อิ่มอร่อยกับโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) สไตล์โอซาก้าเป็นอาหารกลางวัน, วันที่ 1

ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5

กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4

เข้าพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล, วันที่ 1 - 4

Kansai Wonderland

5 วัน

OsakaKobeOsakaNaraIga UenoOsaka

เปิดประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อน, วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า, วันที่ 1

สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 2

บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นในเรียวกัง, วันที่ 4

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1
พิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) สไตล์โอซาก้าเป็นอาหารกลางวัน, วันที่ 1
เดินชมย่านชินไซบาชิและอาเมะมูระ, โอซาก้า, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล, วันที่ 1 - 4
สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 2
เข้าชม Kobe Animal Kingdom, วันที่ 3
รับประทานเนื้อโกเบเป็นอาหารกลางวัน, โกเบ, วันที่ 3
กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4
วัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 4
เปิดประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อน, วันที่ 4
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นในเรียวกัง, วันที่ 4
เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้นที่พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ, วันที่ 5
ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: FF-02-TH
Kansai Wonderland
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

OsakaKobeOsakaNaraIga UenoOsaka

ธีม: Family Fun
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 11 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,280 9,122 USD

  • เริ่มต้น 2,059 8,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,735 6,939 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,335 13,338 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,017 276,070 THB

  • เริ่มต้นRp 32,028,076 128,112,303 IDR

  • เริ่มต้น 144,946 579,785 RUB

  • เริ่มต้น 7,928 31,713 ILS

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,023 10,115 USD

  • เริ่มต้น 1,827 9,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,539 7,694 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,958 14,790 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,225 306,126 THB

  • เริ่มต้นRp 28,412,003 142,060,013 IDR

  • เริ่มต้น 128,581 642,907 RUB

  • เริ่มต้น 7,033 35,165 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,857 11,145 USD

  • เริ่มต้น 1,677 10,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,413 8,478 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,716 16,296 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,216 337,295 THB

  • เริ่มต้นRp 26,087,384 156,524,306 IDR

  • เริ่มต้น 118,061 708,367 RUB

  • เริ่มต้น 6,458 38,746 ILS

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,793 12,552 USD

  • เริ่มต้น 1,619 11,333 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,364 9,548 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,622 18,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,268 379,874 THB

  • เริ่มต้นRp 25,183,366 176,283,562 IDR

  • เริ่มต้น 113,970 797,789 RUB

  • เริ่มต้น 6,234 43,637 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,701 13,609 USD

  • เริ่มต้น 1,536 12,288 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,294 10,352 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,487 19,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,485 411,878 THB

  • เริ่มต้นRp 23,891,911 191,135,291 IDR

  • เริ่มต้น 108,125 865,002 RUB

  • เริ่มต้น 5,914 47,314 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,618 14,566 USD

  • เริ่มต้น 1,461 13,152 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 11,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,366 21,298 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,980 440,821 THB

  • เริ่มต้นRp 22,729,602 204,566,419 IDR

  • เริ่มต้น 102,865 925,786 RUB

  • เริ่มต้น 5,626 50,638 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,563 15,632 USD

  • เริ่มต้น 1,411 14,115 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 11,891 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,286 22,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,310 473,104 THB

  • เริ่มต้นRp 21,954,729 219,547,293 IDR

  • เริ่มต้น 99,358 993,584 RUB

  • เริ่มต้น 5,435 54,347 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,508 16,589 USD

  • เริ่มต้น 1,362 14,978 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 12,618 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,205 24,256 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,641 502,046 THB

  • เริ่มต้นRp 21,179,857 232,978,422 IDR

  • เริ่มต้น 95,852 1,054,368 RUB

  • เริ่มต้น 5,243 57,671 ILS

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,471 17,655 USD

  • เริ่มต้น 1,328 15,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,119 13,430 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,151 25,816 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,527 534,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,663,275 247,959,296 IDR

  • เริ่มต้น 93,514 1,122,165 RUB

  • เริ่มต้น 5,115 61,380 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,444 18,768 USD

  • เริ่มต้น 1,304 16,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,098 14,276 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,111 27,442 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,693 568,003 THB

  • เริ่มต้นRp 20,275,838 263,585,897 IDR

  • เริ่มต้น 91,760 1,192,885 RUB

  • เริ่มต้น 5,019 65,248 ILS

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,434 20,083 USD

  • เริ่มต้น 1,295 18,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,091 15,276 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,098 29,365 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,414 607,799 THB

  • เริ่มต้นRp 20,146,693 282,053,699 IDR

  • เริ่มต้น 91,176 1,276,463 RUB

  • เริ่มต้น 4,987 69,819 ILS

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,407 21,103 USD

  • เริ่มต้น 1,270 19,055 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 16,053 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,057 30,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,579 638,690 THB

  • เริ่มต้นRp 19,759,256 296,388,846 IDR

  • เริ่มต้น 89,423 1,341,338 RUB

  • เริ่มต้น 4,891 73,368 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,379 22,069 USD

  • เริ่มต้น 1,245 19,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 16,787 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,269 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,744 667,911 THB

  • เริ่มต้นRp 19,371,820 309,949,120 IDR

  • เริ่มต้น 87,669 1,402,707 RUB

  • เริ่มต้น 4,795 76,725 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,361 23,136 USD

  • เริ่มต้น 1,229 20,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 17,599 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 33,829 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,188 700,193 THB

  • เริ่มต้นRp 19,113,529 324,929,994 IDR

  • เริ่มต้น 86,500 1,470,504 RUB

  • เริ่มต้น 4,731 80,433 ILS

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,343 24,166 USD

  • เริ่มต้น 1,212 21,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,021 18,382 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,963 35,335 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,631 731,362 THB

  • เริ่มต้นRp 18,855,238 339,394,286 IDR

  • เริ่มต้น 85,331 1,535,964 RUB

  • เริ่มต้น 4,667 84,013 ILS

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,324 25,159 USD

  • เริ่มต้น 1,196 22,716 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,007 19,138 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,936 36,787 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,075 761,418 THB

  • เริ่มต้นRp 18,596,947 353,341,997 IDR

  • เริ่มต้น 84,162 1,599,086 RUB

  • เริ่มต้น 4,603 87,466 ILS

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,306 26,115 USD

  • เริ่มต้น 1,179 23,580 EUR

  • เริ่มต้น£ 993 19,865 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,518 790,361 THB

  • เริ่มต้นRp 18,338,656 366,773,125 IDR

  • เริ่มต้น 82,993 1,659,870 RUB

  • เริ่มต้น 4,540 90,791 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 2563 / 2020

- ทัวร์สวนสนุกสำหรับเด็ก โอซาก้า 5 วัน 4 คืน

- เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)

- วันอิสระ 1 วัน ที่ Universal Studios Japan (USJ)

- เที่ยวชมเมืองต่าง ๆ พร้อมไฮไลต์ประจำเมือง : โอซาก้า, โกเบ, นาระ

- เที่ยวสวนสนุก USJ, เลโก้แลนด์, พิพิธพัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

- ชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่ อะคะจังฮอนโป และ นิชิมัทสึนะ

- กินเนื้อโกเบ

‘ทัวร์เด็ก โอซาก้า’ เหมาะสำหรับท่านที่มองหารายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่จะถูกใจลูกน้อยของท่าน เนื่องจากทัวร์นี้เน้นการท่องเที่ยวในสวนสนุกและธีมพาร์คมากมาย ที่รับรองว่าคุณหนู ๆ จะต้องเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ ยังตอบโจทย์คุณแม่ที่ต้องการชอปปิง เลือกซื้อของใช้น่ารักสำหรับเด็ก เราก็จะมีการจัดทัวร์พาท่านไปร้านขายของสำหรับเด็กชื่อดังในญี่ปุ่นอีกด้วย เรียกได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวแถบคันไซในครั้งนี้จะเป็นอีกทริปที่ท่านจะประทับใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอน

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Edo Adventures เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 2563 / 2020

- ทัวร์สวนสนุกสำหรับเด็ก โอซาก้า 5 วัน 4 คืน

- เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)

- วันอิสระ 1 วัน ที่ Universal Studios Japan (USJ)

- เที่ยวชมเมืองต่าง ๆ พร้อมไฮไลต์ประจำเมือง : โอซาก้า, โกเบ, นาระ

- เที่ยวสวนสนุก USJ, เลโก้แลนด์, พิพิธพัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

- ชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่ อะคะจังฮอนโป และ นิชิมัทสึนะ

- กินเนื้อโกเบ

‘ทัวร์เด็ก โอซาก้า’ เหมาะสำหรับท่านที่มองหารายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่จะถูกใจลูกน้อยของท่าน เนื่องจากทัวร์นี้เน้นการท่องเที่ยวในสวนสนุกและธีมพาร์คมากมาย ที่รับรองว่าคุณหนู ๆ จะต้องเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ ยังตอบโจทย์คุณแม่ที่ต้องการชอปปิง เลือกซื้อของใช้น่ารักสำหรับเด็ก เราก็จะมีการจัดทัวร์พาท่านไปร้านขายของสำหรับเด็กชื่อดังในญี่ปุ่นอีกด้วย เรียกได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวแถบคันไซในครั้งนี้จะเป็นอีกทริปที่ท่านจะประทับใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอน

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

วันที่ 1โอซาก้า

เดินทางถึงโอซาก้า ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์พร้อมลิ้มรสขาปูยักษ์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน

วันที่ 2โอซาก้า

สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกันที่สวนสนุก Universal Studios Japan (เต็มวัน)

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3โกเบ › โอซาก้า

สำรวจโกเบ เมืองท่าแสนงดงามและเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4นาระ › อิงะอุเอโนะ

ชมอดีตราชธานีโบราณ ณ เมืองนาระ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการป้อนอาหารเหล่ากวางแสนรู้และพักผ่อนในเรียวกังที่มีบ่อน้ำพุร้อนอันแสนสบาย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5อิงะอุเอโนะ › โอซาก้า

เดินทางไปยังเมืองอิงะ เมืองบ้านเกิดของเหล่านินจา พร้อมเข้าชมปราสาทเก่า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1, 3 และ 5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าสวนสนุก Universal Studio Japan และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากโอซาก้า ณ สนามบินนานาชาติคันไซ ในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1, 3 และ 5 ทั้งนี้ สำหรับอาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์จะรวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Edo Adventures เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
Amuzing Holidays เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

วันที่ 1

  Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปย่านอุเมดะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - เยี่ยมชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ ย่านชินไซบาชิและอาเมะมุระ
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พักตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คที่ใคร ๆ ต่างต้องมาเยือนสักครั้ง พร้อมเข้าชมด้านในที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวในสมัยโบราณ จากนั้นท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวโอซาก้าในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ท่านลองใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศ หลังจากเพลิดเพลินกันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางไปยังอาคารศูนย์รวมความรู้และความบันเทิง นามว่า Knowledge Capital จากนั้นในช่วงเย็น ท่านจะได้ไปชอปปิงกันที่ย่านชินไซบาชิ และเดินทางเข้าสู่ที่พักเป็นลำดับสุดท้าย

วันที่ 2

  Osaka
อาหารเช้า The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเข้าชมสวนสนุก Universal Studios Japan ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถร่วมสนุกได้ ดังนั้น ขอให้ท่านพบแต่ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในโลกแห่งจินตนาการกันอย่างเต็มที่

วันที่ 3

  Kobe › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 16:00 - พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนและห้างสรรพสินค้า
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอซาก้า
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 19:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันที่สาม

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

กิจกรรม

เมื่อทริปเดินทางมาถึงวันที่สาม เราจะนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวชมเมืองโกเบ เมืองท่าที่มีความน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากการขึ้นชมวิวหอคอยโกเบที่โดดเด่นด้วยสีแดงสด จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวัน และต่อด้วยการไปทักทายเพื่อนใหม่ที่ Kobe Animal Kingdom สถานที่ที่มีสัตว์น่ารักอยู่มากมาย อาทิ จิงโจ้ นกเพนกวิน คาพิบาระ และนกสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกทั้งเด็กเล็กยังสามารถเล่นกับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย และลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อพักผ่อน

วันที่ 4

  Nara › Iga Ueno
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hinotani Onsen Misugi Resort เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:00 - 12:30 - วัดโทไดจิ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 15:30 - เดินทางไปเมืองอิงะอุเอะโนะ
 • 15:30 - เช็กอินที่พัก
 • 16:00 - 18:00 - พักผ่อนและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารท้องถิ่นญี่ปุ่น
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นสุดหรูในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะเดินทางย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่าของญี่ปุ่น อันได้แก่ เมืองนาระ ปัจจุบัน แม้นาระจะไม่ได้เป็นเมืองหลวง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องด้วยเป็นเมืองที่มีกวางป่าออกมาเดินเล่นกันอย่างอิสระภายในเมืองนั่นเอง ในช่วงเช้าท่านจะได้ไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ พร้อมเปิดโอกาสการให้อาหารเหล่ากวางแสนรู้ ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางสู่เมืองอิงะอุเอะโนะเพื่อเข้าพักในเรียวกัง และเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซนเพื่อผ่อนคลาย และปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกัง

วันที่ 5

  Iga Ueno › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:20 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:20 - 09:20 - เดินทางไปสถานี Iga Kambe
 • 09:30 - นั่งรถไฟนินจาที่สถานี Iga Kambe
 • 10:00 - เดินทางถึงสถานีอุเอะโนะและเดินไปพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 10:10 - เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 11:00 - เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้น ( 20 นาที)
 • 11:50 - เรียนรู้การใช้ดาวกระจาย
 • 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Danjiri
 • 12:20 - เปลี่ยนชุดแต่งกาย
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานซูชินินจา
 • 13:30 - 15:30 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 15:30 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น

กิจกรรม

และแล้ววันท่องเที่ยวก็เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แต่ทีมงานก็ยังคงยินดีที่จะนำเสนอกิจกรรมน่าตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกท่าน กิจกรรมที่ว่านี้ได้แก่การไปสัมผัสโลกแห่งนินจาลี้ลับกันที่หมู่บ้านนินจาอิงะ หนึ่งในนินจาจากสองตระกูลที่มีชื่อเสียงที่สุด (อีกตระกูลคือโคงะ) ภายในหมู่บ้าน ท่านจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการฝึกฝนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนินจาที่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเพื่อเป็นนินจาเบื้องต้นอีกด้วย มีการฝึกใช้อาวุธต่าง ๆ ที่เคยพบเห็นในภาพยนตร์ และมีการแสดงโชว์ของนินจาที่ฝึกฝนกันมาอย่างดีให้ได้รับชมอีกด้วย

ถัดมา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นเวลาเดินทางไปยังสนามบินคันไซ อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดินทาง เราจะนำท่านแวะชอปปิงละลายทรัพย์กันที่ Rinku Outlets ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมและอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกส่งท้าย และเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซเพื่อเช็กอินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ในนามของบริษัท I Love Japan Tours เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้ใจและเลือกใช้บริการของเรา และหวังว่าทีมงานของเราจะได้มีโอกาสรับใช้ทุกท่านอีกในโอกาสต่อไป

 Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่โอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปย่านอุเมดะ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - เยี่ยมชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ ย่านชินไซบาชิและอาเมะมุระ
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พักตามอัธยาศัย
อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์คที่ใคร ๆ ต่างต้องมาเยือนสักครั้ง พร้อมเข้าชมด้านในที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวในสมัยโบราณ จากนั้นท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ของชาวโอซาก้าในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ท่านลองใส่กิโมโนให้เข้ากับบรรยากาศ หลังจากเพลิดเพลินกันเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางไปยังอาคารศูนย์รวมความรู้และความบันเทิง นามว่า Knowledge Capital จากนั้นในช่วงเย็น ท่านจะได้ไปชอปปิงกันที่ย่านชินไซบาชิ และเดินทางเข้าสู่ที่พักเป็นลำดับสุดท้าย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม
 Osaka
อาหารเช้า The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเข้าชมสวนสนุก Universal Studios Japan ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถร่วมสนุกได้ ดังนั้น ขอให้ท่านพบแต่ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในโลกแห่งจินตนาการกันอย่างเต็มที่

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kobe › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:00 - ชม Kobe Animal Kingdom
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 16:00 - พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนและห้างสรรพสินค้า
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นที่โอซาก้า
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 19:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันที่สาม
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน The Park Front Hotel at USJ สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เมื่อทริปเดินทางมาถึงวันที่สาม เราจะนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวชมเมืองโกเบ เมืองท่าที่มีความน่าสนใจ โดยเริ่มต้นจากการขึ้นชมวิวหอคอยโกเบที่โดดเด่นด้วยสีแดงสด จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารกลางวัน และต่อด้วยการไปทักทายเพื่อนใหม่ที่ Kobe Animal Kingdom สถานที่ที่มีสัตว์น่ารักอยู่มากมาย อาทิ จิงโจ้ นกเพนกวิน คาพิบาระ และนกสายพันธุ์ต่าง ๆ อีกทั้งเด็กเล็กยังสามารถเล่นกับสัตว์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย และลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อพักผ่อน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nara › Iga Ueno

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - สวนสาธารณะนาระ
 • 11:00 - 12:30 - วัดโทไดจิ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 15:30 - เดินทางไปเมืองอิงะอุเอะโนะ
 • 15:30 - เช็กอินที่พัก
 • 16:00 - 18:00 - พักผ่อนและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hinotani Onsen Misugi Resort เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้เราจะเดินทางย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่าของญี่ปุ่น อันได้แก่ เมืองนาระ ปัจจุบัน แม้นาระจะไม่ได้เป็นเมืองหลวง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องด้วยเป็นเมืองที่มีกวางป่าออกมาเดินเล่นกันอย่างอิสระภายในเมืองนั่นเอง ในช่วงเช้าท่านจะได้ไปสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ นามว่า หลวงพ่อโตแห่งเมืองนาระ พร้อมเปิดโอกาสการให้อาหารเหล่ากวางแสนรู้ ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางสู่เมืองอิงะอุเอะโนะเพื่อเข้าพักในเรียวกัง และเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซนเพื่อผ่อนคลาย และปิดท้ายกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารท้องถิ่นญี่ปุ่น
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นสุดหรูในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Iga Ueno › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:20 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:20 - 09:20 - เดินทางไปสถานี Iga Kambe
 • 09:30 - นั่งรถไฟนินจาที่สถานี Iga Kambe
 • 10:00 - เดินทางถึงสถานีอุเอะโนะและเดินไปพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 10:10 - เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ
 • 11:00 - เพลิดเพลินกับการแสดงนินจาอันน่าตื่นเต้น ( 20 นาที)
 • 11:50 - เรียนรู้การใช้ดาวกระจาย
 • 12:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Danjiri
 • 12:20 - เปลี่ยนชุดแต่งกาย
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานซูชินินจา
 • 13:30 - 15:30 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 15:30 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน
อาหารเช้า