กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

น้ำวนนารุโตะ, เกาะอาวาจิ, วันที่ 4

แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางวิวทะเลญี่ปุ่น, วันที่ 3

เดินชมย่านฮิงาชิยามะอันเก่าแก่, เกียวโต, วันที่ 2

ช็อปปิงที่ Rinku Outlets, วันที่ 4

West Feast

4 วัน

OsakaKyotoOsakaAwajiNaruto KobeOsaka

อิ่มอร่อยกับซูชิก้อนกลมสไตล์เกียวโตในภัตตาคารญี่ปุ่น, เกียวโต, วันที่ 2

ร้านคานิโดรากุ, ร้านอาหารที่มีเมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ขาปูยักษ์, โอซาก้า, วันที่ 1

ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 2

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1

ปราสาทโอซาก้า, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับโอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่น) สไตล์โอซาก้าเป็นอาหารกลางวัน, วันที่ 1
ร้านคานิโดรากุ, ร้านอาหารที่มีเมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ขาปูยักษ์, โอซาก้า, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมสุดหรูมสไตล์ตะวันตก, โอซาก้า, วันที่ 1
วัดทองโด่งดัง นามว่า คินคาคุจิ, เกียวโต, วันที่ 2
เดินชมย่านฮิงาชิยามะอันเก่าแก่, เกียวโต, วันที่ 2
ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ, เกียวโต, วันที่ 2
อิ่มอร่อยกับซูชิก้อนกลมสไตล์เกียวโตในภัตตาคารญี่ปุ่น, เกียวโต, วันที่ 2
รับประทานอาหารเย็นภายในภัตตาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม, เกียวโต, วันที่ 2
ล่องแม่น้ำไปกับ Osaka Duck Tour, วันที่ 3
แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางวิวทะเลญี่ปุ่น, วันที่ 3
น้ำวนนารุโตะ, เกาะอาวาจิ, วันที่ 4
รับประทานเนื้อโกเบเป็นอาหารกลางวัน, โกเบ, วันที่ 4
ช็อปปิงที่ Rinku Outlets, วันที่ 4
รหัสทัวร์: GH-02-TH
West Feast
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

OsakaKyotoOsakaAwajiNaruto KobeOsaka

ธีม: Gourmet Holidays
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: ตลอดทั้งปี

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 360,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,338 13,353 USD

  • เริ่มต้น 3,026 12,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,679 10,714 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,858 19,433 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,899 407,596 THB

  • เริ่มต้นRp 46,868,756 187,475,023 IDR

  • เริ่มต้น 213,774 855,094 RUB

  • เริ่มต้น 11,809 47,237 ILS

  • เริ่มต้น¥ 319,000 1,595,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,958 14,790 USD

  • เริ่มต้น 2,682 13,408 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,373 11,867 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,305 21,525 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,294 451,470 THB

  • เริ่มต้นRp 41,530,925 207,654,627 IDR

  • เริ่มต้น 189,427 947,136 RUB

  • เริ่มต้น 10,464 52,321 ILS

  • เริ่มต้น¥ 291,000 1,746,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,698 16,190 USD

  • เริ่มต้น 2,446 14,677 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,165 12,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,927 23,563 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,368 494,211 THB

  • เริ่มต้นRp 37,885,578 227,313,466 IDR

  • เริ่มต้น 172,800 1,036,802 RUB

  • เริ่มต้น 9,546 57,275 ILS

  • เริ่มต้น¥ 278,000 1,946,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,578 18,045 USD

  • เริ่มต้น 2,337 16,358 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,068 14,479 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,752 26,262 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,689 550,821 THB

  • เริ่มต้นRp 36,193,095 253,351,664 IDR

  • เริ่มต้น 165,081 1,155,565 RUB

  • เริ่มต้น 9,119 63,835 ILS

  • เริ่มต้น¥ 263,000 2,104,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,439 19,510 USD

  • เริ่มต้น 2,211 17,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,957 15,654 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,549 28,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,443 595,544 THB

  • เริ่มต้นRp 34,240,230 273,921,840 IDR

  • เริ่มต้น 156,173 1,249,388 RUB

  • เริ่มต้น 8,627 69,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 251,000 2,259,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,327 20,947 USD

  • เริ่มต้น 2,110 18,989 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,808 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,387 30,486 AUD

  • เริ่มต้น฿ 71,046 639,417 THB

  • เริ่มต้นRp 32,677,938 294,101,443 IDR

  • เริ่มต้น 149,048 1,341,429 RUB

  • เริ่มต้น 8,234 74,103 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 2,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,235 22,347 USD

  • เริ่มต้น 2,026 20,259 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,793 17,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,252 32,523 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,216 682,158 THB

  • เริ่มต้นRp 31,376,028 313,760,282 IDR

  • เริ่มต้น 143,110 1,431,095 RUB

  • เริ่มต้น 7,906 79,056 ILS

  • เริ่มต้น¥ 233,000 2,563,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,161 23,766 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,545 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,734 19,069 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,144 34,588 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,951 725,465 THB

  • เริ่มต้นRp 30,334,500 333,679,504 IDR

  • เริ่มต้น 138,359 1,521,949 RUB

  • เริ่มต้น 7,643 84,075 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,096 25,148 USD

  • เริ่มต้น 1,900 22,797 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,682 20,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,050 36,599 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,970 767,640 THB

  • เริ่มต้นRp 29,423,163 353,077,961 IDR

  • เริ่มต้น 134,202 1,610,428 RUB

  • เริ่มต้น 7,414 88,963 ILS

  • เริ่มต้น¥ 221,000 2,873,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,049 26,641 USD

  • เริ่มต้น 1,858 24,151 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 21,376 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,982 38,772 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,555 813,212 THB

  • เริ่มต้นRp 28,772,208 374,038,710 IDR

  • เริ่มต้น 131,233 1,706,032 RUB

  • เริ่มต้น 7,250 94,244 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 3,066,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,031 28,430 USD

  • เริ่มต้น 1,841 25,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,629 22,812 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 41,376 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,989 867,841 THB

  • เริ่มต้นRp 28,511,826 399,165,571 IDR

  • เริ่มต้น 130,046 1,820,638 RUB

  • เริ่มต้น 7,184 100,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 3,225,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 29,905 USD

  • เริ่มต้น 1,807 27,110 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 23,995 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 43,522 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 912,846 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 419,865,938 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,915,055 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 105,791 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,957 31,305 USD

  • เริ่มต้น 1,774 28,379 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,570 25,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,847 45,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,724 955,587 THB

  • เริ่มต้นRp 27,470,299 439,524,777 IDR

  • เริ่มต้น 125,295 2,004,721 RUB

  • เริ่มต้น 6,922 110,744 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 32,789 USD

  • เริ่มต้น 1,748 29,724 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 26,309 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 47,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 1,000,876 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 460,355,335 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 2,099,732 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 115,993 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,901 34,217 USD

  • เริ่มต้น 1,723 31,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 27,455 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,767 49,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,026 1,044,466 THB

  • เริ่มต้นRp 26,689,153 480,404,748 IDR

  • เริ่มต้น 121,732 2,191,179 RUB

  • เริ่มต้น 6,725 121,045 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 3,838,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 35,589 USD

  • เริ่มต้น 1,698 32,263 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 28,556 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 51,795 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 1,086,358 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 499,673,014 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 2,279,064 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 125,899 ILS

  • เริ่มต้น¥ 200,000 4,000,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,855 37,091 USD

  • เริ่มต้น 1,681 33,624 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,488 29,761 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,699 53,981 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,611 1,132,212 THB

  • เริ่มต้นRp 26,038,198 520,763,954 IDR

  • เริ่มต้น 118,763 2,375,262 RUB

  • เริ่มต้น 6,561 131,214 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ตระเวนกิน โอซาก้า 2562 / 2019

ทัวร์ ‘เวสต์ ฟีสต์’ เป็นทัวร์ที่เน้นเดินทางตระเวนกินอาหารญี่ปุ่น พร้อมพ่วงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวแปลกใหม่เข้าไปให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจตลอดทริปอีกด้วย

ทริปนี้ เราจะเน้นการเดินทางในภูมิภาคคันไซ โดยเริ่มจากการชมความงามของโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองหลักในเขตภาคตะวันตกของญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นอย่างเกียวโต ต่อด้วยการข้ามเกาะใหญ่มายังเกาะอาวาจิ โดยระหว่างการเดินทาง ท่านและครอบครัวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ตลอดจนสถานที่ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา ยิ่งกว่านั้น ท่านยังมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานขาปูยักษ์ ขนมครกปลาหมึกยักษ์ ซูชิลูกบอล รวมไปถึงการทานสุดยอดเนื้อโกเบที่ขึ้นชื่อลือชาอีกด้วย

แน่นอนว่า เมื่อทัวร์เน้นหนักในด้านการรับประทานอาหารขึ้นชื่อ ท่านจึงไม่ต้องแปลกใจที่ทางไอเลิฟเจแปนทัวร์จะคัดสรรเฉพาะเมนูอาหารที่ดีที่สุดตลอดการเดินทางในทริปนี้ ดังนั้น หากการตระเวนรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบส่วนตัวเฉพาะครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักในการมาเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ทัวร์ ‘เวสต์ ฟีสต์’ จึงถือเป็นสุดยอดตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Hokkaido GuruMe เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 4
East Feast เริ่มที่ Hakone จบที่ Narita 4
Wealth of Health เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ตระเวนกิน โอซาก้า 2562 / 2019

ทัวร์ ‘เวสต์ ฟีสต์’ เป็นทัวร์ที่เน้นเดินทางตระเวนกินอาหารญี่ปุ่น พร้อมพ่วงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวแปลกใหม่เข้าไปให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจตลอดทริปอีกด้วย

ทริปนี้ เราจะเน้นการเดินทางในภูมิภาคคันไซ โดยเริ่มจากการชมความงามของโอซาก้า ซึ่งเป็นเมืองหลักในเขตภาคตะวันตกของญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นอย่างเกียวโต ต่อด้วยการข้ามเกาะใหญ่มายังเกาะอาวาจิ โดยระหว่างการเดินทาง ท่านและครอบครัวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์เราสร้างขึ้น ตลอดจนสถานที่ที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นมา ยิ่งกว่านั้น ท่านยังมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานขาปูยักษ์ ขนมครกปลาหมึกยักษ์ ซูชิลูกบอล รวมไปถึงการทานสุดยอดเนื้อโกเบที่ขึ้นชื่อลือชาอีกด้วย

แน่นอนว่า เมื่อทัวร์เน้นหนักในด้านการรับประทานอาหารขึ้นชื่อ ท่านจึงไม่ต้องแปลกใจที่ทางไอเลิฟเจแปนทัวร์จะคัดสรรเฉพาะเมนูอาหารที่ดีที่สุดตลอดการเดินทางในทริปนี้ ดังนั้น หากการตระเวนรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบส่วนตัวเฉพาะครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักในการมาเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ทัวร์ ‘เวสต์ ฟีสต์’ จึงถือเป็นสุดยอดตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

วันที่ 1โอซาก้า

นำชมปราสาทโอซาก้าและลิ้มรสเมนูเด็ดร้านดังที่ได้รับดาวจาก Michelin Guide จากนั้นชอปปิงที่ย่านนัมบะและลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ชุดใหญ่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2เกียวโต › โอซาก้า

เยี่ยมชมวัดนันเซ็นจิและวัดคินคาคุจิ รับประทานอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต ตามด้วยการสำรวจย่านเก่าแก่ที่กิออนและชมการแสดงของเกอิชา ก่อนแวะเก็บภาพความประทับใจที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริที่มีเสาแดงทอดยาวดั่งอุโมงค์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โอซาก้า › อาวาจิ

เดินทางสู่ ‘อาวาจิ’ เกาะกลางทะเลญี่ปุ่นที่สามารถชมความงดงามของอ่าวโอซาก้าและแช่น้ำพุร้อนได้ในเวลาเดียวกัน จากนั้น ปิดท้ายวันพักผ่อนด้วยการรับประทานอาหารชุดท้องถิ่นของเกาะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4นารุโตะ › โกเบ › โอซาก้า

กลับสู่เกาะหลัก ลิ้มลองเนื้อโกเบระดับสุดยอดของญี่ปุ่น พร้อมชมธรรมชาติริมอ่าวโกเบ จากนั้นเดินทางไปชอปปิงส่งท้ายที่ Ringu Outlets และไปสนามบินคันไซ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 2 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันตลอดการเดินทางและค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) โดยมาถึงโอซาก้าในช่วงเช้าและออกจากสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) ในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์ของเราจะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืนแล้ว โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวั นทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง ส่วนอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ อาหารมื้ออื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ จะไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ แต่ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
East Feast เริ่มที่ Hakone จบที่ Narita 4
Wealth of Health เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6
Foods & Gods เริ่มที่ Osaka จบที่ Nagoya 5

วันที่ 1

  Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Rihga Royal Hotel Osaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหาร
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - ชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านชินไซบาชิ และอาเมะมูระนัมบะ
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันแรก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม
อาหารเย็น
เมนูขาปูยักษ์แบบพิเศษ

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง เราจะมารอรับท่านที่สนามบินนานาชาติคันไซ จากนั้นกิจกรรมแรกจะเป็นการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กชื่อดังของเมือง ลำดับถัดมา ท่านจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า ที่นี่เองที่ท่านสามารถทดลองสวมใส่ชุดยูกาตะพร้อมศึกษาความเป็นมาของชาวโอซาก้าและการใช้ชีวิตในคราวเดียว ยิ่งกว่านั้นที่พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดวางรูปแบบการนำเสนออย่างลงตัวและสบายตา และเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว จะเป็นการเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในย่านอุเมดะ

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเข้าชม Grand Front Osaka ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ที่สำหรับจัดอีเวนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดัง ต่อมาจะเป็นการนำท่านไปยังชินไซบาชิ ซึ่งเป็นย่านชอปปิงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จัก และจากนั้นจะปิดท้ายกันด้วยอาหารมื้อเย็นเมนูขาปูยักษ์ที่ร้านอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

วันที่ 2

  Kyoto › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Rihga Royal Hotel Osaka สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางไปเกียวโตด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 11:00 - 12:00 - ชมวัดคินคาคุจิ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวันบริเวณวัดคินคาคุจิ
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปวัดนันเซ็นจิ
 • 14:30 - 16:30 - ชมวัดนันเซ็นจิ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านกิออน
 • 16:45 - 17:00 - เดินชมย่านกิออน
 • 17:00 - 17:15 - เดินทางไปร้านอาหาร
 • 17:15 - 18:45 - รับประทานอาหารเย็น
 • 18:45 - 19:00 - เดินทางไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 19:00 - 19:30 - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 19:30 - 21:00 - เข้าพักที่โรงแรมในโอซาก้า

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์มีระดับภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
เทมาริซูชิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศในภัตตาคาร

กิจกรรม

วันที่สองเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปชมอดีตราชธานีที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ได้แก่ เมืองเกียวโต โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดทอง ต่อมาเราจะนำท่านไปสำรวจวัดนันเซ็นจิ ที่ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ภายใน อาทิ รางส่งน้ำขนาดใหญ่ วิหารเก่าแก่ รวมไปถึงอาคารโบราณที่สร้างขึ้นอย่างประณีต ทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย จากนั้นจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ

ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งบริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองและยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และยังเป็นย่านที่สามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชื่อดังในย่าน และปิดท้ายด้วยการแวะชมอีกหนึ่งไฮไลต์ในช่วงหัวค่ำ ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่ซึ่งมีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน

วันที่ 3

  Osaka › Awaji
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Awaji Hotel เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปท่าเรือของ Duck Tour
 • 10:00 - 11:00 - กิจกรรม Duck Tour
 • 11:00 - 12:00 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 12:00 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - เดินทางไปชมสวนดอกไม้ Awaji Hanajisaki
 • 14:00 - 15:00 - ชมสวนดอกไม้ Awaji Hanajisaki
 • 15:00 - 16:00 - เดินทางไป New Awaji Hotel
 • 16:00 - 18:00 - สัมผัสประสบการณ์แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบฉบับญี่ปุ่น (Kaiseki)

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์มีระดับภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ทาโกะยากิ
อาหารเย็น
ชุดเนื้อวัวอาวาจิ

กิจกรรม

ในวันนี้ท่านจะได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมแปลกใหม่ที่ชื่อว่า “Duck Tour” ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้นั่งรถยนต์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกเพื่อชมเมืองโอซาก้า โดยรถจะพาท่านลงแม่น้ำเพื่อชมเมืองในจุดต่าง ๆ รวมไปถึงปราสาทโอซาก้าและโรงกษาปณ์ญี่ปุ่น

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจล่องแม่น้ำแล้ว เราจะเดินทางไปยัง “นัมบะ” ซึ่งเป็นย่านชอปปิง และเราจะได้รับประทานอาหารกลางวันแบบง่าย ๆ กันที่นี่ด้วย จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปชมสวนดอกไม้ “Awaji Hanajisaki Flowers Park” ตั้งอยู่ที่เกาะอาวาจิ โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ยังรู้จักกันเพียงในหมู่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับดอกไม้ที่ปลูกในสวนจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลที่ท่านมาเยือน เช่น ดอกป็อปปี้ ดอกรินาเรีย จะบานในช่วงใบไม้ผลิ ดอกทานตะวัน ดอกซัลเปีย บานช่วงฤดูร้อน และดอกคอสมอสจะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เป็นต้น ลำดับถัดมา เมื่อได้เวลาอันสมควร ท่านจะได้เข้าเช็กอินในเรียวกังสุดหรูริมทะเลญี่ปุ่น พร้อมเปิดโอกาสการพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนหรือผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นปิดท้ายวันด้วยการลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากชนิดที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาเพื่อเสิร์ฟท่านส่งท้ายค่ำคืน

วันที่ 4

  Naruto  › Kobe › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปสะพานนารุโตะ
 • 10:00 - 11:00 - วังน้ำวนนารุโตะ
 • 11:00 - 12:00 - เดินทางไปโกเบ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:30 - เดินเล่นริมท่าเรือโกเบ
 • 14:30 - 16:00 - เดินทางไป Rinku Outlet
 • 16:00 - 19:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็นที่ Rinku Outlets
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 19:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านไปยังสะพานนารุโตะที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวังน้ำวนมุมสูงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสะพานมีการติดตั้งกระจกใสนิรภัย สามารถมองดูวังน้ำวนจากด้านบนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนั้นจะเป็นการเดินทางสู่เมืองโกเบ พร้อมสัมผัสกับสุดยอดเมนูอาหารเนื้อโกเบในมื้อกลางวัน

เมื่อมื้ออาหารกลางวันรสเด็ดผ่านพ้นไป ก็ถึงเวลาที่เดินชมความงามริมอ่าวโกเบ จากนั้นเตรียมเดินทางไปชอปปิงส่งท้ายกันที่ Rinku Outlets โดยเราจะให้เวลาอิสระกับท่านในการรับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย และลำดับสุดท้าย เมื่อถึงเวลานัดหมาย ขอให้ท่านมารวมตัวที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางไปสนามบินคันไซและเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Osaka

สนามบินขาเข้า: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - 09:00 - เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโอซาก้า
 • 09:00 - 10:30 - ปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 11:00 - เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า
 • 11:00 - 12:00 - เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปร้านอาหาร
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปที่ Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - ชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านชินไซบาชิ และอาเมะมูระนัมบะ
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - สิ้นสุดการเดินทางในวันแรก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Rihga Royal Hotel Osaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันแรกของการเดินทาง เราจะมารอรับท่านที่สนามบินนานาชาติคันไซ จากนั้นกิจกรรมแรกจะเป็นการเข้าชมปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กชื่อดังของเมือง ลำดับถัดมา ท่านจะได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านและความเป็นอยู่ของโอซาก้า ที่นี่เองที่ท่านสามารถทดลองสวมใส่ชุดยูกาตะพร้อมศึกษาความเป็นมาของชาวโอซาก้าและการใช้ชีวิตในคราวเดียว ยิ่งกว่านั้นที่พิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดวางรูปแบบการนำเสนออย่างลงตัวและสบายตา และเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว จะเป็นการเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในย่านอุเมดะ

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเข้าชม Grand Front Osaka ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ที่สำหรับจัดอีเวนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดัง ต่อมาจะเป็นการนำท่านไปยังชินไซบาชิ ซึ่งเป็นย่านชอปปิงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จัก และจากนั้นจะปิดท้ายกันด้วยอาหารมื้อเย็นเมนูขาปูยักษ์ที่ร้านอาหารขึ้นชื่อประจำเมือง

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิแบบพรีเมียม
อาหารเย็น
เมนูขาปูยักษ์แบบพิเศษ
 Kyoto › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 11:00 - เดินทางไปเกียวโตด้วยรถยนต์ส่วนตัว
 • 11:00 - 12:00 - ชมวัดคินคาคุจิ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวันบริเวณวัดคินคาคุจิ
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปวัดนันเซ็นจิ
 • 14:30 - 16:30 - ชมวัดนันเซ็นจิ
 • 16:30 - 16:45 - เดินทางไปย่านกิออน
 • 16:45 - 17:00 - เดินชมย่านกิออน
 • 17:00 - 17:15 - เดินทางไปร้านอาหาร
 • 17:15 - 18:45 - รับประทานอาหารเย็น
 • 18:45 - 19:00 - เดินทางไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 19:00 - 19:30 - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
 • 19:30 - 21:00 - เข้าพักที่โรงแรมในโอซาก้า
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Rihga Royal Hotel Osaka สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันที่สองเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปชมอดีตราชธานีที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ได้แก่ เมืองเกียวโต โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเข้าชมไฮไลต์หลัก ณ วัดคินคาคุจิ หรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดทอง ต่อมาเราจะนำท่านไปสำรวจวัดนันเซ็นจิ ที่ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ภายใน อาทิ รางส่งน้ำขนาดใหญ่ วิหารเก่าแก่ รวมไปถึงอาคารโบราณที่สร้างขึ้นอย่างประณีต ทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย จากนั้นจะเป็นการรับประทานซูชิสไตล์เกียวโตแท้ ๆ

ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า ฮิกาชิยามะ ซึ่งบริเวณนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองและยังคงได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมายที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และยังเป็นย่านที่สามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารชื่อดังในย่าน และปิดท้ายด้วยการแวะชมอีกหนึ่งไฮไลต์ในช่วงหัวค่ำ ได้แก่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่ซึ่งมีอุโมงค์โทริอิสีแดงจำนวนมากเรียงรายต่อกัน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์มีระดับภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
เทมาริซูชิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศในภัตตาคาร

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka › Awaji

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปท่าเรือของ Duck Tour
 • 10:00 - 11:00 - กิจกรรม Duck Tour
 • 11:00 - 12:00 - เดินทางไปย่านนัมบะ
 • 12:00 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - เดินทางไปชมสวนดอกไม้ Awaji Hanajisaki
 • 14:00 - 15:00 - ชมสวนดอกไม้ Awaji Hanajisaki
 • 15:00 - 16:00 - เดินทางไป New Awaji Hotel
 • 16:00 - 18:00 - สัมผัสประสบการณ์แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบฉบับญี่ปุ่น (Kaiseki)
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Awaji Hotel เรียวกัง

กิจกรรม

ในวันนี้ท่านจะได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานกับกิจกรรมแปลกใหม่ที่ชื่อว่า “Duck Tour” ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ท่านจะได้นั่งรถยนต์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกเพื่อชมเมืองโอซาก้า โดยรถจะพาท่านลงแม่น้ำเพื่อชมเมืองในจุดต่าง ๆ รวมไปถึงปราสาทโอซาก้าและโรงกษาปณ์ญี่ปุ่น

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจล่องแม่น้ำแล้ว เราจะเดินทางไปยัง “นัมบะ” ซึ่งเป็นย่านชอปปิง และเราจะได้รับประทานอาหารกลางวันแบบง่าย ๆ กันที่นี่ด้วย จากนั้นจะเป็นการเดินทางไปชมสวนดอกไม้ “Awaji Hanajisaki Flowers Park” ตั้งอยู่ที่เกาะอาวาจิ โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ยังรู้จักกันเพียงในหมู่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับดอกไม้ที่ปลูกในสวนจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลที่ท่านมาเยือน เช่น ดอกป็อปปี้ ดอกรินาเรีย จะบานในช่วงใบไม้ผลิ ดอกทานตะวัน ดอกซัลเปีย บานช่วงฤดูร้อน และดอกคอสมอสจะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เป็นต้น ลำดับถัดมา เมื่อได้เวลาอันสมควร ท่านจะได้เข้าเช็กอินในเรียวกังสุดหรูริมทะเลญี่ปุ่น พร้อมเปิดโอกาสการพักผ่อนแช่น้ำพุร้อนหรือผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นปิดท้ายวันด้วยการลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากชนิดที่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมาเพื่อเสิร์ฟท่านส่งท้ายค่ำคืน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์มีระดับภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ทาโกะยากิ
อาหารเย็น
ชุดเนื้อวัวอาวาจิ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Naruto  › Kobe › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรม
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปสะพานนารุโตะ
 • 10:00 - 11:00 - วังน้ำวนนารุโตะ
 • 11:00 - 12:00 - เดินทางไปโกเบ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:30 - เดินเล่นริมท่าเรือโกเบ
 • 14:30 - 16:00 - เดินทางไป Rinku Outlet
 • 16:00 - 19:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็นที่ Rinku Outlets
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 19:30 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

วันนี้เราจะนำท่านไปยังสะพานนารุโตะที่ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวังน้ำวนมุมสูงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยสะพานมีการติดตั้งกระจกใสนิรภัย สามารถมองดูวังน้ำวนจากด้านบนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จากนั้นจะเป็นการเดินทางสู่เมืองโกเบ พร้อมสัมผัสกับสุดยอดเมนูอาหารเนื้อโกเบในมื้อกลางวัน

เมื่อมื้ออาหารกลางวันรสเด็ดผ่านพ้นไป ก็ถึงเวลาที่เดินชมความงามริมอ่าวโกเบ จากนั้นเตรียมเดินทางไปชอปปิงส่งท้ายกันที่ Rinku Outlets โดยเราจะให้เวลาอิสระกับท่านในการรับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย และลำดับสุดท้าย เมื่อถึงเวลานัดหมาย ขอให้ท่านมารวมตัวที่จุดนัดพบเพื่อเดินทางไปสนามบินคันไซและเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารเช้าสไตล์ญี่ปุ่น
อาหารกลางวัน
สเต็กเนื้อโกเบ (เนื้อวัว)

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • มี.ค. 2019

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

2
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

3
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

4
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

5
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

6
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

7
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

8
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

9
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516 875,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,694,760 402,810,918 IDR

  • เริ่มต้น 108,074 1,837,265 RUB

  • เริ่มต้น 5,970 101,494 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 30,044 USD

  • เริ่มต้น 1,513 27,236 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 24,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 43,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 917,092 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 421,818,803 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,923,962 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 106,283 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,382,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 31,361 USD

  • เริ่มต้น 1,496 28,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,324 25,163 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,402 45,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,383 957,286 THB

  • เริ่มต้นRp 23,173,996 440,305,923 IDR

  • เริ่มต้น 105,699 2,008,284 RUB

  • เริ่มต้น 5,839 110,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 176,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,632 32,640 USD

  • เริ่มต้น 1,479 29,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,309 26,190 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 47,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,817 996,347 THB

  • เริ่มต้นRp 22,913,614 458,272,280 IDR

  • เริ่มต้น 104,512 2,090,231 RUB

  • เริ่มต้น 5,773 115,468 ILS

10
  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,763 11,053 USD

  • เริ่มต้น 2,505 10,020 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,217 8,869 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,022 16,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,350 337,399 THB

  • เริ่มต้นRp 38,796,915 155,187,658 IDR

  • เริ่มต้น 176,957 707,828 RUB

  • เริ่มต้น 9,775 39,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,335,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,476 12,379 USD

  • เริ่มต้น 2,244 11,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,987 9,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,603 18,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,575 377,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,760,994 173,804,970 IDR

  • เริ่มต้น 158,549 792,744 RUB

  • เริ่มต้น 8,759 43,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 1,476,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,281 13,687 USD

  • เริ่มต้น 2,068 12,407 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 10,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,320 19,919 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,631 417,786 THB

  • เริ่มต้นRp 32,026,983 192,161,899 IDR

  • เริ่มต้น 146,079 876,472 RUB

  • เริ่มต้น 8,070 48,418 ILS

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,659,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,198 15,384 USD

  • เริ่มต้น 1,992 13,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,763 12,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 22,389 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,084 469,585 THB

  • เริ่มต้นRp 30,855,264 215,986,850 IDR

  • เริ่มต้น 140,734 985,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,774 54,421 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 1,944,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,003 18,026 USD

  • เริ่มต้น 1,816 16,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,607 14,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,915 26,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,139 550,255 THB

  • เริ่มต้นRp 28,121,254 253,091,282 IDR

  • เริ่มต้น 128,264 1,154,377 RUB

  • เริ่มต้น 7,086 63,770 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,929 19,287 USD

  • เริ่มต้น 1,748 17,485 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 15,476 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,807 28,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,875 588,750 THB

  • เริ่มต้นRp 27,079,726 270,797,256 IDR

  • เริ่มต้น 123,514 1,235,136 RUB

  • เริ่มต้น 6,823 68,231 ILS

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,222,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 20,604 USD

  • เริ่มต้น 1,698 18,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,503 16,532 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,726 29,986 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,177 628,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,298,580 289,284,376 IDR

  • เริ่มต้น 119,951 1,319,458 RUB

  • เริ่มต้น 6,626 72,889 ILS

  • เริ่มต้น¥ 197,000 2,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,827 21,921 USD

  • เริ่มต้น 1,656 19,872 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,466 17,589 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,659 31,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,761 669,138 THB

  • เริ่มต้นRp 25,647,625 307,771,497 IDR

  • เริ่มต้น 116,982 1,403,780 RUB

  • เริ่มต้น 6,462 77,547 ILS

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,509,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 23,265 USD

  • เริ่มต้น 1,622 21,091 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 18,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,605 33,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,629 710,180 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,861 326,649,190 IDR

  • เริ่มต้น 114,606 1,489,883 RUB

  • เริ่มต้น 6,331 82,304 ILS

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,674,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,771 24,795 USD

  • เริ่มต้น 1,606 22,478 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,421 19,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,578 36,086 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,063 756,884 THB

  • เริ่มต้นRp 24,866,479 348,130,703 IDR

  • เริ่มต้น 113,419 1,587,863 RUB

  • เริ่มต้น 6,265 87,716 ILS

  • เริ่มต้น¥ 188,000 2,820,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,149 USD

  • เริ่มต้น 1,580 23,705 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,399 20,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,537 38,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,214 798,210 THB

  • เริ่มต้นRp 24,475,906 367,138,588 IDR

  • เริ่มต้น 111,637 1,674,560 RUB

  • เริ่มต้น 6,167 92,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,976,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 27,596 USD

  • เริ่มต้น 1,564 25,017 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 22,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 40,162 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 842,366 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 387,448,382 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,767,195 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 97,623 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 3,094,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 28,690 USD

  • เริ่มต้น 1,530 26,008 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,354 23,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 41,754 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,516