อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2

ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1

ชอปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4

ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ชอปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
ทัวร์ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
ทัวร์ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์หิมะ ออนเซนลิง เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ เฟสติวัล เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ & ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2564 / 2021

 • ทัวร์ฤดูหนาวสำหรับเล่นหิมะ 4 วัน 3 คืนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ในโตเกียว คือ อาซากุสะ ชิบูย่า และฮาราจุกุ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนผลไม้และเก็บสตรอว์เบอร์รี
 • สนุกสนานกับกิจกรรมท่ามกลางหิมะที่ Fujiten Snow Resort
 • ชอปปิงส่งท้ายที่เอาท์เล็ตชื่อดังบริเวณเชิงเขาฟูจิ
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิแบบไม่เร่งรีบ

ทริปสำหรับท่องเที่ยวฤดูหนาวในรายการนี้จะเป็นทริปที่นำทุกท่านไปสัมผัสกับการเรียนรู้สกีหรือเล่นกิจกรรมท่ามกลางหิมะพร้อมตะลุยฟาร์มผลไม้อย่างสตรอว์เบอร์รีที่สามารถรับประทานได้ไม่อั้นอีกด้วย นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางไปยลโฉมภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งชอปปิงอย่างจุใจที่เอาท์เล็ตชั้นนำของกรุงโตเกียวก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
ทัวร์ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์ฮอกไกโด สโนว์ เฟสติวัล เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
ทัวร์หิมะ ออนเซนลิง เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

วันที่ 3

  Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

วันที่ 4

  Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - ค่าเฟแมว/คาเฟ่นกฮูก
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - ล่องเรือและรับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

กิจกรรม

ในวันนี้เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวโดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นจะเป็นการชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่นพร้อมชมคาเฟ่แมวหรือคาเฟ่นกฮูก จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์สำหรับช่วงเย็นจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำก่อนเดินทางกลับเข้าที่พัก

 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางเข้าที่พักซึ่งสามารถเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าพักเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่ออนเซนและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็นในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ โดยท่านสามารถรับประทานได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนด จากนั้นจะเป็นการนำทุกท่านเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะ โดยสถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไกซึ่งว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกับภูเขาไฟฟูจิด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควรทีมงานจะนำทุกท่านไปเช็กอิน ณ ที่พัก ที่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้และมอบเวลาอิสระให้กับท่านตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันอิสระ ณ ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต
อาหารเช้า / อาหารเย็น

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมายังที่พักเพื่อทำการพักผ่อนอีกหนึ่งคืน

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากที่พัก
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

ในวันสุดท้ายของการเดินทางนั้น ทีมงานจะนำทุกท่านไปชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ซึ่งท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ธ.ค. 2020

 • ม.ค. 2021

 • ม.ค. 2022

 • ธ.ค. 2022

 • ม.ค. 2023

 • ธ.ค. 2023

 • ม.ค. 2024

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS

31
  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,156,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,188 8,751 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,790 7,159 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,075 12,301 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,907 307,626 THB

  • เริ่มต้นRp 32,198,900 128,795,600 IDR

  • เริ่มต้น 264,308 1,057,233 RUB

  • เริ่มต้น 7,090 28,360 ILS

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,285,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,945 9,727 USD

  • เริ่มต้น 1,882 9,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,592 7,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,735 13,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,391 341,955 THB

  • เริ่มต้นRp 28,633,624 143,168,119 IDR

  • เริ่มต้น 235,042 1,175,211 RUB

  • เริ่มต้น 6,305 31,525 ILS

  • เริ่มต้น¥ 236,000 1,416,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,786 10,719 USD

  • เริ่มต้น 1,728 10,368 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,461 8,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,511 15,067 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,803 376,815 THB

  • เริ่มต้นRp 26,293,911 157,763,468 IDR

  • เริ่มต้น 215,836 1,295,018 RUB

  • เริ่มต้น 5,790 34,739 ILS

  • เริ่มต้น¥ 226,000 1,582,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,711 11,975 USD

  • เริ่มต้น 1,655 11,584 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,400 9,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,405 16,833 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,141 420,990 THB

  • เริ่มต้นRp 25,179,763 176,258,338 IDR

  • เริ่มต้น 206,691 1,446,836 RUB

  • เริ่มต้น 5,545 38,812 ILS

  • เริ่มต้น¥ 214,000 1,712,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,620 12,959 USD

  • เริ่มต้น 1,567 12,536 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,325 10,602 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,277 18,217 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,948 455,585 THB

  • เริ่มต้นRp 23,842,784 190,742,273 IDR

  • เริ่มต้น 195,716 1,565,728 RUB

  • เริ่มต้น 5,250 42,001 ILS

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,845,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,552 13,966 USD

  • เริ่มต้น 1,501 13,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,270 11,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,181 19,632 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,553 490,978 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,050 205,560,451 IDR

  • เริ่มต้น 187,485 1,687,365 RUB

  • เริ่มต้น 5,029 45,264 ILS

  • เริ่มต้น¥ 198,000 1,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 14,988 USD

  • เริ่มต้น 1,450 14,498 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,226 12,262 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,107 21,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,690 526,903 THB

  • เริ่มต้นRp 22,060,146 220,601,460 IDR

  • เริ่มต้น 181,083 1,810,831 RUB

  • เริ่มต้น 4,858 48,576 ILS

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,112,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,453 15,987 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,464 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 13,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,043 22,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,094 562,030 THB

  • เริ่มต้นRp 21,391,657 235,308,224 IDR

  • เริ่มต้น 175,596 1,931,553 RUB

  • เริ่มต้น 4,710 51,814 ILS

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,244,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 16,986 USD

  • เริ่มต้น 1,369 16,431 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,896 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,990 23,878 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,763 597,157 THB

  • เริ่มต้นRp 20,834,582 250,014,988 IDR

  • เริ่มต้น 171,023 2,052,275 RUB

  • เริ่มต้น 4,588 55,053 ILS

  • เริ่มต้น¥ 182,000 2,366,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,333 17,324 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 14,652 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,937 25,176 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,432 629,622 THB

  • เริ่มต้นRp 20,277,508 263,607,603 IDR

  • เริ่มต้น 166,450 2,163,851 RUB

  • เริ่มต้น 4,465 58,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 181,000 2,534,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,370 19,182 USD

  • เริ่มต้น 1,325 18,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,121 15,692 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,926 26,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,166 674,329 THB

  • เริ่มต้นRp 20,166,093 282,325,303 IDR

  • เริ่มต้น 165,536 2,317,498 RUB

  • เริ่มต้น 4,441 62,167 ILS

  • เริ่มต้น¥ 178,000 2,670,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,347 20,211 USD

  • เริ่มต้น 1,303 19,550 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 16,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,894 28,410 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,368 710,521 THB

  • เริ่มต้นRp 19,831,848 297,477,726 IDR

  • เริ่มต้น 162,792 2,441,878 RUB

  • เริ่มต้น 4,367 65,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 21,195 USD

  • เริ่มต้น 1,281 20,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,084 17,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,862 29,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,570 745,115 THB

  • เริ่มต้นRp 19,497,604 311,961,661 IDR

  • เริ่มต้น 160,048 2,560,771 RUB

  • เริ่มต้น 4,293 68,693 ILS

  • เริ่มต้น¥ 172,000 2,924,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,302 22,134 USD

  • เริ่มต้น 1,259 21,410 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 18,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,830 31,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,771 778,113 THB

  • เริ่มต้นRp 19,163,359 325,777,106 IDR

  • เริ่มต้น 157,304 2,674,176 RUB

  • เริ่มต้น 4,220 71,735 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,287 23,163 USD

  • เริ่มต้น 1,245 22,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 18,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,809 32,560 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,239 814,305 THB

  • เริ่มต้นRp 18,940,529 340,929,529 IDR

  • เริ่มต้น 155,475 2,798,557 RUB

  • เริ่มต้น 4,171 75,072 ILS

  • เริ่มต้น¥ 168,000 3,192,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 24,162 USD

  • เริ่มต้น 1,230 23,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,040 19,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,788 33,965 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,707 849,431 THB

  • เริ่มต้นRp 18,717,700 355,636,293 IDR

  • เริ่มต้น 153,646 2,919,279 RUB

  • เริ่มต้น 4,122 78,310 ILS

  • เริ่มต้น¥ 166,000 3,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,257 25,131 USD

  • เริ่มต้น 1,215 24,310 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,028 20,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 35,327 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,175 883,494 THB

  • เริ่มต้นRp 18,494,870 369,897,398 IDR

  • เริ่มต้น 151,817 3,036,343 RUB

  • เริ่มต้น 4,073 81,450 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

รวมค่าที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน และเรียวกังจำนวน 2 คืน

มื้ออาหาร

รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1,2 และ 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน เป็นที่พักแบบตะวันตกจำนวน 1 คืน (พร้อมอาหารเช้า) และเรียวกัง จำนวน 2 คืน (พร้อมอาหารเช้าและเย็น) รวมค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารเย็น 3 มื้อ ตามที่ได้ระบุได้ในโปรแกรมทัวร์ ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น