หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2

สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3

อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1

ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ชอปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์หิมะ ออนเซนลิง เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
ทัวร์ Unseen ฮอกไกโด เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์หิมะ ออนเซนลิง เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
ทัวร์ Unseen ฮอกไกโด เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ เฟสติวัล เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

วันที่ 3

  Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

วันที่ 4

  Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ธ.ค. 2020

 • ม.ค. 2021

 • ธ.ค. 2021

 • ม.ค. 2022

 • ธ.ค. 2022

 • ม.ค. 2023

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS

31
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,645 10,580 USD

  • เริ่มต้น 2,193 8,773 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,904 7,616 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,405 13,619 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,445 329,779 THB

  • เริ่มต้นRp 37,744,527 150,978,110 IDR

  • เริ่มต้น 196,236 784,942 RUB

  • เริ่มต้น 8,650 34,601 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,352 11,761 USD

  • เริ่มต้น 1,951 9,753 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 8,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,028 15,139 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,316 366,580 THB

  • เริ่มต้นRp 33,565,203 167,826,013 IDR

  • เริ่มต้น 174,507 872,535 RUB

  • เริ่มต้น 7,692 38,462 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,160 12,960 USD

  • เริ่มต้น 1,791 10,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,555 9,329 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 16,682 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,325 403,951 THB

  • เริ่มต้นRp 30,822,521 184,935,124 IDR

  • เริ่มต้น 160,248 961,486 RUB

  • เริ่มต้น 7,064 42,383 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,068 14,479 USD

  • เริ่มต้น 1,715 12,007 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,489 10,423 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,663 18,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,472 451,307 THB

  • เริ่มต้นRp 29,516,482 206,615,371 IDR

  • เริ่มต้น 153,458 1,074,203 RUB

  • เริ่มต้น 6,765 47,352 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 15,669 USD

  • เริ่มต้น 1,624 12,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,410 11,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 20,169 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,049 488,393 THB

  • เริ่มต้นRp 27,949,235 223,593,879 IDR

  • เริ่มต้น 145,309 1,162,475 RUB

  • เริ่มต้น 6,405 51,243 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,876 16,886 USD

  • เริ่มต้น 1,556 14,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,351 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 21,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,482 526,335 THB

  • เริ่มต้นRp 26,773,800 240,964,197 IDR

  • เริ่มต้น 139,198 1,252,784 RUB

  • เริ่มต้น 6,136 55,224 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,812 18,121 USD

  • เริ่มต้น 1,503 15,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,333 23,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,485 564,847 THB

  • เริ่มต้นRp 25,859,572 258,595,724 IDR

  • เริ่มต้น 134,445 1,344,451 RUB

  • เริ่มต้น 5,926 59,265 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,757 19,329 USD

  • เริ่มต้น 1,457 16,029 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 13,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 24,882 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,773 602,503 THB

  • เริ่มต้นRp 25,075,949 275,835,439 IDR

  • เริ่มต้น 130,371 1,434,081 RUB

  • เริ่มต้น 5,747 63,216 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 20,538 USD

  • เริ่มต้น 1,419 17,031 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 14,784 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,203 26,437 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,347 640,160 THB

  • เริ่มต้นRp 24,422,929 293,075,154 IDR

  • เริ่มต้น 126,976 1,523,711 RUB

  • เริ่มต้น 5,597 67,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,666 21,654 USD

  • เริ่มต้น 1,381 17,957 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,199 15,588 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,144 27,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,920 674,963 THB

  • เริ่มต้นRp 23,769,910 309,008,830 IDR

  • เริ่มต้น 123,581 1,606,551 RUB

  • เริ่มต้น 5,448 70,818 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,657 23,192 USD

  • เริ่มต้น 1,374 19,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 16,695 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 29,854 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,635 722,890 THB

  • เริ่มต้นRp 23,639,306 330,950,285 IDR

  • เริ่มต้น 122,902 1,720,626 RUB

  • เริ่มต้น 5,418 75,847 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,629 24,436 USD

  • เริ่มต้น 1,351 20,264 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,173 17,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,097 31,456 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,779 761,687 THB

  • เริ่มต้นRp 23,247,494 348,712,416 IDR

  • เริ่มต้น 120,865 1,812,972 RUB

  • เริ่มต้น 5,328 79,917 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,602 25,626 USD

  • เริ่มต้น 1,328 21,251 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 18,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 32,987 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,923 798,773 THB

  • เริ่มต้นRp 22,855,683 365,690,923 IDR

  • เริ่มต้น 118,828 1,901,244 RUB

  • เริ่มต้น 5,238 83,808 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,574 26,761 USD

  • เริ่มต้น 1,305 22,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,133 19,264 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 34,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,068 834,148 THB

  • เริ่มต้นRp 22,463,871 381,885,807 IDR

  • เริ่มต้น 116,791 1,985,442 RUB

  • เริ่มต้น 5,148 87,520 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,556 28,006 USD

  • เริ่มต้น 1,290 23,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 20,161 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,003 36,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,497 872,945 THB

  • เริ่มต้นRp 22,202,663 399,647,937 IDR

  • เริ่มต้น 115,433 2,077,788 RUB

  • เริ่มต้น 5,088 91,591 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,538 29,214 USD

  • เริ่มต้น 1,275 24,226 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,107 21,030 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,979 37,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,926 910,602 THB

  • เริ่มต้นRp 21,941,455 416,887,652 IDR

  • เริ่มต้น 114,075 2,167,418 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 95,542 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,519 30,385 USD

  • เริ่มต้น 1,260 25,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,094 21,873 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 39,114 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,356 947,117 THB

  • เริ่มต้นRp 21,680,248 433,604,951 IDR

  • เริ่มต้น 112,717 2,254,332 RUB

  • เริ่มต้น 4,969 99,373 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น