Oshino Hakkai, Fujikawaguchiko,Day 3

รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคารตกแต่งสไตล์ย้อนยุค, โตเกียว, วันที่ 2

ย่านเก่าแก่ฮิงาชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 5

ศาลเจ้าทสึรุงาโอกะ ฮาชิมันงู, คามาคุระ, วันที่ 2

ทัวร์ Five Capitals

6 วัน

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoOsakaKyotoOsakaNaraKansai International Airport

กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 6

พระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว, วันที่ 1

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, วันที่ 1

อิ่มอร่อยไปกับปลาสด ๆ ในตลาดปลาทสึคิจิ, วันที่ 1

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, วันที่ 1
พระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว, วันที่ 1
อิ่มอร่อยไปกับปลาสด ๆ ในตลาดปลาทสึคิจิ, วันที่ 1
Bid Buddha in Kotoku-in Temple, คามาคุระ, วันที่ 2
ศาลเจ้าทสึรุงาโอกะ ฮาชิมันงู, คามาคุระ, วันที่ 2
รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคารตกแต่งสไตล์ย้อนยุค, โตเกียว, วันที่ 2
Oshino Hakkai, Fujikawaguchiko,Day 3
ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเง็น, คาวากุชิโกะ, วันที่ 3
ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 4
ลิ้มรสขาปูยักษ์อันลือชื่อ ณ ร้านคานิโดรากุ, โอซาก้า, วันที่ 4
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 5
ย่านเก่าแก่ฮิงาชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 5
หลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 5
กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 6
รหัสทัวร์: CJ-09-TH
ทัวร์ Five Capitals
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

6 วัน

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoOsakaKyotoOsakaNaraKansai International Airport

Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 389,000 1,556,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,887 11,547 USD

  • เริ่มต้น 2,717 10,867 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,415 9,660 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,227 16,910 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,820 399,280 THB

  • เริ่มต้นRp 43,906,358 175,625,431 IDR

  • เริ่มต้น 355,764 1,423,057 RUB

  • เริ่มต้น 10,283 41,133 ILS

  • เริ่มต้น¥ 340,000 1,700,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,523 12,615 USD

  • เริ่มต้น 2,375 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,111 10,554 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,695 18,475 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,246 436,232 THB

  • เริ่มต้นRp 38,375,737 191,878,684 IDR

  • เริ่มต้น 310,951 1,554,754 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,940 ILS

  • เริ่มต้น¥ 307,000 1,842,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,278 13,669 USD

  • เริ่มต้น 2,144 12,865 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,906 11,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,336 20,018 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,778 472,670 THB

  • เริ่มต้นRp 34,651,033 207,906,198 IDR

  • เริ่มต้น 280,770 1,684,621 RUB

  • เริ่มต้น 8,116 48,694 ILS

  • เริ่มต้น¥ 294,000 2,058,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,182 15,272 USD

  • เริ่มต้น 2,053 14,373 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,825 12,776 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,195 22,365 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,442 528,097 THB

  • เริ่มต้นRp 33,183,725 232,286,078 IDR

  • เริ่มต้น 268,881 1,882,167 RUB

  • เริ่มต้น 7,772 54,404 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 2,208,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,048 16,385 USD

  • เริ่มต้น 1,928 15,421 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,713 13,707 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,999 23,995 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,824 566,588 THB

  • เริ่มต้นRp 31,152,069 249,216,550 IDR

  • เริ่มต้น 252,419 2,019,351 RUB

  • เริ่มต้น 7,296 58,369 ILS

  • เริ่มต้น¥ 261,000 2,349,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 17,431 USD

  • เริ่มต้น 1,823 16,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 14,583 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,836 25,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,974 602,770 THB

  • เริ่มต้นRp 29,459,022 265,131,194 IDR

  • เริ่มต้น 238,700 2,148,304 RUB

  • เริ่มต้น 6,900 62,096 ILS

  • เริ่มต้น¥ 249,000 2,490,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,848 18,478 USD

  • เริ่มต้น 1,739 17,391 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 15,458 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,706 27,060 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,895 638,951 THB

  • เริ่มต้นRp 28,104,584 281,045,837 IDR

  • เริ่มต้น 227,726 2,277,257 RUB

  • เริ่มต้น 6,582 65,824 ILS

  • เริ่มต้น¥ 240,000 2,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,781 19,591 USD

  • เริ่มต้น 1,676 18,438 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,490 16,389 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,608 28,690 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,586 677,442 THB

  • เริ่มต้นRp 27,088,755 297,976,309 IDR

  • เริ่มต้น 219,495 2,414,441 RUB

  • เริ่มต้น 6,344 69,789 ILS

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 20,659 USD

  • เริ่มต้น 1,620 19,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,440 17,283 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 30,255 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,533 714,394 THB

  • เริ่มต้นRp 26,185,797 314,229,563 IDR

  • เริ่มต้น 212,178 2,546,138 RUB

  • เริ่มต้น 6,133 73,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,938,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,677 21,802 USD

  • เริ่มต้น 1,578 20,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,403 18,239 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 31,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,993 753,911 THB

  • เริ่มต้นRp 25,508,578 331,611,514 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 2,686,980 RUB

  • เริ่มต้น 5,974 77,667 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,670 23,375 USD

  • เริ่มต้น 1,571 22,000 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 19,556 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,445 34,232 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,737 808,312 THB

  • เริ่มต้นRp 25,395,708 355,539,915 IDR

  • เริ่มต้น 205,776 2,880,867 RUB

  • เริ่มต้น 5,948 83,271 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 3,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,625 24,377 USD

  • เริ่มต้น 1,530 22,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,360 20,394 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,380 35,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,197 842,954 THB

  • เริ่มต้นRp 24,718,489 370,777,340 IDR

  • เริ่มต้น 200,289 3,004,333 RUB

  • เริ่มต้น 5,789 86,840 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 3,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 25,527 USD

  • เริ่มต้น 1,502 24,026 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 21,356 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 37,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 882,728 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 388,272,161 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 3,146,090 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 90,937 ILS

  • เริ่มต้น¥ 210,000 3,570,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,558 26,492 USD

  • เริ่มต้น 1,467 24,934 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,304 22,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,282 38,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,887 916,087 THB

  • เริ่มต้นRp 23,702,661 402,945,237 IDR

  • เริ่มต้น 192,058 3,264,983 RUB

  • เริ่มต้น 5,551 94,374 ILS

  • เริ่มต้น¥ 207,000 3,726,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,536 27,650 USD

  • เริ่มต้น 1,446 26,023 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,285 23,131 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,250 40,492 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,118 956,118 THB

  • เริ่มต้นRp 23,364,052 420,552,928 IDR

  • เริ่มต้น 189,314 3,407,654 RUB

  • เริ่มต้น 5,472 98,498 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,506 28,622 USD

  • เริ่มต้น 1,418 26,938 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,260 23,945 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,916 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,091 989,733 THB

  • เริ่มต้นRp 22,912,572 435,338,873 IDR

  • เริ่มต้น 185,656 3,527,462 RUB

  • เริ่มต้น 5,366 101,961 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 4,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,484 29,683 USD

  • เริ่มต้น 1,397 27,937 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,242 24,832 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 43,470 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,321 1,026,428 THB

  • เริ่มต้นRp 22,573,963 451,479,257 IDR

  • เริ่มต้น 182,912 3,658,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,287 105,741 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์คามาคุระ ไดบุทสึ & ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ 2563 / 2020

 • ทัวร์ญี่ปุ่นเน้นชมเมืองเก่าและภูเขาไฟฟูจิรวม 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • ชมไฮไลต์เมืองหลักของภูมิภาคคันโตและคันไซที่กรุงโตเกียว คามาคุระ โอซาก้า เกียวโต นาระ
 • นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึชื่อดัง
 • ชมภูเขาไฟฟูจิริมทะเลสาบชื่อดัง
 • ชมเกียวโต อดีตราชธานีของญี่ปุ่น
 • ชอปปิงที่เอาท์เล็ตก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)

ทัวร์ ‘ไฟฟ์ แคปิตอล’ ได้ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตามรอยเรื่องราวเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น รายการทัวร์ 6 วัน 5 คืนนี้จะเน้นการท่องเที่ยวตามเมืองหลักที่ล้วนแต่มีฐานะเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นทั้งสิ้น ได้แก่ กรุงโตเกียว คามาคุระ เกียวโต นาระและโอซาก้า โดยในแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ชวนหลงใหลและยังเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาลอีกด้วย นอกจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ท่านจะยังมีโอกาสได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของความเป็นชนชาติญี่ปุ่นกันที่ภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้นหากท่านมีความชื่นชอบประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ท่านจึงไม่ควรพลาดการเดินทางในทริปนี้อย่างเด็ดขาด

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ Platinum Ring Osaka 6
ทัวร์ Tohoku Express เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
ทัวร์ Amazing คิวชู เริ่มที่ Fukuoka จบที่ Fukuoka 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์คามาคุระ ไดบุทสึ & ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ 2563 / 2020

 • ทัวร์ญี่ปุ่นเน้นชมเมืองเก่าและภูเขาไฟฟูจิรวม 6 วัน 5 คืน
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวในราคาย่อมเยา (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า)
 • ชมไฮไลต์เมืองหลักของภูมิภาคคันโตและคันไซที่กรุงโตเกียว คามาคุระ โอซาก้า เกียวโต นาระ
 • นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึชื่อดัง
 • ชมภูเขาไฟฟูจิริมทะเลสาบชื่อดัง
 • ชมเกียวโต อดีตราชธานีของญี่ปุ่น
 • ชอปปิงที่เอาท์เล็ตก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)

ทัวร์ ‘ไฟฟ์ แคปิตอล’ ได้ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตามรอยเรื่องราวเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น รายการทัวร์ 6 วัน 5 คืนนี้จะเน้นการท่องเที่ยวตามเมืองหลักที่ล้วนแต่มีฐานะเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นทั้งสิ้น ได้แก่ กรุงโตเกียว คามาคุระ เกียวโต นาระและโอซาก้า โดยในแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ชวนหลงใหลและยังเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาลอีกด้วย นอกจากประวัติศาสตร์เหล่านี้ท่านจะยังมีโอกาสได้สัมผัสกับจิตวิญญาณของความเป็นชนชาติญี่ปุ่นกันที่ภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้นหากท่านมีความชื่นชอบประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ท่านจึงไม่ควรพลาดการเดินทางในทริปนี้อย่างเด็ดขาด

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เที่ยวชมกรุงโตเกียวทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์และมุมมองยุคปัจจุบัน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คามาคุระ

สำรวจเมืองคามาคุระ สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมวัดเก่าแก่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิ › คาวากุชิโกะ

เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิและหมู่บ้านโบราณ จากนั้นเข้าพักผ่อนในแบบฉบับญี่ปุ่น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4 คาวากุชิโกะ › โอซาก้า

ชมเมืองโอซาก้า อดีตเมืองคู่แข่งของโตเกียวในสมัยไฟสงคราม และเป็นศูนย์บัญชาการของขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 5เกียวโต › โอซาก้า

ชมเมืองเกียวโต สุดยอดราชธานีอายุ 1,000 ปี และชมสถานที่ไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 6นาระ › สนามบินนานาชาติคันไซ

ชมเมืองนาระ อดีตเมืองหลวงในศตวรรษที่ 8 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 4 คืน และเรียวกังจำนวน 1 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 5 มื้อ อาหารกลางวัน 6 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและตั๋วรถไฟชินคันเซน (เส้นทางมิชิม่า-โอซาก้า)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินคันไซในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 4 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 6 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง และตั๋วรถไฟชินคันเซนในเส้นทางที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
East West เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์ Tohoku Express เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Amazing โอซาก้า เกียวโต เริ่มที่ Osaka จบที่ Kyoto 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะโอไดบะ
 • 11:30 - 12:00 - นั่งรถไฟไร้คนขับ ยูริคาโมเมะ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 14:00 - 14:30 - นั่งรถชมบริเวณรอบพระราชวังอิมพีเรียล
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 16:00 - 17:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารแบบญี่ปุ่น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางเข้าที่พักและทำการเช็กอิน

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง จะเป็นการมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวในช่วงเข้าเพื่อสำรวจเกาะโอไดบะ สถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัย ถัดมาจะเป็นการเข้าชมตลาดปลาทสึคิจิ ต่อด้วยการเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเมจิ พร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเซนโซจิ ณ ย่านอาซากุสะอันโด่งดังก่อนเดินทางเข้าที่พักเป็นลำดับต่อไป

วันที่ 2

  Kamakura
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 10:30 - 11:00 - สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุนะ (คามาคุระไดบุทสึ)
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปวัดโจเมียวจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมวัดโจเมียวจิและพักจิบชาภายใต้บรรยากาศแสนสงบ
 • 12:00 - 12:30 - ชมวัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่)
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - ชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู
 • 16:30 - 17:00 - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางกลับกรุงโตเกียว
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับที่พัก
 • 20:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่คามาคุระ เมืองศูนย์กลางการปกครองญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 13 โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยการนั่งจิบชาสบาย ๆ ที่วัดโจเมียวจิ และเดินชมป่าไผ่ขนาดย่อมที่วัดโฮโคคุจิ ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู และเข้าชมสมบัติล้ำค่าที่ทางศาลเจ้าเก็บรักษาไว้อย่างดี จากนั้นจะเป็นการไปเสริมโชคลาภกันที่ วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำเงินมาล้างที่นี่ ก็จะทำให้เงินที่นำมาทำพิธีนั้นงอกเงยขึ้นเป็นเท่าตัว จากนั้นเดินทางกลับเข้าพักที่โตเกียวอีกหนึ่งคืน

วันที่ 3

  Fuji › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - 11:00 - เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:00 - 12:00 - ชมสถานีฟูจิชั้น 5
 • 12:30 - ออกเดินทางสู่โอคุนิวะโซะ (Okuniwaso)
 • 12:30 - 13:00 - เดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 14:30 - 15:30 - ชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:00 - 16:30 - ชมศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปยังเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าที่พัก
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

ในวันที่สามเราจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิ ณ สถานีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พร้อมเดินสำรวจบริเวณ Okuniwaso ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและเป็นจุดชมวิวที่คนญี่ปุ่นรู้จักดี จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวพันกับภูเขาไฟฟูจิ ถัดมาท่านจะได้ออกกำลังกายด้วยการเดินเท้าขึ้นสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น โดยปัจจุบันนับเป็นจุดถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิอันสวยงามที่คนไทยนิยมมากที่สุด และเมื่อจบรายการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วทีมงานจะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนและแช่น้ำร้อนเพื่อการผ่านคลายต่อไป

วันที่ 4

  Kawaguchiko › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟมิชิม่า
 • 09:00 - 12:00 - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางถึงโอซาก้าและเดินทางไปร้านอาหาร
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 14:00 - 16:00 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 17:30 - ชอปปิงในย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางสู่ที่พักและทำการเช็กอิน
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารโดยรอบที่พัก
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับที่สู่พัก

กิจกรรม

ในวันที่สี่ของการเดินทาง เราจะเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าโดยท่านจะมีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า ‘ชินคันเซน’ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย จากนั้นเมื่อมาถึงโอซาก้าแล้วจะเป็นการเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่นัมบะ ย่านที่มีสีสันที่สุดในโอซาก้า ที่นี่ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านมาส่งณ ที่พัก เพื่อทำการเช็กอิน และใช้เวลาอิสระที่เหลือของวันนี้ตามที่ท่านต้องการ

วันที่ 5

  Kyoto › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปวัดคิงคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:00 - 15:00 - ชมวัดคิงคาคุจิ (วัดทอง)
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปที่ย่านฮิกาชิยามะ
 • 15:30 - 16:30 - เดินชมย่านฮิกาชิยามะและกิอง
 • 16:30 - 18:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 18:00 - 19:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ

กิจกรรม

วันที่ห้าของการเดินทางจะเป็นการท่องเที่ยว ณ เมืองเกียวโต โดยช่วงเช้าท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน ต่อมาจะเป็นการเข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่เรียกกันว่าวัดทอง สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง บริเวณโดยรอบยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ต่างมีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำทุกท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อทำการพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6

  Nara › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - ชมสวนสาธาณะนาระ
 • 11:00 - 12:00 - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโทไดจิ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:40 - 14:00 - เดินทางไปชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปวัดโฮริวจิ
 • 15:30 - 16:00 - ชมวัดโฮริวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปริงกุเอาท์เล็ต
 • 17:00 - 19:30 - ชอปปิงส่งท้ายที่ริงกุเอาท์เล็ตและเลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:00 - เช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนาระ เริ่มต้นที่สวนสาธารณะนาระ สถานที่ที่สามารถพบเจอและให้อาหารกวางป่าที่เดินเล่นทักทายนักท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ จากนั้นเข้าสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งวัดโทไดจิ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่อย่างมาก ช่วงบ่ายท่านจะได้เช้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องตะเกียงจำนวนมากที่แขวนเรียงรายกัน จากนั้น จุดหมายสุดท้ายของเมืองนาระ ได้แก่ การเข้าชมอาคารไม้โบราณภายในวัดโฮริวจิที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาระ และเดินทางไปริงกุเอาท์เล็ตเพื่อชอปปิงส่งท้ายก่อนนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ บนเกาะโอไดบะ
 • 11:30 - 12:00 - นั่งรถไฟไร้คนขับ ยูริคาโมเมะ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 14:00 - 14:30 - นั่งรถชมบริเวณรอบพระราชวังอิมพีเรียล
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 16:00 - 17:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นในร้านอาหารแบบญี่ปุ่น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางเข้าที่พักและทำการเช็กอิน
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง จะเป็นการมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวในช่วงเข้าเพื่อสำรวจเกาะโอไดบะ สถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัย ถัดมาจะเป็นการเข้าชมตลาดปลาทสึคิจิ ต่อด้วยการเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเมจิ พร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเซนโซจิ ณ ย่านอาซากุสะอันโด่งดังก่อนเดินทางเข้าที่พักเป็นลำดับต่อไป

 Kamakura

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 10:30 - 11:00 - สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุนะ (คามาคุระไดบุทสึ)
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปวัดโจเมียวจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมวัดโจเมียวจิและพักจิบชาภายใต้บรรยากาศแสนสงบ
 • 12:00 - 12:30 - ชมวัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่)
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปยังร้านอาหาร
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - ชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู
 • 16:30 - 17:00 - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น
 • 17:00 - 18:00 - เดินทางกลับกรุงโตเกียว
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับที่พัก
 • 20:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่คามาคุระ เมืองศูนย์กลางการปกครองญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 13 โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยการนั่งจิบชาสบาย ๆ ที่วัดโจเมียวจิ และเดินชมป่าไผ่ขนาดย่อมที่วัดโฮโคคุจิ ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู และเข้าชมสมบัติล้ำค่าที่ทางศาลเจ้าเก็บรักษาไว้อย่างดี จากนั้นจะเป็นการไปเสริมโชคลาภกันที่ วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำเงินมาล้างที่นี่ ก็จะทำให้เงินที่นำมาทำพิธีนั้นงอกเงยขึ้นเป็นเท่าตัว จากนั้นเดินทางกลับเข้าพักที่โตเกียวอีกหนึ่งคืน

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fuji › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - 11:00 - เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:00 - 12:00 - ชมสถานีฟูจิชั้น 5
 • 12:30 - ออกเดินทางสู่โอคุนิวะโซะ (Okuniwaso)
 • 12:30 - 13:00 - เดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 14:30 - 15:30 - ชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:00 - 16:30 - ชมศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางไปยังเรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินเข้าที่พัก
 • 17:00 - 19:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันที่สามเราจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิ ณ สถานีภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พร้อมเดินสำรวจบริเวณ Okuniwaso ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและเป็นจุดชมวิวที่คนญี่ปุ่นรู้จักดี จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวพันกับภูเขาไฟฟูจิ ถัดมาท่านจะได้ออกกำลังกายด้วยการเดินเท้าขึ้นสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น โดยปัจจุบันนับเป็นจุดถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิอันสวยงามที่คนไทยนิยมมากที่สุด และเมื่อจบรายการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วทีมงานจะนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนและแช่น้ำร้อนเพื่อการผ่านคลายต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kawaguchiko › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟมิชิม่า
 • 09:00 - 12:00 - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางถึงโอซาก้าและเดินทางไปร้านอาหาร
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 14:00 - 16:00 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 17:30 - ชอปปิงในย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางสู่ที่พักและทำการเช็กอิน
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารโดยรอบที่พัก
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับที่สู่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในวันที่สี่ของการเดินทาง เราจะเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าโดยท่านจะมีโอกาสได้นั่งรถไฟความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า ‘ชินคันเซน’ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย จากนั้นเมื่อมาถึงโอซาก้าแล้วจะเป็นการเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่นัมบะ ย่านที่มีสีสันที่สุดในโอซาก้า ที่นี่ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านมาส่งณ ที่พัก เพื่อทำการเช็กอิน และใช้เวลาอิสระที่เหลือของวันนี้ตามที่ท่านต้องการ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kyoto › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปวัดคิงคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:00 - 15:00 - ชมวัดคิงคาคุจิ (วัดทอง)
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปที่ย่านฮิกาชิยามะ
 • 15:30 - 16:30 - เดินชมย่านฮิกาชิยามะและกิอง
 • 16:30 - 18:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 18:00 - 19:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

วันที่ห้าของการเดินทางจะเป็นการท่องเที่ยว ณ เมืองเกียวโต โดยช่วงเช้าท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน ต่อมาจะเป็นการเข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่เรียกกันว่าวัดทอง สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง บริเวณโดยรอบยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ต่างมีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะนำทุกท่านเดินทางกลับโอซาก้าเพื่อทำการพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nara › Kansai International Airport

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - ชมสวนสาธาณะนาระ
 • 11:00 - 12:00 - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโทไดจิ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:40 - 14:00 - เดินทางไปชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปวัดโฮริวจิ
 • 15:30 - 16:00 - ชมวัดโฮริวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปริงกุเอาท์เล็ต
 • 17:00 - 19:30 - ชอปปิงส่งท้ายที่ริงกุเอาท์เล็ตและเลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:00 - เช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองนาระ เริ่มต้นที่สวนสาธารณะนาระ สถานที่ที่สามารถพบเจอและให้อาหารกวางป่าที่เดินเล่นทักทายนักท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ จากนั้นเข้าสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งวัดโทไดจิ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่อย่างมาก ช่วงบ่ายท่านจะได้เช้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องตะเกียงจำนวนมากที่แขวนเรียงรายกัน จากนั้น จุดหมายสุดท้ายของเมืองนาระ ได้แก่ การเข้าชมอาคารไม้โบราณภายในวัดโฮริวจิที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาระ และเดินทางไปริงกุเอาท์เล็ตเพื่อชอปปิงส่งท้ายก่อนนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2020

 • ก.พ. 2020

 • มี.ค. 2020

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

 • ม.ค. 2024

 • ก.พ. 2024

 • มี.ค. 2024

 • เม.ย. 2024

 • พ.ค. 2024

 • มิ.ย. 2024

 • ก.ค. 2024

 • ส.ค. 2024

 • ก.ย. 2024

 • ต.ค. 2024

 • พ.ย. 2024

 • ม.ค. 2025

 • ก.พ. 2025

 • มี.ค. 2025

 • เม.ย. 2025

 • พ.ค. 2025

 • มิ.ย. 2025

 • ก.ค. 2025

 • ส.ค. 2025

 • ก.ย. 2025

 • ต.ค. 2025

 • พ.ย. 2025

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

2
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

3
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

4
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

5
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

6
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

7
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

8
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

9
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

10
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

11
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 16,162 USD

  • เริ่มต้น 1,383 15,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,152 23,669 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,808 558,890 THB

  • เริ่มต้นRp 22,348,223 245,830,455 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,991,914 RUB

  • เริ่มต้น 5,234 57,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 17,097 USD

  • เริ่มต้น 1,341 16,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,192 14,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,087 25,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,269 591,223 THB

  • เริ่มต้นRp 21,671,004 260,052,052 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 2,107,149 RUB

  • เริ่มต้น 5,076 60,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,418,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,299 16,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,155 15,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,021 26,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,729 620,476 THB

  • เริ่มต้นRp 20,993,785 272,919,211 IDR

  • เริ่มต้น 170,108 2,211,409 RUB

  • เริ่มต้น 4,917 63,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,388 19,427 USD

  • เริ่มต้น 1,306 18,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,161 16,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 28,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,986 671,797 THB

  • เริ่มต้นRp 21,106,655 295,493,174 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,394,321 RUB

  • เริ่มต้น 4,943 69,207 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,730,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,351 20,259 USD

  • เริ่มต้น 1,271 19,067 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 16,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,978 29,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,702 700,537 THB

  • เริ่มต้นRp 20,542,306 308,134,593 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,496,752 RUB

  • เริ่มต้น 4,811 72,168 ILS

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,864,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,328 21,253 USD

  • เริ่มต้น 1,250 20,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,111 17,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,945 31,124 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,933 734,922 THB

  • เริ่มต้นRp 20,203,697 323,259,148 IDR

  • เริ่มต้น 163,706 2,619,303 RUB

  • เริ่มต้น 4,732 75,710 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,975,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 22,077 USD

  • เริ่มต้น 1,222 20,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,086 18,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,902 32,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,906 763,406 THB

  • เริ่มต้นRp 19,752,217 335,787,697 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,720,819 RUB

  • เริ่มต้น 4,626 78,645 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 3,096,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,276 22,974 USD

  • เริ่มต้น 1,201 21,623 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,068 19,220 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,136 794,455 THB

  • เริ่มต้นRp 19,413,608 349,444,945 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,831,481 RUB

  • เริ่มต้น 4,547 81,843 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 23,969 USD

  • เริ่มต้น 1,187 22,559 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,055 20,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,847 35,102 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,623 828,841 THB

  • เริ่มต้นRp 19,187,868 364,569,500 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,954,032 RUB

  • เริ่มต้น 4,494 85,386 ILS

  • เริ่มต้น¥ 167,000 3,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,166 23,327 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,735 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 36,297 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,853 857,067 THB

  • เริ่มต้นRp 18,849,259 376,985,179 IDR

  • เริ่มต้น 152,732 3,054,634 RUB

  • เริ่มต้น 4,415 88,294 ILS

12
  • เริ่มต้น¥ 314,000 1,256,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 7,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 13,649 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,575 322,298 THB

  • เริ่มต้นRp 35,441,122 141,764,487 IDR

  • เริ่มต้น 287,172 1,148,689 RUB

  • เริ่มต้น 8,301 33,203 ILS

  • เริ่มต้น¥ 275,000 1,375,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,041 10,203 USD

  • เริ่มต้น 1,921 9,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 8,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 14,943 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,567 352,835 THB

  • เริ่มต้นRp 31,039,199 155,195,995 IDR

  • เริ่มต้น 251,504 1,257,521 RUB

  • เริ่มต้น 7,270 36,348 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 11,131 USD

  • เริ่มต้น 1,746 10,476 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,552 9,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,717 16,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,152 384,911 THB

  • เริ่มต้นRp 28,217,454 169,304,721 IDR

  • เริ่มต้น 228,640 1,371,842 RUB

  • เริ่มต้น 6,609 39,653 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 1,687,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 12,519 USD

  • เริ่มต้น 1,683 11,782 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,496 10,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 18,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,842 432,896 THB

  • เริ่มต้นRp 27,201,625 190,411,377 IDR

  • เริ่มต้น 220,409 1,542,864 RUB

  • เริ่มต้น 6,371 44,596 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 1,816,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,685 13,476 USD

  • เริ่มต้น 1,585 12,683 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 11,274 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,735 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,250 465,998 THB

  • เริ่มต้นRp 25,621,448 204,971,583 IDR

  • เริ่มต้น 207,605 1,660,843 RUB

  • เริ่มต้น 6,001 48,006 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,595 14,359 USD

  • เริ่มต้น 1,502 13,514 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 12,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,336 21,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,171 496,535 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,010 218,403,090 IDR

  • เริ่มต้น 196,631 1,769,676 RUB

  • เริ่มต้น 5,684 51,152 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,529 15,287 USD

  • เริ่มต้น 1,439 14,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,279 12,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,239 22,387 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,861 528,610 THB

  • เริ่มต้นRp 23,251,182 232,511,817 IDR

  • เริ่มต้น 188,400 1,883,996 RUB

  • เริ่มต้น 5,446 54,457 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 2,178,000