ช็อปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1

Fuji Strawberry Ski

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2

อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกสุดหรูริมอ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ช็อปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
Fuji Strawberry Ski
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ธีม: Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,844 11,378 USD

  • เริ่มต้น 2,572 10,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,194 8,777 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,177 16,707 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,000 344,001 THB

  • เริ่มต้นRp 40,085,970 160,343,880 IDR

  • เริ่มต้น 181,613 726,454 RUB

  • เริ่มต้น 9,836 39,345 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,514 12,570 USD

  • เริ่มต้น 2,273 11,365 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,939 9,697 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,692 18,458 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,013 380,066 THB

  • เริ่มต้นRp 35,430,825 177,154,126 IDR

  • เริ่มต้น 160,523 802,614 RUB

  • เริ่มต้น 8,694 43,469 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,294 13,763 USD

  • เริ่มต้น 2,074 12,443 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,770 10,617 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,368 20,210 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,355 416,130 THB

  • เริ่มต้นRp 32,327,395 193,964,372 IDR

  • เริ่มต้น 146,462 878,775 RUB

  • เริ่มต้น 7,932 47,594 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,193 15,350 USD

  • เริ่มต้น 1,983 13,878 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,692 11,842 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,220 22,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,303 464,124 THB

  • เริ่มต้นRp 30,904,990 216,334,929 IDR

  • เริ่มต้น 140,018 980,127 RUB

  • เริ่มต้น 7,583 53,083 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,064 16,516 USD

  • เริ่มต้น 1,866 14,932 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,593 12,741 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 24,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,420 499,356 THB

  • เริ่มต้นRp 29,094,656 232,757,246 IDR

  • เริ่มต้น 131,816 1,054,530 RUB

  • เริ่มต้น 7,139 57,113 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,973 17,754 USD

  • เริ่มต้น 1,783 16,051 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 13,697 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,897 26,071 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,645 536,808 THB

  • เริ่มต้นRp 27,801,560 250,214,039 IDR

  • เริ่มต้น 125,958 1,133,619 RUB

  • เริ่มต้น 6,822 61,397 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,890 18,901 USD

  • เริ่มต้น 1,709 17,088 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,458 14,581 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,775 27,755 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,149 571,485 THB

  • เริ่มต้นRp 26,637,774 266,377,737 IDR

  • เริ่มต้น 120,685 1,206,851 RUB

  • เริ่มต้น 6,536 65,363 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,826 20,085 USD

  • เริ่มต้น 1,651 18,158 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,409 15,494 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,681 29,493 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,207 607,273 THB

  • เริ่มต้นRp 25,732,607 283,058,673 IDR

  • เริ่มต้น 116,584 1,282,425 RUB

  • เริ่มต้น 6,314 69,456 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,780 21,360 USD

  • เริ่มต้น 1,609 19,311 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,373 16,478 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,614 31,366 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,820 645,834 THB

  • เริ่มต้นRp 25,086,059 301,032,705 IDR

  • เริ่มต้น 113,655 1,363,858 RUB

  • เริ่มต้น 6,156 73,866 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,734 22,544 USD

  • เริ่มต้น 1,568 20,382 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,338 17,391 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,546 33,104 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,432 681,621 THB

  • เริ่มต้นRp 24,439,511 317,713,641 IDR

  • เริ่มต้น 110,726 1,439,433 RUB

  • เริ่มต้น 5,997 77,959 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,707 23,893 USD

  • เริ่มต้น 1,543 21,601 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 18,432 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,506 35,084 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,600 722,402 THB

  • เริ่มต้นRp 24,051,582 336,722,149 IDR

  • เริ่มต้น 108,968 1,525,553 RUB

  • เริ่มต้น 5,902 82,624 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 25,324 USD

  • เริ่มต้น 1,526 22,895 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 19,536 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,479 37,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,045 765,679 THB

  • เริ่มต้นRp 23,792,963 356,894,444 IDR

  • เริ่มต้น 107,796 1,616,945 RUB

  • เริ่มต้น 5,838 87,573 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,652 26,425 USD

  • เริ่มต้น 1,493 23,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,274 20,386 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,425 38,803 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,936 798,970 THB

  • เริ่มต้นRp 23,275,725 372,411,593 IDR

  • เริ่มต้น 105,453 1,687,247 RUB

  • เริ่มต้น 5,711 91,381 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 27,609 USD

  • เริ่มต้น 1,468 24,961 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 21,299 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,385 40,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,103 834,757 THB

  • เริ่มต้นRp 22,887,796 389,092,529 IDR

  • เริ่มต้น 103,695 1,762,822 RUB

  • เริ่มต้น 5,616 95,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,606 28,903 USD

  • เริ่มต้น 1,452 26,130 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,239 22,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,358 42,441 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,549 873,873 THB

  • เริ่มต้นRp 22,629,177 407,325,180 IDR

  • เริ่มต้น 102,524 1,845,427 RUB

  • เริ่มต้น 5,553 99,948 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,587 30,160 USD

  • เริ่มต้น 1,435 27,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,225 23,266 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,331 44,286 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,994 911,880 THB

  • เริ่มต้นRp 22,370,558 425,040,593 IDR

  • เริ่มต้น 101,352 1,925,688 RUB

  • เริ่มต้น 5,489 104,295 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,560 31,196 USD

  • เริ่มต้น 1,410 28,204 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,203 24,066 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,290 45,809 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,161 943,228 THB

  • เริ่มต้นRp 21,982,629 439,652,575 IDR

  • เริ่มต้น 99,594 1,991,889 RUB

  • เริ่มต้น 5,394 107,880 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมพักผ่อนในเรียวกังบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Hokkaido Family Ski เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - เข้าชมคาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่แมว
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิหรือมนจะยากิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ

กิจกรรม

เริ่มต้นวันเดินทางวันแรก ไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินนาริตะ จากนั้นเมื่อพบกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้านบนหอท่านสามารถชมวิวมุมสูงของโตเกียวได้โดยรอบ และจากนั้นท่านจะได้เดินชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่น และจากนั้นรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ

หลังรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินสำรวจถนนทาเคชิตะ ถนนที่คึกคักไปด้วยบรรดาหนุ่มสาว จากนั้นเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์หรือสารคดีต่าง ๆ นับไม่ถ้วน สำหรับช่วงค่ำจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก