สวนโอโดริ, วันที่ 1

ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1

ไอศกรีมรสดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2

เอร็ดอร่อยไปกับซูชิสด ๆ, ซัปโปโร, วันที่ 2

Hokkaido Gurume

4 วัน

SapporoFuranoSapporoOtaruSapporoNew Chitose Airport

ข้าวหน้าปลาดิบรวมแสนอร่อย, ซัปโปโร, วันที่ 1

คลองโอทารุ, วันที่ 3

รับประทานชุดเมนูปลาแฮร์ริงสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองซัปโปโร, วันที่ 3

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2

สวนโอโดริ, วันที่ 1
ตลาดนิโจ, ซัปโปโร, วันที่ 1
ข้าวหน้าปลาดิบรวมแสนอร่อย, ซัปโปโร, วันที่ 1
สนุกสนานกับค่ำคืนสุดพิเศษที่ Sapporo Beer Garden, วันที่ 1
เอร็ดอร่อยไปกับซูชิสด ๆ, ซัปโปโร, วันที่ 2
ลิ้มลองเมลอนที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่น, ฟูราโน่, วันที่ 2
ไอศกรีมรสดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์, ฟูราโน่, วันที่ 2
คลองโอทารุ, วันที่ 3
รับประทานราเมงใน Ramen Republic, ซัปโปโร, วันที่ 3
รับประทานชุดเมนูปลาแฮร์ริงสไตล์ญี่ปุ่นในเมืองซัปโปโร, วันที่ 3
รหัสทัวร์: GH-03-TH
Hokkaido Gurume
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

SapporoFuranoSapporoOtaruSapporoNew Chitose Airport

ธีม: Gourmet Holidays
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 20 มิถุนายน - 11 สิงหาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 247,000 988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,271 9,085 USD

  • เริ่มต้น 2,051 8,203 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,728 6,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 13,284 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,739 274,957 THB

  • เริ่มต้นRp 31,898,930 127,595,721 IDR

  • เริ่มต้น 144,362 577,448 RUB

  • เริ่มต้น 7,896 31,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 218,000 1,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 10,023 USD

  • เริ่มต้น 1,810 9,050 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,624 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,931 14,656 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,669 303,343 THB

  • เริ่มต้นRp 28,153,712 140,768,559 IDR

  • เริ่มต้น 127,413 637,063 RUB

  • เริ่มต้น 6,969 34,846 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 1,194,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,830 10,979 USD

  • เริ่มต้น 1,652 9,914 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,392 8,352 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,676 16,054 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,381 332,286 THB

  • เริ่มต้นRp 25,699,948 154,199,687 IDR

  • เริ่มต้น 116,308 697,847 RUB

  • เริ่มต้น 6,362 38,171 ILS

  • เริ่มต้น¥ 190,000 1,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,747 12,230 USD

  • เริ่มต้น 1,578 11,043 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,329 9,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,555 17,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,876 370,134 THB

  • เริ่มต้นRp 24,537,639 171,763,471 IDR

  • เริ่มต้น 111,048 777,333 RUB

  • เริ่มต้น 6,074 42,518 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,655 13,241 USD

  • เริ่มต้น 1,495 11,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,259 10,072 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,420 19,362 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,093 400,747 THB

  • เริ่มต้นRp 23,246,184 185,969,472 IDR

  • เริ่มต้น 105,203 841,624 RUB

  • เริ่มต้น 5,754 46,035 ILS

  • เริ่มต้น¥ 171,000 1,539,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 14,152 USD

  • เริ่มต้น 1,420 12,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,196 10,765 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,299 20,693 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,589 428,298 THB

  • เริ่มต้นRp 22,083,875 198,754,873 IDR

  • เริ่มต้น 99,943 899,486 RUB

  • เริ่มต้น 5,467 49,200 ILS

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,508 15,080 USD

  • เริ่มต้น 1,362 13,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,147 11,471 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,205 22,051 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,641 456,406 THB

  • เริ่มต้นRp 21,179,857 211,798,565 IDR

  • เริ่มต้น 95,852 958,516 RUB

  • เริ่มต้น 5,243 52,429 ILS

  • เริ่มต้น¥ 159,000 1,749,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,462 16,083 USD

  • เริ่มต้น 1,320 14,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,112 12,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,138 23,516 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,249 486,740 THB

  • เริ่มต้นRp 20,534,129 225,875,421 IDR

  • เริ่มต้น 92,929 1,022,222 RUB

  • เริ่มต้น 5,083 55,913 ILS

  • เริ่มต้น¥ 154,000 1,848,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,993 USD

  • เริ่มต้น 1,279 15,344 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,077 12,926 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,071 24,847 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,858 514,291 THB

  • เริ่มต้นRp 19,888,402 238,660,822 IDR

  • เริ่มต้น 90,007 1,080,084 RUB

  • เริ่มต้น 4,923 59,078 ILS

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,950,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,379 17,931 USD

  • เริ่มต้น 1,245 16,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,049 13,640 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,017 26,219 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,744 542,678 THB

  • เริ่มต้นRp 19,371,820 251,833,660 IDR

  • เริ่มต้น 87,669 1,139,699 RUB

  • เริ่มต้น 4,795 62,339 ILS

  • เริ่มต้น¥ 148,000 2,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,361 19,053 USD

  • เริ่มต้น 1,229 17,203 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,035 14,493 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 27,859 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,188 576,630 THB

  • เริ่มต้นRp 19,113,529 267,589,407 IDR

  • เริ่มต้น 86,500 1,211,003 RUB

  • เริ่มต้น 4,731 66,239 ILS

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,190,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,343 20,138 USD

  • เริ่มต้น 1,212 18,183 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,021 15,318 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,963 29,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,631 609,469 THB

  • เริ่มต้นRp 18,855,238 282,828,572 IDR

  • เริ่มต้น 85,331 1,279,970 RUB

  • เริ่มต้น 4,667 70,011 ILS

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,304,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,324 21,186 USD

  • เริ่มต้น 1,196 19,130 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,007 16,116 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,936 30,979 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,075 641,194 THB

  • เริ่มต้นRp 18,596,947 297,551,155 IDR

  • เริ่มต้น 84,162 1,346,598 RUB

  • เริ่มต้น 4,603 73,656 ILS

  • เริ่มต้น¥ 141,000 2,397,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,297 22,041 USD

  • เริ่มต้น 1,171 19,902 EUR

  • เริ่มต้น£ 986 16,766 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,896 32,229 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,240 667,076 THB

  • เริ่มต้นRp 18,209,511 309,561,683 IDR

  • เริ่มต้น 82,409 1,400,953 RUB

  • เริ่มต้น 4,508 76,629 ILS

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,502,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,278 23,007 USD

  • เริ่มต้น 1,154 20,774 EUR

  • เริ่มต้น£ 972 17,501 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 33,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,683 696,297 THB

  • เริ่มต้นRp 17,951,220 323,121,957 IDR

  • เริ่มต้น 81,240 1,462,322 RUB

  • เริ่มต้น 4,444 79,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,260 23,936 USD

  • เริ่มต้น 1,137 21,612 EUR

  • เริ่มต้น£ 958 18,207 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,842 34,999 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,127 724,405 THB

  • เริ่มต้นRp 17,692,929 336,165,650 IDR

  • เริ่มต้น 80,071 1,521,352 RUB

  • เริ่มต้น 4,380 83,214 ILS

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,251 25,011 USD

  • เริ่มต้น 1,129 22,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 951 19,026 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,829 36,572 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,848 756,966 THB

  • เริ่มต้นRp 17,563,783 351,275,669 IDR

  • เริ่มต้น 79,487 1,589,734 RUB

  • เริ่มต้น 4,348 86,955 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2563 / 2020, ทัวร์ฮอกไกโด กินหรู 2563 / 2020

ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอเชิญท่านมาทำความรู้จักกับฮอกไกโด เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นฤดูแห่งความเบิกบานสดใส และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโดอีกด้วย

ทริปใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน เราจะพาท่านไปสัมผัสธรรมชาติของทุ่งลาเวนเดอร์สีรุ้ง ตลอดจนการสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองท่าเก่าแก่ ณ เมืองโอทารุ และมีอาหารสุดพิเศษบริการท่านในแต่ละมื้อ ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารชั้นเลิศที่คัดสรรมาเพื่อทุกท่าน อาทิ ข้าวหน้าไข่หอยเม่น ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอน เนื้อวัวบิเอะที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งยังได้จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชีสรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเกาะอีกด้วย

หากท่านกำลังมองหาช่วงเวลาพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะฮอกไกโด พร้อมสัมผัสประสบการณ์ตระเวนชิมอาหารดีอาหารเด่นของเกาะ ในระยะเวลา 4 วัน 3 คืนที่ครบครันและน่าประทับใจ รายการทัวร์ “กินหรู ฮอกไกโด” สามารถตอบรับความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน!

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
East Feast เริ่มที่ Hakone จบที่ Narita 4
Wealth of Health เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6
West Feast เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 4

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ 2563 / 2020, ทัวร์ฮอกไกโด กินหรู 2563 / 2020

ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอเชิญท่านมาทำความรู้จักกับฮอกไกโด เกาะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นฤดูแห่งความเบิกบานสดใส และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการลิ้มรสอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโดอีกด้วย

ทริปใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 4 วัน 3 คืน เราจะพาท่านไปสัมผัสธรรมชาติของทุ่งลาเวนเดอร์สีรุ้ง ตลอดจนการสัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองท่าเก่าแก่ ณ เมืองโอทารุ และมีอาหารสุดพิเศษบริการท่านในแต่ละมื้อ ซึ่งล้วนแต่เป็นอาหารชั้นเลิศที่คัดสรรมาเพื่อทุกท่าน อาทิ ข้าวหน้าไข่หอยเม่น ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอน เนื้อวัวบิเอะที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งยังได้จิบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และชีสรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเกาะอีกด้วย

หากท่านกำลังมองหาช่วงเวลาพักผ่อนกับครอบครัวที่เกาะฮอกไกโด พร้อมสัมผัสประสบการณ์ตระเวนชิมอาหารดีอาหารเด่นของเกาะ ในระยะเวลา 4 วัน 3 คืนที่ครบครันและน่าประทับใจ รายการทัวร์ “กินหรู ฮอกไกโด” สามารถตอบรับความต้องการของท่านได้อย่างแน่นอน!

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

วันที่ 1ซัปโปโร

สัมผัสเมืองซัปโปโร เพลิดเพลินกับโรงงานช็อกโกแลต สวนโอโดริ และรับประทานอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดนิโจ รวมทั้งเยี่ยมชมหอนาฬิกาซัปโปโร และหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และจบวันด้วยการชอปปิงย่านทานุกิโกจิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2ฟูราโน่ › ซัปโปโร

เดินทางไปฟูราโน่ สำรวจฟาร์มชิโยดะ ลิ้มรสสเต็กเนื้อเกรดเอ และต่อด้วยการเดินทางไปฟาร์มโทมิตะ ยลโฉมทุ่งลาเวนเดอร์เจ็ดสีอันโด่งดัง และปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโรงงานชีสและโรงบ่มไวน์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โอทารุ › ซัปโปโร

เพลิดเพลินกับไฮไลต์ในเมืองโอทารุ ตื่นตาตื่นใจกับแลนด์มาร์คที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นประทานซูชิสด ๆ จากทะเลเป็นอาหารกลางวัน และสัมผัสความงดงามของคลองโอทารุในช่วงเย็น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเช้า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน พร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันและอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ซัปโปโร ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) โดยมาถึงซัปโปโรในช่วงเช้าและออกจากสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้า/สายของวันเดินทางกลับ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว โดยอาหารกลางวันและอาหารเย็น ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ อาหารมื้ออื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ จะไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ แต่ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่ 1-3 พร้อมไกด์เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9.00-17.00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Merry Berry Xmas เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
East Feast เริ่มที่ Hakone จบที่ Narita 4
Wealth of Health เริ่มที่ Nagoya จบที่ Narita 6

วันที่ 1

  Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - เดินทางสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวนโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปยังตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:50 - ตลาดนิโจ (อาหารกลางวัน)
 • 13:50 - 14:00 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:00 - 15:00 - หอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:00 - 15:10 - เดินไปยังย่านทานุกิโกจิ
 • 15:00 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไป Sapporo Beer Garden
 • 17:30 - 19:30 - เยี่ยมชม Sapporo Beer Garden (อาหารเย็น)
 • 20:00 - เช็กอิน ณ โรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอน
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ปิ้งย่างและอาหารทะเล

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง ไกด์จะมารอรับท่านที่สนามบินชินชิโตเสะ และจะนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองซัปโปโร โดยจุดหมายแรก ได้แก่ โรงงานช็อกโกแลต ‘Shiroi Koibito’ อันโด่งดังมาจากขนมและของฝากต่าง ๆ สุดอร่อย โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ จากนั้นจะเป็นการเดินเที่ยวสวนโอโดริ สวนที่ถือเป็นปอดสีเขียวใจกลางเมือง ส่วนอาหารกลางวัน ท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ กันที่ตลาดนิโจ

ช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ จากนั้นจะปิดท้ายด้วยการลิ้มลองอาหารเด็ด ๆ เป็นมื้อเย็น ณ โรงเบียร์เมืองซัปโปโร

วันที่ 2

  Furano › Sapporo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มออกเดินทาง
 • 11:00 - ถึงเมืองฟูราโน่
 • 11:15 - 12:45 - ฟาร์มชิโยดะ (อาหารกลางวัน)
 • 13:15 - 14:45 - ฟาร์มโทมิตะ
 • 14:45 - 15:30 - เข้าชมโทมิตะเมลอนเฮาส์
 • 15:30 - 15:50 - เดินทางไปโรงงานชีสฟูราโน่
 • 15:50 - 16:30 - โรงงานชีสฟูราโน่
 • 16:30 - 18:30 - เดินทางสู่ซัปโปโร
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
เนื้อวากิวและผักสดจากฟาร์มของเมืองบิเอะ
อาหารเย็น
ชุดซูชิแบบพรีเมียม

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางวันที่สองด้วยการเดินทางไปยังเมืองฟูราโน่ ปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดีจากภาพถ่ายทุ่งดอกไม้หลากสี สถานที่แรกที่จะได้เข้าชม ได้แก่ ฟาร์มชิโยดะ และเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน ถัดมาเราจะเดินทางต่อไปยังฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้หลากสายพันธุ์ บริเวณข้าง ๆ เป็นที่เพาะปลูกเมลอน จัดไว้เป็นสถานที่ที่สามารถรับประทานของหวานเพื่อคลายร้อนได้! และเราขอบอกเลยว่า เมลอนของที่นี่มีคุณภาพดีที่สุดบนเกาะฮอกไกโด สำหรับของหวานชนิดอื่น ๆ เช่น ไอศกรีมลาเวนเดอร์ ก็มีรสชาติและความอร่อมที่ชวนปลาบปลื้มเช่นกัน!

ในช่วงบ่ายเราจะเดินทางไปยังโรงงานชีสฟูราโน่ ภายในจะมีการนำท่านไปสำรวจและเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตอาหารต่าง ๆ ที่ทำจากนม เนื่องจากดินแดนบนเกาะฮอกไกโดมีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากนมวัวเป็นอย่างดี และเมื่อได้เวลาอันสมควร จะเป็นการเดินทางกลับเมืองซัปโปโร รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนเป็นลำดับต่อไป

วันที่ 3

  Otaru › Sapporo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Chitose Air Terminal Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มการเดินทาง
 • 10:00 - ถึงโอทารุ
 • 10:00 - 10:30 - โรงกลั่นสุราทานากะ
 • 10:30 - 10:35 - เดินทางไปถนนคนเดิน Sakaimachi
 • 10:35 - 11:00 - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 11:00 - 11:30 - โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ
 • 11:30 - 12:00 - คาเฟ่สนูปี้สไตล์โรงน้ำชาญี่ปุ่น
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่โอทารุ คิฮินคัง
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมคฤหาสน์ปลาแฮร์ริงและบ้านพักของตระกูลอาโอยาม่า
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังคลองโอทารุ
 • 15:30 - 16:00 - เดินชมคลองโอทารุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปซัปโปโร
 • 17:00 - 18:00 - รับประทานอาหารเย็นที่ซัปโปโร
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางไปโรงแรมในเมืองชิโตเสะ
 • 19:30 - 20:00 เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาแฮร์ริง
อาหารเย็น
มิโสะราเมง

กิจกรรม

วันนี้เราจะได้เดินทางออกไปยังเมืองโอทารุ ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเวนิสแห่งญี่ปุ่น เราจะนำท่านเดินชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามถนนคนเดิน “Sakaimachi” อาทิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้ว และโรงกลั่นสุรา จากนั้นจะเป็นการชมคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่าผู้เป็นคหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขายปลาแฮร์ริง และเตรียมรับประทานอาหารกลางวันที่มีวิวสวนญี่ปุ่นเป็นฉากหลังเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโอทารุผ่านการจัดแสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ ถัดมาจะเป็นการเดินชมความงดงามของมุมยอดนิยมบริเวณคลองโอทารุ และต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองชิโตเสะเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก ขอให้ทุกท่านจัดเตรียมสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

และแล้ววันที่ท่านและครอบครัวต้องร่ำลาเกาะฮอกไกโดก็มาถึง เช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ สนามบินชินชิโตเสะด้วยตัวเอง ผ่านทางเชื่อมอาคารระหว่างโรงแรมและสนามบิน จากนั้นทำการเช็กอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขออวยพรให้ท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย และเราเชื่อว่าท่านจะต้องมีเรื่องราวสนุก ๆ ระหว่างการเดินทางในฮอกไกโดไปเล่าให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรฟังอย่างแน่นอน! ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและใช้บริการของเรา

 Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - เดินทางสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวนโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปยังตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:50 - ตลาดนิโจ (อาหารกลางวัน)
 • 13:50 - 14:00 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:00 - 15:00 - หอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:00 - 15:10 - เดินไปยังย่านทานุกิโกจิ
 • 15:00 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไป Sapporo Beer Garden
 • 17:30 - 19:30 - เยี่ยมชม Sapporo Beer Garden (อาหารเย็น)
 • 20:00 - เช็กอิน ณ โรงแรมที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง ไกด์จะมารอรับท่านที่สนามบินชินชิโตเสะ และจะนำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองซัปโปโร โดยจุดหมายแรก ได้แก่ โรงงานช็อกโกแลต ‘Shiroi Koibito’ อันโด่งดังมาจากขนมและของฝากต่าง ๆ สุดอร่อย โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ จากนั้นจะเป็นการเดินเที่ยวสวนโอโดริ สวนที่ถือเป็นปอดสีเขียวใจกลางเมือง ส่วนอาหารกลางวัน ท่านจะได้รับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ กันที่ตลาดนิโจ

ช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ จากนั้นจะปิดท้ายด้วยการลิ้มลองอาหารเด็ด ๆ เป็นมื้อเย็น ณ โรงเบียร์เมืองซัปโปโร

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอน
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ปิ้งย่างและอาหารทะเล
 Furano › Sapporo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มออกเดินทาง
 • 11:00 - ถึงเมืองฟูราโน่
 • 11:15 - 12:45 - ฟาร์มชิโยดะ (อาหารกลางวัน)
 • 13:15 - 14:45 - ฟาร์มโทมิตะ
 • 14:45 - 15:30 - เข้าชมโทมิตะเมลอนเฮาส์
 • 15:30 - 15:50 - เดินทางไปโรงงานชีสฟูราโน่
 • 15:50 - 16:30 - โรงงานชีสฟูราโน่
 • 16:30 - 18:30 - เดินทางสู่ซัปโปโร
 • 18:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางกลับโรงแรม
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นการเดินทางวันที่สองด้วยการเดินทางไปยังเมืองฟูราโน่ ปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดีจากภาพถ่ายทุ่งดอกไม้หลากสี สถานที่แรกที่จะได้เข้าชม ได้แก่ ฟาร์มชิโยดะ และเตรียมรับประทานอาหารกลางวัน ถัดมาเราจะเดินทางต่อไปยังฟาร์มโทมิตะ ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะปลูกดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้หลากสายพันธุ์ บริเวณข้าง ๆ เป็นที่เพาะปลูกเมลอน จัดไว้เป็นสถานที่ที่สามารถรับประทานของหวานเพื่อคลายร้อนได้! และเราขอบอกเลยว่า เมลอนของที่นี่มีคุณภาพดีที่สุดบนเกาะฮอกไกโด สำหรับของหวานชนิดอื่น ๆ เช่น ไอศกรีมลาเวนเดอร์ ก็มีรสชาติและความอร่อมที่ชวนปลาบปลื้มเช่นกัน!

ในช่วงบ่ายเราจะเดินทางไปยังโรงงานชีสฟูราโน่ ภายในจะมีการนำท่านไปสำรวจและเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตอาหารต่าง ๆ ที่ทำจากนม เนื่องจากดินแดนบนเกาะฮอกไกโดมีชื่อเสียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากนมวัวเป็นอย่างดี และเมื่อได้เวลาอันสมควร จะเป็นการเดินทางกลับเมืองซัปโปโร รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนเป็นลำดับต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
เนื้อวากิวและผักสดจากฟาร์มของเมืองบิเอะ
อาหารเย็น
ชุดซูชิแบบพรีเมียม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Otaru › Sapporo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มการเดินทาง
 • 10:00 - ถึงโอทารุ
 • 10:00 - 10:30 - โรงกลั่นสุราทานากะ
 • 10:30 - 10:35 - เดินทางไปถนนคนเดิน Sakaimachi
 • 10:35 - 11:00 - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • 11:00 - 11:30 - โรงงานเครื่องแก้วคิตะอิจิ
 • 11:30 - 12:00 - คาเฟ่สนูปี้สไตล์โรงน้ำชาญี่ปุ่น
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางสู่โอทารุ คิฮินคัง
 • 14:00 - 15:00 - เยี่ยมชมคฤหาสน์ปลาแฮร์ริงและบ้านพักของตระกูลอาโอยาม่า
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังคลองโอทารุ
 • 15:30 - 16:00 - เดินชมคลองโอทารุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางไปซัปโปโร
 • 17:00 - 18:00 - รับประทานอาหารเย็นที่ซัปโปโร
 • 18:00 - 19:30 - เดินทางไปโรงแรมในเมืองชิโตเสะ
 • 19:30 - 20:00 เช็กอินเข้าโรงแรมที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Chitose Air Terminal Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้เราจะได้เดินทางออกไปยังเมืองโอทารุ ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเวนิสแห่งญี่ปุ่น เราจะนำท่านเดินชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามถนนคนเดิน “Sakaimachi” อาทิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้ว และโรงกลั่นสุรา จากนั้นจะเป็นการชมคฤหาสน์ของตระกูลอาโอยาม่าผู้เป็นคหบดีที่ร่ำรวยจากการค้าขายปลาแฮร์ริง และเตรียมรับประทานอาหารกลางวันที่มีวิวสวนญี่ปุ่นเป็นฉากหลังเป็นลำดับต่อไป

ในช่วงบ่ายท่านจะได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองโอทารุผ่านการจัดแสดงข้อมูลในพิพิธภัณฑ์รถไฟโอทารุ ถัดมาจะเป็นการเดินชมความงดงามของมุมยอดนิยมบริเวณคลองโอทารุ และต่อด้วยการเดินทางไปยังเมืองชิโตเสะเพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก ขอให้ทุกท่านจัดเตรียมสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดปลาแฮร์ริง
อาหารเย็น
มิโสะราเมง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้ววันที่ท่านและครอบครัวต้องร่ำลาเกาะฮอกไกโดก็มาถึง เช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ สนามบินชินชิโตเสะด้วยตัวเอง ผ่านทางเชื่อมอาคารระหว่างโรงแรมและสนามบิน จากนั้นทำการเช็กอินและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขออวยพรให้ท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย และเราเชื่อว่าท่านจะต้องมีเรื่องราวสนุก ๆ ระหว่างการเดินทางในฮอกไกโดไปเล่าให้กับเพื่อนฝูงญาติมิตรฟังอย่างแน่นอน! ขอขอบพระคุณที่ไว้ใจและใช้บริการของเรา

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • มิ.ย. 2021

 • ก.ค. 2021

 • ส.ค. 2021

 • มิ.ย. 2022

 • ก.ค. 2022

 • ส.ค. 2022

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • เริ่มต้น¥ 247,000 988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,271 9,085 USD

  • เริ่มต้น 2,051 8,203 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,728 6,911 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,321 13,284 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,739 274,957 THB

  • เริ่มต้นRp 31,898,930 127,595,721 IDR

  • เริ่มต้น 144,362 577,448 RUB

  • เริ่มต้น 7,896 31,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 218,000 1,090,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 10,023 USD

  • เริ่มต้น 1,810 9,050 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,624 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,931 14,656 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,669 303,343 THB

  • เริ่มต้นRp 28,153,712 140,768,559 IDR

  • เริ่มต้น 127,413 637,063 RUB

  • เริ่มต้น 6,969 34,846 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 1,194,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,830 10,979 USD

  • เริ่มต้น 1,652 9,914 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,392 8,352 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,676 16,054 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,381 332,286 THB

  • เริ่มต้นRp 25,699,948 154,199,687 IDR

  • เริ่มต้น 116,308 697,847 RUB

  • เริ่มต้น 6,362 38,171 ILS

  • เริ่มต้น¥ 190,000 1,330,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,747 12,230 USD

  • เริ่มต้น 1,578 11,043 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,329 9,303 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,555 17,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,876 370,134 THB

  • เริ่มต้นRp 24,537,639 171,763,471 IDR

  • เริ่มต้น 111,048 777,333 RUB

  • เริ่มต้น 6,074 42,518 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY