ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก ณ เมืองชิโตเสะ, วันที่ 3

เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก ณ เมืองชิโตเสะ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,301 13,205 USD

  • เริ่มต้น 2,981 11,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,511 10,044 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,827 19,308 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,908 399,633 THB

  • เริ่มต้นRp 46,363,223 185,452,890 IDR

  • เริ่มต้น 209,822 839,286 RUB

  • เริ่มต้น 11,477 45,907 ILS

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,943 14,713 USD

  • เริ่มต้น 2,657 13,284 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,238 11,192 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,303 21,513 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,055 445,274 THB

  • เริ่มต้นRp 41,326,549 206,632,747 IDR

  • เริ่มต้น 187,028 935,138 RUB

  • เริ่มต้น 10,230 51,150 ILS

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 16,221 USD

  • เริ่มต้น 2,441 14,646 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,056 12,339 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,953 23,718 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,819 490,915 THB

  • เริ่มต้นRp 37,968,767 227,812,603 IDR

  • เริ่มต้น 171,832 1,030,989 RUB

  • เริ่มต้น 9,399 56,393 ILS

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,584 18,087 USD

  • เริ่มต้น 2,333 16,332 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,966 13,759 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,778 26,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,201 547,409 THB

  • เริ่มต้นRp 36,289,876 254,029,133 IDR

  • เริ่มต้น 164,234 1,149,635 RUB

  • เริ่มต้น 8,983 62,882 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,446 19,568 USD

  • เริ่มต้น 2,209 17,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,861 14,885 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,577 28,612 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,027 592,214 THB

  • เริ่มต้นRp 34,352,694 274,821,553 IDR

  • เริ่มต้น 155,467 1,243,733 RUB

  • เริ่มต้น 8,504 68,029 ILS

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,345 21,103 USD

  • เริ่มต้น 2,117 19,055 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,784 16,053 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,429 30,858 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,966 638,690 THB

  • เริ่มต้นRp 32,932,094 296,388,846 IDR

  • เริ่มต้น 149,038 1,341,338 RUB

  • เริ่มต้น 8,152 73,368 ILS

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,262 22,621 USD

  • เริ่มต้น 2,042 20,425 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,721 17,207 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,308 33,076 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,461 684,609 THB

  • เริ่มต้นRp 31,769,785 317,697,848 IDR

  • เริ่มต้น 143,777 1,437,774 RUB

  • เริ่มต้น 7,864 78,643 ILS

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,074 USD

  • เริ่มต้น 1,976 21,737 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 18,312 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,200 35,201 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,235 728,579 THB

  • เริ่มต้นRp 30,736,621 338,102,832 IDR

  • เริ่มต้น 139,102 1,530,119 RUB

  • เริ่มต้น 7,609 83,694 ILS

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,133 25,600 USD

  • เริ่มต้น 1,926 23,115 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,623 19,473 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,119 37,433 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,565 774,777 THB

  • เริ่มต้นRp 29,961,748 359,540,979 IDR

  • เริ่มต้น 135,595 1,627,140 RUB

  • เริ่มต้น 7,417 89,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,087 27,136 USD

  • เริ่มต้น 1,885 24,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,588 20,641 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,052 39,678 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,173 821,252 THB

  • เริ่มต้นRp 29,316,021 381,108,272 IDR

  • เริ่มต้น 132,673 1,724,745 RUB

  • เริ่มต้น 7,257 94,339 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,060 28,837 USD

  • เริ่มต้น 1,860 26,038 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,567 21,935 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,012 42,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,338 872,737 THB

  • เริ่มต้นRp 28,928,585 405,000,183 IDR

  • เริ่มต้น 130,919 1,832,870 RUB

  • เริ่มต้น 7,161 100,254 ILS

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,032 30,483 USD

  • เริ่มต้น 1,835 27,524 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 23,187 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,971 44,572 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,503 922,552 THB

  • เริ่มต้นRp 28,541,148 428,117,222 IDR

  • เริ่มต้น 129,166 1,937,489 RUB

  • เริ่มต้น 7,065 105,976 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,995 31,926 USD

  • เริ่มต้น 1,802 28,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,518 24,286 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,918 46,683 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,390 966,244 THB

  • เริ่มต้นRp 28,024,566 448,393,060 IDR

  • เริ่มต้น 126,828 2,029,249 RUB

  • เริ่มต้น 6,937 110,995 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,968 33,453 USD

  • เริ่มต้น 1,777 30,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 25,447 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,877 48,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,555 1,012,442 THB

  • เริ่มต้นRp 27,637,130 469,831,207 IDR

  • เริ่มต้น 125,075 2,126,269 RUB

  • เริ่มต้น 6,841 116,302 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,940 34,924 USD

  • เริ่มต้น 1,752 31,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 26,566 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 51,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,721 1,056,969 THB

  • เริ่มต้นRp 27,249,693 490,494,482 IDR

  • เริ่มต้น 123,321 2,219,783 RUB

  • เริ่มต้น 6,745 121,417 ILS

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 36,515 USD

  • เริ่มต้น 1,735 32,970 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,462 27,776 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 53,392 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,164 1,105,114 THB

  • เริ่มต้นRp 26,991,403 512,836,648 IDR

  • เริ่มต้น 122,152 2,320,895 RUB

  • เริ่มต้น 6,681 126,947 ILS

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,903 38,069 USD

  • เริ่มต้น 1,719 34,374 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,448 28,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,783 55,665 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,607 1,152,146 THB

  • เริ่มต้นRp 26,733,112 534,662,232 IDR

  • เริ่มต้น 120,983 2,419,669 RUB

  • เริ่มต้น 6,618 132,350 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ 2562 / 2019, ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ 2562 / 2019

ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสวยงามและมีความพิเศษมาอย่างช้านาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมเยือน และแน่นอนว่าทางไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางสุดแสนพิเศษสำหรับท่านที่กำลังมองหาเส้นทางชมซากุระที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญช่วงเวลาของทัวร์อยู่ในช่วงวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคมของแต่ละปีเท่านั้น สาเหตุที่ช่วงเวลาการเดินทางไปชมซากุระไม่ตรงกับทัวร์อื่น ๆ นั้นเป็นเพราะบริเวณที่ท่านจะไปนั้นเข้าถึงยากกว่า และซากุระจะบานช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแถบโตเกียวหรือโอซาก้าเป็นประจำทุกปีนั่นเอง

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์เน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์นอนพักค้างคืนในเรียวกังและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
Snow Sakura Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
Classic Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ 2562 / 2019, ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ 2562 / 2019

ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสวยงามและมีความพิเศษมาอย่างช้านาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมเยือน และแน่นอนว่าทางไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางสุดแสนพิเศษสำหรับท่านที่กำลังมองหาเส้นทางชมซากุระที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญช่วงเวลาของทัวร์อยู่ในช่วงวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคมของแต่ละปีเท่านั้น สาเหตุที่ช่วงเวลาการเดินทางไปชมซากุระไม่ตรงกับทัวร์อื่น ๆ นั้นเป็นเพราะบริเวณที่ท่านจะไปนั้นเข้าถึงยากกว่า และซากุระจะบานช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแถบโตเกียวหรือโอซาก้าเป็นประจำทุกปีนั่นเอง

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์เน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์นอนพักค้างคืนในเรียวกังและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นในวันที่ 1 - 2

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและเครื่องบินภายในประเทศ (ส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
Classic Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Snow Sakura Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Asobe no Mori Iwakisou เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:20 - 18:00 - อิสระแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาดิบรวมในตลาด
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบปิ้งย่าง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ ที่นี่ท่านสามารถเลือกรับประทานซูชิหรืออาหารทะเลสด ๆ ได้ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง พร้อมสำรวจปราสาทฮิโรซากิที่อยู่คู่เมืองมาช้านาน บริเวณสวนสาธารณะ มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น อีกทั้งยังมีต้นไม้เก่าแก่ที่อายุมากกว่า 100 ปี ถึง 300 ต้นเลยทีเดียว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็น ‘สุดยอด’ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1). “1 ใน 100 จุดชมวิวซากุระที่ดีที่สุดของประเทศ” 2). “1 ใน 100 จุดชมวิวที่ผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัว” และ 3). “ 1 ใน 100 ปราสาทสวยของญี่ปุ่น”

สำหรับต้นซากุระ มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มมีการเพาะต้นกล้าเมื่อ 300 ปีก่อน และสวนก็เคยถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จากความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองที่ช่วยกันฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามดังเดิม รวมทั้งยังมีการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงปราสาทฮิโรซากิด้วย นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองเป็นเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” เทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่เรียวกังสุดหรูเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนอนพักแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ภายในที่พักด้วย

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Heiseikan Shiosaitei เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปยังสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปยังฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปยังหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานบุฟเฟต์

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
อาหารฝรั่งเศส
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ซีฟู้ดในที่พัก

กิจกรรม

หลังจากโบกมือลาจังหวัดอาโอโมริแล้ว เราจะพาท่านไปนั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน) เพื่อเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล จุดหมายแรกในวันนี้คือการไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ ชมความงดงามของซากุระ และเราจะใช้สวนแห่งนี้ทำการปิกนิก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริง โดยทีมงานขอรับรองว่าท่านจะต้องสนุกสนานและอิ่มอร่อยอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางไปชมป้อมโกเรียวคะคุที่เป็นรูปดาวห้าแฉกและมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น สมัยก่อนป้อมนี้สร้างเพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้น ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันป้อมปราการมีการปลูกต้นซากุระถึง 1,000 ต้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วย

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Crowne Plaza Chitose สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทาง เดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปูทะเลญี่ปุ่น

กิจกรรม

เริ่มต้นวันที่สามของการเดินทาง ในช่วงเช้าเราจะนำท่านมุ่งหน้าไปยังโนโบริเบตสึซึ่งปัจจุบันถือได่ว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว จุดหมายแรกของการเดินทางในวันนี้คืออุทยานแห่งชาติโอนุมะ มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ต่อด้วยการชมซากุระกว่า 2,000 ต้นที่พร้อมใจกันออกดอกสวยงาม จนกระทั่งบางคนให้ฉายาว่าอุโมงค์ซากุระ

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปทักทายหมีดำแห่งเมืองโนโบริเบตสึ โดยหมีเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีภายในสวนหมีแห่งโนโบริเบตสึ ปัจจุบันนี้มีหมีจำนวนมากกว่า 200 ตัวที่ได้รับการเลี้ยงดู และก็เป็นสวนหมีเพียงไม่กี่แห่งของญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในกรงสำหรับมนุษย์เพื่อชมหมีอย่างใกล้ชิดได้และปลอดภัย จากนั้นท่าจะได้เข้าชมหุบเขานรก โดยชื่อนี้เป็นฉายาที่ได้มาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีธารน้ำกำมะถันอยู่ใต้ดินและจะพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมส่งกลิ่นฉุนเป็นระยะ ทำให้มีการเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในแดนอเวจีนั่นเอง และลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังของฮอกไกโด และเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พักซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินชินชิโตเสะ

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเส้นทางท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป
 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:20 - 18:00 - อิสระแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Asobe no Mori Iwakisou เรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ ที่นี่ท่านสามารถเลือกรับประทานซูชิหรืออาหารทะเลสด ๆ ได้ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง พร้อมสำรวจปราสาทฮิโรซากิที่อยู่คู่เมืองมาช้านาน บริเวณสวนสาธารณะ มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น อีกทั้งยังมีต้นไม้เก่าแก่ที่อายุมากกว่า 100 ปี ถึง 300 ต้นเลยทีเดียว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็น ‘สุดยอด’ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1). “1 ใน 100 จุดชมวิวซากุระที่ดีที่สุดของประเทศ” 2). “1 ใน 100 จุดชมวิวที่ผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัว” และ 3). “ 1 ใน 100 ปราสาทสวยของญี่ปุ่น”

สำหรับต้นซากุระ มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มมีการเพาะต้นกล้าเมื่อ 300 ปีก่อน และสวนก็เคยถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จากความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองที่ช่วยกันฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามดังเดิม รวมทั้งยังมีการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงปราสาทฮิโรซากิด้วย นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองเป็นเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” เทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่เรียวกังสุดหรูเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนอนพักแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ภายในที่พักด้วย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาดิบรวมในตลาด
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบปิ้งย่าง
 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปยังสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปยังฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปยังหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานบุฟเฟต์
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Heiseikan Shiosaitei เรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากโบกมือลาจังหวัดอาโอโมริแล้ว เราจะพาท่านไปนั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน) เพื่อเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล จุดหมายแรกในวันนี้คือการไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ ชมความงดงามของซากุระ และเราจะใช้สวนแห่งนี้ทำการปิกนิก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริง โดยทีมงานขอรับรองว่าท่านจะต้องสนุกสนานและอิ่มอร่อยอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางไปชมป้อมโกเรียวคะคุที่เป็นรูปดาวห้าแฉกและมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น สมัยก่อนป้อมนี้สร้างเพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้น ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันป้อมปราการมีการปลูกต้นซากุระถึง 1,000 ต้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
อาหารฝรั่งเศส
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ซีฟู้ดในที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทาง เดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Crowne Plaza Chitose สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นวันที่สามของการเดินทาง ในช่วงเช้าเราจะนำท่านมุ่งหน้าไปยังโนโบริเบตสึซึ่งปัจจุบันถือได่ว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว จุดหมายแรกของการเดินทางในวันนี้คืออุทยานแห่งชาติโอนุมะ มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ต่อด้วยการชมซากุระกว่า 2,000 ต้นที่พร้อมใจกันออกดอกสวยงาม จนกระทั่งบางคนให้ฉายาว่าอุโมงค์ซากุระ

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปทักทายหมีดำแห่งเมืองโนโบริเบตสึ โดยหมีเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีภายในสวนหมีแห่งโนโบริเบตสึ ปัจจุบันนี้มีหมีจำนวนมากกว่า 200 ตัวที่ได้รับการเลี้ยงดู และก็เป็นสวนหมีเพียงไม่กี่แห่งของญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในกรงสำหรับมนุษย์เพื่อชมหมีอย่างใกล้ชิดได้และปลอดภัย จากนั้นท่าจะได้เข้าชมหุบเขานรก โดยชื่อนี้เป็นฉายาที่ได้มาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีธารน้ำกำมะถันอยู่ใต้ดินและจะพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมส่งกลิ่นฉุนเป็นระยะ ทำให้มีการเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในแดนอเวจีนั่นเอง และลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังของฮอกไกโด และเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พักซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินชินชิโตเสะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปูทะเลญี่ปุ่น

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเส้นทางท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง