ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1

ลิ้มลองเมลอนที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น, ฟูราโน่, วันที่ 2

สวนโอโดริ, วันที่ 1

สนุกสนานกับค่ำคืนสุดพิเศษที่ Sapporo Beer Garden, วันที่ 1

ทัวร์กินหรู ฮอกไกโด

4 วัน

SapporoFuranoSapporoOtaruSapporoNew Chitose Airport

คลองโอทารุ, วันที่ 3

รับประทานชุดเมนูปลาแฮร์ริงสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองซัปโปโร, วันที่ 3

เอร็ดอร่อยไปกับซูชิสด ๆ, ซัปโปโร, วันที่ 2

สวนโอโดริ, วันที่ 1
ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1
ข้าวหน้าปลาดิบรวมแสนอร่อย, ซัปโปโร, วันที่ 1
สนุกสนานกับค่ำคืนสุดพิเศษที่ Sapporo Beer Garden, วันที่ 1
ลิ้มลองเมลอนที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น, ฟูราโน่, วันที่ 2
ไอศกรีมรสดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2
เอร็ดอร่อยไปกับซูชิสด ๆ, ซัปโปโร, วันที่ 2
คลองโอทารุ, วันที่ 3
รับประทานราเมงใน Ramen Republic, ซัปโปโร, วันที่ 3
รับประทานชุดเมนูปลาแฮร์ริงสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองซัปโปโร, วันที่ 3
รหัสทัวร์: GH-03-TH
ทัวร์กินหรู ฮอกไกโด
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

SapporoFuranoSapporoOtaruSapporoNew Chitose Airport

ธีม: Gourmet Holidays
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 20 มิถุนายน - 11 สิงหาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 247,000 988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,251 9,003 USD

  • เริ่มต้น 2,081 8,323 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,727 6,907 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 13,480 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,277 281,110 THB

  • เริ่มต้นRp 30,755,474 123,021,898 IDR

  • เริ่มต้น 143,515 574,060 RUB

  • เริ่มต้น 7,705 30,820 ILS

  • เริ่มต้น¥ 218,000 1,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,986 9,932 USD

  • เริ่มต้น 1,837 9,183 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,524 7,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,974 14,872 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,026 310,131 THB

  • เริ่มต้นRp 27,144,508 135,722,539 IDR

  • เริ่มต้น 126,665 633,325 RUB

  • เริ่มต้น 6,800 34,002 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 1,194,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,813 10,880 USD

  • เริ่มต้น 1,676 10,059 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,391 8,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,715 16,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,620 339,722 THB

  • เริ่มต้นRp 24,778,702 148,672,213 IDR

  • เริ่มต้น 115,625 693,752 RUB

  • เริ่มต้น 6,208 37,246 ILS

  • เริ่มต้น¥ 190,000 1,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,731 12,119 USD

  • เริ่มต้น 1,601 11,205 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,328 9,298 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,146 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,060 378,417 THB

  • เริ่มต้นRp 23,658,057 165,606,401 IDR

  • เริ่มต้น 110,396 772,773 RUB

  • เริ่มต้น 5,927 41,489 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,640 13,121 USD

  • เริ่มต้น 1,516 12,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 10,067 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 19,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,214 409,715 THB

  • เริ่มต้นRp 22,412,896 179,303,171 IDR

  • เริ่มต้น 104,586 836,686 RUB

  • เริ่มต้น 5,615 44,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 171,000 1,539,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,558 14,023 USD

  • เริ่มต้น 1,441 12,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 10,759 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 20,998 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,654 437,882 THB

  • เริ่มต้นRp 21,292,252 191,630,264 IDR

  • เริ่มต้น 99,356 894,208 RUB

  • เริ่มต้น 5,334 48,008 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,494 14,944 USD

  • เริ่มต้น 1,382 13,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 11,465 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,238 22,376 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,662 466,619 THB

  • เริ่มต้นRp 20,420,639 204,206,389 IDR

  • เริ่มต้น 95,289 952,892 RUB

  • เริ่มต้น 5,116 51,159 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 1,749,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,449 15,937 USD

  • เริ่มต้น 1,340 14,734 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,112 12,227 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,169 23,863 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 497,632 THB

  • เริ่มต้นRp 19,798,058 217,778,643 IDR

  • เริ่มต้น 92,384 1,016,225 RUB

  • เริ่มต้น 4,960 54,559 ILS

  • เริ่มต้น¥ 154,000 1,848,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,403 16,839 USD

  • เริ่มต้น 1,297 15,568 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,077 12,920 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,101 25,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,817 525,800 THB

  • เริ่มต้นRp 19,175,478 230,105,736 IDR

  • เริ่มต้น 89,479 1,073,747 RUB

  • เริ่มต้น 4,804 57,648 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,950,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,367 17,768 USD

  • เริ่มต้น 1,264 16,428 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 13,633 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,047 26,605 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,679 554,822 THB

  • เริ่มต้นRp 18,677,414 242,806,377 IDR

  • เริ่มต้น 87,155 1,133,012 RUB

  • เริ่มต้น 4,679 60,829 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,349 18,880 USD

  • เริ่มต้น 1,247 17,456 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 14,486 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,019 28,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,110 589,534 THB

  • เริ่มต้นRp 18,428,381 257,997,340 IDR

  • เริ่มต้น 85,993 1,203,898 RUB

  • เริ่มต้น 4,617 64,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,190,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,330 19,955 USD

  • เริ่มต้น 1,230 18,450 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,021 15,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,992 29,879 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,541 623,108 THB

  • เริ่มต้นRp 18,179,349 272,690,239 IDR

  • เริ่มต้น 84,831 1,272,460 RUB

  • เริ่มต้น 4,554 68,316 ILS

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,312 20,994 USD

  • เริ่มต้น 1,213 19,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,007 16,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,965 31,435 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,971 655,543 THB

  • เริ่มต้นRp 17,930,317 286,885,073 IDR

  • เริ่มต้น 83,669 1,338,698 RUB

  • เริ่มต้น 4,492 71,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 141,000 2,397,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,285 21,841 USD

  • เริ่มต้น 1,188 20,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 986 16,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,924 32,704 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,118 682,004 THB

  • เริ่มต้นRp 17,556,769 298,465,070 IDR

  • เริ่มต้น 81,926 1,392,734 RUB

  • เริ่มต้น 4,398 74,773 ILS

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,502,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,267 22,798 USD

  • เริ่มต้น 1,171 21,078 EUR

  • เริ่มต้น£ 972 17,492 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,896 34,136 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,549 711,879 THB

  • เริ่มต้นRp 17,307,737 311,539,259 IDR

  • เริ่มต้น 80,763 1,453,742 RUB

  • เริ่มต้น 4,336 78,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,248 23,719 USD

  • เริ่มต้น 1,154 21,929 EUR

  • เริ่มต้น£ 958 18,198 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 35,514 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,980 740,616 THB

  • เริ่มต้นRp 17,058,704 324,115,385 IDR

  • เริ่มต้น 79,601 1,512,426 RUB

  • เริ่มต้น 4,274 81,200 ILS

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,146 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 951 19,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,856 37,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,695 773,905 THB

  • เริ่มต้นRp 16,934,188 338,683,767 IDR

  • เริ่มต้น 79,020 1,580,407 RUB

  • เริ่มต้น 4,242 84,849 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2563 / 2020, ทัวร์ฮอกไกโด กินหรู 2563 / 2020

 • ทัวร์เน้นกินที่เกาะฮอกไกโด
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า) และสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ
 • รับประทานอาหารญี่ปุ่นในท้องถิ่นชื่อดัง เช่น ไข่หอยเม่นสด ๆ เนื้อวัวบิเอะ ชีสและผลิตภัณฑ์นมระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้งเบียร์ซัปโปโรและอาหารญี่ปุ่นแบบจัดชุดสุดหรู
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ของเมืองฮอกไกโด เช่น โรงงานผลิตช็อกโกแลต สวนโอโดริ ตลาดนิโจ คลองโอทารุ ทุ่งลาเวนเดอร์เจ็ดสี
 • ชอปปิงที่ย่านทานุกิโคจิ

ทัวร์นี้ใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน โดยทีมงานจะจัดเส้นทางท่องเที่ยวทั้งเมืองและธรรมชาติในแบบสบายๆไม่เร่งรีบเพื่อให้สามารถใช้เวลาอย่างคุ้มค่า พร้อมนำทุกท่านไปลิ้มรสอาหารท้องถิ่นชื่อดังของเกาะฮอกไกโดต่างๆ เช่น อาหารทะเลสดๆ เนื้อวัวชั้นเลิศ ชีสและผลิตภัณฑ์นมชั้นดี ก่อนปิดท้ายด้วยการชอปปิงอย่างจุใจที่ถนนชื่อดังของเมืองซัปโปโร

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์กินหรู โตเกียว เริ่มที่ Kawaguchiko จบที่ Narita 4
ทัวร์กินหรู โอซาก้า โกเบ Osaka 4
ทัวร์ญี่ปุ่นสายสุขภาพ เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2563 / 2020, ทัวร์ฮอกไกโด กินหรู 2563 / 2020

 • ทัวร์เน้นกินที่เกาะฮอกไกโด
 • เที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว (มีแค่เฉพาะกลุ่มของลูกค้า) และสบาย ๆ ไม่เร่งรีบ
 • รับประทานอาหารญี่ปุ่นในท้องถิ่นชื่อดัง เช่น ไข่หอยเม่นสด ๆ เนื้อวัวบิเอะ ชีสและผลิตภัณฑ์นมระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้งเบียร์ซัปโปโรและอาหารญี่ปุ่นแบบจัดชุดสุดหรู
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ของเมืองฮอกไกโด เช่น โรงงานผลิตช็อกโกแลต สวนโอโดริ ตลาดนิโจ คลองโอทารุ ทุ่งลาเวนเดอร์เจ็ดสี
 • ชอปปิงที่ย่านทานุกิโคจิ

ทัวร์นี้ใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน โดยทีมงานจะจัดเส้นทางท่องเที่ยวทั้งเมืองและธรรมชาติในแบบสบายๆไม่เร่งรีบเพื่อให้สามารถใช้เวลาอย่างคุ้มค่า พร้อมนำทุกท่านไปลิ้มรสอาหารท้องถิ่นชื่อดังของเกาะฮอกไกโดต่างๆ เช่น อาหารทะเลสดๆ เนื้อวัวชั้นเลิศ ชีสและผลิตภัณฑ์นมชั้นดี ก่อนปิดท้ายด้วยการชอปปิงอย่างจุใจที่ถนนชื่อดังของเมืองซัปโปโร

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

วันที่ 1ซัปโปโร

สัมผัสเมืองซัปโปโร เพลิดเพลินกับโรงงานช็อกโกแลต สวนโอโดริ และรับประทานอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดนิโจ รวมทั้งเยี่ยมชมหอนาฬิกาซัปโปโร และหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และจบวันด้วยการชอปปิงย่านทานุกิโคจิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2ฟูราโน่ › ซัปโปโร

เดินทางไปฟูราโน่ สำรวจฟาร์มชิโยดะ ลิ้มรสสเต็กเนื้อเกรดเอ และต่อด้วยการเดินทางไปฟาร์มโทมิตะ ยลโฉมทุ่งลาเวนเดอร์เจ็ดสีอันโด่งดัง และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโรงงานชีสและโรงบ่มไวน์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โอทารุ › ซัปโปโร

เพลิดเพลินกับไฮไลต์ในเมืองโอทารุ ตื่นตาตื่นใจกับแลนด์มาร์คที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นรับประทานซูชิสด ๆ จากทะเลเป็นอาหารกลางวัน และสัมผัสความงดงามของคลองโอทารุในช่วงเย็น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเช้า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 3 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ซัปโปโร ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) โดยมาถึงซัปโปโรในช่วงเช้าและออกจากสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้า/สายของวันเดินทางกลับ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่ 1-3 พร้อมไกด์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9.00-17.00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ญี่ปุ่นสายสุขภาพ เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6
ทัวร์กินหรู โตเกียว เริ่มที่ Kawaguchiko จบที่ Narita 4
ทัวร์กินหรู โอซาก้า โกเบ Osaka 4

วันที่ 1

  Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - เดินทางสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวนโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปยังตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:50 - ตลาดนิโจ (อาหารกลางวัน)
 • 13:50 - 14:00 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:00 - 15:00 - หอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:00 - 15:10 - เดินไปยังย่านทานุกิโกจิ
 • 15:00 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไป Sapporo Beer Garden
 • 17:30 - 19:30 - เยี่ยมชม Sapporo Beer Garden (อาหารเย็น)
 • 20:00 - เช็กอิน ณ โรงแรมที่พัก

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทางจะมีจุดหมายอยู่ที่โรงงานช็อกโกแลต ‘Shiroi Koibito’ อันโด่งดังมาจากขนมและของฝากต่าง ๆ สุดอร่อย โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ ส่วนอาหารกลางวัน ท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ กันที่ตลาดนิโจ จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ พร้อมปิดท้ายด้วยการลิ้มลองอาหารเด็ด ๆ เป็นมื้อเย็น ณ โรงเบียร์เมืองซัปโปโร ก่อนเข้าพัก

วันที่ 2

  Furano › Sapporo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มออกเดินทาง
 • 11:00 - ถึงเมืองฟูราโน่
 • 11:15 - 12:45 - ฟาร์มชิโยดะ (อาหารกลางวัน)
 • 13:15 - 14:45 - ฟาร์มโทมิตะ
 • 14:45 - 15:30 - เข้าชมโทมิตะเมลอนเฮาส์
 • 15:30 - 15:50 - เดินทางไปโรงงานชีสฟูราโน่
 • 15:50 - 16:30 - โรงงานชีสฟูราโน่
 • 16:30 - 18:30 - เดินทางสู่ซัปโปโร
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม

กิจกรรม

วันนี้ทีมงานจะนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากภาพถ่ายทุ่งดอกไม้หลากสี ด้านในสวนท่านจะได้มีโอกาสเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพพร้อมทั้งลิ้มรสของกินขึ้นชื่อ เช่น เมลอน ไอศกรีม พร้อมเนื้อวัวเกรดพิเศษ ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังโรงงานชีสฟูราโน่ เพื่อเรียนรู้กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากนมวัวและเมื่อได้เวลาอันสมควร จะเป็นการเดินทางกลับเมืองซัปโปโร เพื่อรับประทานอาหารเย็นแบบจัดชุดสุดหรูและพักผ่อนต่อไป

วันที่ 3

  Otaru › Sapporo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มการเดินทาง
 • 10:00 - ถึงโอทารุ
 • 10:00 - 10:30 - โรงกลั่นสุราทานากะ
 • 10:30 - 10:35 - เดินทางไปถนนคนเดิน Sakaimachi
 • 10:35 - 11:00 - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 11:00 - 11:30 - โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมร้าน Snoopy Chaya
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่โอทารุ คิฮินคัง
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมคฤหาสน์ปลาแฮร์ริงและบ้านพักของตระกูลอาโอยาม่า
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังคลองโอทารุ
 • 15:30 - 16:00 - เดินชมคลองโอทารุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปซัปโปโร
 • 17:00 - 18:00 - รับประทานอาหารเย็นที่ซัปโปโร
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางไปโรงแรมในเมืองชิโตเสะ
 • 19:30 - 20:00 เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก

กิจกรรม

วันนี้เราจะได้เดินทางออกไปยังเมืองโอทารุ ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเวนิสแห่งญี่ปุ่นพร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังภายในเมืองจากนั้นจะเป็นการชมคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่าผู้เป็นคหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขายปลาแฮร์ริงรวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันที่มีวิวสวนญี่ปุ่นเป็นฉากหลัง ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้เดินชมความงดงามของมุมยอดนิยมบริเวณคลองโอทารุ และต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองชิโตเสะเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (เดิน หรือ ชัตเติ้ลบัส )

กิจกรรม

เช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ สนามบินชินชิโตเสะด้วยตัวเอง ผ่านทางเชื่อมอาคารระหว่างโรงแรมและสนามบิน จากนั้นทำการเช็กอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

 Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - เดินทางสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวนโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปยังตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:50 - ตลาดนิโจ (อาหารกลางวัน)
 • 13:50 - 14:00 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:00 - 15:00 - หอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:00 - 15:10 - เดินไปยังย่านทานุกิโกจิ
 • 15:00 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไป Sapporo Beer Garden
 • 17:30 - 19:30 - เยี่ยมชม Sapporo Beer Garden (อาหารเย็น)
 • 20:00 - เช็กอิน ณ โรงแรมที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทางจะมีจุดหมายอยู่ที่โรงงานช็อกโกแลต ‘Shiroi Koibito’ อันโด่งดังมาจากขนมและของฝากต่าง ๆ สุดอร่อย โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ ส่วนอาหารกลางวัน ท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ กันที่ตลาดนิโจ จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ พร้อมปิดท้ายด้วยการลิ้มลองอาหารเด็ด ๆ เป็นมื้อเย็น ณ โรงเบียร์เมืองซัปโปโร ก่อนเข้าพัก

 Furano › Sapporo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มออกเดินทาง
 • 11:00 - ถึงเมืองฟูราโน่
 • 11:15 - 12:45 - ฟาร์มชิโยดะ (อาหารกลางวัน)
 • 13:15 - 14:45 - ฟาร์มโทมิตะ
 • 14:45 - 15:30 - เข้าชมโทมิตะเมลอนเฮาส์
 • 15:30 - 15:50 - เดินทางไปโรงงานชีสฟูราโน่
 • 15:50 - 16:30 - โรงงานชีสฟูราโน่
 • 16:30 - 18:30 - เดินทางสู่ซัปโปโร
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้ทีมงานจะนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากภาพถ่ายทุ่งดอกไม้หลากสี ด้านในสวนท่านจะได้มีโอกาสเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพพร้อมทั้งลิ้มรสของกินขึ้นชื่อ เช่น เมลอน ไอศกรีม พร้อมเนื้อวัวเกรดพิเศษ ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังโรงงานชีสฟูราโน่ เพื่อเรียนรู้กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากนมวัวและเมื่อได้เวลาอันสมควร จะเป็นการเดินทางกลับเมืองซัปโปโร เพื่อรับประทานอาหารเย็นแบบจัดชุดสุดหรูและพักผ่อนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Otaru › Sapporo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มการเดินทาง
 • 10:00 - ถึงโอทารุ
 • 10:00 - 10:30 - โรงกลั่นสุราทานากะ
 • 10:30 - 10:35 - เดินทางไปถนนคนเดิน Sakaimachi
 • 10:35 - 11:00 - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 11:00 - 11:30 - โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ
 • 11:30 - 12:00 - ชมร้าน Snoopy Chaya
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่โอทารุ คิฮินคัง
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมคฤหาสน์ปลาแฮร์ริงและบ้านพักของตระกูลอาโอยาม่า
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังคลองโอทารุ
 • 15:30 - 16:00 - เดินชมคลองโอทารุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปซัปโปโร
 • 17:00 - 18:00 - รับประทานอาหารเย็นที่ซัปโปโร
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางไปโรงแรมในเมืองชิโตเสะ
 • 19:30 - 20:00 เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้เราจะได้เดินทางออกไปยังเมืองโอทารุ ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเวนิสแห่งญี่ปุ่นพร้อมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังภายในเมืองจากนั้นจะเป็นการชมคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่าผู้เป็นคหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขายปลาแฮร์ริงรวมทั้งรับประทานอาหารกลางวันที่มีวิวสวนญี่ปุ่นเป็นฉากหลัง ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้เดินชมความงดงามของมุมยอดนิยมบริเวณคลองโอทารุ และต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองชิโตเสะเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (เดิน หรือ ชัตเติ้ลบัส )
อาหารเช้า

กิจกรรม

เช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ สนามบินชินชิโตเสะด้วยตัวเอง ผ่านทางเชื่อมอาคารระหว่างโรงแรมและสนามบิน จากนั้นทำการเช็กอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • มิ.ย. 2021

 • ก.ค. 2021

 • ส.ค. 2021

 • มิ.ย. 2022

 • ก.ค. 2022

 • ส.ค. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • เริ่มต้น¥ 247,000 988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,251 9,003 USD

  • เริ่มต้น 2,081 8,323 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,727 6,907 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 13,480 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,277 281,110 THB

  • เริ่มต้นRp 30,755,474 123,021,898 IDR

  • เริ่มต้น 143,515 574,060 RUB

  • เริ่มต้น 7,705 30,820 ILS

  • เริ่มต้น¥ 218,000 1,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,986 9,932 USD

  • เริ่มต้น 1,837 9,183 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,524 7,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,974 14,872 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,026 310,131 THB

  • เริ่มต้นRp 27,144,508 135,722,539 IDR

  • เริ่มต้น 126,665 633,325 RUB

  • เริ่มต้น 6,800 34,002 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 1,194,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,813 10,880 USD

  • เริ่มต้น 1,676 10,059 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,391 8,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,715 16,290 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,620 339,722 THB

  • เริ่มต้นRp 24,778,702 148,672,213 IDR

  • เริ่มต้น 115,625 693,752 RUB

  • เริ่มต้น 6,208 37,246 ILS

  • เริ่มต้น¥ 190,000 1,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,731 12,119 USD

  • เริ่มต้น 1,601 11,205 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,328 9,298 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,146 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,060 378,417 THB

  • เริ่มต้นRp 23,658,057 165,606,401 IDR

  • เริ่มต้น 110,396 772,773 RUB

  • เริ่มต้น 5,927 41,489 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,640 13,121 USD

  • เริ่มต้น 1,516 12,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,258 10,067 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 19,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,214 409,715 THB

  • เริ่มต้นRp 22,412,896 179,303,171 IDR

  • เริ่มต้น 104,586 836,686 RUB

  • เริ่มต้น 5,615 44,920 ILS

  • เริ่มต้น¥ 171,000 1,539,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,558 14,023 USD

  • เริ่มต้น 1,441 12,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 10,759 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 20,998 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,654 437,882 THB

  • เริ่มต้นRp 21,292,252 191,630,264 IDR

  • เริ่มต้น 99,356 894,208 RUB

  • เริ่มต้น 5,334 48,008 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,494 14,944 USD

  • เริ่มต้น 1,382 13,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 11,465 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,238 22,376 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,662 466,619 THB

  • เริ่มต้นRp 20,420,639 204,206,389 IDR

  • เริ่มต้น 95,289 952,892 RUB

  • เริ่มต้น 5,116 51,159 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 1,749,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,449 15,937 USD

  • เริ่มต้น 1,340 14,734 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,112 12,227 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,169 23,863 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 497,632 THB

  • เริ่มต้นRp 19,798,058 217,778,643 IDR

  • เริ่มต้น 92,384 1,016,225 RUB

  • เริ่มต้น 4,960 54,559 ILS

  • เริ่มต้น¥ 154,000 1,848,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,403 16,839 USD

  • เริ่มต้น 1,297 15,568 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,077 12,920 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,101 25,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,817 525,800 THB

  • เริ่มต้นRp 19,175,478 230,105,736 IDR

  • เริ่มต้น 89,479 1,073,747 RUB

  • เริ่มต้น 4,804 57,648 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,950,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,367 17,768 USD

  • เริ่มต้น 1,264 16,428 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 13,633 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,047 26,605 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,679 554,822 THB

  • เริ่มต้นRp 18,677,414 242,806,377 IDR

  • เริ่มต้น 87,155 1,133,012 RUB

  • เริ่มต้น 4,679 60,829 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,349 18,880 USD

  • เริ่มต้น 1,247 17,456 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 14,486 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,019 28,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,110 589,534 THB

  • เริ่มต้นRp 18,428,381 257,997,340 IDR

  • เริ่มต้น 85,993 1,203,898 RUB

  • เริ่มต้น 4,617 64,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,190,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,330 19,955 USD

  • เริ่มต้น 1,230 18,450 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,021 15,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,992 29,879 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,541 623,108 THB

  • เริ่มต้นRp 18,179,349 272,690,239 IDR

  • เริ่มต้น 84,831 1,272,460 RUB

  • เริ่มต้น 4,554 68,316 ILS

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,312 20,994 USD

  • เริ่มต้น 1,213 19,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,007 16,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,965 31,435 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,971 655,543 THB

  • เริ่มต้นRp 17,930,317 286,885,073 IDR

  • เริ่มต้น 83,669 1,338,698 RUB

  • เริ่มต้น 4,492 71,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 141,000 2,397,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,285 21,841 USD

  • เริ่มต้น 1,188 20,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 986 16,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,924 32,704 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,118 682,004 THB

  • เริ่มต้นRp 17,556,769 298,465,070 IDR

  • เริ่มต้น 81,926 1,392,734 RUB

  • เริ่มต้น 4,398 74,773 ILS

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,502,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,267 22,798 USD

  • เริ่มต้น 1,171 21,078 EUR

  • เริ่มต้น£ 972 17,492 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,896 34,136 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,549 711,879 THB

  • เริ่มต้นRp 17,307,737 311,539,259 IDR

  • เริ่มต้น 80,763 1,453,742 RUB

  • เริ่มต้น 4,336 78,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,248 23,719 USD

  • เริ่มต้น 1,154 21,929 EUR

  • เริ่มต้น£ 958 18,198 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 35,514 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,980 740,616 THB

  • เริ่มต้นRp 17,058,704 324,115,385 IDR

  • เริ่มต้น 79,601 1,512,426 RUB

  • เริ่มต้น 4,274 81,200 ILS

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,239 24,785 USD

  • เริ่มต้น 1,146 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 951 19,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,856 37,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,695 773,905 THB

  • เริ่มต้นRp 16,934,188 338,683,767 IDR

  • เริ่มต้น 79,020 1,580,407 RUB

  • เริ่มต้น 4,242 84,849 ILS

21
  • เริ่มต้น¥ 247,000 988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,251 9,003 USD

  • เริ่มต้น 2,081 8,323 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,727 6,907 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 13,480 AUD