สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 5

สัมผัสความลึกลับใต้ท้องทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซาก้า, วันที่ 6

รับประทานมอนจะยากิ (อาหารญี่ปุ่นบนกระทะร้อน) แสนอร่อยที่ภัตตาคารในกรุงโตเกียว, วันที่ 1

เกาะโอไดบะ - เกาะกลางอ่าวโตเกียวที่มนุษย์สร้างขึ้น, วันที่ 1

ทัวร์สวนสนุก ญี่ปุ่น

6 วัน

TokyoTokyo DisneylandFujiyoshidaKawaguchikoGotembaOsakaKansai International Airport

ใช้เวลาอันแสนวิเศษกับครอบครัวที่สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซี , วันที่ 2

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบโซโนมูระ (Boso no Mura), ชิบะ, วันที่ 1

เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์, วันที่ 3

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบโซโนมูระ (Boso no Mura), ชิบะ, วันที่ 1
สัมผัสห้าแยกชิบุย่าอันเลื่องชื่อ, โตเกียว, วันที่ 1
รับประทานมอนจะยากิ (อาหารญี่ปุ่นบนกระทะร้อน) แสนอร่อยที่ภัตตาคารในกรุงโตเกียว, วันที่ 1
เกาะโอไดบะ - เกาะกลางอ่าวโตเกียวที่มนุษย์สร้างขึ้น, วันที่ 1
ใช้เวลาอันแสนวิเศษกับครอบครัวที่สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์ซี , วันที่ 2
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์, วันที่ 3
สัมผัสประสบการณ์การนั่งชิงคันเซนเดินทางไปยังเมืองโอซาก้า, วันที่ 4
สนุกสนานกับเครื่องเล่น Flying Dinosaur สุดฮิตและเครื่องเล่นอื่นอีกมากมาย ณ สวนสนุก USJ, โอซาก้า, วันที่ 5
สัมผัสความลึกลับใต้ท้องทะเลในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซาก้า, วันที่ 6
รหัสทัวร์: FF-03-TH
ทัวร์สวนสนุก ญี่ปุ่น
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

6 วัน

TokyoTokyo DisneylandFujiyoshidaKawaguchikoGotembaOsakaKansai International Airport

ธีม: Family Fun
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 11 พฤษภาคม - 15 พฤศจิกายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 328,000 1,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,929 11,715 USD

  • เริ่มต้น 2,712 10,846 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,264 9,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,437 17,748 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,640 370,562 THB

  • เริ่มต้นRp 40,315,528 161,262,111 IDR

  • เริ่มต้น 188,589 754,357 RUB

  • เริ่มต้น 10,029 40,116 ILS

  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,490,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,661 13,305 USD

  • เริ่มต้น 2,464 12,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,057 10,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,031 20,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,167 420,836 THB

  • เริ่มต้นRp 36,628,132 183,140,660 IDR

  • เริ่มต้น 171,340 856,701 RUB

  • เริ่มต้น 9,112 45,559 ILS

  • เริ่มต้น¥ 277,000 1,662,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,473 14,841 USD

  • เริ่มต้น 2,290 13,740 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,912 11,474 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,747 22,483 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,236 469,416 THB

  • เริ่มต้นRp 34,046,955 204,281,729 IDR

  • เริ่มต้น 159,266 955,595 RUB

  • เริ่มต้น 8,470 50,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 270,000 1,890,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,411 16,876 USD

  • เริ่มต้น 2,232 15,625 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,864 13,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,652 25,567 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,259 533,812 THB

  • เริ่มต้นRp 33,186,562 232,305,937 IDR

  • เริ่มต้น 155,241 1,086,687 RUB

  • เริ่มต้น 8,256 57,789 ILS

  • เริ่มต้น¥ 258,000 2,064,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,304 18,430 USD

  • เริ่มต้น 2,133 17,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,781 14,250 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,490 27,921 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,870 582,957 THB

  • เริ่มต้นRp 31,711,604 253,692,833 IDR

  • เริ่มต้น 148,341 1,186,732 RUB

  • เริ่มต้น 7,889 63,109 ILS

  • เริ่มต้น¥ 249,000 2,241,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,223 20,011 USD

  • เริ่มต้น 2,059 18,527 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,719 15,472 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,368 30,315 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,328 632,949 THB

  • เริ่มต้นRp 30,605,385 275,448,469 IDR

  • เริ่มต้น 143,167 1,288,501 RUB

  • เริ่มต้น 7,613 68,521 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 2,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,152 21,520 USD

  • เริ่มต้น 1,992 19,924 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,664 16,638 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,260 32,602 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,068 680,681 THB

  • เริ่มต้นRp 29,622,080 296,220,799 IDR

  • เริ่มต้น 138,567 1,385,670 RUB

  • เริ่มต้น 7,369 73,689 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,098 23,082 USD

  • เริ่มต้น 1,943 21,370 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,622 17,847 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,179 34,969 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,373 730,108 THB

  • เริ่มต้นRp 28,884,601 317,730,608 IDR

  • เริ่มต้น 135,117 1,486,289 RUB

  • เริ่มต้น 7,185 79,039 ILS

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,772,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,063 24,752 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,916 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,595 19,138 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,125 37,499 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,244 782,925 THB

  • เริ่มต้นRp 28,392,948 340,715,375 IDR

  • เริ่มต้น 132,817 1,593,808 RUB

  • เริ่มต้น 7,063 84,757 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,938,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 26,234 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,289 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,560 20,284 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,057 39,744 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,832 829,810 THB

  • เริ่มต้นRp 27,778,382 361,118,965 IDR

  • เริ่มต้น 129,943 1,689,253 RUB

  • เริ่มต้น 6,910 89,833 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,009 28,127 USD

  • เริ่มต้น 1,860 26,041 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 21,747 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,044 42,612 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,549 889,687 THB

  • เริ่มต้นRp 27,655,469 387,176,562 IDR

  • เริ่มต้น 129,368 1,811,146 RUB

  • เริ่มต้น 6,880 96,315 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 3,345,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,991 29,869 USD

  • เริ่มต้น 1,844 27,653 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,540 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,017 45,250 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,984 944,763 THB

  • เริ่มต้นRp 27,409,642 411,144,635 IDR

  • เริ่มต้น 128,218 1,923,264 RUB

  • เริ่มต้น 6,818 102,277 ILS

  • เริ่มต้น¥ 220,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,964 31,431 USD

  • เริ่มต้น 1,819 29,100 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,519 24,302 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,976 47,617 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,137 994,190 THB

  • เริ่มต้นRp 27,040,903 432,654,444 IDR

  • เริ่มต้น 126,493 2,023,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,727 107,628 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,689,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,938 32,940 USD

  • เริ่มต้น 1,794 30,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 25,468 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 49,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,290 1,041,923 THB

  • เริ่มต้นRp 26,672,163 453,426,774 IDR

  • เริ่มต้น 124,768 2,121,053 RUB

  • เริ่มต้น 6,635 112,796 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 3,870,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,920 34,556 USD

  • เริ่มต้น 1,777 31,994 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,484 26,718 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 52,352 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,725 1,093,044 THB

  • เริ่มต้นRp 26,426,337 475,674,062 IDR

  • เริ่มต้น 123,618 2,225,122 RUB

  • เริ่มต้น 6,574 118,330 ILS

  • เริ่มต้น¥ 213,000 4,047,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,902 36,137 USD

  • เริ่มต้น 1,761 33,457 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,471 27,940 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,881 54,746 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,160 1,143,036 THB

  • เริ่มต้นRp 26,180,510 497,429,698 IDR

  • เริ่มต้น 122,468 2,326,891 RUB

  • เริ่มต้น 6,513 123,742 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 4,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,884 37,682 USD

  • เริ่มต้น 1,744 34,887 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,457 29,134 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,854 57,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,595 1,191,898 THB

  • เริ่มต้นRp 25,934,684 518,693,680 IDR

  • เริ่มต้น 121,318 2,426,360 RUB

  • เริ่มต้น 6,452 129,032 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล 2563 / 2020, ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2563 / 2020

 • ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 6 วัน 5 คืน ทั้งโซนโตเกียวและโอซาก้า
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • ชอปปิงที่ห้างชื่อดังใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
 • ชมย่านไฮไลต์ในโตเกียว โอซาก้า และสวนสนุก : Tokyo DisneySea, Fuji Q Highland, Universal Studios Japan (USJ)
 • ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำหลากชนิด ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Aquarium Kaiyukan)

ทัวร์สวนสนุกออกแบบมาเพื่อให้ท่านและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นท่ามกลางความสนุกสนาน ในทริปท่านจะได้เล่นเครื่องในสวนสนุกอย่างฟูจิคิวไฮแลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซี และยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ เจแปน (USJ) อีกทั้งท่านจะได้เปิดประสบการณ์พบปะสัตว์น้ำน่าสนใจในพิพิธภัณฑ์ไคยูคังอีกด้วย

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์เด็ก โอซาก้า เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5
ทัวร์เด็ก โตเกียว เริ่มที่ Sodegaura จบที่ Narita 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ยูนิเวอร์แซล 2563 / 2020, ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2563 / 2020

 • ทัวร์ญี่ปุ่น สวนสนุก 6 วัน 5 คืน ทั้งโซนโตเกียวและโอซาก้า
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • ชอปปิงที่ห้างชื่อดังใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
 • ชมย่านไฮไลต์ในโตเกียว โอซาก้า และสวนสนุก : Tokyo DisneySea, Fuji Q Highland, Universal Studios Japan (USJ)
 • ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำหลากชนิด ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง (Aquarium Kaiyukan)

ทัวร์สวนสนุกออกแบบมาเพื่อให้ท่านและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นท่ามกลางความสนุกสนาน ในทริปท่านจะได้เล่นเครื่องในสวนสนุกอย่างฟูจิคิวไฮแลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซี และยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ เจแปน (USJ) อีกทั้งท่านจะได้เปิดประสบการณ์พบปะสัตว์น้ำน่าสนใจในพิพิธภัณฑ์ไคยูคังอีกด้วย

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบโซโนะมูระ (Boso no Mura) สำรวจย่านไฮไลต์ในโตเกียว ได้แก่ ฮาราจุกุ ชิบูย่า และโอไดบะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2โตเกียวดิสนีย์เเลนด์

วันอิสระที่โตเกียวดิสนีย์ซี

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3ฟูจิโยชิดะ › คาวากุชิโกะ

เดินทางไปยังสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เล่นเครื่องเล่นอย่างเพลิดเพลิน และเข้าพักที่เรียวกังในคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › โอซาก้า

ชอปปิงที่ Gotemba Premium Outlets จากนั้นเดินทางไปเมืองโอซาก้าโดยรถไฟชินคันเซน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 5โอซาก้า

วันอิสระที่ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ เจแปน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 6โอซาก้า › สนามบินนานาชาติคันไซ

เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ปิดท้ายทริปด้วยการชอปปิงที่ Rinku Premium Outlets

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 4 คืน และเรียวกังจำนวน 1 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 5 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้ในวันที่ 1, 3, 4 และ 6

กิจกรรม

ค่าเข้าสวนสนุก Fuji Q Highland, Fuji Safari Park และ Universal Studio Japan และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) และออกจากสนามบินในช่วงเย็นหรือช่วงค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านในวันที่ 1,3,4 และ 6 โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 4 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกังจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ในวันที่ 1,2,4 และ 5 ในเส้นทางที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์เด็ก โตเกียว เริ่มที่ Sodegaura จบที่ Narita 5
ทัวร์เด็ก โอซาก้า เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบโซโนะมูระ
 • 09:30 - 10:30 - สำรวจโบโซโนะมูระ
 • 10:30 - 11:30 - มุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียว
 • 11:30 - 12:30 - เดินทางไปยังย่านฮาราจุกุ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเล่นชอปปิงที่ถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - สำรวจย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - มุ่งหน้าสู่โอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - เดินชมรอบบริเวณไอไดบะ (หุ่นกันดั้ม)
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Boso no Mura ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการออกแบบให้เหมือนกับหมู่บ้านในสมัยเอโดะ ทำให้ท่านรู้สึกถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ถัดมาในช่วงบ่ายจะเป็นการสำรวจย่านไฮไลต์ในโตเกียว ได้แก่ ฮาราจุกุ ชิบูย่า และโอไดบะ

วันที่ 2

  Tokyo Disneyland
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่โตเกียวดิสนีย์ซี

วันที่ 3

  Fujiyoshida › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - มุ่งหน้าสู่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์
 • 11:00 - 16:00 - เวลาอิสระที่ฟูจิคิวไฮแลนด์
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปยังที่พัก
 • 16:30 - 18:00 - เข้าเช็กอินเรียวกังและให้เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเดินทางไปยังสวนสนุก ‘ฟูจิคิวไฮแลนด์’ เพื่อสัมผัสเครื่องเล่นที่มีการสร้างสถิติโลกมาแล้วหลายรายการ และเนื่องจากสวนสนุกตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ จึงช่วยเสริมความโดดเด่นของสวนสนุกให้ดูเข้มข้น สนุกสนานและมีพลังในเวลาเดียวกัน โดยเราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ตลอดจนเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เด็ก ๆ ก็สามารถสนุกได้อย่างเต็มที่เช่นกัน

ในช่วงเย็น เมื่อได้เวลาอันสมควร ทีมงานจะนำท่านเข้าเช็กอินที่เรียวกังสุดหรู โดยที่เรียวกังมีบ่อน้ำพุร้อนให้เปิดประสบการณ์แช่น้ำเพื่อผ่อนคลายสบายตัวแบบที่ชาวญี่ปุ่นนิยมกัน พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังในยามที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ก่อนปิดท้ายวันนี้ด้วยการรับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงาม พร้อมรสชาติที่โดดเด่นตามตำรับอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ

วันที่ 4

  Gotemba › Osaka
อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> มุ่งหน้าสู่ Gotemba Premium Outlets
 • 10:30 - 14:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปยังสถานีโอดาวาระ
 • 14:30 - 17:00 - ออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าโดยรถไฟชินคันเซ็น
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปที่พัก
 • 17:30 - เข้าเช็กอิน เวลาอิสระ

กิจกรรม

วันนี้คือวันแห่งการชอปปิง ท่านจะได้เดินทางไปยัง Gotemba Premium Outlets เพื่อทำการเดินเล่น ชอปปิง ซื้อของฝากกันอย่างจุใจ จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนไปยังเมืองโอซาก้าและท่านจะได้ใช้เวลาอิสระช่วงเย็นภายในเมือง

วันที่ 5

  Osaka
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ เจแปน (USJ)

วันที่ 6

  Osaka › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • 10:00 - 12:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:30 - เดินทางไป ริงกุ พรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 14:30 - 16:00 - เวลาอิสระ ชอปปิงตามอัธยาศัย
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคันไซ เดินทางกลับประเทศไทย

กิจกรรม

วันสุดท้ายของการเดินทาง ก่อนเดินทางกลับ ท่านจะได้เข้าชมสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังโดยท่านจะได้พบกับปลาแปลกๆ มากมาย รวมถึงฉลามวาฬตัวใหญ่ และแมงกระพรุนที่ลอยพริ้วอยู่ในน้ำอย่างสวยงาม จากนั้นจะพาท่านเดินทางไปยังเอาท์เล็ตที่ใกล้สนามบิน ปิดท้ายด้วยการชอปปิงอย่างจุใจที่ริงกุ พรีเมียมเอาท์เล็ต

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 09:00 - 09:30 - เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโบโซโนะมูระ
 • 09:30 - 10:30 - สำรวจโบโซโนะมูระ
 • 10:30 - 11:30 - มุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียว
 • 11:30 - 12:30 - เดินทางไปยังย่านฮาราจุกุ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเล่นชอปปิงที่ถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - สำรวจย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - มุ่งหน้าสู่โอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - เดินชมรอบบริเวณไอไดบะ (หุ่นกันดั้ม)
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง เริ่มต้นด้วยการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ Boso no Mura ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการออกแบบให้เหมือนกับหมู่บ้านในสมัยเอโดะ ทำให้ท่านรู้สึกถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ถัดมาในช่วงบ่ายจะเป็นการสำรวจย่านไฮไลต์ในโตเกียว ได้แก่ ฮาราจุกุ ชิบูย่า และโอไดบะ

 Tokyo Disneyland
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่โตเกียวดิสนีย์ซี

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiyoshida › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - มุ่งหน้าสู่สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์
 • 11:00 - 16:00 - เวลาอิสระที่ฟูจิคิวไฮแลนด์
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปยังที่พัก
 • 16:30 - 18:00 - เข้าเช็กอินเรียวกังและให้เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้จะเป็นการเดินทางไปยังสวนสนุก ‘ฟูจิคิวไฮแลนด์’ เพื่อสัมผัสเครื่องเล่นที่มีการสร้างสถิติโลกมาแล้วหลายรายการ และเนื่องจากสวนสนุกตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ จึงช่วยเสริมความโดดเด่นของสวนสนุกให้ดูเข้มข้น สนุกสนานและมีพลังในเวลาเดียวกัน โดยเราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ตลอดจนเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เด็ก ๆ ก็สามารถสนุกได้อย่างเต็มที่เช่นกัน

ในช่วงเย็น เมื่อได้เวลาอันสมควร ทีมงานจะนำท่านเข้าเช็กอินที่เรียวกังสุดหรู โดยที่เรียวกังมีบ่อน้ำพุร้อนให้เปิดประสบการณ์แช่น้ำเพื่อผ่อนคลายสบายตัวแบบที่ชาวญี่ปุ่นนิยมกัน พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังในยามที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า ก่อนปิดท้ายวันนี้ด้วยการรับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงาม พร้อมรสชาติที่โดดเด่นตามตำรับอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:30 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> มุ่งหน้าสู่ Gotemba Premium Outlets
 • 10:30 - 14:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปยังสถานีโอดาวาระ
 • 14:30 - 17:00 - ออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าโดยรถไฟชินคันเซ็น
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปที่พัก
 • 17:30 - เข้าเช็กอิน เวลาอิสระ
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันนี้คือวันแห่งการชอปปิง ท่านจะได้เดินทางไปยัง Gotemba Premium Outlets เพื่อทำการเดินเล่น ชอปปิง ซื้อของฝากกันอย่างจุใจ จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเปิดประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนไปยังเมืองโอซาก้าและท่านจะได้ใช้เวลาอิสระช่วงเย็นภายในเมือง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka
อาหารเช้า

กิจกรรม

วันอิสระที่ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอ เจแปน (USJ)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • 10:00 - 12:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:30 - เดินทางไป ริงกุ พรีเมียมเอาท์เล็ต
 • 14:30 - 16:00 - เวลาอิสระ ชอปปิงตามอัธยาศัย
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคันไซ เดินทางกลับประเทศไทย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

วันสุดท้ายของการเดินทาง ก่อนเดินทางกลับ ท่านจะได้เข้าชมสัตว์น้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังโดยท่านจะได้พบกับปลาแปลกๆ มากมาย รวมถึงฉลามวาฬตัวใหญ่ และแมงกระพรุนที่ลอยพริ้วอยู่ในน้ำอย่างสวยงาม จากนั้นจะพาท่านเดินทางไปยังเอาท์เล็ตที่ใกล้สนามบิน ปิดท้ายด้วยการชอปปิงอย่างจุใจที่ริงกุ พรีเมียมเอาท์เล็ต

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

 • พ.ค. 2021

 • มิ.ย. 2021

 • ก.ค. 2021

 • ส.ค. 2021

 • ก.ย. 2021

 • ต.ค. 2021

 • พ.ย. 2021

 • พ.ค. 2022

 • มิ.ย. 2022

 • ก.ค. 2022

 • ส.ค. 2022

 • ก.ย. 2022

 • ต.ค. 2022

 • พ.ย. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • เริ่มต้น¥ 328,000 1,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,929 11,715 USD

  • เริ่มต้น 2,712 10,846 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,264 9,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,437 17,748 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,640 370,562 THB

  • เริ่มต้นRp 40,315,528 161,262,111 IDR

  • เริ่มต้น 188,589 754,357 RUB

  • เริ่มต้น 10,029 40,116 ILS

  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,490,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,661 13,305 USD

  • เริ่มต้น 2,464 12,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,057 10,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,031 20,156 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,167 420,836 THB

  • เริ่มต้นRp 36,628,132 183,140,660 IDR

  • เริ่มต้น 171,340 856,701 RUB

  • เริ่มต้น 9,112 45,559 ILS

  • เริ่มต้น¥ 277,000 1,662,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,473 14,841 USD

  • เริ่มต้น 2,290 13,740 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,912 11,474 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,747 22,483 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,236 469,416 THB

  • เริ่มต้นRp 34,046,955 204,281,729 IDR

  • เริ่มต้น 159,266 955,595 RUB

  • เริ่มต้น 8,470 50,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 270,000 1,890,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,411 16,876 USD

  • เริ่มต้น 2,232 15,625 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,864 13,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,652 25,567 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,259 533,812 THB

  • เริ่มต้นRp 33,186,562 232,305,937 IDR

  • เริ่มต้น 155,241 1,086,687 RUB

  • เริ่มต้น 8,256 57,789 ILS

  • เริ่มต้น¥ 258,000 2,064,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,304 18,430 USD

  • เริ่มต้น 2,133 17,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,781 14,250 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,490 27,921 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,870 582,957 THB

  • เริ่มต้นRp 31,711,604 253,692,833 IDR

  • เริ่มต้น 148,341 1,186,732 RUB

  • เริ่มต้น 7,889 63,109 ILS

  • เริ่มต้น¥ 249,000 2,241,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,223 20,011 USD

  • เริ่มต้น 2,059 18,527 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,719 15,472 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,368 30,315 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,328 632,949 THB

  • เริ่มต้นRp 30,605,385 275,448,469 IDR

  • เริ่มต้น 143,167 1,288,501 RUB

  • เริ่มต้น 7,613 68,521 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 2,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,152 21,520 USD

  • เริ่มต้น 1,992 19,924 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,664 16,638 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,260 32,602 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,068 680,681 THB

  • เริ่มต้นRp 29,622,080 296,220,799 IDR

  • เริ่มต้น 138,567 1,385,670 RUB

  • เริ่มต้น 7,369 73,689 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,098 23,082 USD

  • เริ่มต้น 1,943 21,370 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,622 17,847 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,179 34,969 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,373 730,108 THB

  • เริ่มต้นRp 28,884,601 317,730,608 IDR

  • เริ่มต้น 135,117 1,486,289 RUB

  • เริ่มต้น 7,185 79,039 ILS

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,772,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,063 24,752 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,916 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,595 19,138 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,125 37,499 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,244 782,925 THB

  • เริ่มต้นRp 28,392,948 340,715,375 IDR