กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ลิ้มรสขาปูยักษ์อันลือชื่อ ณ ร้านคานิโดรากุ, โอซาก้า, วันที่ 4

รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคารตกแต่งสไตล์เอโดะ, อาซากุสะ, วันที่ 1

เพลิดเพลินกับการรับประทานเห็ดมัตสึตาเกะเป็นอาหารกลางวัน, ฟูจิ, วันที่ 3

กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 6

Five Capitals

6 วัน

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

เข้าพักในโรงแรมที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม, โอซาก้า, วันที่ 4

วัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่), คามาคุระ, วันที่ 2

ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเง็น, คาวากุชิโกะ, วันที่ 3

เข้าพักในเรียวกังแบบญี่ปุ่นพร้อมชมสวนสวยและแช่น้ำพุร้อน, อิสุนากาโอกะ, วันที่ 3

พระราชวังอิมพีเรียล โตเกียว, วันที่ 1
อิ่มอร่อยไปกับปลาสด ๆ ในตลาดปลาทสึคิจิ, วันที่ 1
วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว, วันที่ 1
รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคารตกแต่งสไตล์เอโดะ, อาซากุสะ, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมสุดหรูที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน, โตเกียว, วันที่ 1
วัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่), คามาคุระ, วันที่ 2
ศาลเจ้าทสึรุงาโอกะ ฮาชิมันงู, คามาคุระ, วันที่ 2
รับประทานอาหารเย็นในภัตตาคารตกแต่งสไตล์ย้อนยุค, โตเกียว, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการรับประทานเห็ดมัตสึตาเกะเป็นอาหารกลางวัน, ฟูจิ, วันที่ 3
เข้าพักในเรียวกังแบบญี่ปุ่นพร้อมชมสวนสวยและแช่น้ำพุร้อน, อิสุนากาโอกะ, วันที่ 3
ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเง็น, คาวากุชิโกะ, วันที่ 3
ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 4
ลิ้มรสขาปูยักษ์อันลือชื่อ ณ ร้านคานิโดรากุ, โอซาก้า, วันที่ 4
เข้าพักในโรงแรมที่ตกแต่งแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม, โอซาก้า, วันที่ 4
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 5
ย่านเก่าแก่ฮิงาชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 5
หลวงพ่อโตแห่งวัดโทไดจิ, นาระ, วันที่ 5
กวางแสนรู้ในเมืองนาระ, วันที่ 6
รหัสทัวร์: CJ-09-TH
Five Capitals
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

6 วัน

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

ธีม: Classic Japan
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์คามาคุระ ไดบุทสึ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ 2562 / 2019

แดนอาทิตย์อุทัยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานหลายพันปี และก่อให้เกิดอารยธรรมที่สั่งสมมาช้านานแล้ว แน่นอนว่าประวัติศาสตร์บางส่วนอาจสูญหายไป แต่ก็ยังมีความเก่าแก่หรือภูมิปัญญาโบราณหลายสิ่งที่ยังคงอยู่และสืบทอดถึงลูกหลานมาจนถึงวันที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองเฉกเช่นในปัจจุบัน

ทัวร์ ‘ไฟฟ์ แคปิตอล’ ได้ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตามรอยเรื่องราวเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น รายการทัวร์เริ่มต้นด้วยการเที่ยวชมกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เรียนรู้วิวัฒนาการตั้งแต่อดีตกาลจวบจนยุคปัจจุบัน ถัดมาจะเป็นการนำชมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเก่าแก่ของอดีตราชธานีของญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย ประกอบไปด้วย เมืองคามาคุระ เกียวโต นาระและโอซาก้า โดยในแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ชวนหลงใหลและยังเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาลอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาต่าง ๆ รวมทั้งสัมผัสกับจิตวิญญาณของความเป็นชนชาติญี่ปุ่นกันที่ภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้นหากท่านชื่นชอบประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ท่านจึงไม่ควรพลาดการเดินทางในทริปนี้อย่างเด็ดขาด

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Classic Kansai เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5
East West เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
Hokkaido Express เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์คามาคุระ ไดบุทสึ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ 2562 / 2019

แดนอาทิตย์อุทัยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานหลายพันปี และก่อให้เกิดอารยธรรมที่สั่งสมมาช้านานแล้ว แน่นอนว่าประวัติศาสตร์บางส่วนอาจสูญหายไป แต่ก็ยังมีความเก่าแก่หรือภูมิปัญญาโบราณหลายสิ่งที่ยังคงอยู่และสืบทอดถึงลูกหลานมาจนถึงวันที่ประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองเฉกเช่นในปัจจุบัน

ทัวร์ ‘ไฟฟ์ แคปิตอล’ ได้ออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้ที่สนใจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตามรอยเรื่องราวเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น รายการทัวร์เริ่มต้นด้วยการเที่ยวชมกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เรียนรู้วิวัฒนาการตั้งแต่อดีตกาลจวบจนยุคปัจจุบัน ถัดมาจะเป็นการนำชมแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับความเก่าแก่ของอดีตราชธานีของญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย ประกอบไปด้วย เมืองคามาคุระ เกียวโต นาระและโอซาก้า โดยในแต่ละเมืองล้วนมีเสน่ห์ชวนหลงใหลและยังเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดูกาลอีกด้วย

นอกจากนี้ท่านจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาต่าง ๆ รวมทั้งสัมผัสกับจิตวิญญาณของความเป็นชนชาติญี่ปุ่นกันที่ภูเขาไฟฟูจิ ดังนั้นหากท่านชื่นชอบประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ท่านจึงไม่ควรพลาดการเดินทางในทริปนี้อย่างเด็ดขาด

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เที่ยวชมกรุงโตเกียวทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์และมุมมองยุคปัจจุบัน

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คามาคุระ

สำรวจเมืองคามาคุระ สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมวัดเก่าแก่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิ › คาวากุชิโกะ › อิสุนากาโอกะ

เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิและหมู่บ้านโบราณ จากนั้นเข้าพักผ่อนในแบบฉบับญี่ปุ่น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4 โอซาก้า

ชมเมืองโอซาก้า อดีตเมืองคู่แข่งของโตเกียวในสมัยไฟสงคราม และเป็นศูนย์บัญชาการของขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 5เกียวโต › โอซาก้า

ชมเมืองเกียวโต สุดยอดราชธานีอายุ 1,000 ปี และชมสถานที่ไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 6นาระ › โอซาก้า

ชมเมืองนาระ อดีตเมืองหลวงในศตวรรษที่ 8 และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 4 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันตลอดการเดินทางและค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและตั๋วรถไฟชินคันเซน (เส้นทางมิชิม่า-โอซาก้า)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินคันไซในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 5 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวันทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง และตั๋วรถไฟชินคันเซนในเส้นทางที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Classic Kansai เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 5
Tohoku Express เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Classic Kanto เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hilltop Yamanoue Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะโอไดบะ
 • 11:30 - 12:00 - นั่งรถไฟไร้คนขับยูริคาโมเมะ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานซูชิสด ๆ ที่ร้านอาหารในตลาดปลาทสึคิจิ
 • 14:00 - 14:30 - นั่งรถชมบริเวณรอบพระราชวังอิมพีเรียล
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 16:30 - 17:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารชื่อดังของโตเกียว
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง จะเป็นการมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวในช่วงเข้าเพื่อสำรวจเกาะโอไดบะ สถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัย และถัดมาในช่วงกลางวัน ท่านจะได้ไปรับประทานซูชิสด ๆ จากทะเลที่ตลาดปลาทสึคิจิ ต่อด้วยการเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเมจิ พร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเซนโซจิ ณ ย่านอาซากุสะอันโด่งดัง และเราจะปิดท้ายวันแรกด้วยการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชื่อดังและเข้าโรงแรมที่พักเป็นลำดับต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ซูชิสด ๆ ในตลาดปลาทสึคิจิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นภายในร้านสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)

วันที่ 2

  Kamakura
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hilltop Yamanoue Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 10:30 - 11:00 - สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุนะ (คามาคุระไดบุทสึ)
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปวัดโจเมียวจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมวัดโจเมียวจิและพักจิบชาภายใต้บรรยากาศแสนสงบ
 • 12:00 - 12:30 - ชมวัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่)
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - ชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู
 • 16:30 - 17:00 - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น
 • 17:00 - 18:00 -เดินทางกลับกรุงโตเกียว
 • 18:00 - 19:30 -รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารชื่อดัง
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม
 • 20:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่คามาคุระ เมืองศูนย์กลางการปกครองญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 13 โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยการนั่งจิบชาสบาย ๆ ที่วัดโจเมียวจิ และเดินชมป่าไผ่ขนาดย่อมที่วัดโฮโคคุจิ จากนั้นเตรียมไปรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณใกล้เคียง

ในช่วงบ่ายท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู ที่สถิตของเทพเจ้าฮาชิมันตามความเชื่อของศาสนาชินโตและเข้าชมสมบัติล้ำค่าที่ทางศาลเจ้าเก็บรักษาไว้อย่างดี จากนั้นจะเป็นการไปเสริมโชคลาภกันที่ วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำเงินมาล้างที่นี่ ก็จะทำให้เงินที่นำมาทำพิธีนั้นงอกเงยขึ้นเป็นเท่าตัว ลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะเดินทางกลับกรุงโตเกียวต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นธีมย้อนยุค

วันที่ 3

  Fuji › Kawaguchiko › Izu Nagaoka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sunvalley Izu-Nagaoka เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - 11:00 - เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:00 - 12:00 - ชมสถานีฟูจิชั้น 5
 • 12:30 - เริ่มเดินป่าออกกำลังที่ Okuniwaso
 • 12:30 - 13:00 - เดินชมธรรมชาติและมุ่งหน้าสู่ Okuniwaso
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 14:30 - 15:30 - ชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:00 - 16:30 - ชมศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:30 - 17:30 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:30 - เช็กอินที่เรียวกัง
 • 17:30 - 19:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัยและแช่น้ำพุร้อน
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่สาม ช่วงเช้าเราจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่านอยู่ จากนั้นชมธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ก่อนเดินป่าเล็กน้อยสู่ Okuniwaso เพื่อรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

ในช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก ที่ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวพันกับภูเขาไฟฟูจิ ถัดมาท่านจะได้เดินทางไปชมฟูจิจากมุมสูงที่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น และตามมาด้วยการเดินทางเข้าสู่เรียวกังเพื่อเปิดโอกาสการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ก่อนปิดท้ายด้วยการค้างคืนในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในเมืองใหญ่

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นไม่อั้นภายในเรียวกัง

วันที่ 4

  Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟมิชิม่า
 • 09:00 - 12:00 - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางถึงโอซาก้าและเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานขาปูยักษ์ ณ ร้านคานิโดรากุ
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 14:00 - 16:00 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 17:30 - ชอปปิงในย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางสู่โรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
เมนูขาปูยักษ์

กิจกรรม

ในวันที่สี่ของการเดินทาง เราจะเดินทางไปยังเมืองโอซาก้า ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซและเป็นแหล่งรวมแสงสีความมีชีวิตชีวา การเดินทางในวันนี้จะใช้รถไฟความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า ‘ชินคันเซน’ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย จากนั้นเมื่อมาถึงโอซาก้าแล้ว ท่านจะได้ไปลิ้มรสขาปูยักษ์ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่นัมบะ ย่านที่มีสีสันที่สุดในโอซาก้า ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านมาส่งที่โรงแรมเพื่อทำการเช็กอิน และจากนั้นท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 5

  Kyoto › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:30 - 16:00 - ชมวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านฮิกาชิยามะ
 • 16:30 - 17:30 - เดินชมย่านฮิกาชิยามะและกิออง
 • 17:30 - 19:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต

กิจกรรม

วันที่ห้าของการเดินทางเริ่มต้นที่การเดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ช่วงเช้าท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน ต่อมาจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ ก่อนที่เข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่เรียกกันว่าวัดทอง

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง บริเวณโดยรอบยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ต่างมีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ท่านจะมีโอกาสได้ชมการแสดงพื้นบ้านจากเกอิชาตัวจริงจากเมืองเกียวโต!

วันที่ 6

  Nara › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - ชมสวนสาธาณะนาระ
 • 11:00 - 12:00 - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโทไดจิ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:40 - 14:00 - เดินทางไปชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปวัดโฮริวจิ
 • 15:30 - 16:00 - ชมวัดโฮริวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปริงกุเอาท์เล็ต
 • 17:00 - 19:30 - ชอปปิงส่งท้ายที่ริงกุเอาท์เล็ตและเลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:00 - เช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารชุด Shokudo (โซบะ, ซูชิ, เส้นโซเมน)

กิจกรรม

เมืองนาระนับเป็นอีกราชธานีแห่งหนึ่งในสมัยศตวรรษที่ 8 ปัจจุบันแม้เมืองนาระไม่ได้ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองเช่นในอดีต แต่มรดกตกทอดตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเรื่อยมา และในวันนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองอย่างจุใจ เริ่มต้นที่สวนสาธารณะนาระ สถานที่ที่สามารถพบเจอและให้อาหารกวางป่าที่เดินเล่นทักทายนักท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ จากนั้นจะเป็นการสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งวัดโทไดจิ และรับประทานอาหารพื้นบ้านเป็นมื้อกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายท่านจะได้เช้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและปรากฏในภาพถ่ายหลายครั้ง เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องตะเกียงจำนวนมากที่แขวนเรียงรายกัน จากนั้น จุดหมายสุดท้ายของเมืองนาระ ได้แก่ การเข้าชมอาคารไม้โบราณภายในวัดโฮริวจิที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาระ และเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 10:00 - 11:30 - เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะโอไดบะ
 • 11:30 - 12:00 - นั่งรถไฟไร้คนขับยูริคาโมเมะ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปที่ตลาดปลาทสึคิจิ
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานซูชิสด ๆ ที่ร้านอาหารในตลาดปลาทสึคิจิ
 • 14:00 - 14:30 - นั่งรถชมบริเวณรอบพระราชวังอิมพีเรียล
 • 14:30 - 15:30 - ชมศาลเจ้าเมจิ
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 16:30 - 17:30 - เที่ยวชมย่านอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารชื่อดังของโตเกียว
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hilltop Yamanoue Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง จะเป็นการมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียวในช่วงเข้าเพื่อสำรวจเกาะโอไดบะ สถานที่จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัย และถัดมาในช่วงกลางวัน ท่านจะได้ไปรับประทานซูชิสด ๆ จากทะเลที่ตลาดปลาทสึคิจิ ต่อด้วยการเข้าชมพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น จากนั้นเราจะนำท่านเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเมจิ พร้อมนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเซนโซจิ ณ ย่านอาซากุสะอันโด่งดัง และเราจะปิดท้ายวันแรกด้วยการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชื่อดังและเข้าโรงแรมที่พักเป็นลำดับต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ซูชิสด ๆ ในตลาดปลาทสึคิจิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นภายในร้านสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)
 Kamakura

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางสู่เมืองคามาคุระ
 • 10:30 - 11:00 - สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุนะ (คามาคุระไดบุทสึ)
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปวัดโจเมียวจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมวัดโจเมียวจิและพักจิบชาภายใต้บรรยากาศแสนสงบ
 • 12:00 - 12:30 - ชมวัดโฮโคคุจิ (วัดป่าไผ่)
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 15:00 - ชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู
 • 16:30 - 17:00 - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น
 • 17:00 - 18:00 -เดินทางกลับกรุงโตเกียว
 • 18:00 - 19:30 -รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารชื่อดัง
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม
 • 20:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hilltop Yamanoue Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านเดินทางสู่คามาคุระ เมืองศูนย์กลางการปกครองญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 13 โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อด้วยการนั่งจิบชาสบาย ๆ ที่วัดโจเมียวจิ และเดินชมป่าไผ่ขนาดย่อมที่วัดโฮโคคุจิ จากนั้นเตรียมไปรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณใกล้เคียง

ในช่วงบ่ายท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าทสึรุกาโอกะฮาชิมันงู ที่สถิตของเทพเจ้าฮาชิมันตามความเชื่อของศาสนาชินโตและเข้าชมสมบัติล้ำค่าที่ทางศาลเจ้าเก็บรักษาไว้อย่างดี จากนั้นจะเป็นการไปเสริมโชคลาภกันที่ วัดเซนิอะราอิ เบ็นเท็น สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำเงินมาล้างที่นี่ ก็จะทำให้เงินที่นำมาทำพิธีนั้นงอกเงยขึ้นเป็นเท่าตัว ลำดับสุดท้าย เมื่อได้เวลาอันสมควร เราจะเดินทางกลับกรุงโตเกียวต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลย่าง
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นธีมย้อนยุค

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fuji › Kawaguchiko › Izu Nagaoka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - 11:00 - เดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิ
 • 11:00 - 12:00 - ชมสถานีฟูจิชั้น 5
 • 12:30 - เริ่มเดินป่าออกกำลังที่ Okuniwaso
 • 12:30 - 13:00 - เดินชมธรรมชาติและมุ่งหน้าสู่ Okuniwaso
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 14:30 - 15:30 - ชมหมู่บ้านโบราณโอชิโนะฮักไก
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:00 - 16:30 - ชมศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น
 • 16:30 - 17:30 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:30 - เช็กอินที่เรียวกัง
 • 17:30 - 19:00 - พักผ่อนตามอัธยาศัยและแช่น้ำพุร้อน
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sunvalley Izu-Nagaoka เรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางในวันที่สาม ช่วงเช้าเราจะมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะเพื่อชมภูเขาไฟฟูจิ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านรอต้อนรับทุกท่านอยู่ จากนั้นชมธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ก่อนเดินป่าเล็กน้อยสู่ Okuniwaso เพื่อรับประทานอาหารพื้นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแสนอร่อย

ในช่วงบ่ายจะเป็นการชมหมู่บ้านโบราณนามว่าโอชิโนะฮักไก ที่ซึ่งมีความเชื่อเกี่ยวพันกับภูเขาไฟฟูจิ ถัดมาท่านจะได้เดินทางไปชมฟูจิจากมุมสูงที่ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเง็น และตามมาด้วยการเดินทางเข้าสู่เรียวกังเพื่อเปิดโอกาสการแช่น้ำพุร้อนโดยมีวิวของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ก่อนปิดท้ายด้วยการค้างคืนในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักในเมืองใหญ่

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ขาปูญี่ปุ่นไม่อั้นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟมิชิม่า
 • 09:00 - 12:00 - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่เมืองโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางถึงโอซาก้าและเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานขาปูยักษ์ ณ ร้านคานิโดรากุ
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปปราสาทโอซาก้า
 • 14:00 - 16:00 - ชมปราสาทโอซาก้า
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 17:30 - ชอปปิงในย่านชินไซบาชิและนัมบะ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางสู่โรงแรมที่พักและทำการเช็กอิน
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ
 • 20:30 - 21:00 - เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ในวันที่สี่ของการเดินทาง เราจะเดินทางไปยังเมืองโอซาก้า ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซและเป็นแหล่งรวมแสงสีความมีชีวิตชีวา การเดินทางในวันนี้จะใช้รถไฟความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า ‘ชินคันเซน’ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัยและสะดวกสบาย จากนั้นเมื่อมาถึงโอซาก้าแล้ว ท่านจะได้ไปลิ้มรสขาปูยักษ์ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กยอดนิยม จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่นัมบะ ย่านที่มีสีสันที่สุดในโอซาก้า ท่านจะมีเวลาอิสระในการเดินชอปปิงอย่างเต็มอิ่มที่ย่านชินไซบาชิและนัมบะ จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านมาส่งที่โรงแรมเพื่อทำการเช็กอิน และจากนั้นท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
เมนูขาปูยักษ์

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kyoto › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางสู่เกียวโต
 • 11:00 - 12:00 - ชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 14:30 - 16:00 - ชมวัดคินคาคุจิ (วัดทอง)
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปที่ย่านฮิกาชิยามะ
 • 16:30 - 17:30 - เดินชมย่านฮิกาชิยามะและกิออง
 • 17:30 - 19:00 - เดินทางกลับโอซาก้า
 • 19:00 - 20:30 - เลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอิสระ
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่ห้าของการเดินทางเริ่มต้นที่การเดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น ณ เมืองเกียวโต ช่วงเช้าท่านจะได้เข้าชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นศาลเจ้าที่มีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน ต่อมาจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ ก่อนที่เข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่เรียกกันว่าวัดทอง

สำหรับช่วงบ่าย จะเป็นการไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง บริเวณโดยรอบยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ต่างมีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้ ท่านจะมีโอกาสได้ชมการแสดงพื้นบ้านจากเกอิชาตัวจริงจากเมืองเกียวโต!

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Nara › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปเมืองนาระ
 • 10:00 - 11:00 - ชมสวนสาธาณะนาระ
 • 11:00 - 12:00 - นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโทไดจิ
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:40 - 14:00 - เดินทางไปชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปวัดโฮริวจิ
 • 15:30 - 16:00 - ชมวัดโฮริวจิ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปริงกุเอาท์เล็ต
 • 17:00 - 19:30 - ชอปปิงส่งท้ายที่ริงกุเอาท์เล็ตและเลือกรับประทานอาหารเย็นได้ตามอัธยาศัย
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 20:00 - เช็กอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

เมืองนาระนับเป็นอีกราชธานีแห่งหนึ่งในสมัยศตวรรษที่ 8 ปัจจุบันแม้เมืองนาระไม่ได้ทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองเช่นในอดีต แต่มรดกตกทอดตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเรื่อยมา และในวันนี้ท่านจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองอย่างจุใจ เริ่มต้นที่สวนสาธารณะนาระ สถานที่ที่สามารถพบเจอและให้อาหารกวางป่าที่เดินเล่นทักทายนักท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ จากนั้นจะเป็นการสักการะหลวงพ่อโตไดบุทสึแห่งวัดโทไดจิ และรับประทานอาหารพื้นบ้านเป็นมื้อกลางวันเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายท่านจะได้เช้าชมศาลเจ้าคาสุงะไทฉะ โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและปรากฏในภาพถ่ายหลายครั้ง เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงเรื่องตะเกียงจำนวนมากที่แขวนเรียงรายกัน จากนั้น จุดหมายสุดท้ายของเมืองนาระ ได้แก่ การเข้าชมอาคารไม้โบราณภายในวัดโฮริวจิที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เราจะนำท่านกราบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนาระ และเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติคันไซเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารชุด Shokudo (โซบะ, ซูชิ, เส้นโซเมน)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

 • ก.พ. 2020

 • มี.ค. 2020

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

 • ธ.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

11
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

12
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD

  • เริ่มต้น 2,436 12,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,169 10,844 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,972 19,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,396 426,982 THB

  • เริ่มต้นRp 38,962,727 194,813,634 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,463 14,778 USD

  • เริ่มต้น 2,198 13,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 11,738 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,583 21,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,030 462,179 THB

  • เริ่มต้นRp 35,145,433 210,872,596 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,371 16,595 USD

  • เริ่มต้น 2,115 14,808 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 13,182 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,449 24,141 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,145 519,013 THB

  • เริ่มต้นRp 33,829,124 236,803,870 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,214 17,711 USD

  • เริ่มต้น 1,975 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,221 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,240 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 31,591,400 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 18,846 USD

  • เริ่มต้น 1,868 16,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 14,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 27,415 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 589,408 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 268,921,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 20,017 USD

  • เริ่มต้น 1,786 17,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 15,900 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 29,120 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 626,047 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 285,638,909 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 21,207 USD

  • เริ่มต้น 1,720 18,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 16,845 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 30,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 663,264 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 302,619,287 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 22,360 USD

  • เริ่มต้น 1,663 19,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,480 17,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,711 32,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,277 699,327 THB

  • เริ่มต้นRp 26,589,428 319,073,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,808 23,504 USD

  • เริ่มต้น 1,613 20,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,670 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 34,192 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,546 735,101 THB

  • เริ่มต้นRp 25,799,643 335,395,365 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 24,925 USD

  • เริ่มต้น 1,589 22,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,414 19,798 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 36,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,681 779,530 THB

  • เริ่มต้นRp 25,404,751 355,666,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,762 26,428 USD

  • เริ่มต้น 1,572 23,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 20,993 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,563 38,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,104 826,556 THB

  • เริ่มต้นRp 25,141,489 377,122,339 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,600 USD

  • เริ่มต้น 1,539 24,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 21,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,509 40,150 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,950 863,195 THB

  • เริ่มต้นRp 24,614,966 393,839,455 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,698 USD

  • เริ่มต้น 1,506 25,607 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,341 22,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,796 897,527 THB

  • เริ่มต้นRp 24,088,443 409,503,524 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 29,888 USD

  • เริ่มต้น 1,482 26,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,740 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 43,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 934,744 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 426,483,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 31,022 USD

  • เริ่มต้น 1,457 27,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,642 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 45,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 970,229 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 442,674,494 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,605 32,102 USD

  • เริ่มต้น 1,432 28,644 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 25,499 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 46,699 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,199 1,003,984 THB

  • เริ่มต้นRp 22,903,765 458,075,302 IDR

13
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 12,509 USD

  • เริ่มต้น 2,790 11,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 9,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 18,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 391,207 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 178,491,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,730 13,652 USD