสนานได้อย่างคุ้มค่า

นอกเหนือจากการเที่ยวสวนสนุกแล้ว เรายังจะพาท่านไปเยี่ยมชมโกเบ เมืองท่าที่มีความสวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน่าสนใจหลายแห่ง จากนั้นจะเปิดโอกาสการเดินทางไปสัมผัสเมืองต้นกำเนิดนินจา พร้อมสัมผัสประสบการณ์แสนประทับใจอีกด้วย ฉะนั้น หากที่เรากล่าวมาข้างต้นตรงกับความต้องการของท่าน นั่นก็แปลว่า ทัวร์ ‘คันไซวันเดอร์แลนด์’ ได้เตรียมรอพบทุกท่านอยู่!

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Edo Adventures เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสัตว์ 2562 / 2019

หากท่านและครอบครัวหลงใหลการผจญภัย เที่ยวสวนสนุก และสำรวจญี่ปุ่นพร้อมกันในทริปเดียวนั้น ไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางท่องเที่ยว ‘คันไซวันเดอร์แลนด์’ มาตอบสนองความต้องการของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว

เส้นทางทัวร์จะจะเป็นไปอย่างสบายและไม่เร่งรีบ โดยเน้นไปที่การพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ พร้อมกับการพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนสนุก Universal Studios Japan เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการใช้เวลาสนุกสนานได้อย่างคุ้มค่า

นอกเหนือจากการเที่ยวสวนสนุกแล้ว เรายังจะพาท่านไปเยี่ยมชมโกเบ เมืองท่าที่มีความสวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติน่าสนใจหลายแห่ง จากนั้นจะเปิดโอกาสการเดินทางไปสัมผัสเมืองต้นกำเนิดนินจา พร้อมสัมผัสประสบการณ์แสนประทับใจอีกด้วย ฉะนั้น หากที่เรากล่าวมาข้างต้นตรงกับความต้องการของท่าน นั่นก็แปลว่า ทัวร์ ‘คันไซวันเดอร์แลนด์’ ได้เตรียมรอพบทุกท่านอยู่!

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

วันที่ 1โอซาก้า

เดินทางถึงโอซาก้า ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์พร้อมลิ้มรสขาปูยักษ์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2โอซาก้า

สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกันที่สวนสนุก Universal Studios Japan (เต็มวัน)

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3โกเบ › โอซาก้า

สำรวจโกเบ เมืองท่าแสนงดงามและเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4นาระ › อิงะอุเอโนะ

ชมอดีตราชธานีโบราณ ณ เมืองนาระ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการป้อนอาหารเหล่ากวางแสนรู้และพักผ่อนในเรียวกังที่มีบ่อน้ำพุร้อนอันแสนสบาย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5อิงะอุเอโนะ › โอซาก้า

เดินทางไปยังเมืองอิงะ เมืองบ้านเกิดของเหล่านินจา พร้อมเข้าชมปราสาทเก่า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1, 3 และ 5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าสวนสนุก Universal Studio Japan และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากโอซาก้า ณ สนามบินนานาชาติคันไซ ในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1, 3 และ 5 ทั้งนี้ สำหรับอาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์จะรวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Edo Adventures เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5

วันที่ 1

  Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปย่านอุเมดะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - เยี่ยมชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ ย่านชินไซบาชิและอาเมะมุระ
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พักตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คที่ใคร ๆ ต่างต้องมาเยือนสักครั้ง พร้อมเข้าชมด้านในที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวในสมัยโบราณ จากนั้นท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวโอซาก้าในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ท่านลองใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศ หลังจากเพลิดเพลินกันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางไปยังอาคารศูนย์รวมความรู้และความบันเทิง นามว่า Knowledge Capital จากนั้นในช่วงเย็น ท่านจะได้ไปชอปปิงกันที่ย่านชินไซบาชิ และเดินทางเข้าสู่ที่พักเป็นลำดับสุดท้าย

วันที่ 2

  Osaka
อาหารเช้า The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเข้าชมสวนสนุก Universal Studios Japan ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถร่วมสนุกได้ ดังนั้น ขอให้ท่านพบแต่ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในโลกแห่งจินตนาการกันอย่างเต็มที่

วันที่ 3

  Kobe › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 16:00 - พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนและห้างสรรพสินค้า
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอซาก้า
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 19:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันที่สาม

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

กิจกรรม

เมื่อทริปเดินทางมาถึงวันที่สาม เราจะนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวชมเมืองโกเบ เมืองท่าที่มีความน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากการขึ้นชมวิวหอคอยโกเบที่โดดเด่นด้วยสีแดงสด จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวัน และต่อด้วยการไปทักทายเพื่อนใหม่ที่ Kobe Animal Kingdom สถานที่ที่มีสัตว์น่ารักอยู่มากมาย อาทิ จิงโจ้ นกเพนกวิน คาพิบาระ และนกสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกทั้งเด็กเล็กยังสามารถเล่นกับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย และลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อพักผ่อน

วันที่ 4

  Nara › Iga Ueno
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hinotani Onsen Misugi Resort เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:00 - 12:30 - วัดโทไดจิ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 15:30 - เดินทางไปเมืองอิงะอุเอะโนะ
 • 15:30 - เช็กอินที่พัก
 • 16:00 - 18:00 - พักผ่อนและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารท้องถิ่นญี่ปุ่น
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นสุดหรูในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะเดินทางย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่าของญี่ปุ่น อันได้แก่ เมืองนาระ ปัจจุบัน แม้นาระจะไม่ได้เป็นเมืองหลวง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องด้วยเป็นเมืองที่มีกวางป่าออกมาเดินเล่นกันอย่างอิสระภายในเมืองนั่นเอง ในช่วงเช้าท่านจะได้ไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ พร้อมเปิดโอกาสการให้อาหารเหล่ากวางแสนรู้ ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางสู่เมืองอิงะอุเอะโนะเพื่อเข้าพักในเรียวกัง และเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซนเพื่อผ่อนคลาย และปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกัง

วันที่ 5

  Iga Ueno › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:20 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:20 - 09:20 - เดินทางไปสถานี Iga Kambe
 • 09:30 - นั่งรถไฟนินจาที่สถานี Iga Kambe
 • 10:00 - เดินทางถึงสถานีอุเอะโนะและเดินไปพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 10:10 - เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 11:00 - เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้น ( 20 นาที)
 • 11:50 - เรียนรู้การใช้ดาวกระจาย
 • 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Danjiri
 • 12:20 - เปลี่ยนชุดแต่งกาย
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานซูชินินจา
 • 13:30 - 15:30 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 15:30 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรม

และแล้ววันท่องเที่ยวก็เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แต่ทีมงานก็ยังคงยินดีที่จะนำเสนอกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกท่าน กิจกรรมที่ว่านี้ได้แก่การไปสัมผัสโลกแห่งนินจาลี้ลับกันที่หมู่บ้านนินจาอิงะ หนึ่งในนินจาจากสองตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุด (อีกตระกูลคือโคงะ) ภายในหมู่บ้าน ท่านจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนินจาที่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเพื่อเป็นนินจาเบื้องต้นอีกด้วย มีการฝึกใช้อาวุธต่าง ๆ ที่เคยพบเห็นในภาพยนตร์ และมีการแสดงโชว์ของนินจาที่ฝึกฝนกันมาอย่างดีให้ได้รับชมอีกด้วย

ถัดมา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นเวลาเดินทางไปยังสนามบินคันไซ อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินทาง เราจะนำท่านแวะชอปปิงละลายทรัพย์กันที่ Rinku Outlets ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมและอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกส่งท้าย และเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซเพื่อเช็กอินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ในนามของบริษัท I Love Japan Tours เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าทีมงานของเราจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป

 Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปย่านอุเมดะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - เยี่ยมชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ ย่านชินไซบาชิและอาเมะมุระ
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พักตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คที่ใคร ๆ ต่างต้องมาเยือนสักครั้ง พร้อมเข้าชมด้านในที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวในสมัยโบราณ จากนั้นท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวโอซาก้าในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ท่านลองใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศ หลังจากเพลิดเพลินกันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางไปยังอาคารศูนย์รวมความรู้และความบันเทิง นามว่า Knowledge Capital จากนั้นในช่วงเย็น ท่านจะได้ไปชอปปิงกันที่ย่านชินไซบาชิ และเดินทางเข้าสู่ที่พักเป็นลำดับสุดท้าย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม
 Osaka
อาหารเช้า The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเข้าชมสวนสนุก Universal Studios Japan ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถร่วมสนุกได้ ดังนั้น ขอให้ท่านพบแต่ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในโลกแห่งจินตนาการกันอย่างเต็มที่

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kobe › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 16:00 - พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนและห้างสรรพสินค้า
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอซาก้า
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 19:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันที่สาม
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เมื่อทริปเดินทางมาถึงวันที่สาม เราจะนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวชมเมืองโกเบ เมืองท่าที่มีความน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากการขึ้นชมวิวหอคอยโกเบที่โดดเด่นด้วยสีแดงสด จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวัน และต่อด้วยการไปทักทายเพื่อนใหม่ที่ Kobe Animal Kingdom สถานที่ที่มีสัตว์น่ารักอยู่มากมาย อาทิ จิงโจ้ นกเพนกวิน คาพิบาระ และนกสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกทั้งเด็กเล็กยังสามารถเล่นกับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย และลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อพักผ่อน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nara › Iga Ueno

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:00 - 12:30 - วัดโทไดจิ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 15:30 - เดินทางไปเมืองอิงะอุเอะโนะ
 • 15:30 - เช็กอินที่พัก
 • 16:00 - 18:00 - พักผ่อนและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hinotani Onsen Misugi Resort เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะเดินทางย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่าของญี่ปุ่น อันได้แก่ เมืองนาระ ปัจจุบัน แม้นาระจะไม่ได้เป็นเมืองหลวง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องด้วยเป็นเมืองที่มีกวางป่าออกมาเดินเล่นกันอย่างอิสระภายในเมืองนั่นเอง ในช่วงเช้าท่านจะได้ไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ พร้อมเปิดโอกาสการให้อาหารเหล่ากวางแสนรู้ ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางสู่เมืองอิงะอุเอะโนะเพื่อเข้าพักในเรียวกัง และเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซนเพื่อผ่อนคลาย และปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารท้องถิ่นญี่ปุ่น
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นสุดหรูในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Iga Ueno › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:20 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:20 - 09:20 - เดินทางไปสถานี Iga Kambe
 • 09:30 - นั่งรถไฟนินจาที่สถานี Iga Kambe
 • 10:00 - เดินทางถึงสถานีอุเอะโนะและเดินไปพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 10:10 - เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 11:00 - เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้น ( 20 นาที)
 • 11:50 - เรียนรู้การใช้ดาวกระจาย
 • 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Danjiri
 • 12:20 - เปลี่ยนชุดแต่งกาย
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานซูชินินจา
 • 13:30 - 15:30 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 15:30 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้ววันท่องเที่ยวก็เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แต่ทีมงานก็ยังคงยินดีที่จะนำเสนอกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกท่าน กิจกรรมที่ว่านี้ได้แก่การไปสัมผัสโลกแห่งนินจาลี้ลับกันที่หมู่บ้านนินจาอิงะ หนึ่งในนินจาจากสองตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุด (อีกตระกูลคือโคงะ) ภายในหมู่บ้าน ท่านจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนินจาที่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเพื่อเป็นนินจาเบื้องต้นอีกด้วย มีการฝึกใช้อาวุธต่าง ๆ ที่เคยพบเห็นในภาพยนตร์ และมีการแสดงโชว์ของนินจาที่ฝึกฝนกันมาอย่างดีให้ได้รับชมอีกด้วย

ถัดมา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นเวลาเดินทางไปยังสนามบินคันไซ อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินทาง เราจะนำท่านแวะชอปปิงละลายทรัพย์กันที่ Rinku Outlets ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมและอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกส่งท้าย และเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซเพื่อเช็กอินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ในนามของบริษัท I Love Japan Tours เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าทีมงานของเราจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

11
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

12
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

13
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,310 26,198 USD

  • เริ่มต้น 1,169 23,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 20,810 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,906 38,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,967 819,343 THB

  • เริ่มต้นRp 18,691,578 373,831,568 IDR

14
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,288 9,151 USD

  • เริ่มต้น 2,041 8,165 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,817 7,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,328 13,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,548 286,193 THB

  • เริ่มต้นRp 32,644,447 130,577,787 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,147 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,054 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,612 8,060 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,761 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,470 317,351 THB

  • เริ่มต้นRp 28,958,783 144,793,917 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 11,180 USD

  • เริ่มต้น 1,663 9,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 8,881 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 16,264 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 349,663 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 159,536,571 IDR

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 12,592 USD

  • เริ่มต้น 1,605 11,235 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,429 10,002 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,617 18,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,258 393,804 THB

  • เริ่มต้นRp 25,668,013 179,676,088 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 13,652 USD

  • เริ่มต้น 1,523 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,373 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 24,351,704 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 14,612 USD

  • เริ่มต้น 1,449 13,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 11,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 21,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,776 456,986 THB

  • เริ่มต้นRp 23,167,027 208,503,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 15,682 USD

  • เริ่มต้น 1,399 13,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 12,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 490,452 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 223,772,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 16,641 USD

  • เริ่มต้น 1,350 14,849 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 13,218 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,201 24,208 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,314 520,456 THB

  • เริ่มต้นRp 21,587,457 237,462,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,476 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,317 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,160 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 21,060,933 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 18,827 USD

  • เริ่มต้น 1,292 16,800 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,150 14,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 27,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,295 588,831 THB

  • เริ่มต้นRp 20,666,041 268,658,532 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 20,147 USD

  • เริ่มต้น 1,284 17,977 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,143 16,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,093 29,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,006 630,086 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,410 287,481,741 IDR

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,411 21,170 USD

  • เริ่มต้น 1,259 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,141 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 20,139,518 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,384 22,139 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 17,586 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,013 32,206 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,275 692,403 THB

  • เริ่มต้นRp 19,744,625 315,914,001 IDR

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,365 23,209 USD

  • เริ่มต้น 1,218 20,709 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 18,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,986 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,698 725,869 THB

  • เริ่มต้นRp 19,481,363 331,183,178 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 24,242 USD

  • เริ่มต้น 1,202 21,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 19,256 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,959 35,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,121 758,181 THB

  • เริ่มต้นRp 19,218,102 345,925,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,185 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,932 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,544 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 18,954,840