วัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 4

เข้าชม Kobe Animal Kingdom, วันที่ 3

LEGOLAND Discovery Center, Osaka, Day 1

กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4

ทัวร์เด็ก คันไซ

5 วัน

OsakaKobeNaraOsakaKansai International Airport

ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5

Cup Noodles Museum, Osaka, Day 1

Visit Aquarium Kaiyukan, Osaka, Day 1

Visit Aquarium Kaiyukan, Osaka, Day 1
LEGOLAND Discovery Center, Osaka, Day 1
Cup Noodles Museum, Osaka, Day 1
สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 2
เข้าชม Kobe Animal Kingdom, วันที่ 3
รับประทานเนื้อโกเบเป็นอาหารกลางวัน, โกเบ, วันที่ 3
กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 4
วัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 4
Explore Shinsaibashi district, Osaka, Day 4
Osaka Castle, Osaka, Day 5
ช็อปปิงส่งท้ายที่ Rinku Outlets และเดินทางไปสนามบินคันไซ, วันที่ 5
รหัสทัวร์: FF-02-TH
ทัวร์เด็ก คันไซ
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

OsakaKobeNaraOsakaKansai International Airport

ธีม: Family Fun
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 11 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 9,039 USD

  • เริ่มต้น 2,089 8,357 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,734 6,935 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,384 13,534 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,562 282,248 THB

  • เริ่มต้นRp 30,879,991 123,519,962 IDR

  • เริ่มต้น 144,096 576,384 RUB

  • เริ่มต้น 7,736 30,945 ILS

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 10,023 USD

  • เริ่มต้น 1,853 9,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,538 7,690 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,002 15,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,595 312,976 THB

  • เริ่มต้นRp 27,393,540 136,967,700 IDR

  • เริ่มต้น 127,827 639,135 RUB

  • เริ่มต้น 6,863 34,314 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,841 11,044 USD

  • เริ่มต้น 1,702 10,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 8,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,756 16,536 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,474 344,843 THB

  • เริ่มต้นRp 25,152,250 150,913,502 IDR

  • เริ่มต้น 117,368 704,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,301 37,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,777 12,438 USD

  • เริ่มต้น 1,643 11,499 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 9,543 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,661 18,624 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,482 388,375 THB

  • เริ่มต้นRp 24,280,638 169,964,464 IDR

  • เริ่มต้น 113,301 793,109 RUB

  • เริ่มต้น 6,083 42,581 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,686 13,486 USD

  • เริ่มต้น 1,559 12,468 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,293 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,524 20,193 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,637 421,096 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,477 184,283,815 IDR

  • เริ่มต้น 107,491 859,927 RUB

  • เริ่มต้น 5,771 46,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 14,433 USD

  • เริ่มต้น 1,483 13,344 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 11,074 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 21,611 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,076 450,686 THB

  • เริ่มต้นRp 21,914,832 197,233,488 IDR

  • เริ่มต้น 102,262 920,355 RUB

  • เริ่มต้น 5,490 49,412 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,549 15,490 USD

  • เริ่มต้น 1,432 14,322 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,188 11,885 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,319 23,194 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,369 483,691 THB

  • เริ่มต้นRp 21,167,735 211,677,355 IDR

  • เริ่มต้น 98,775 987,754 RUB

  • เริ่มต้น 5,303 53,031 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,494 16,438 USD

  • เริ่มต้น 1,382 15,198 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 12,612 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,238 24,613 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,662 513,281 THB

  • เริ่มต้นRp 20,420,639 224,627,028 IDR

  • เริ่มต้น 95,289 1,048,182 RUB

  • เริ่มต้น 5,116 56,275 ILS

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,458 17,495 USD

  • เริ่มต้น 1,348 16,175 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,119 13,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,183 26,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,524 546,286 THB

  • เริ่มต้นRp 19,922,575 239,070,895 IDR

  • เริ่มต้น 92,965 1,115,581 RUB

  • เริ่มต้น 4,991 59,894 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,431 18,598 USD

  • เริ่มต้น 1,323 17,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,098 14,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,142 27,847 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,670 580,713 THB

  • เริ่มต้นRp 19,549,026 254,137,342 IDR

  • เริ่มต้น 91,222 1,185,886 RUB

  • เริ่มต้น 4,898 63,668 ILS

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,421 19,901 USD

  • เริ่มต้น 1,314 18,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,091 15,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,128 29,798 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,386 621,400 THB

  • เริ่มต้นRp 19,424,510 271,943,143 IDR

  • เริ่มต้น 90,641 1,268,974 RUB

  • เริ่มต้น 4,866 68,129 ILS

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,394 20,912 USD

  • เริ่มต้น 1,289 19,334 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,070 16,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 31,312 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,532 652,983 THB

  • เริ่มต้นRp 19,050,962 285,764,429 IDR

  • เริ่มต้น 88,898 1,333,468 RUB

  • เริ่มต้น 4,773 71,592 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,367 21,869 USD

  • เริ่มต้น 1,264 20,219 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 16,779 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,047 32,745 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,679 682,858 THB

  • เริ่มต้นRp 18,677,414 298,838,618 IDR

  • เริ่มต้น 87,155 1,394,477 RUB

  • เริ่มต้น 4,679 74,867 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,516,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,349 22,926 USD

  • เริ่มต้น 1,247 21,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 17,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,019 34,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,110 715,862 THB

  • เริ่มต้นRp 18,428,381 313,282,485 IDR

  • เริ่มต้น 85,993 1,461,877 RUB

  • เริ่มต้น 4,617 78,486 ILS

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,628,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,330 23,946 USD

  • เริ่มต้น 1,230 22,140 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,021 18,373 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,992 35,855 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,541 747,729 THB

  • เริ่มต้นRp 18,179,349 327,228,287 IDR

  • เริ่มต้น 84,831 1,526,952 RUB

  • เริ่มต้น 4,554 81,979 ILS

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,312 24,930 USD

  • เริ่มต้น 1,213 23,049 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,007 19,128 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,965 37,329 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,971 778,458 THB

  • เริ่มต้นRp 17,930,317 340,676,025 IDR

  • เริ่มต้น 83,669 1,589,704 RUB

  • เริ่มต้น 4,492 85,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,840,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,294 25,878 USD

  • เริ่มต้น 1,196 23,926 EUR

  • เริ่มต้น£ 993 19,855 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 38,748 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,402 808,048 THB

  • เริ่มต้นRp 17,681,285 353,625,698 IDR

  • เริ่มต้น 82,507 1,650,131 RUB

  • เริ่มต้น 4,430 88,593 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 2563 / 2020

 • ทัวร์สวนสนุกสำหรับเด็ก โอซาก้า 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • วันอิสระ 1 วัน ที่ Universal Studios Japan (USJ)
 • เที่ยวชมเมืองต่าง ๆ พร้อมไฮไลต์ประจำเมือง : โอซาก้า, โกเบ, นาระ
 • เที่ยวสวนสนุก USJ, เลโก้แลนด์, พิพิธพัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • ชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่ อะคะจังฮอนโป และ นิชิมัทสึนะ

‘ทัวร์เด็ก โอซาก้า’ เหมาะสำหรับท่านที่มองหารายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่จะถูกใจลูกน้อยของท่าน เนื่องจากทัวร์นี้เน้นการท่องเที่ยวในสวนสนุกและธีมพาร์คมากมาย ที่รับรองว่าคุณหนู ๆ จะต้องเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ ยังตอบโจทย์คุณแม่ที่ต้องการชอปปิง เลือกซื้อของใช้น่ารักสำหรับเด็ก เราก็จะมีการจัดทัวร์พาท่านไปร้านขายของสำหรับเด็กชื่อดังในญี่ปุ่นอีกด้วย เรียกได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวแถบคันไซในครั้งนี้จะเป็นอีกทริปที่ท่านจะประทับใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอน

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์เด็ก โตเกียว เริ่มที่ Sodegaura จบที่ Narita 5
ทัวร์สวนสนุก ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 2563 / 2020

 • ทัวร์สวนสนุกสำหรับเด็ก โอซาก้า 5 วัน 4 คืน
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • วันอิสระ 1 วัน ที่ Universal Studios Japan (USJ)
 • เที่ยวชมเมืองต่าง ๆ พร้อมไฮไลต์ประจำเมือง : โอซาก้า, โกเบ, นาระ
 • เที่ยวสวนสนุก USJ, เลโก้แลนด์, พิพิธพัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • ชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่ อะคะจังฮอนโป และ นิชิมัทสึนะ

‘ทัวร์เด็ก โอซาก้า’ เหมาะสำหรับท่านที่มองหารายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่จะถูกใจลูกน้อยของท่าน เนื่องจากทัวร์นี้เน้นการท่องเที่ยวในสวนสนุกและธีมพาร์คมากมาย ที่รับรองว่าคุณหนู ๆ จะต้องเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ ยังตอบโจทย์คุณแม่ที่ต้องการชอปปิง เลือกซื้อของใช้น่ารักสำหรับเด็ก เราก็จะมีการจัดทัวร์พาท่านไปร้านขายของสำหรับเด็กชื่อดังในญี่ปุ่นอีกด้วย เรียกได้ว่าการเดินทางมาเที่ยวแถบคันไซในครั้งนี้จะเป็นอีกทริปที่ท่านจะประทับใจกันทั้งครอบครัวอย่างแน่นอน

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

วันที่ 1โอซาก้า

ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง เพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วยที่เปิดโอกาสให้ท่านลองทำบะหมี่ถ้วยของตนเอง ต่อด้วยการพาเด็ก ๆ ไปสนุกกันต่อที่เลโก้แลนด์ และปิดท้ายวันด้วยการชอปปิงที่ร้านขายของเด็ก ‘อะคะจัง ฮมโปะ’

วันที่ 2โอซาก้า

วันอิสระที่สวนสนุกยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (USJ)

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3โกเบ

สำรวจโกเบ เมืองท่าแสนงดงามและเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4นาระ

เดินทางไปยังเมืองนาระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดคู่บ้านคู่เมืองและผูกมิตรกับเหล่ากวางน้อยแสนรู้ จากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางกลับมาชอปปิงที่โอซาก้า เริ่มต้นด้วยร้านของใช้เกี่ยวกับเด็ก ‘ร้านนิชิมัทสึยะ’ ต่อด้วยการให้เวลาอิสระในย่านชินไซบาชิและรับประทานอาหารเย็นที่ย่านนี้ตามอัธยาศัย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5โอซาก้า › สนามบินนานาชาติคันไซ

ตื่นตาตื่นใจกับปราสาทโอซาก้า เดินชมร้านรวงที่ตลาดคุโรมง และจบทริปด้วยการชอปปิงละลายทรัพย์ที่ริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1, 3 และ 5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าสวนสนุก Universal Studio Japan และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากโอซาก้า ณ สนามบินนานาชาติคันไซ ในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1, 3 และ 5 ทั้งนี้ สำหรับอาหารเย็นและมื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์จะรวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์เด็ก โตเกียว เริ่มที่ Sodegaura จบที่ Narita 5
ทัวร์สวนสนุก ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

วันที่ 1

  Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสามบินนานาชาติคันไซ
 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า
 • 10:00 - 12:30 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปเลโก้แลนด์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์
 • 15:30 - 16:30 - สนุกสนานที่เลโก้แลนด์
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปอะคะจังฮมโปะ
 • 17:00 - 18:00 - ชอปปิงที่อะคะจังฮมโปะ
 • 18:00 - 19:30 - เวลาอิสระที่ย่านนัมบะและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน

กิจกรรม

เริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางเข้ามายังเมืองโอซาก้า ชื่นชมสัตว์น้ำน่ารักหลากสายพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ไคยูคัง จากนั้นหลังรับประทานอาหารกลาง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ CupNoodles ของนิชชิน ที่จะโอกาสให้ทั้งครอบครัวได้ทำถ้วยบะหมี่กึ่งสะเร็จรูปของตัวเอง จากนั้นพาคุณหนู ๆ ไปสนุกสนานกันต่อที่เลโก้แลนด์ และจบวันด้วยการชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่อะคะจังฮมโปะ

วันที่ 2

  Osaka
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่สวนสนุกยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (USJ)

วันที่ 3

  Kobe
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:30 - เข้าชมสวนสัตว์โกเบ แอนิมอล คิงดอม
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 15:00 - เยี่ยมชมโกเบพอร์ตแลนด์
 • 15:00 - 16:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับเมืองโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางกลับที่พัก

กิจกรรม

วันแห่งการชมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปสวนสัตว์โกเบ แอนิมอล คิงดอม ต่อด้วยการชมโกเบพอร์ตแลนด์ และเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนด้วย

วันที่ 4

  Nara
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:30 - ชมสวนสาธารณะนาระและใกล้ชิดกับเหล่ากวางน้อย
 • 11:00 - 12:30 - ชมวัดโทไดจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางกลับเมืองโอซาก้า
 • 15:00 - 16:30 - ชอปปิงที่ร้านของใช้สำหรับเด็ก ‘นิชิมัทสึยะ’
 • 16:30 - 17:00 - ออกเดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 17:00 - 19:30 - เวลาอิสระที่ย่านชินไซบาชิและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเดินทางไปยังเมืองหลวงเก่า ‘นาระ’ ที่นี่ท่านจะได้ผูกมิตรกับกวางในสวนสาธาณะและเก็บภาพความประทับใจร่วมกัน ถัดมาท่านจะได้เข้าชมวัดโทไดจิพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางกลับมายังโอซาก้า ชอปปิงอิสระที่ร้านนิชิมัทสึยะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชินไซบาชิพร้อมเวลาอิสระจนถึงเวลาเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 5

  Osaka › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 09:00 - 10:00 - เยี่ยมปราสาทโอซาก้า
 • 10:00 - 10:30 - เดินทางไปตลาดคุโรมง
 • 10:30 - 12:30 - เดินชมตลาดคุโรมงและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 12:30 - 13:30 - เดินทางไปยังริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 13:30 - 15:00 - ชอปปิงที่ริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปสนามบินนานาชาติคันไซ
 • 15:30 - เช็กอินที่สนามบิน เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย

กิจกรรม

วันท่องเที่ยววันสุดท้าย เยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า เดินเล่นที่ตลาดคุโรมงพร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดตามอัธยาศัย ในช่วงบ่ายจะเป็นการชอปปิงละลายทรัพย์ที่ Rinku Premium Outlets ให้ท่านได้ใช้เวลาในการเลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ และเราจะนำท่านเดินทางไปส่งยังสนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสามบินนานาชาติคันไซ
 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า
 • 10:00 - 12:30 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บะหมี่ถ้วย
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปเลโก้แลนด์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์
 • 15:30 - 16:30 - สนุกสนานที่เลโก้แลนด์
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปอะคะจังฮมโปะ
 • 17:00 - 18:00 - ชอปปิงที่อะคะจังฮมโปะ
 • 18:00 - 19:30 - เวลาอิสระที่ย่านนัมบะและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน

กิจกรรม

เริ่มต้นทริปด้วยการเดินทางเข้ามายังเมืองโอซาก้า ชื่นชมสัตว์น้ำน่ารักหลากสายพันธุ์ในพิพิธภัณฑ์ไคยูคัง จากนั้นหลังรับประทานอาหารกลาง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ CupNoodles ของนิชชิน ที่จะโอกาสให้ทั้งครอบครัวได้ทำถ้วยบะหมี่กึ่งสะเร็จรูปของตัวเอง จากนั้นพาคุณหนู ๆ ไปสนุกสนานกันต่อที่เลโก้แลนด์ และจบวันด้วยการชอปปิงของใช้สำหรับเด็กที่อะคะจังฮมโปะ

 Osaka
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่สวนสนุกยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน (USJ)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kobe

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่เมืองโกเบ
 • 10:00 - 12:30 - เข้าชมสวนสัตว์โกเบ แอนิมอล คิงดอม
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 15:00 - เยี่ยมชมโกเบพอร์ตแลนด์
 • 15:00 - 16:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางกลับเมืองโอซาก้า
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางกลับที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

วันแห่งการชมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปสวนสัตว์โกเบ แอนิมอล คิงดอม ต่อด้วยการชมโกเบพอร์ตแลนด์ และเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมนด้วย

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nara

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:30 - ชมสวนสาธารณะนาระและใกล้ชิดกับเหล่ากวางน้อย
 • 11:00 - 12:30 - ชมวัดโทไดจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - เดินทางกลับเมืองโอซาก้า
 • 15:00 - 16:30 - ชอปปิงที่ร้านของใช้สำหรับเด็ก ‘นิชิมัทสึยะ’
 • 16:30 - 17:00 - ออกเดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 17:00 - 19:30 - เวลาอิสระที่ย่านชินไซบาชิและรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเดินทางไปยังเมืองหลวงเก่า ‘นาระ’ ที่นี่ท่านจะได้ผูกมิตรกับกวางในสวนสาธาณะและเก็บภาพความประทับใจร่วมกัน ถัดมาท่านจะได้เข้าชมวัดโทไดจิพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเดินทางกลับมายังโอซาก้า ชอปปิงอิสระที่ร้านนิชิมัทสึยะ และปิดท้ายด้วยการเดินชมย่านชินไซบาชิพร้อมเวลาอิสระจนถึงเวลาเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 09:00 - 10:00 - เยี่ยมปราสาทโอซาก้า
 • 10:00 - 10:30 - เดินทางไปตลาดคุโรมง
 • 10:30 - 12:30 - เดินชมตลาดคุโรมงและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 12:30 - 13:30 - เดินทางไปยังริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 13:30 - 15:00 - ชอปปิงที่ริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปสนามบินนานาชาติคันไซ
 • 15:30 - เช็กอินที่สนามบิน เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันท่องเที่ยววันสุดท้าย เยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า เดินเล่นที่ตลาดคุโรมงพร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดตามอัธยาศัย ในช่วงบ่ายจะเป็นการชอปปิงละลายทรัพย์ที่ Rinku Premium Outlets ให้ท่านได้ใช้เวลาในการเลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ และเราจะนำท่านเดินทางไปส่งยังสนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

 • พ.ค. 2021

 • มิ.ย. 2021

 • ก.ค. 2021

 • ส.ค. 2021

 • ก.ย. 2021

 • ต.ค. 2021

 • พ.ย. 2021

 • พ.ค. 2022

 • มิ.ย. 2022

 • ก.ค. 2022

 • ส.ค. 2022

 • ก.ย. 2022

 • ต.ค. 2022

 • พ.ย. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • เริ่มต้น¥ 248,000 992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 9,039 USD

  • เริ่มต้น 2,089 8,357 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,734 6,935 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,384 13,534 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,562 282,248 THB

  • เริ่มต้นRp 30,879,991 123,519,962 IDR

  • เริ่มต้น 144,096 576,384 RUB

  • เริ่มต้น 7,736 30,945 ILS

  • เริ่มต้น¥ 220,000 1,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 10,023 USD

  • เริ่มต้น 1,853 9,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,538 7,690 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,002 15,008 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,595 312,976 THB

  • เริ่มต้นRp 27,393,540 136,967,700 IDR

  • เริ่มต้น 127,827 639,135 RUB

  • เริ่มต้น 6,863 34,314 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 1,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,841 11,044 USD

  • เริ่มต้น 1,702 10,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 8,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,756 16,536 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,474 344,843 THB

  • เริ่มต้นRp 25,152,250 150,913,502 IDR

  • เริ่มต้น 117,368 704,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,301 37,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 195,000 1,365,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,777 12,438 USD

  • เริ่มต้น 1,643 11,499 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 9,543 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,661 18,624 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,482 388,375 THB

  • เริ่มต้นRp 24,280,638 169,964,464 IDR

  • เริ่มต้น 113,301 793,109 RUB

  • เริ่มต้น 6,083 42,581 ILS

  • เริ่มต้น¥ 185,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,686 13,486 USD

  • เริ่มต้น 1,559 12,468 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,293 10,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,524 20,193 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,637 421,096 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,477 184,283,815 IDR

  • เริ่มต้น 107,491 859,927 RUB

  • เริ่มต้น 5,771 46,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,584,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 14,433 USD

  • เริ่มต้น 1,483 13,344 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 11,074 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 21,611 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,076 450,686 THB

  • เริ่มต้นRp 21,914,832 197,233,488 IDR

  • เริ่มต้น 102,262 920,355 RUB

  • เริ่มต้น 5,490 49,412 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,549 15,490 USD

  • เริ่มต้น 1,432 14,322 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,188 11,885 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,319 23,194 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,369 483,691 THB

  • เริ่มต้นRp 21,167,735 211,677,355 IDR

  • เริ่มต้น 98,775 987,754 RUB

  • เริ่มต้น 5,303 53,031 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,804,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,494 16,438 USD

  • เริ่มต้น 1,382 15,198 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 12,612 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,238 24,613 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,662 513,281 THB

  • เริ่มต้นRp 20,420,639 224,627,028 IDR

  • เริ่มต้น 95,289 1,048,182 RUB

  • เริ่มต้น 5,116 56,275 ILS

  • เริ่มต้น¥ 160,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,458 17,495 USD

  • เริ่มต้น 1,348 16,175 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,119 13,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,183 26,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,524 546,286 THB

  • เริ่มต้นRp 19,922,575 239,070,895 IDR

  • เริ่มต้น 92,965 1,115,581 RUB

  • เริ่มต้น 4,991 59,894 ILS

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,041,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,431 18,598 USD

  • เริ่มต้น 1,323 17,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,098 14,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,142 27,847 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,670 580,713 THB

  • เริ่มต้นRp 19,549,026 254,137,342 IDR

  • เริ่มต้น 91,222 1,185,886 RUB

  • เริ่มต้น 4,898 63,668 ILS

  • เริ่มต้น¥ 156,000 2,184,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,421 19,901 USD

  • เริ่มต้น 1,314 18,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,091 15,269 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,128 29,798 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,386 621,400 THB

  • เริ่มต้นRp 19,424,510 271,943,143 IDR

  • เริ่มต้น 90,641 1,268,974 RUB

  • เริ่มต้น 4,866 68,129 ILS

  • เริ่มต้น¥ 153,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,394 20,912 USD

  • เริ่มต้น 1,289