กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

Fuji Strawberry Ski

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1

เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2

ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกสุดหรูริมอ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ช็อปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
Fuji Strawberry Ski
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ธีม: Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมพักผ่อนในเรียวกังบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Hokkaido Family Ski เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - เข้าชมคาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่แมว
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิหรือมนจะยากิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ

กิจกรรม

เริ่มต้นวันเดินทางวันแรก ไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินนาริตะ จากนั้นเมื่อพบกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้านบนหอท่านสามารถชมวิวมุมสูงของโตเกียวได้โดยรอบ และจากนั้นท่านจะได้เดินชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่น และจากนั้นรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ

หลังรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินสำรวจถนนทาเคชิตะ ถนนที่คึกคักไปด้วยบรรดาหนุ่มสาว จากนั้นเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์หรือสารคดีต่าง ๆ นับไม่ถ้วน สำหรับช่วงค่ำจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่ 2

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไปเรียวกังที่เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ สำหรับสตรอว์เบอร์รีที่จะได้เก็บในวันนี้สามารถรับประทานได้ไม่จำกัด ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมท้องมาให้พร้อมและลงมือเก็บผลที่ชอบกันได้เลย และเมื่อจุใจกับสตรอว์เบอร์รีกันแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะต่อไป

สถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิมาเป็นเวลานาน ว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกันด้วย จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านและรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังเรียวกังหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของแถบนี้

ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบไคเซกิ พร้อมเปิดประสบการณ์การผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิให้ดูกันอย่างเต็มตา

วันที่ 3

  Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • เล่นสกีเต็มวันที่ Fujiten Snow Resort → เข้าพักเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นรีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย

และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาที่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนที่นี่อีกหนึ่งคืน

วันที่ 4

  Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง

กิจกรรม

แม้วันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับของท่าน แต่เรายังมีภารกิจที่ต้องทำกันในช่วงเช้าก่อน นั่นก็คือ การชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราบริการทริปตลอดระยะเวลา 4 วัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในทริปต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - เข้าชมคาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่แมว
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นวันเดินทางวันแรก ไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินนาริตะ จากนั้นเมื่อพบกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้านบนหอท่านสามารถชมวิวมุมสูงของโตเกียวได้โดยรอบ และจากนั้นท่านจะได้เดินชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่น และจากนั้นรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ

หลังรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินสำรวจถนนทาเคชิตะ ถนนที่คึกคักไปด้วยบรรดาหนุ่มสาว จากนั้นเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์หรือสารคดีต่าง ๆ นับไม่ถ้วน สำหรับช่วงค่ำจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิหรือมนจะยากิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไปเรียวกังที่เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ สำหรับสตรอว์เบอร์รีที่จะได้เก็บในวันนี้สามารถรับประทานได้ไม่จำกัด ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมท้องมาให้พร้อมและลงมือเก็บผลที่ชอบกันได้เลย และเมื่อจุใจกับสตรอว์เบอร์รีกันแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะต่อไป

สถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิมาเป็นเวลานาน ว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกันด้วย จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านและรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังเรียวกังหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของแถบนี้

ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบไคเซกิ พร้อมเปิดประสบการณ์การผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิให้ดูกันอย่างเต็มตา

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • เล่นสกีเต็มวันที่ Fujiten Snow Resort → เข้าพักเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นรีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย

และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาที่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนที่นี่อีกหนึ่งคืน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

แม้วันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับของท่าน แต่เรายังมีภารกิจที่ต้องทำกันในช่วงเช้าก่อน นั่นก็คือ การชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราบริการทริปตลอดระยะเวลา 4 วัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในทริปต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

 • ธ.ค. 2020

 • ม.ค. 2021

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

24
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

25
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

26
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

27
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

28
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

29
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

30
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR

31
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,860 11,439 USD

  • เริ่มต้น 2,552 10,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,271 9,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,160 16,640 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,435 357,741 THB

  • เริ่มต้นRp 40,805,558 163,222,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,528 12,638 USD

  • เริ่มต้น 2,255 11,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,008 10,038 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,677 18,384 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,049 395,247 THB

  • เริ่มต้นRp 36,066,848 180,334,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,306 13,837 USD

  • เริ่มต้น 2,058 12,347 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,832 10,991 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 20,129 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,125 432,752 THB

  • เริ่มต้นRp 32,907,708 197,446,251 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,205 15,433 USD

  • เริ่มต้น 1,967 13,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,751 12,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,207 22,450 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,952 482,662 THB

  • เริ่มต้นRp 31,459,769 220,218,385 IDR

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,076 16,604 USD

  • เริ่มต้น 1,852 14,816 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,189 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,019 24,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,913 519,302 THB

  • เริ่มต้นRp 29,616,938 236,935,501 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 17,850 USD

  • เริ่มต้น 1,770 15,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 14,178 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,885 25,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,028 558,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,300,629 254,705,663 IDR

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,900 19,003 USD

  • เริ่มต้น 1,696 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,509 15,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,764 27,644 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,431 594,312 THB

  • เริ่มต้นRp 27,115,952 271,159,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,836 20,193 USD

  • เริ่มต้น 1,638 18,018 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 16,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 29,375 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,412 631,529 THB

  • เริ่มต้นRp 26,194,536 288,139,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,790 21,475 USD

  • เริ่มต้น 1,597 19,162 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 17,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,603 31,240 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,969 671,631 THB

  • เริ่มต้นRp 25,536,382 306,436,581 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 22,665 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,224 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,385 18,003 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,536 32,971 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,527 708,847 THB

  • เริ่มต้นRp 24,878,228 323,416,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,716 24,021 USD

  • เริ่มต้น 1,531 21,434 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,080 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,496 34,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,661 751,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,483,335 342,766,691 IDR

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,697 25,460 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,348 20,223 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,469 37,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,084 796,263 THB

  • เริ่มต้นRp 24,220,073 363,301,101 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,660 26,567 USD

  • เริ่มต้น 1,482 23,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 21,103 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,415 38,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,930 830,883 THB

  • เริ่มต้นRp 23,693,550 379,096,801 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 27,757 USD

  • เริ่มต้น 1,457 24,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 22,048 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 40,378 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,065 868,100 THB

  • เริ่มต้นRp 23,298,658 396,077,179 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,614 29,057 USD

  • เริ่มต้น 1,440 25,928 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,348 42,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,488 908,778 THB

  • เริ่มต้นRp 23,035,396 414,637,126 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,596 30,321 USD

  • เริ่มต้น 1,424 27,056 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 24,085 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,322 44,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,911 948,303 THB

  • เริ่มต้นRp 22,772,134 432,670,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,568 31,364 USD

  • เริ่มต้น 1,399 27,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,913 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,281 45,625 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,045 980,904 THB

  • เริ่มต้นRp 22,377,242 447,544,835 IDR


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น