เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2

สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3

ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1

ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1

ชอปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ชอปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ธีม: Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์ Unseen ฮอกไกโด เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์หิมะ ออนเซนลิง เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ เฟสติวัล เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์ Unseen ฮอกไกโด เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

วันที่ 3

  Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

วันที่ 4

  Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ธ.ค. 2020

 • ม.ค. 2021

 • ธ.ค. 2021

 • ม.ค. 2022

 • ธ.ค. 2022

 • ม.ค. 2023

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS

31
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,734 10,936 USD

  • เริ่มต้น 2,314 9,255 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,091 8,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,795 15,180 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,180 340,720 THB

  • เริ่มต้นRp 40,108,647 160,434,587 IDR

  • เริ่มต้น 201,232 804,927 RUB

  • เริ่มต้น 9,314 37,256 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,431 12,157 USD

  • เริ่มต้น 2,057 10,287 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,859 9,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,375 16,874 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,748 378,741 THB

  • เริ่มต้นRp 35,667,551 178,337,754 IDR

  • เริ่มต้น 178,950 894,750 RUB

  • เริ่มต้น 8,283 41,413 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,233 13,396 USD

  • เริ่มต้น 1,889 11,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,245 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,099 18,595 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,559 417,352 THB

  • เริ่มต้นRp 32,753,082 196,518,490 IDR

  • เริ่มต้น 164,328 985,966 RUB

  • เริ่มต้น 7,606 45,635 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,138 14,966 USD

  • เริ่มต้น 1,809 12,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 11,446 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,968 20,775 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,611 466,279 THB

  • เริ่มต้นRp 31,365,239 219,556,675 IDR

  • เริ่มต้น 157,365 1,101,552 RUB

  • เริ่มต้น 7,284 50,985 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,025 16,196 USD

  • เริ่มต้น 1,713 13,706 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,548 12,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,810 22,482 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,074 504,595 THB

  • เริ่มต้นRp 29,699,828 237,598,627 IDR

  • เริ่มต้น 149,009 1,192,072 RUB

  • เริ่มต้น 6,897 55,174 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,939 17,454 USD

  • เริ่มต้น 1,641 14,771 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 13,349 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,692 24,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,422 543,796 THB

  • เริ่มต้นRp 28,450,770 256,056,931 IDR

  • เริ่มต้น 142,742 1,284,680 RUB

  • เริ่มต้น 6,607 59,461 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 18,732 USD

  • เริ่มต้น 1,585 15,851 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 14,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,600 26,001 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,359 583,586 THB

  • เริ่มต้นRp 27,479,280 274,792,804 IDR

  • เริ่มต้น 137,868 1,378,681 RUB

  • เริ่มต้น 6,381 63,811 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 19,980 USD

  • เริ่มต้น 1,537 16,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,389 15,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,521 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,590 622,491 THB

  • เริ่มต้นRp 26,646,575 293,112,325 IDR

  • เริ่มต้น 133,690 1,470,593 RUB

  • เริ่มต้น 6,188 68,066 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,769 21,229 USD

  • เริ่มต้น 1,497 17,965 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,353 16,235 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,456 29,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,116 661,397 THB

  • เริ่มต้นRp 25,952,654 311,431,845 IDR

  • เริ่มต้น 130,209 1,562,506 RUB

  • เริ่มต้น 6,027 72,320 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,722 22,383 USD

  • เริ่มต้น 1,457 18,941 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 17,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 31,070 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,643 697,355 THB

  • เริ่มต้นRp 25,258,733 328,363,523 IDR

  • เริ่มต้น 126,727 1,647,455 RUB

  • เริ่มต้น 5,866 76,251 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,712 23,973 USD

  • เริ่มต้น 1,449 20,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,310 18,333 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,377 33,276 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,348 746,872 THB

  • เริ่มต้นRp 25,119,948 351,679,276 IDR

  • เริ่มต้น 126,031 1,764,434 RUB

  • เริ่มต้น 5,833 81,666 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,684 25,259 USD

  • เริ่มต้น 1,425 21,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,288 19,317 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,337 35,062 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,464 786,956 THB

  • เริ่มต้นRp 24,703,596 370,553,933 IDR

  • เริ่มต้น 123,942 1,859,131 RUB

  • เริ่มต้น 5,737 86,049 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,656 26,489 USD

  • เริ่มต้น 1,401 22,416 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,266 20,258 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,298 36,769 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,580 825,273 THB

  • เริ่มต้นRp 24,287,243 388,595,885 IDR

  • เริ่มต้น 121,853 1,949,650 RUB

  • เริ่มต้น 5,640 90,238 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,627 27,662 USD

  • เริ่มต้น 1,377 23,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,155 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,259 38,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,695 861,820 THB

  • เริ่มต้นRp 23,870,890 405,805,131 IDR

  • เริ่มต้น 119,764 2,035,992 RUB

  • เริ่มต้น 5,543 94,235 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 28,949 USD

  • เริ่มต้น 1,361 24,497 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,139 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,232 40,183 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,106 901,905 THB

  • เริ่มต้นRp 23,593,322 424,679,788 IDR

  • เริ่มต้น 118,372 2,130,689 RUB

  • เริ่มต้น 5,479 98,618 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,589 30,198 USD

  • เริ่มต้น 1,345 25,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,215 23,094 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,206 41,917 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,516 940,811 THB

  • เริ่มต้นRp 23,315,753 442,999,309 IDR

  • เริ่มต้น 116,979 2,222,601 RUB

  • เริ่มต้น 5,414 102,872 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,570 31,409 USD

  • เริ่มต้น 1,329 26,579 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 24,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,180 43,598 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,927 978,537 THB

  • เริ่มต้นRp 23,038,185 460,763,692 IDR

  • เริ่มต้น 115,586 2,311,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,350 106,997 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น