กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก ณ เมืองชิโตเสะ, วันที่ 3

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตก ณ เมืองชิโตเสะ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ 2562 / 2019, ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ 2562 / 2019

ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสวยงามและมีความพิเศษมาอย่างช้านาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมเยือน และแน่นอนว่าทางไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางสุดแสนพิเศษสำหรับท่านที่กำลังมองหาเส้นทางชมซากุระที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญช่วงเวลาของทัวร์อยู่ในช่วงวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคมของแต่ละปีเท่านั้น สาเหตุที่ช่วงเวลาการเดินทางไปชมซากุระไม่ตรงกับทัวร์อื่น ๆ นั้นเป็นเพราะบริเวณที่ท่านจะไปนั้นเข้าถึงยากกว่า และซากุระจะบานช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแถบโตเกียวหรือโอซาก้าเป็นประจำทุกปีนั่นเอง

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์เน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์นอนพักค้างคืนในเรียวกังและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
Classic Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Sakura Snow Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ 2562 / 2019, ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ 2562 / 2019

ฤดูใบไม้ผลิในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสวยงามและมีความพิเศษมาอย่างช้านาน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่าง ๆ ทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจัดงานรื่นเริงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมเยือน และแน่นอนว่าทางไอเลิฟเจแปนทัวร์ก็ได้จัดเตรียมเส้นทางสุดแสนพิเศษสำหรับท่านที่กำลังมองหาเส้นทางชมซากุระที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญช่วงเวลาของทัวร์อยู่ในช่วงวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคมของแต่ละปีเท่านั้น สาเหตุที่ช่วงเวลาการเดินทางไปชมซากุระไม่ตรงกับทัวร์อื่น ๆ นั้นเป็นเพราะบริเวณที่ท่านจะไปนั้นเข้าถึงยากกว่า และซากุระจะบานช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแถบโตเกียวหรือโอซาก้าเป็นประจำทุกปีนั่นเอง

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์เน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ รวมทั้งสัมผัสประสบการณ์นอนพักค้างคืนในเรียวกังและแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) และเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นในวันที่ 1 - 2

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและเครื่องบินภายในประเทศ (ส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Classic Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 6
Sakura Snow Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Asobe no Mori Iwakisou เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:20 - 18:00 - อิสระแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาดิบรวมในตลาด
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบปิ้งย่าง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ ที่นี่ท่านสามารถเลือกรับประทานซูชิหรืออาหารทะเลสด ๆ ได้ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง พร้อมสำรวจปราสาทฮิโรซากิที่อยู่คู่เมืองมาช้านาน บริเวณสวนสาธารณะ มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น อีกทั้งยังมีต้นไม้เก่าแก่ที่อายุมากกว่า 100 ปี ถึง 300 ต้นเลยทีเดียว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็น ‘สุดยอด’ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1). “1 ใน 100 จุดชมวิวซากุระที่ดีที่สุดของประเทศ” 2). “1 ใน 100 จุดชมวิวที่ผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัว” และ 3). “ 1 ใน 100 ปราสาทสวยของญี่ปุ่น”

สำหรับต้นซากุระ มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มมีการเพาะต้นกล้าเมื่อ 300 ปีก่อน และสวนก็เคยถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จากความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองที่ช่วยกันฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามดังเดิม รวมทั้งยังมีการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงปราสาทฮิโรซากิด้วย นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองเป็นเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” เทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่เรียวกังสุดหรูเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนอนพักแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ภายในที่พักด้วย

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Heiseikan Shiosaitei เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปยังสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปยังฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปยังหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานบุฟเฟต์

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
อาหารฝรั่งเศส
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ซีฟู้ดในที่พัก

กิจกรรม

หลังจากโบกมือลาจังหวัดอาโอโมริแล้ว เราจะพาท่านไปนั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน) เพื่อเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล จุดหมายแรกในวันนี้คือการไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ ชมความงดงามของซากุระ และเราจะใช้สวนแห่งนี้ทำการปิกนิก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริง โดยทีมงานขอรับรองว่าท่านจะต้องสนุกสนานและอิ่มอร่อยอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางไปชมป้อมโกเรียวคะคุที่เป็นรูปดาวห้าแฉกและมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น สมัยก่อนป้อมนี้สร้างเพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้น ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันป้อมปราการมีการปลูกต้นซากุระถึง 1,000 ต้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วย

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Crowne Plaza Chitose สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทาง เดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปูทะเลญี่ปุ่น

กิจกรรม

เริ่มต้นวันที่สามของการเดินทาง ในช่วงเช้าเราจะนำท่านมุ่งหน้าไปยังโนโบริเบตสึซึ่งปัจจุบันถือได่ว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว จุดหมายแรกของการเดินทางในวันนี้คืออุทยานแห่งชาติโอนุมะ มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ต่อด้วยการชมซากุระกว่า 2,000 ต้นที่พร้อมใจกันออกดอกสวยงาม จนกระทั่งบางคนให้ฉายาว่าอุโมงค์ซากุระ

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปทักทายหมีดำแห่งเมืองโนโบริเบตสึ โดยหมีเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีภายในสวนหมีแห่งโนโบริเบตสึ ปัจจุบันนี้มีหมีจำนวนมากกว่า 200 ตัวที่ได้รับการเลี้ยงดู และก็เป็นสวนหมีเพียงไม่กี่แห่งของญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในกรงสำหรับมนุษย์เพื่อชมหมีอย่างใกล้ชิดได้และปลอดภัย จากนั้นท่าจะได้เข้าชมหุบเขานรก โดยชื่อนี้เป็นฉายาที่ได้มาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีธารน้ำกำมะถันอยู่ใต้ดินและจะพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมส่งกลิ่นฉุนเป็นระยะ ทำให้มีการเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในแดนอเวจีนั่นเอง และลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังของฮอกไกโด และเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พักซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินชินชิโตเสะ

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเส้นทางท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป
 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง
 • 17:20 - 18:00 - อิสระแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน)
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Asobe no Mori Iwakisou เรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ ที่นี่ท่านสามารถเลือกรับประทานซูชิหรืออาหารทะเลสด ๆ ได้ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง พร้อมสำรวจปราสาทฮิโรซากิที่อยู่คู่เมืองมาช้านาน บริเวณสวนสาธารณะ มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น อีกทั้งยังมีต้นไม้เก่าแก่ที่อายุมากกว่า 100 ปี ถึง 300 ต้นเลยทีเดียว ด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้สวนสาธารณะแห่งนี้เป็น ‘สุดยอด’ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1). “1 ใน 100 จุดชมวิวซากุระที่ดีที่สุดของประเทศ” 2). “1 ใน 100 จุดชมวิวที่ผู้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างลงตัว” และ 3). “ 1 ใน 100 ปราสาทสวยของญี่ปุ่น”

สำหรับต้นซากุระ มีหลักฐานปรากฏว่าเริ่มมีการเพาะต้นกล้าเมื่อ 300 ปีก่อน และสวนก็เคยถูกทำลายไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จากความร่วมมือร่วมใจของชาวเมืองที่ช่วยกันฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามดังเดิม รวมทั้งยังมีการบริจาคเงินเพื่อทำนุบำรุงปราสาทฮิโรซากิด้วย นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองเป็นเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” เทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่เรียวกังสุดหรูเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนอนพักแบบชาวญี่ปุ่น พร้อมแช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ภายในที่พักด้วย

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาดิบรวมในตลาด
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นแบบปิ้งย่าง
 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปยังสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปยังฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปยังหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานบุฟเฟต์
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Heiseikan Shiosaitei เรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากโบกมือลาจังหวัดอาโอโมริแล้ว เราจะพาท่านไปนั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน) เพื่อเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล จุดหมายแรกในวันนี้คือการไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ ชมความงดงามของซากุระ และเราจะใช้สวนแห่งนี้ทำการปิกนิก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นที่แท้จริง โดยทีมงานขอรับรองว่าท่านจะต้องสนุกสนานและอิ่มอร่อยอย่างแน่นอน

ในช่วงบ่าย จะเป็นการเดินทางไปชมป้อมโกเรียวคะคุที่เป็นรูปดาวห้าแฉกและมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น สมัยก่อนป้อมนี้สร้างเพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามจากชาติตะวันตก ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้น ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันป้อมปราการมีการปลูกต้นซากุระถึง 1,000 ต้น และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นด้วย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
อาหารฝรั่งเศส
อาหารเย็น
บุฟเฟต์ซีฟู้ดในที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทาง เดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน Crowne Plaza Chitose สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นวันที่สามของการเดินทาง ในช่วงเช้าเราจะนำท่านมุ่งหน้าไปยังโนโบริเบตสึซึ่งปัจจุบันถือได่ว่าเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว จุดหมายแรกของการเดินทางในวันนี้คืออุทยานแห่งชาติโอนุมะ มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ต่อด้วยการชมซากุระกว่า 2,000 ต้นที่พร้อมใจกันออกดอกสวยงาม จนกระทั่งบางคนให้ฉายาว่าอุโมงค์ซากุระ

ในช่วงบ่าย ท่านจะได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปทักทายหมีดำแห่งเมืองโนโบริเบตสึ โดยหมีเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีภายในสวนหมีแห่งโนโบริเบตสึ ปัจจุบันนี้มีหมีจำนวนมากกว่า 200 ตัวที่ได้รับการเลี้ยงดู และก็เป็นสวนหมีเพียงไม่กี่แห่งของญี่ปุ่นที่ท่านสามารถเข้าไปอยู่ในกรงสำหรับมนุษย์เพื่อชมหมีอย่างใกล้ชิดได้และปลอดภัย จากนั้นท่าจะได้เข้าชมหุบเขานรก โดยชื่อนี้เป็นฉายาที่ได้มาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีธารน้ำกำมะถันอยู่ใต้ดินและจะพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมส่งกลิ่นฉุนเป็นระยะ ทำให้มีการเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในแดนอเวจีนั่นเอง และลำดับสุดท้าย ในช่วงเย็น ท่านจะได้เดินทางไปชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังของฮอกไกโด และเมื่อถึงเวลานัดหมายแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พักซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินชินชิโตเสะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปูทะเลญี่ปุ่น

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก
 • เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเส้นทางท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกในโอกาสต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2019

 • พ.ค. 2019

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

24
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

25
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

26
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

27
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

28
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

29
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR

30
  • เริ่มต้น¥ 359,000 1,436,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,312 13,247 USD

  • เริ่มต้น 2,955 11,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,631 10,522 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,817 19,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 103,572 414,288 THB

  • เริ่มต้นRp 47,255,469 189,021,877 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 1,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 14,759 USD

  • เริ่มต้น 2,634 13,170 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 11,724 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 21,471 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 461,602 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 210,609,334 IDR

  • เริ่มต้น¥ 294,000 1,764,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,712 16,272 USD

  • เริ่มต้น 2,420 14,520 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,154 12,925 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,945 23,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,819 508,916 THB

  • เริ่มต้นRp 38,699,465 232,196,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 281,000 1,967,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,592 18,145 USD

  • เริ่มต้น 2,313 16,191 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,059 14,413 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,771 26,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,069 567,482 THB

  • เริ่มต้นRp 36,988,264 258,917,850 IDR

  • เริ่มต้น¥ 266,000 2,128,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,454 19,630 USD

  • เริ่มต้น 2,189 17,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,949 15,592 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,570 28,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,741 613,930 THB

  • เริ่มต้นRp 35,013,802 280,110,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 21,170 USD

  • เริ่มต้น 2,099 18,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,868 16,816 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,422 30,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,568 662,110 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,863 302,092,764 IDR

  • เริ่มต้น¥ 246,000 2,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,269 22,693 USD

  • เริ่มต้น 2,025 20,249 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,803 18,025 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,301 33,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,971 709,713 THB

  • เริ่มต้นRp 32,381,185 323,811,851 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 2,618,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,195 24,150 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,549 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,744 19,183 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,194 35,131 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,663 755,296 THB

  • เริ่มต้นRp 31,328,138 344,609,523 IDR

  • เริ่มต้น¥ 232,000 2,784,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,140 25,681 USD

  • เริ่มต้น 1,910 22,915 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,700 20,399 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,113 37,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,932 803,187 THB

  • เริ่มต้นRp 30,538,353 366,460,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,951,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,222 USD

  • เริ่มต้น 1,868 24,290 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 21,623 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,046 39,600 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,490 851,367 THB

  • เริ่มต้นRp 29,880,199 388,442,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 224,000 3,136,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,066 28,928 USD

  • เริ่มต้น 1,844 25,813 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,641 22,978 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,006 42,083 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,624 904,739 THB

  • เริ่มต้นRp 29,485,307 412,794,295 IDR

  • เริ่มต้น¥ 221,000 3,315,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,039 30,580 USD

  • เริ่มต้น 1,819 27,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 24,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,966 44,485 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,759 956,381 THB

  • เริ่มต้นRp 29,090,414 436,356,214 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,002 32,028 USD

  • เริ่มต้น 1,786 28,578 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,590 25,440 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,912 46,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,605 1,001,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,563,891 457,022,255 IDR

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,638,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 33,559 USD

  • เริ่มต้น 1,761 29,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 26,657 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,872 48,819 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,739 1,049,567 THB

  • เริ่มต้นRp 28,168,998 478,872,973 IDR

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,946 35,035 USD

  • เริ่มต้น 1,737 31,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,546 27,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,831 50,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,874 1,095,727 THB

  • เริ่มต้นRp 27,774,106 499,933,907 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 3,971,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,928 36,631 USD

  • เริ่มต้น 1,720 32,686 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 29,097 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,805 53,288 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,297 1,145,638 THB

  • เริ่มต้นRp 27,510,844 522,706,041 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 4,140,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,909 38,190 USD

  • เริ่มต้น 1,704 34,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,517 30,335 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,778 55,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,720 1,194,395 THB

  • เริ่มต้นRp 27,247,583 544,951,652 IDR


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นในวันที่ 1 - 2

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและเครื่องบินภายในประเทศ (ส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น