เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

ทัวร์ North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
ทัวร์ North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • เม.ย. 2021

 • พ.ค. 2021

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,097 12,388 USD

  • เริ่มต้น 2,759 11,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,487 9,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,463 17,853 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,351 385,406 THB

  • เริ่มต้นRp 44,939,051 179,756,203 IDR

  • เริ่มต้น 221,343 885,373 RUB

  • เริ่มต้น 10,642 42,568 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,781 13,904 USD

  • เริ่มต้น 2,478 12,388 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 11,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,008 20,038 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,514 432,569 THB

  • เริ่มต้นRp 40,350,679 201,753,397 IDR

  • เริ่มต้น 198,744 993,718 RUB

  • เริ่มต้น 9,555 47,777 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,567 15,402 USD

  • เริ่มต้น 2,287 13,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,061 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,699 22,196 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,859 479,153 THB

  • เริ่มต้นRp 37,246,781 223,480,685 IDR

  • เริ่มต้น 183,456 1,100,734 RUB

  • เริ่มต้น 8,820 52,922 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,474 17,318 USD

  • เริ่มต้น 2,204 15,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 13,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,565 24,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,965 538,758 THB

  • เริ่มต้นRp 35,897,260 251,280,819 IDR

  • เริ่มต้น 176,809 1,237,661 RUB

  • เริ่มต้น 8,501 59,506 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,353 18,824 USD

  • เริ่มต้น 2,096 16,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,889 15,114 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,391 27,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,204 585,632 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,882 273,143,060 IDR

  • เริ่มต้น 168,168 1,345,341 RUB

  • เริ่มต้น 8,085 64,683 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,260 20,340 USD

  • เริ่มต้น 2,014 18,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 16,332 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,257 29,313 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,311 632,795 THB

  • เริ่มต้นRp 32,793,361 295,140,253 IDR

  • เริ่มต้น 161,521 1,453,686 RUB

  • เริ่มต้น 7,766 69,892 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,186 21,856 USD

  • เริ่มต้น 1,947 19,473 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,755 17,549 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,150 31,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,996 679,958 THB

  • เริ่มต้นRp 31,713,745 317,137,446 IDR

  • เริ่มต้น 156,203 1,562,031 RUB

  • เริ่มต้น 7,510 75,101 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,130 23,428 USD

  • เริ่มต้น 1,898 20,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,710 18,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,069 33,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,260 728,857 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,032 339,944,352 IDR

  • เริ่มต้น 152,215 1,674,365 RUB

  • เริ่มต้น 7,318 80,502 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 24,888 USD

  • เริ่มต้น 1,848 22,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,665 19,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,989 35,867 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,524 774,284 THB

  • เริ่มต้นRp 30,094,319 361,131,832 IDR

  • เริ่มต้น 148,227 1,778,722 RUB

  • เริ่มต้น 7,127 85,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,037 26,479 USD

  • เริ่มต้น 1,815 23,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 21,260 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,935 38,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,366 823,762 THB

  • เริ่มต้นRp 29,554,511 384,208,642 IDR

  • เริ่มต้น 145,568 1,892,384 RUB

  • เริ่มต้น 6,999 90,984 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,018 28,255 USD

  • เริ่มต้น 1,798 25,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,620 22,687 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,788 879,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,284,607 409,984,494 IDR

  • เริ่มต้น 144,239 2,019,341 RUB

  • เริ่มต้น 6,935 97,088 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,990 29,855 USD

  • เริ่มต้น 1,773 26,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,598 23,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 43,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,920 928,793 THB

  • เริ่มต้นRp 28,879,750 433,196,256 IDR

  • เริ่มต้น 142,245 2,133,668 RUB

  • เริ่มต้น 6,839 102,585 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 31,399 USD

  • เริ่มต้น 1,748 27,975 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,576 25,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 45,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,052 976,824 THB

  • เริ่มต้นRp 28,474,894 455,598,305 IDR

  • เริ่มต้น 140,250 2,244,008 RUB

  • เริ่มต้น 6,743 107,890 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,935 32,887 USD

  • เริ่มต้น 1,724 29,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 26,405 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,788 47,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,183 1,023,119 THB

  • เริ่มต้นRp 28,070,038 477,190,642 IDR

  • เริ่มต้น 138,256 2,350,359 RUB

  • เริ่มต้น 6,647 113,003 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 34,319 USD

  • เริ่มต้น 1,699 30,576 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,531 27,555 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 49,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,315 1,067,678 THB

  • เริ่มต้นRp 27,665,181 497,973,266 IDR

  • เริ่มต้น 136,262 2,452,722 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 117,925 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,888 35,872 USD

  • เริ่มต้น 1,682 31,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,516 28,803 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 51,696 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,737 1,115,999 THB

  • เริ่มต้นRp 27,395,277 520,510,268 IDR

  • เริ่มต้น 134,933 2,563,726 RUB

  • เริ่มต้น 6,487 123,262 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,869 37,388 USD

  • เริ่มต้น 1,666 33,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,694 53,881 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,158 1,163,162 THB

  • เริ่มต้นRp 27,125,373 542,507,461 IDR

  • เริ่มต้น 133,604 2,672,071 RUB

  • เริ่มต้น 6,424 128,471 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น