ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1

ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

ทัวร์ North Sakura

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1

เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1

ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2

สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3

อิ่มอร่อยไปกับอาหารทะเลสดใหม่ที่ตลาดปลาอาโอโมริ, วันที่ 1
ซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ, วันที่ 1
เข้าพักในเรียวกังชั้นดีและแช่น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลาย, วันที่ 1
ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับซากุระที่สวนสาธารณะ Goryokaku, ฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ล่องเรือชมย่านเมืองเก่าฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
ตื่นตาตื่นใจกับโรงแรมและห้องพักวิวมหาสมุทร ณ เมืองฮาโกดาเตะ, วันที่ 2
สวนหมีโนโบริเบตสึ, วันที่ 3
รหัสทัวร์: CB-04-TH
ทัวร์ North Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoAomori HirosakiAomori HakodateNoboribetsuChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 23 เมษายน - 5 พฤษภาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ฮอกไกโด ซากุระ & ทัวร์โทโฮคุ ซากุระ โอนุมะ 2563 / 2020

 • ทัวร์ซากุระแบบส่วนตัวบรรยากาศสบาย ๆ เฉพาะกลุ่มของท่าน เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน
 • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • ชมป้อมดาวห้าแฉกพร้อมซากุระที่ฮาโกดาเตะ
 • ชมวิวของปราสาทโบราณที่มีซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
 • ชมธรรมชาติสุดอัศจรรย์ที่โนโบริเบตสึ
 • ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมที่เรระเอาท์เลต

เส้นทางท่องเที่ยวในทัวร์นี้ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 4 วัน 3 คืน โดยเน้นชมความงดงามของซากุระในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น พร้อมเข้าชมปราสาทฮิโรซากิและสวนโดยรอบเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง จากนั้นเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางข้ามทะเลสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อไปยังเมืองฮาโกดาเตะ อดีตเมืองท่าอันเก่าแก่และมีป้อมปราการรูปดาวห้าแฉกหนึ่งเดียวในญี่ปุ่น ก่อนปิดท้ายการเดินทางด้วยการเที่ยวชมโนโบริเบตสึ พร้อมชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เลตชื่อดังและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

วันที่ 1โตเกียว › อาโอโมริ › ฮิโรซากิ

เดินทางไปชมซากุระแสนสวยที่ปราสาทฮิโรซากิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2อาโอโมริ › ฮาโกดาเตะ

นั่งชินคันเซนสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อเยี่ยมเยือนเมืองท่าฮาโกดาเตะแสนโรแมนติก

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3โนโบริเบ็ตสึ › ชิโตเสะ

สำรวจอุโมงค์ซากุระและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ พร้อมทักทายหมีดำแห่งโนโบริเบตสึ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 4ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ 4 ภาค โตเกียว ฟูจิ ฮอกไกโด อาโอโมริ เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 6
ทัวร์ Amazing ซากุระ ญี่ปุ่น เริ่มที่ Tokyo จบที่ Osaka 5
ทัวร์หิมะ ซากุระ สตรอว์เบอร์รี เริ่มที่ Narita จบที่ Tokyo 5

วันที่ 1

  Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

วันที่ 2

  Aomori  › Hakodate
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3

  Noboribetsu › Chitose
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

วันที่ 4

  New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

 Tokyo › Aomori  › Hirosaki

สนามบินขาเข้า: Haneda Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 05:40 - 06:55 - เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ
 • 07:00 - 09:00 - ด่านตรวจคนเข้าเมืองและไปยัง Domestic Terminal
 • 10:00 - 11:15 - เดินทางถึงเมืองอาโอโมริ
 • 11:50 - 12:30 - เดินทางไปตลาดปลาอาโอโมริ
 • 12:30 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:30 - 14:20 - เดินทางไปยังฮิโรซากิ
 • 14:20 - 16:50 - ชมปราสาทฮิโรซากิและเพลิดเพลินไปกับดอกซากุระ
 • 16:50 - 17:20 - เดินทางไปเรียวกัง และเช็กอิน
 • 17:20 - 18:00 - เวลาอิสระในการแช่ออนเซน
 • 18:00 - 20:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

หลังจากท่านเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะแล้ว จะเป็นการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพื่อมุ่งหน้าสู่สนามบินอาโอโมริ จังหวัดเหนือสุดของเกาะฮอนชูที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปราสาทสวยและซากุระแสนงาม โดยจุดหมายปลายทางจุดแรก ได้แก่ ตลาดปลาอาโอโมริ จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิเพื่อชมความงดงามของซากุระที่กำลังบานสะพรั่ง โดยมีจุดไฮไลต์คือบริเวณสวนสาธารณะปราสาทฮิโรซากิที่มีต้นซากุระปลูกไว้กว่า 2,600 ต้น นอกจากนี้ย้งมีไฮไลต์ของเมืองคือเทศกาล “Hirosaki Sakura-Matsuri” ซึ่งเทศกาลชมซากุระที่จัดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลังเดินทางมาเยือนอยู่นั่นเอง จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว เราจะนำทุกท่านเดินทางสู่ที่พักอันแสนสบายเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางมาด้วยความเหนื่อยล้ามาแล้วทั้งวัน

 Aomori  › Hakodate

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เช็กเอาท์จากเรียวกัง
 • 08:00 - 09:30 - เดินทางไปสถานีอาโอโมริ
 • 09:30 - 09:51 - นั่งรถไฟชินคันเซน สาย Hayabusa 1
 • 09:51 - 10:57 - เดินทางไปฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซน
 • 11:00 - 11:50 - เดินทางไปสวนสาธารณะฮาโกดาเตะ
 • 11:50 - 12:50 - ชมดอกซากุระที่เบ่งบาน ณ สวนสาธารณะ
 • 12:50 - 13:00 - เดินทางไปโกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • 13:00 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:20 - เดินทางไปสวนโงเรียวกาคุ
 • 14:20 - 14:50 - ชมป้อมปราการดาว 5 แฉก (Fort Goryokaku)
 • 14:50 - 15:00 - เดินทางไปหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 15:00 - 16:00 - ชมหอคอยโงเรียวกาคุ
 • 16:00 - 16:20 - เดินทางไปยังบริเวณอ่าว
 • 16:20 - 17:20 - ล่องเรือสำราญ
 • 17:20 - 17:40 - เดินทางเข้าที่พัก และเช็กอิน
 • 18:00 - 18:10 - เดินทางไปภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:10 - 18:20 - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะยามเย็น
 • 18:20 - 18:50 - สำรวจภูเขาฮาโกดาเตะ
 • 18:50 - 19:30 - เดินทางกลับที่พัก
 • 19:30 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นการมุ่งหน้าไปยังเมืองฮาโกดาเตะด้วยรถไฟชินคันเซนซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น และเมื่อเดินทางถึงฮาโกดาเตะแล้ว เราจะพาท่านเยี่ยมชมสวนสาธารณะฮาโกดาเตะเพื่อสัมผัสบรรยากาศความสวยงามของซากุระอีกครั้ง จากนั้น ในช่วงบ่าย เราจะนำท่านเช้าชมไฮไลต์ประจำเมือง อันได้แก่ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ซึ่งสร้างมาเพื่อป้องกันข้าศึกชาวตะวันตกที่หมายตาจะยึดเมืองนี้ไว้แต่เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะในเวลาต่อมาและนับเป็นจุดที่สามารถชมซากุระได้อย่างเพลิดเพลินใจอีกด้วย จากนั้นช่วงเย็นล่องเรือชมอ่าวฮาโกดาเตะและชมวิวยามค่ำคืนจากภูเขาประจำเมืองก่อนเดินทางกลับที่พัก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Noboribetsu › Chitose

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:30 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 08:30 - 09:30 - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 09:30 - 10:20 - สำรวจอุทยานแห่งชาติโอนุมะ
 • 10:20 - 11:30 - เดินทางสู่ Oshamanbe
 • 11:30 - 12:30 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 13:50 - เดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ
 • 13:50 - 14:10 - ชมอุโมงค์ซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • 14:10 - 14:40 - เดินทางไปสวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 14:40 - 15:30 - สวนหมีโนโบริเบตสึ
 • 15:30 - 15:40 - เดินทางไปจิโกกุดานิ
 • 15:40 - 16:20 - จิโกกุดานิและบ่อน้ำร้อนโอยุนุมะพร้อมเส้นทางเดินป่า ‘เฮลไฮค์’ (Hell Hike)
 • 16:20 - 16:50 - เดินทางไปยังเมืองชิโตเสะ
 • 16:50 - 18:50 - อิสระชอปปิงที่เอาท์เล็ท
 • 18:50 - 19:00 - เดินทางเข้าที่พักใกล้เมืองชิโตเสะ
 • 19:00 - 20:30 - รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ที่พัก
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

ในช่วงเช้า ทีมงานจะนำท่านเดินทางชมความงดงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติโอนุมะ ซึ่งเป็นอุทยานตากอากาศชื่อดังของชาวญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินทางไปโนโบริเบตสึออนเซน ซึ่งเป็นหนึ่งในออนเซนรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ยังมีต้นซากุระมากกว่า 2,000 ต้นที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ บริเวณสถานีรถไฟ JR อีกด้วย ส่วนช่วงบ่ายท่านจะได้ไปชมความน่ารักของหมีสีน้ำตาลแห่งเกาะฮอกไกโด ณ สวนหมีโนโบริเบตสึ โดยท่านสามารถให้อาหารพวกหมีได้อย่างปลอดภัย ถัดจากสวนหมีแล้ว สถานที่ต่อไปที่จะเข้าชมคือหุบเขาอเวจี ซึ่งฉายาดังกล่าวนี้ชาวญี่ปุ่นใช้เป็นคำเปรียบเปรยไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินในบริเวณรอบ ๆ เท่านั้นและไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จากนั้นในช่วงเย็นเราจะส่งท้ายด้วยการไปละลายทรัพย์ที่เอาท์เล็ตชื่อดังใกล้กับสนามบิน ก่อนนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักก

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 New Chitose Airport

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • เช็กเอาท์จากที่พัก -เดินทางไปสนามบินชิโตเสะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้ว หลังจากทำการเช็กเอาท์แล้ว ขอให้ท่านขึ้นชัตเติ้ลบัส (shuttle bus) ของโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินชินชิโตเสะ และเช็กอินกับสายการบินตามขั้นตอนต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • เม.ย. 2021

 • พ.ค. 2021

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 333,000 1,332,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,184 12,734 USD

  • เริ่มต้น 2,721 10,886 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,455 9,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,508 18,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 99,168 396,672 THB

  • เริ่มต้นRp 46,559,937 186,239,748 IDR

  • เริ่มต้น 251,629 1,006,518 RUB

  • เริ่มต้น 10,854 43,414 ILS

  • เริ่มต้น¥ 299,000 1,495,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,859 14,293 USD

  • เริ่มต้น 2,444 12,218 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,204 11,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,047 20,237 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,043 445,213 THB

  • เริ่มต้นRp 41,806,070 209,030,348 IDR

  • เริ่มต้น 225,938 1,129,688 RUB

  • เริ่มต้น 9,745 48,727 ILS

  • เริ่มต้น¥ 276,000 1,656,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,639 15,832 USD

  • เริ่มต้น 2,256 13,534 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,035 12,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,736 22,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,193 493,159 THB

  • เริ่มต้นRp 38,590,218 231,541,308 IDR

  • เริ่มต้น 208,558 1,251,346 RUB

  • เริ่มต้น 8,996 53,974 ILS

  • เริ่มต้น¥ 266,000 1,862,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,543 17,801 USD

  • เริ่มต้น 2,174 15,217 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,961 13,727 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,601 25,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,215 554,506 THB

  • เริ่มต้นRp 37,192,022 260,344,152 IDR

  • เริ่มต้น 201,001 1,407,009 RUB

  • เริ่มต้น 8,670 60,688 ILS

  • เริ่มต้น¥ 253,000 2,024,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,419 19,350 USD

  • เริ่มต้น 2,068 16,541 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,865 14,922 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,425 27,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,344 602,750 THB

  • เริ่มต้นRp 35,374,367 282,994,932 IDR

  • เริ่มต้น 191,178 1,529,423 RUB

  • เริ่มต้น 8,246 65,968 ILS

  • เริ่มต้น¥ 243,000 2,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,323 20,908 USD

  • เริ่มต้น 1,986 17,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,791 16,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,289 29,604 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,366 651,292 THB

  • เริ่มต้นRp 33,976,170 305,785,532 IDR

  • เริ่มต้น 183,621 1,652,593 RUB

  • เริ่มต้น 7,920 71,281 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,247 22,467 USD

  • เริ่มต้น 1,921 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,732 17,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,181 31,810 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,983 699,834 THB

  • เริ่มต้นRp 32,857,613 328,576,132 IDR

  • เริ่มต้น 177,576 1,775,763 RUB

  • เริ่มต้น 7,659 76,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,519,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,189 24,082 USD

  • เริ่มต้น 1,872 20,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,688 18,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,100 34,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,197 750,162 THB

  • เริ่มต้นRp 32,018,695 352,205,649 IDR

  • เริ่มต้น 173,042 1,903,467 RUB

  • เริ่มต้น 7,464 82,102 ILS

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,676,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,132 25,583 USD

  • เริ่มต้น 1,822 21,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,644 19,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 36,223 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,410 796,917 THB

  • เริ่มต้นRp 31,179,778 374,157,331 IDR

  • เริ่มต้น 168,509 2,022,103 RUB

  • เริ่มต้น 7,268 87,219 ILS

  • เริ่มต้น¥ 219,000 2,847,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,094 27,218 USD

  • เริ่มต้น 1,790 23,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,615 20,989 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,964 38,538 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,219 847,841 THB

  • เริ่มต้นRp 30,620,499 398,066,488 IDR

  • เริ่มต้น 165,486 2,151,318 RUB

  • เริ่มต้น 7,138 92,793 ILS

  • เริ่มต้น¥ 217,000 3,038,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,075 29,044 USD

  • เริ่มต้น 1,773 24,828 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 22,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,937 41,123 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,623 904,721 THB

  • เริ่มต้นRp 30,340,860 424,772,037 IDR

  • เริ่มต้น 163,975 2,295,646 RUB

  • เริ่มต้น 7,073 99,018 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 3,210,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,046 30,689 USD

  • เริ่มต้น 1,749 26,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,578 23,665 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 43,451 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,730 955,943 THB

  • เริ่มต้นRp 29,921,401 448,821,014 IDR

  • เริ่มต้น 161,708 2,425,617 RUB

  • เริ่มต้น 6,975 104,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 32,276 USD

  • เริ่มต้น 1,724 27,591 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 24,889 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,856 45,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,836 1,005,378 THB

  • เริ่มต้นRp 29,501,942 472,031,073 IDR

  • เริ่มต้น 159,441 2,551,054 RUB

  • เริ่มต้น 6,877 110,034 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,989 33,805 USD

  • เริ่มต้น 1,700 28,898 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 26,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,816 47,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,943 1,053,026 THB

  • เริ่มต้นRp 29,082,483 494,402,213 IDR

  • เริ่มต้น 157,174 2,671,957 RUB

  • เริ่มต้น 6,779 115,249 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,960 35,278 USD

  • เริ่มต้น 1,675 30,157 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,511 27,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 49,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 1,098,888 THB

  • เริ่มต้นRp 28,663,024 515,934,437 IDR

  • เริ่มต้น 154,907 2,788,326 RUB

  • เริ่มต้น 6,682 120,269 ILS

  • เริ่มต้น¥ 203,000 3,857,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 36,874 USD

  • เริ่มต้น 1,659 31,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,435 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 52,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,148,620 THB

  • เริ่มต้นRp 28,383,385 539,284,315 IDR

  • เริ่มต้น 153,396 2,914,519 RUB

  • เริ่มต้น 6,616 125,712 ILS

  • เริ่มต้น¥ 201,000 4,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 38,432 USD

  • เริ่มต้น 1,643 32,854 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 29,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,721 54,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,858 1,197,162 THB

  • เริ่มต้นRp 28,103,746 562,074,915 IDR

  • เริ่มต้น 151,884 3,037,689 RUB

  • เริ่มต้น 6,551 131,024 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว,เครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริ และค่ารถไฟชินคันเซนเส้นทางอาโอโมริ-ฮาโกดาเตะ

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 3

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่ฮอกไกโด ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินนานาชาติฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากฮอกไกโด ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้าหรือสาย ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถพร้อมไกด์ในวันที่ 1 - 3 และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโตเกียว-อาโอโมริเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น