กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

เนื้อวัว Akaushi Wagyu (Yakiniku Tower), เนื้อวัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมามากมาย, คุมาโมโต้, วันที่ 2 (ตัวเลือกที่ 2)

ปราสาทคุมาโมโต้, วันที่ 2

ล่องเรือสู่เกาะ Kujukushima ชมโลมาแสนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, วันที่ 1

พักผ่อนในเรียวกังหรูหรา บริเวณภูเขาไฟอาโสะ, วันที่ 2

Gateway to Japan

5 วัน

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

ชมวิวมุมสูงยามค่ำจากภูเขาอินาสะ, นางาซากิ, วันที่ 1

บ่อนรกทั้งแปด, เบปปุ, วันที่ 3

รับประทานเมนูท้องถิ่นที่ปรุงจากน้ำพุร้อนใต้พิภพ, เบปปุ, วันที่ 3

พักผ่อนในเรียวกังท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนให้ผ่อนคลาย, นางาซากิ, วันที่ 1

ล่องเรือสู่เกาะ Kujukushima ชมโลมาแสนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, วันที่ 1
ชมวิวมุมสูงยามค่ำจากภูเขาอินาสะ, นางาซากิ, วันที่ 1
พักผ่อนในเรียวกังท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนให้ผ่อนคลาย, นางาซากิ, วันที่ 1
ปราสาทคุมาโมโต้, วันที่ 2
Kumamon Square, คุมาโมโต้, วันที่ 2
ลิ้มลองเนื้อวากิวชื่อดังแห่งคุมาโมโต้ นาม 'Red Wagyu', คุมาโมโต้, วันที่ 2 (ตัวเลือกที่ 1)
เนื้อวัว Akaushi Wagyu (Yakiniku Tower), เนื้อวัวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมามากมาย, คุมาโมโต้, วันที่ 2 (ตัวเลือกที่ 2)
พักผ่อนในเรียวกังหรูหรา บริเวณภูเขาไฟอาโสะ, วันที่ 2
ทะเลสาบคินริน, ยุฟุอิน, วันที่ 3
บ่อนรกทั้งแปด, เบปปุ, วันที่ 3
รับประทานเมนูท้องถิ่นที่ปรุงจากน้ำพุร้อนใต้พิภพ, เบปปุ, วันที่ 3
พักผ่อนในเรียวกังระดับพรีเมียม พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแช่น้ำพุร้อนและรับประทานอาหารเย็นแบบโฮมเมด, เบปปุ, วันที่ 3
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังงู, วันที่ 4
ห้าง Fukuoka Canal City, วันที่ 4
รับประทานราเมงที่ราเมงสเตเดียม, ฟุกุโอกะ, วันที่ 4
ชายหาด Momochi , ฟุกุโอกะ, วันที่ 4
เข้าพักผ่อนในโรงแรมสุดหรู, ฟุกุโอกะ, วันที่ 4
รหัสทัวร์: CJ-07-TH
Gateway to Japan
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ 2562 / 2019

ภูมิภาคคิวชูในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่าทวีปทั้งเก้า นับว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมเนื่องจากภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นเกาะและมีความหลากหลายมากมาย แม้ว่าภูมิภาคคิวชูอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่เท่ากับฝั่งคันโตและคันไซ ทว่าที่นี่เองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ unseen ที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยและนั่นก็คือความเป็นมาของทัวร์ Gateway to Japan ที่เราได้ขัดเกลาและสร้างเส้นทางเพื่อรองรับความต้องการทุกท่านที่ต้องการมาเยือนดินแดงแห่งนี้

โปรแกรมท่องเที่ยวเน้นไปที่ความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ แนวศิลปะ รวมไปถึงได้พักผ่อนหย่อนใจและทำบุญเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยทัวร์นี้เริ่มเดินทางจากเกาะคุจุคุชิมะ ไปยังเมืองนางาซากิ และต่อด้วยเมืองคุมาโมโต้ ถัดมาจะเป็นวันพักผ่อนโดยการแช่น้ำพุร้อนพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟอาโสะ จากนั้นเราจะนำท่านไปยังเมืองฟุกุโอกะ เมืองที่เจริญที่สุดในภูมิภาค ให้ท่านได้ทำการชอปปิงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าดาไซฟุ พร้อมเก็บความประทับใจในทริปนี้ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Classic Kanto เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Golden Ring เริ่มที่ Nagoya จบที่ Nagoya 6
Hokkaido Express เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฟุกุโอกะ นางาซากิ 2562 / 2019

ภูมิภาคคิวชูในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่าทวีปทั้งเก้า นับว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมเนื่องจากภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นเกาะและมีความหลากหลายมากมาย แม้ว่าภูมิภาคคิวชูอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่เท่ากับฝั่งคันโตและคันไซ ทว่าที่นี่เองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ unseen ที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยและนั่นก็คือความเป็นมาของทัวร์ Gateway to Japan ที่เราได้ขัดเกลาและสร้างเส้นทางเพื่อรองรับความต้องการทุกท่านที่ต้องการมาเยือนดินแดงแห่งนี้

โปรแกรมท่องเที่ยวเน้นไปที่ความหลากหลายของกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ แนวศิลปะ รวมไปถึงได้พักผ่อนหย่อนใจและทำบุญเสริมมงคลให้กับชีวิต โดยทัวร์นี้เริ่มเดินทางจากเกาะคุจุคุชิมะ ไปยังเมืองนางาซากิ และต่อด้วยเมืองคุมาโมโต้ ถัดมาจะเป็นวันพักผ่อนโดยการแช่น้ำพุร้อนพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟอาโสะ จากนั้นเราจะนำท่านไปยังเมืองฟุกุโอกะ เมืองที่เจริญที่สุดในภูมิภาค ให้ท่านได้ทำการชอปปิงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าดาไซฟุ พร้อมเก็บความประทับใจในทริปนี้ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Fukuoka Airport

วันที่ 1 ฟุกุโอกะ › คุจุคุชิมะ › นางาซากิ

เพลิดเพลินกับการล่องเรือพร้อมชมปลาโลมาและสำรวจเมืองนางาซากิยามค่ำ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คุมาโมโต้ › อะโสะ

เที่ยวชมปราสาทคุมาโมโต้ซึ่งมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นพร้อมทักทายกับมาสคอตจอมทะเล้นหมีดำคุมะมง ณ สำนักงานของเจ้าหมีดำตัวนี้!

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ยุฟุอิน › เบปปุ

ตื่นตาตื่นใจกับภูเขาไฟอาโสะและสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซน (น้ำพุร้อน) แบบฉบับญี่ปุ่น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4ดาไซฟุ › ฟุกุโอกะ

เที่ยวชมเมืองฟุกุโอกะในหลากแง่มุมทั้งที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จนถึงยุคอนาคต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 5ฟุกุโอกะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมเก็บความประทับใจไปอีกนานแสนนานกับทริปนี้!

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Fukuoka Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 2 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 4 และอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ฟุกุโอกะ ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ (FUK) โดยมาถึงฟุกุโอกะในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินฟุกุโอกะในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 4 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Five Capitals เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Platinum Ring เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 6
Hokkaido Express เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Fukuoka › Kujukushima  › Nagasaki

สนามบินขาเข้า: Fukuoka Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Nisshokan Bettei Koyotei Ryokan เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงฟุกุโอกะ
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปที่ Kujukushima
 • 12:00 - 13:00 - ล่องเรือสู่เกาะ Kujukushima (อาหารกลางวันบนเรือ)
 • 13:00 - 13:20 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kujukushima Aquarium
 • 13:20 - 13:40 - ชมการแสดงแสนรู้ของเหล่าปลาโลมา
 • 13:20 - 14:00 - ชมโลกใต้น้ำในโซน Kujukushima Bay Large Aquarium
 • 14:00 - 14:20 - ให้อาหารสัตว์ทะเลแสนน่ารัก
 • 14:20 - 16:00 - เดินทางสู่เมืองนางาซากิ
 • 16:00 - 17:00 - ชมเกาะเดจิมะ
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปภูเขาอินาสะ
 • 17:30 - 18:30 - ชมวิวยามค่ำอันงดงามจากภูเขาแห่งนี้
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางสู่โรงแรม เช็กอินและฝากกระเป๋า
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารใกล้โรงแรมที่พัก
 • 20:30 - 21:00 - กลับโรงแรมและพักผ่อน

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวกล่อง (เบนโตะ) บนเรือ
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง ไกด์จะมารอต้อนรับทุกท่านที่สนามบิน และเริ่มต้นการท่องเที่ยวทริปนี้ โดยจุดหมายแรกของวันนี้ได้แก่การเดินทางไปยังเกาะคุจุคุชิมะ (Kujukushima) หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวญี่ปุ่น โดยคำว่า Kujuku แปลตรงตัวว่าเลข 99 ที่เป็นจำนวนเลขนี้ อันเนื่องมาจากสมัยก่อนไม่สามารถนับได้ว่ามีเกาะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไร ทว่าในปัจจุบันได้มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พบว่ามีทั้งหมดถึง 208 เกาะเลยทีเดียว สำหรับหมู่เกาะแห่งนี้ยังได้รับการโปรโมตให้อยู่ในฉากเปิดภาพยนตร์ The Last Samurai (มหาบุรุษซามูไร) อันโด่งดังอีกด้วย

ขณะล่องเรือ ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมทิวทัศน์รอบด้านก่อนเทียบท่า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kujukushima ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับปะการังสีสวยและสัตว์ทะเลนานาสายพันธุ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างดี และที่ขาดไม่ได้ คือไฮไลต์การแสดงของเหล่าปลาโลมาแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใต้น้ำให้ทุกท่านได้เลือกเรียนรู้มากมาย ตลอดจนการให้อาหารเต่าทะเลและฝูงปลาน่ารักและแสนเชื่องอีกด้วย

หลังจากเพลิดเพลินกับสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เราจะเดินทางไปต่อกันที่เกาะเดจิมะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาช้านาน เกือบ 400 ปีในสมัยเอโดะ สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ค้าขายระหว่างชาวตะวันตกกับญี่ปุ่น และที่แห่งนี้เองที่ญี่ปุ่นได้เรียนรู้วิทยาการแบบตะวันตก ทั้งด้านการแพทย์ การค้าขาย ศาสนา รวมทั้งอาวุธปืนซึ่งถือเป็นของหายากในยุคนั้นด้วย ปัจจุบัน เกาะเดจิมะได้มีการชุบชีวิตให้มีสีสันด้านการท่องเที่ยวอีกครั้ง และที่นี่เอง ท่านสามารถสวมชุดกิโมโนสำเร็จรูปได้โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น! (โดยปกติแล้ว ชุดกิโมโนใช้เวลาแต่งประมาณครึ่งชั่วโมง) พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพในบรรยากาศญี่ปุ่นยุคเอโดะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมปิดท้ายสำหรับวันนี้ได้แก่การขึ้นภูเขาอินาสะเพื่อไปชมความงดงามของทิวทัศน์เมืองนางาซากิจากมุมสูง ท่ามกลางบรรยากาศรื่นรมย์จากแสงไฟของเมืองและหมู่ดาวที่จรัสแสงอยู่บนฟากฟ้า ทั้งนี้ภูเขาอินาสะยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามจุดชมวิวยามค่ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเมื่อปี 2012 อีกด้วย เรียกได้ว่า ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศมุมสูงยามค่ำคืนอย่างแน่นอน

วันที่ 2

  Kumamoto  › Aso
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sozankyo เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 10:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 10:00 - 11:40 - เดินทางไปเมืองชิมาบาระ
 • 12:05 - 12:40 - นั่งเรือเฟอรี่สู่เมืองคุมาโมโต้
 • 12:40 - 13:00 - เดินทางไปร้านอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 14:45 - เดินทางไปปราสาทคุมาโมโต้
 • 14:45 - 15:30 - ชมปราสาทคุมาโมโต้
 • 15:30 - 16:30 - สำรวจ Josaien
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปที่ Kumamon Square
 • 16:45 - 17:30 - เข้าชม Kumamon Square
 • 17:30 - 19:00 - เดินทางไปที่ภูเขาไฟอาโสะ
 • 19:00 - 20:30 - เช็กอินที่เรียวกัง, รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
Akaushi Wagyu Gyu-don or Akaushi Wagyu Yakiniku Tower
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง

กิจกรรม

เช้าวันที่สองเริ่มต้นขึ้น หลังจากเช็กเอาท์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองชิมาบาระ เป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและมีท่าเรือเชื่อมไปยังเมืองคุมาโมโต้อย่างสะดวกสบาย โดยเราจะใช้เวลาบนเรือเฟอร์รี่ประมาณ 40 นาทีก่อนที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันภายในเมืองคุมาโมโต้

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ก็ถึงเวลาเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่งดงามและยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเดินชม Josaien หมู่บ้านจำลองที่ตั้งอยู่ในบริเวณของปราสาท จากนั้นเราจะพาท่านไปรู้จักหมีจอมทะเล้นนามว่า คุมะมง พร้อมเข้าชมสำนักงานของเจ้าหมี โดยหมีคุมะมงนั้นเป็นมาสคอตของญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีต้นกำเนิดที่เมืองคุมาโมโต้แห่งนี้นั่นเอง!

ลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปบริเวณภูเขาไฟอาโสะเพื่อเข้าพัก ณ เรียวกัง (โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น) ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง และปิดท้ายวันนี้ด้วยการพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในที่พักอย่างอิ่มเอมใจ

วันที่ 3

  Yufuin  › Beppu
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Ryokan Shiragiku เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 09:30 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> เดินทางไปไดคันโบ
 • 09:30 - 10:00 - ชมไดคันโบ
 • 10:00 - 11:30 - เดินทางสู่ยุฟุอิน
 • 11:30 - 12:00 - ชมทะเลสาบคินริน
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปเมืองเบปปุ
 • 12:30 - 15:30 - ทัวร์บ่อน้ำร้อนอเวจี (รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารท้องถิ่น)
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่เรียวกังและเช็กอิน
 • 16:00 - 18:00 - แช่น้ำร้อนหรือเวลาพักผ่อนอิสระ
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในที่พัก
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นที่ลวกด้วยน้ำพุร้อน
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบจัดชุดในเรียวกัง

กิจกรรม

เช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการไปสำรวจยอดเขาไดคันโบ จุดที่สูงที่สุดของภูเขาไฟอาโสะ จากจุดนี้สามารถชมวิวโดยรอบแบบพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มตาเต็มอิ่ม จากนั้นจะเดินทางสู่เมืองตากอากาศชื่อดังนามว่า ยุฟุอิน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาพักผ่อนและแวะมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก ไฮไลต์ที่สำคัญได้แก่ทะเลสาบคินรินเนื่องจากมีน้ำที่ใสบริสุทธิ์ และเป็นจุดที่ผู้มาเยี่ยมชมนิยมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ในช่วงบ่าย ได้เวลาที่ท่านจะออกเดินทางไปยังเมืองเบปปุที่ได้รับการขนานนามว่า ‘เมืองบ่อนรก’ ทว่านรกในที่นี้เป็นเพียงคำเปรียบเปรยเท่านั้น สาเหตุที่เป็นชื่อนี้เนื่องจากที่นี่มีบ่อน้ำร้อนมากมาย และแต่ละบ่อเองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย โดยหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเราจะนำท่านชมไฮไลต์บ่อน้ำร้อนอย่างจุใจ จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรก็จะเป็นการเดินทางเข้าพักในเรียวกังที่เมืองเบปปุ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้แช่น้ำพุร้อนเพื่อคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกังท่ามกลางบรรยากาศการบริการแสนประทับใจสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

วันที่ 4

  Dazaifu  › Fukuoka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hilton Fukuoka Sea Hawk สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 10:00 - เดินทางสู่ดาไซฟุ
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังงู
 • 11:00 - 12:00 - ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะและเข้าสู่ Canal City
 • 13:00 - 14:30 - ราเมงแบบอิสระภายในราเมงสเตเดียม
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไป Seaside Momochi
 • 15:00 - 16:00 - ชมวิวมุมสูงจาก Fukuoka Tower
 • 16:00 - 17:00 - เข้าชม Robosquare
 • 17:00 - 17:30 - ชมชายหาด Momochi
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ย่านแผงลอย
 • 18:00 - 19:30 - อาหารเย็นแบบให้เลือกอิสระในย่านแผงลอย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรมและเตรียมจัดเก็บกระเป๋า

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
ฮากาตะราเมง

กิจกรรม

วันที่สี่ของการเดินทางเปิดฉากด้วยการมุ่งหน้าสู่เมืองดาไซฟุซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ไม่ไกลจากเมืองฟุกุโอกะ แต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเก่าแก่นามเจ้าเท็นมังงู ชาวญี่ปุ่นนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเรียนและสติปัญญา ส่งผลให้มีทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างสะพานแห่งกาลเวลาที่เปรียบเป็นตัวแทนของอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงปรัชญาอันลึกซึ้ง ส่วนด้านนอกของศาลเจ้ามีพิพิธภัณฑ์คิวชูที่จัดแสดงสิ่งของเชิงวัฒนธรรมที่รวบรวมจากทั้งภูมิภาคมาไว้ให้ได้ชมในที่เดียวกันอีกด้วย

เมื่อช่วงบ่ายมาถึง ก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองฟุกุโอกะ เมืองที่เปรียบเหมือนเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชู อันเนื่องจากเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนเป็นที่ตั้งของบริษัทการค้าชื่อดังหลายแห่งและเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะอีกด้วย เมื่อเดินทางมาถึงที่นี่กันแล้ว เราจะพาท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ราเมงสเตเดียม โดยที่นี่มีร้านให้เลือกหลายร้านหลายรสชาติ ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับมื้อกลางวันนี้กันอย่างเต็มที่ และหลังจากนั้นท่านจะได้ไปชมความงามริมทะเลญี่ปุ่นที่บริเวณชายหาด Seaside momochi ต่อด้วยการชมวิวเมืองนี้ในมุมสูงจากตึกฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) เมื่อชมทิวทัศน์เมืองกันเต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาไปชมสุดยอดเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ ณ โรโบสแควร์ (Robosquare) สถานที่ที่รวบรวมหุ่นยนต์มากกว่า 250 ตัว และยังเปิดโอกาสให้ท่านเรียนรู้การทำงานของจักรกลแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และลำดับถัดมา ก่อนจะปิดท้ายทัวร์ในวันนี้ เราจะนำท่านไปเลือกร้านอาหารแบบแผงลอยสำหรับมื้อเย็น และต้องเรียนให้ทราบว่าร้านอาหารประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างหาได้ยากทีเดียวญี่ปุ่น และท้ายสุดนี้ เราจะนำท่านเข้าโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวจัดกระเป๋าเดินทางกลับประเทศไทยในวันวันรุ่งขึ้น

วันที่ 5

  Fukuoka

สนามบินขาออก: Fukuoka Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 08:00 - 09:00 เดินทางไปสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ
 • 11:20 - ออกเดินทางกลับกรุงเทพ (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649)

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์

กิจกรรม

และแล้วทัวร์เกตเวย์ทูเจแปนก็เดินทางมาถึงวันสุดท้าย ทีมงานจะมารออำนวยความสะดวกให้ท่านในการเดินทางไปยังสนามบินฟุกุโอกะ และเมื่อเข้าสู่ด้านในของสนามบินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทีมงาน I Love Japan Tours ทุกคนขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการท่าน และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวคิวชูที่แสนยอดเยี่ยม และขอให้ท่านเก็บความประทับใจนี้ไว้ตราบนานเท่านาน
 Fukuoka › Kujukushima  › Nagasaki

สนามบินขาเข้า: Fukuoka Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงฟุกุโอกะ
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปที่ Kujukushima
 • 12:00 - 13:00 - ล่องเรือสู่เกาะ Kujukushima (อาหารกลางวันบนเรือ)
 • 13:00 - 13:20 - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kujukushima Aquarium
 • 13:20 - 13:40 - ชมการแสดงแสนรู้ของเหล่าปลาโลมา
 • 13:20 - 14:00 - ชมโลกใต้น้ำในโซน Kujukushima Bay Large Aquarium
 • 14:00 - 14:20 - ให้อาหารสัตว์ทะเลแสนน่ารัก
 • 14:20 - 16:00 - เดินทางสู่เมืองนางาซากิ
 • 16:00 - 17:00 - ชมเกาะเดจิมะ
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปภูเขาอินาสะ
 • 17:30 - 18:30 - ชมวิวยามค่ำอันงดงามจากภูเขาแห่งนี้
 • 18:30 - 19:00 - เดินทางสู่โรงแรม เช็กอินและฝากกระเป๋า
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารใกล้โรงแรมที่พัก
 • 20:30 - 21:00 - กลับโรงแรมและพักผ่อน
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Nisshokan Bettei Koyotei Ryokan เรียวกัง

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง ไกด์จะมารอต้อนรับทุกท่านที่สนามบิน และเริ่มต้นการท่องเที่ยวทริปนี้ โดยจุดหมายแรกของวันนี้ได้แก่การเดินทางไปยังเกาะคุจุคุชิมะ (Kujukushima) หมู่เกาะที่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวญี่ปุ่น โดยคำว่า Kujuku แปลตรงตัวว่าเลข 99 ที่เป็นจำนวนเลขนี้ อันเนื่องมาจากสมัยก่อนไม่สามารถนับได้ว่ามีเกาะมีจำนวนทั้งหมดเท่าไร ทว่าในปัจจุบันได้มีการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พบว่ามีทั้งหมดถึง 208 เกาะเลยทีเดียว สำหรับหมู่เกาะแห่งนี้ยังได้รับการโปรโมตให้อยู่ในฉากเปิดภาพยนตร์ The Last Samurai (มหาบุรุษซามูไร) อันโด่งดังอีกด้วย

ขณะล่องเรือ ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมทิวทัศน์รอบด้านก่อนเทียบท่า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Kujukushima ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับปะการังสีสวยและสัตว์ทะเลนานาสายพันธุ์ที่ได้รับการบริหารจัดการอย่างดี และที่ขาดไม่ได้ คือไฮไลต์การแสดงของเหล่าปลาโลมาแสนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใต้น้ำให้ทุกท่านได้เลือกเรียนรู้มากมาย ตลอดจนการให้อาหารเต่าทะเลและฝูงปลาน่ารักและแสนเชื่องอีกด้วย

หลังจากเพลิดเพลินกับสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เราจะเดินทางไปต่อกันที่เกาะเดจิมะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นมาช้านาน เกือบ 400 ปีในสมัยเอโดะ สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ค้าขายระหว่างชาวตะวันตกกับญี่ปุ่น และที่แห่งนี้เองที่ญี่ปุ่นได้เรียนรู้วิทยาการแบบตะวันตก ทั้งด้านการแพทย์ การค้าขาย ศาสนา รวมทั้งอาวุธปืนซึ่งถือเป็นของหายากในยุคนั้นด้วย ปัจจุบัน เกาะเดจิมะได้มีการชุบชีวิตให้มีสีสันด้านการท่องเที่ยวอีกครั้ง และที่นี่เอง ท่านสามารถสวมชุดกิโมโนสำเร็จรูปได้โดยใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น! (โดยปกติแล้ว ชุดกิโมโนใช้เวลาแต่งประมาณครึ่งชั่วโมง) พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพในบรรยากาศญี่ปุ่นยุคเอโดะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมปิดท้ายสำหรับวันนี้ได้แก่การขึ้นภูเขาอินาสะเพื่อไปชมความงดงามของทิวทัศน์เมืองนางาซากิจากมุมสูง ท่ามกลางบรรยากาศรื่นรมย์จากแสงไฟของเมืองและหมู่ดาวที่จรัสแสงอยู่บนฟากฟ้า ทั้งนี้ภูเขาอินาสะยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามจุดชมวิวยามค่ำที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเมื่อปี 2012 อีกด้วย เรียกได้ว่า ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศมุมสูงยามค่ำคืนอย่างแน่นอน

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวกล่อง (เบนโตะ) บนเรือ
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง
 Kumamoto  › Aso

รายละเอียดการเดินทาง

 • 10:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 10:00 - 11:40 - เดินทางไปเมืองชิมาบาระ
 • 12:05 - 12:40 - นั่งเรือเฟอรี่สู่เมืองคุมาโมโต้
 • 12:40 - 13:00 - เดินทางไปร้านอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:30 - 14:45 - เดินทางไปปราสาทคุมาโมโต้
 • 14:45 - 15:30 - ชมปราสาทคุมาโมโต้
 • 15:30 - 16:30 - สำรวจ Josaien
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปที่ Kumamon Square
 • 16:45 - 17:30 - เข้าชม Kumamon Square
 • 17:30 - 19:00 - เดินทางไปที่ภูเขาไฟอาโสะ
 • 19:00 - 20:30 - เช็กอินที่เรียวกัง, รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sozankyo เรียวกัง

กิจกรรม

เช้าวันที่สองเริ่มต้นขึ้น หลังจากเช็กเอาท์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองชิมาบาระ เป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลและมีท่าเรือเชื่อมไปยังเมืองคุมาโมโต้อย่างสะดวกสบาย โดยเราจะใช้เวลาบนเรือเฟอร์รี่ประมาณ 40 นาทีก่อนที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันภายในเมืองคุมาโมโต้

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ก็ถึงเวลาเดินทางไปชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่งดงามและยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเดินชม Josaien หมู่บ้านจำลองที่ตั้งอยู่ในบริเวณของปราสาท จากนั้นเราจะพาท่านไปรู้จักหมีจอมทะเล้นนามว่า คุมะมง พร้อมเข้าชมสำนักงานของเจ้าหมี โดยหมีคุมะมงนั้นเป็นมาสคอตของญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกและมีต้นกำเนิดที่เมืองคุมาโมโต้แห่งนี้นั่นเอง!

ลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปบริเวณภูเขาไฟอาโสะเพื่อเข้าพัก ณ เรียวกัง (โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่น) ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง และปิดท้ายวันนี้ด้วยการพักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในที่พักอย่างอิ่มเอมใจ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
Akaushi Wagyu Gyu-don or Akaushi Wagyu Yakiniku Tower
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Yufuin  › Beppu

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 09:30 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง >> เดินทางไปไดคันโบ
 • 09:30 - 10:00 - ชมไดคันโบ
 • 10:00 - 11:30 - เดินทางสู่ยุฟุอิน
 • 11:30 - 12:00 - ชมทะเลสาบคินริน
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปเมืองเบปปุ
 • 12:30 - 15:30 - ทัวร์บ่อน้ำร้อนอเวจี (รับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารท้องถิ่น)
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่เรียวกังและเช็กอิน
 • 16:00 - 18:00 - แช่น้ำร้อนหรือเวลาพักผ่อนอิสระ
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Ryokan Shiragiku เรียวกัง

กิจกรรม

เช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยการไปสำรวจยอดเขาไดคันโบ จุดที่สูงที่สุดของภูเขาไฟอาโสะ จากจุดนี้สามารถชมวิวโดยรอบแบบพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มตาเต็มอิ่ม จากนั้นจะเดินทางสู่เมืองตากอากาศชื่อดังนามว่า ยุฟุอิน เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาพักผ่อนและแวะมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก ไฮไลต์ที่สำคัญได้แก่ทะเลสาบคินรินเนื่องจากมีน้ำที่ใสบริสุทธิ์ และเป็นจุดที่ผู้มาเยี่ยมชมนิยมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ในช่วงบ่าย ได้เวลาที่ท่านจะออกเดินทางไปยังเมืองเบปปุที่ได้รับการขนานนามว่า ‘เมืองบ่อนรก’ ทว่านรกในที่นี้เป็นเพียงคำเปรียบเปรยเท่านั้น สาเหตุที่เป็นชื่อนี้เนื่องจากที่นี่มีบ่อน้ำร้อนมากมาย และแต่ละบ่อเองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย โดยหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วเราจะนำท่านชมไฮไลต์บ่อน้ำร้อนอย่างจุใจ จนกระทั่งถึงเวลาอันสมควรก็จะเป็นการเดินทางเข้าพักในเรียวกังที่เมืองเบปปุ เป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้แช่น้ำพุร้อนเพื่อคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับประทานอาหารเย็นสุดหรูภายในเรียวกังท่ามกลางบรรยากาศการบริการแสนประทับใจสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารญี่ปุ่นภายในที่พัก
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นที่ลวกด้วยน้ำพุร้อน
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบจัดชุดในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Dazaifu  › Fukuoka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 10:00 - เดินทางสู่ดาไซฟุ
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมศาลเจ้าดาไซฟุเท็นมังงู
 • 11:00 - 12:00 - ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางสู่เมืองฟุกุโอกะและเข้าสู่ Canal City
 • 13:00 - 14:30 - ราเมงแบบอิสระภายในราเมงสเตเดียม
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไป Seaside Momochi
 • 15:00 - 16:00 - ชมวิวมุมสูงจาก Fukuoka Tower
 • 16:00 - 17:00 - เข้าชม Robosquare
 • 17:00 - 17:30 - ชมชายหาด Momochi
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ย่านแผงลอย
 • 18:00 - 19:30 - อาหารเย็นแบบให้เลือกอิสระในย่านแผงลอย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรมและเตรียมจัดเก็บกระเป๋า
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Hilton Fukuoka Sea Hawk สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่สี่ของการเดินทางเปิดฉากด้วยการมุ่งหน้าสู่เมืองดาไซฟุซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ไม่ไกลจากเมืองฟุกุโอกะ แต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเก่าแก่นามเจ้าเท็นมังงู ชาวญี่ปุ่นนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเรียนและสติปัญญา ส่งผลให้มีทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างสะพานแห่งกาลเวลาที่เปรียบเป็นตัวแทนของอดีต ปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงปรัชญาอันลึกซึ้ง ส่วนด้านนอกของศาลเจ้ามีพิพิธภัณฑ์คิวชูที่จัดแสดงสิ่งของเชิงวัฒนธรรมที่รวบรวมจากทั้งภูมิภาคมาไว้ให้ได้ชมในที่เดียวกันอีกด้วย

เมื่อช่วงบ่ายมาถึง ก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้เดินทางไปยังเมืองฟุกุโอกะ เมืองที่เปรียบเหมือนเมืองหลวงของภูมิภาคคิวชู อันเนื่องจากเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุด ตลอดจนเป็นที่ตั้งของบริษัทการค้าชื่อดังหลายแห่งและเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะอีกด้วย เมื่อเดินทางมาถึงที่นี่กันแล้ว เราจะพาท่านไปรับประทานอาหารกลางวันที่ราเมงสเตเดียม โดยที่นี่มีร้านให้เลือกหลายร้านหลายรสชาติ ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับมื้อกลางวันนี้กันอย่างเต็มที่ และหลังจากนั้นท่านจะได้ไปชมความงามริมทะเลญี่ปุ่นที่บริเวณชายหาด Seaside momochi ต่อด้วยการชมวิวเมืองนี้ในมุมสูงจากตึกฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower) เมื่อชมทิวทัศน์เมืองกันเต็มอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาไปชมสุดยอดเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ ณ โรโบสแควร์ (Robosquare) สถานที่ที่รวบรวมหุ่นยนต์มากกว่า 250 ตัว และยังเปิดโอกาสให้ท่านเรียนรู้การทำงานของจักรกลแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และลำดับถัดมา ก่อนจะปิดท้ายทัวร์ในวันนี้ เราจะนำท่านไปเลือกร้านอาหารแบบแผงลอยสำหรับมื้อเย็น และต้องเรียนให้ทราบว่าร้านอาหารประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างหาได้ยากทีเดียวญี่ปุ่น และท้ายสุดนี้ เราจะนำท่านเข้าโรงแรมที่พักเพื่อเตรียมตัวจัดกระเป๋าเดินทางกลับประเทศไทยในวันวันรุ่งขึ้น

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
ฮากาตะราเมง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fukuoka

สนามบินขาออก: Fukuoka Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 08:00 - 09:00 เดินทางไปสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ
 • 11:20 - ออกเดินทางกลับกรุงเทพ (สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649)
อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้วทัวร์เกตเวย์ทูเจแปนก็เดินทางมาถึงวันสุดท้าย ทีมงานจะมารออำนวยความสะดวกให้ท่านในการเดินทางไปยังสนามบินฟุกุโอกะ และเมื่อเข้าสู่ด้านในของสนามบินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทีมงาน I Love Japan Tours ทุกคนขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราได้บริการท่าน และหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวคิวชูที่แสนยอดเยี่ยม และขอให้ท่านเก็บความประทับใจนี้ไว้ตราบนานเท่านาน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

11
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

12
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 21,466 USD

  • เริ่มต้น 1,473 19,154 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 17,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 31,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,642 671,342 THB

  • เริ่มต้นRp 23,561,919 306,304,950 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 22,859 USD

  • เริ่มต้น 1,457 20,397 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 18,157 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 33,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 714,906 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 326,181,206 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 24,215 USD

  • เริ่มต้น 1,440 21,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 19,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 35,225 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 757,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 345,530,939 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,577 25,239 USD

  • เริ่มต้น 1,408 22,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 20,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,295 36,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,334 789,339 THB

  • เริ่มต้นRp 22,508,873 360,141,961 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,550 26,345 USD

  • เริ่มต้น 1,383 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,231 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,254 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,468 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 22,113,980 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,531 27,563 USD

  • เริ่มต้น 1,366 24,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 21,894 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,228 40,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,891 862,041 THB

  • เริ่มต้นRp 21,850,718 393,312,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 28,569 USD

  • เริ่มต้น 1,342 25,492 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,194 22,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,187 41,559 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,026 893,488 THB

  • เริ่มต้นRp 21,455,826 407,660,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 29,703 USD

  • เริ่มต้น 1,325 26,504 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,180 23,594 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,160 43,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,449 928,974 THB

  • เริ่มต้นRp 21,192,564 423,851,285 IDR

13
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,721 10,885 USD

  • เริ่มต้น 2,428 9,713 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,162 8,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,959 15,835 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,108 340,431 THB

  • เริ่มต้นRp 38,831,096 155,324,384 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,398 11,992 USD

  • เริ่มต้น 2,140 10,700 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 9,525 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 17,445 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,010 375,051 THB

  • เริ่มต้นRp 34,224,017 171,120,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 13,117 USD

  • เริ่มต้น 1,951 11,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,737 10,419 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,082 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,375 410,249 THB

  • เริ่มต้นRp 31,196,508 187,179,046 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,112 14,787 USD

  • เริ่มต้น 1,885 13,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 11,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,073 21,511 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,067 462,467 THB

  • เริ่มต้นRp 30,143,461 211,004,227 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 15,866 USD

  • เริ่มต้น 1,770 14,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 12,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 23,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 496,222 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 226,405,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,882 16,936 USD

  • เริ่มต้น 1,679 15,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,495 13,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,738 24,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,854 529,688 THB

  • เริ่มต้นRp 26,852,690 241,674,211 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 18,080 USD

  • เริ่มต้น 1,613 16,133 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 14,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 26,302 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 565,462 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 257,996,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 19,178 USD

  • เริ่มต้น 1,556 17,112 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 15,233 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 27,899 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 599,794 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 273,660,503 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 20,257 USD

  • เริ่มต้น 1,506 18,076 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 16,091 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 633,548 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 289,061,311 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY