กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ช็อปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4

ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1

ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1

ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1

Fuji Strawberry Ski

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1

เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2

วัดเซนโซจิ (อาซากุสะ), โตเกียว, วันที่ 1
ชมคาเฟ่นกฮูก, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับ 'มอนจะยากิ' ที่ร้านอาหารในโตเกียว, วันที่ 1
ห้าแยกชิบูย่าอันโด่งดัง, โตเกียว, วันที่ 1
ชมอ่าวโตเกียวพร้อมรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ, อ่าวโตเกียว, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกสุดหรูริมอ่าวโตเกียว, วันที่ 1
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, วันที่ 2
เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอว์เบอร์รี, ฟูจิ-คาวากุชิโกะ, วันที่ 2
เข้าพักในเรียวกังชั้นเลิศพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ, วันที่ 2
สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ท, วันที่ 3
ช็อปปิงที่โกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ต, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-02-TH
Fuji Strawberry Ski
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

4 วัน

TokyoKawaguchikoFujiten Snow ResortKawaguchikoGotembaNarita

ธีม: Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 ม.ค. - 27 ก.พ. และ 23 ธ.ค. - 9 ม.ค.

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Hokkaido Family Ski เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น สกี หิมะ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น สวนผลไม้ 2562 / 2019

เมื่อกล่าวถึงฤดูหนาวของญี่ปุ่น คงเปรียบเป็นช่วงเวลาแห่งการเล่นสกี รับประทานอาหารและผลไม้แสนอร่อยอย่างสตรอว์เบอร์รี รวมถึงกิจกรรมการเก็บสตรอว์เบอร์รีนี้เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์สร้างสรรค์เส้นทางทัวร์ ‘ฟูจิ สตรอว์เบอร์รี สกี’ ขึ้นมา

ทริปเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวกรุงโตเกียว และเดินทางสู่เขตภูเขาไฟฟูจิ แหล่งดินดีที่มีฟาร์มผลสตรอว์เบอร์รีชื่อดังตั้งอยู่ จากนั้นท่านจะได้มีโอกาสเลือกหยิบผลสตรอว์เบอร์รีสด ๆ จากต้นมารับประทานกันอย่างจุใจ ถัดมาในช่วงกลางคืน ท่านจะได้พักผ่อนภายในเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) ที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูที่จัดเรียงอย่างสวยงามและมีรสชาติอร่อยอีกด้วย

สำหรับรีสอร์ตที่ท่านจะได้ไปเติมความสนุกสนาน ได้แก่ ‘ฟูจิเท็น’ รีสอร์ตเชิงเขาฟูจิ มีชื่อเสียงอย่างมากในหมู่ชาวญี่ปุ่น และสำหรับวันสุดท้ายจะเป็นการชอปปิงที่เอาท์เล็ตชื่อดังก่อนนำส่งทุกท่านขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยที่สนามบินนาริตะ

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

เดินทางถึงโตเกียว ชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2คาวากุชิโกะ

เข้าชมฟาร์มสตรอว์เบอร์รีเชิงเขาฟูจิ พร้อมพักผ่อนในเรียวกังบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3ฟูจิเท็นสโนว์รีสอร์ท › คาวากุชิโกะ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมในฤดูหนาวที่ฟูจิเท็นรีสอร์ต

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4โกเท็มบะ › นาริตะ

แวะเอาท์เล็ตชื่อดังเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Hokkaido Family Ski เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - เข้าชมคาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่แมว
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิหรือมนจะยากิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ

กิจกรรม

เริ่มต้นวันเดินทางวันแรก ไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินนาริตะ จากนั้นเมื่อพบกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้านบนหอท่านสามารถชมวิวมุมสูงของโตเกียวได้โดยรอบ และจากนั้นท่านจะได้เดินชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่น และจากนั้นรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ

หลังรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินสำรวจถนนทาเคชิตะ ถนนที่คึกคักไปด้วยบรรดาหนุ่มสาว จากนั้นเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์หรือสารคดีต่าง ๆ นับไม่ถ้วน สำหรับช่วงค่ำจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่ 2

  Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไปเรียวกังที่เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ สำหรับสตรอว์เบอร์รีที่จะได้เก็บในวันนี้สามารถรับประทานได้ไม่จำกัด ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมท้องมาให้พร้อมและลงมือเก็บผลที่ชอบกันได้เลย และเมื่อจุใจกับสตรอว์เบอร์รีกันแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะต่อไป

สถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิมาเป็นเวลานาน ว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกันด้วย จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านและรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังเรียวกังหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของแถบนี้

ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบไคเซกิ พร้อมเปิดประสบการณ์การผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิให้ดูกันอย่างเต็มตา

วันที่ 3

  Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko
อาหารเช้า / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • เล่นสกีเต็มวันที่ Fujiten Snow Resort → เข้าพักเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นรีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย

และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาที่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนที่นี่อีกหนึ่งคืน

วันที่ 4

  Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง

กิจกรรม

แม้วันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับของท่าน แต่เรายังมีภารกิจที่ต้องทำกันในช่วงเช้าก่อน นั่นก็คือ การชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราบริการทริปตลอดระยะเวลา 4 วัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในทริปต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนาริตะ
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - ชมวิวจากโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 11:30 - 12:30 - เข้าชมคาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่แมว
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินเที่ยวถนนทาเคชิตะ
 • 14:30 - 15:30 - เดินเที่ยวย่านชิบูย่า
 • 15:30 - 16:00 - เดินทางไปเกาะโอไดบะ
 • 16:00 - 17:30 - สำรวจเกาะโอไดบะ และ Toyota Mega Web
 • 17:30 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 • 19:00 - 19:30 - เดินทางไปที่พัก
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Grand Nikko Tokyo Daiba สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นวันเดินทางวันแรก ไกด์จะรอรับท่านที่สนามบินนาริตะ จากนั้นเมื่อพบกันแล้ว เราจะนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโตเกียวด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยจุดแรกที่จะเข้าชมคือ โตเกียวสกายทรี หอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้านบนหอท่านสามารถชมวิวมุมสูงของโตเกียวได้โดยรอบ และจากนั้นท่านจะได้เดินชมย่านฮาราจุกุ แหล่งรวมหนุ่มสาวผู้มีหัวใจรักแฟชั่น และจากนั้นรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบง่าย ๆ

หลังรับประทานอาหาร เราจะพาท่านเดินสำรวจถนนทาเคชิตะ ถนนที่คึกคักไปด้วยบรรดาหนุ่มสาว จากนั้นเข้าสู่ย่านชิบูย่าอันโด่งดัง มีห้าแยกชิบูย่าเป็นจุดข้ามถนนที่พบเห็นกันได้บ่อย ๆ ในฉากภาพยนตร์หรือสารคดีต่าง ๆ นับไม่ถ้วน สำหรับช่วงค่ำจะเป็นการเดินทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะโอไดบะและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยาคาตะบุเนะ ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิหรือมนจะยากิ
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นบนเรือยาคาตะบุเนะ
 Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากที่พัก
 • 09:00 - 11:30 - เดินทางไปฟาร์มสตรอว์เบอร์รี (Fuji Oshino Berry Land)
 • 11:30 - 12:30 - เก็บสตรอว์เบอร์รี
 • 12:30 - 13:00 - เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • 13:00 - 14:30 - ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 14:30 - 15:00 - เดินทางไปเรียวกังที่เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 15:00 - เช็กอินเข้าเรียวกัง
 • 15:00 - 19:00 - แช่น้ำพุร้อน (ออนเซน) ตามอัธยาศัย
 • 19:00 - 21:00 - รับประทานอาหารเย็น ณ เรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางออกนอกกรุงโตเกียวเพื่อไปสนุกสนานกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีในฟาร์มที่ได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มผลไม้ชั้นนำของโลก และมีที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาฟูจิ สำหรับสตรอว์เบอร์รีที่จะได้เก็บในวันนี้สามารถรับประทานได้ไม่จำกัด ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมท้องมาให้พร้อมและลงมือเก็บผลที่ชอบกันได้เลย และเมื่อจุใจกับสตรอว์เบอร์รีกันแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากุชิโกะต่อไป

สถานที่ในช่วงบ่ายที่จะได้เยี่ยมชมกันก็คือ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิมาเป็นเวลานาน ว่ากันว่าที่นี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ธารน้ำใต้ดินเชื่อมถึงกันด้วย จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านและรับประทานอาหารกลางวันตามอิสระ และปิดท้ายด้วยการเดินทางไปยังเรียวกังหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของแถบนี้

ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้รับประทานอาหารชุดสุดหรูแบบไคเซกิ พร้อมเปิดประสบการณ์การผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิให้ดูกันอย่างเต็มตา

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Fujiten Snow Resort › Kawaguchiko

รายละเอียดการเดินทาง

 • เล่นสกีเต็มวันที่ Fujiten Snow Resort → เข้าพักเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารเย็น Fuji View Hotel เรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สามของการเดินทาง เราจะเปิดโอกาสให้ท่านเดินทางไปยังฟูจิเท็นรีสอร์ต โดยท่านสามารถนั่งรถแท็กซี่เพื่อไปยังรีสอร์ตได้ สำหรับฟูจิเท็นรีสอร์ต มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของสถานที่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่ชอบกิจกรรมฤดูหนาวประเภทต่าง ๆ ทั้งเล่นปาหิมะ เล่นลากเลื่อน รวมถึงการฝึกสกีด้วย

และเมื่อได้เวลาอันสมควร ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับมาที่เรียวกังเพื่อทำการพักผ่อนที่นี่อีกหนึ่งคืน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Gotemba › Narita

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปโกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต
 • 10:00 - 13:00 - เวลาชอปปิงอิสระที่โกเท็มบะ
 • 13:00 - 15:00 - เดินทางไปเมืองนาริตะ
 • 15:00 - เช็กอินที่สนามบิน
อาหารเช้า

กิจกรรม

แม้วันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับของท่าน แต่เรายังมีภารกิจที่ต้องทำกันในช่วงเช้าก่อน นั่นก็คือ การชอปปิงส่งท้ายที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต ท่านจะมีเวลาอิสระเต็มที่ และเมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะเดินทางไปยังสนามบินนาริตะเพื่อเช็กอินกับสายการบิน และเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานไอเลิฟเจแปนทัวร์ขอขอบพระคุณท่านที่ให้โอกาสเราบริการทริปตลอดระยะเวลา 4 วัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในทริปต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • ม.ค. 2019

 • ก.พ. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

 • ธ.ค. 2020

 • ม.ค. 2021

พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

24
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

25
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

26
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

27
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

28
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

29
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

30
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS

31
  • เริ่มต้น¥ 310,000 1,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,875 11,498 USD

  • เริ่มต้น 2,606 10,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,306 9,226 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,184 16,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,746 350,986 THB

  • เริ่มต้นRp 40,359,206 161,436,826 IDR

  • เริ่มต้น 184,083 736,331 RUB

  • เริ่มต้น 10,169 40,676 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,370,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,541 12,704 USD

  • เริ่มต้น 2,303 11,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,039 10,193 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,698 18,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,557 387,783 THB

  • เริ่มต้นRp 35,672,331 178,361,654 IDR

  • เริ่มต้น 162,705 813,527 RUB

  • เริ่มต้น 8,988 44,941 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 1,500,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 13,909 USD

  • เริ่มต้น 2,102 12,609 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,860 11,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 20,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,763 424,580 THB

  • เริ่มต้นRp 32,547,747 195,286,483 IDR

  • เริ่มต้น 148,454 890,723 RUB

  • เริ่มต้น 8,201 49,205 ILS

  • เริ่มต้น¥ 239,000 1,673,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,216 15,513 USD

  • เริ่มต้น 2,009 14,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,778 12,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 22,577 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,650 473,548 THB

  • เริ่มต้นRp 31,115,646 217,809,524 IDR

  • เริ่มต้น 141,922 993,453 RUB

  • เริ่มต้น 7,840 54,880 ILS

  • เริ่มต้น¥ 225,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,086 16,691 USD

  • เริ่มต้น 1,891 15,131 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 13,393 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,036 24,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,687 509,496 THB

  • เริ่มต้นRp 29,292,972 234,343,779 IDR

  • เริ่มต้น 133,608 1,068,868 RUB

  • เริ่มต้น 7,381 59,046 ILS

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,935,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,994 17,943 USD

  • เริ่มต้น 1,807 16,266 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 14,397 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,113 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,856 547,708 THB

  • เริ่มต้นRp 27,991,063 251,919,563 IDR

  • เริ่มต้น 127,670 1,149,033 RUB

  • เริ่มต้น 7,053 63,475 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 2,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 19,102 USD

  • เริ่มต้น 1,732 17,317 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,780 27,800 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,309 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 26,819,344 268,193,436 IDR

  • เริ่มต้น 122,326 1,223,260 RUB

  • เริ่มต้น 6,758 67,575 ILS

  • เริ่มต้น¥ 199,000 2,189,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,845 20,298 USD

  • เริ่มต้น 1,673 18,401 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,481 16,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,686 29,541 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,328 619,603 THB

  • เริ่มต้นRp 25,908,007 284,988,074 IDR

  • เริ่มต้น 118,169 1,299,862 RUB

  • เริ่มต้น 6,528 71,807 ILS

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,328,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,799 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,618 31,417 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,912 658,948 THB

  • เริ่มต้นRp 25,257,052 303,084,621 IDR

  • เริ่มต้น 115,200 1,382,402 RUB

  • เริ่มต้น 6,364 76,366 ILS

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,457,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 22,783 USD

  • เริ่มต้น 1,589 20,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,406 18,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 33,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,497 695,461 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,097 319,879,259 IDR

  • เริ่มต้น 112,231 1,459,005 RUB

  • เริ่มต้น 6,200 80,598 ILS

  • เริ่มต้น¥ 186,000 2,604,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,725 24,146 USD

  • เริ่มต้น 1,564 21,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 19,375 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,510 35,142 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,648 737,070 THB

  • เริ่มต้นRp 24,215,524 339,017,334 IDR

  • เริ่มต้น 110,450 1,546,296 RUB

  • เริ่มต้น 6,101 85,420 ILS

  • เริ่มต้น¥ 184,000 2,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 25,593 USD

  • เริ่มต้น 1,547 23,201 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,369 20,535 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,483 37,247 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,082 781,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,955,142 359,327,128 IDR

  • เริ่มต้น 109,262 1,638,931 RUB

  • เริ่มต้น 6,036 90,537 ILS

  • เริ่มต้น¥ 180,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,669 26,706 USD

  • เริ่มต้น 1,513 24,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,339 21,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,429 38,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,950 815,193 THB

  • เริ่มต้นRp 23,434,378 374,950,047 IDR

  • เริ่มต้น 106,887 1,710,189 RUB

  • เริ่มต้น 5,905 94,474 ILS

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,009,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,641 27,902 USD

  • เริ่มต้น 1,488 25,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,317 22,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,389 40,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,100 851,707 THB

  • เริ่มต้นRp 23,043,805 391,744,684 IDR

  • เริ่มต้น 105,105 1,786,791 RUB

  • เริ่มต้น 5,806 98,705 ILS

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,623 29,209 USD

  • เริ่มต้น 1,471 26,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,302 23,437 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,362 42,510 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,534 891,617 THB

  • เริ่มต้นRp 22,783,423 410,101,614 IDR

  • เริ่มต้น 103,918 1,870,519 RUB

  • เริ่มต้น 5,741 103,331 ILS

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,287,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,604 30,480 USD

  • เริ่มต้น 1,454 27,631 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,287 24,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,335 44,359 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,968 930,396 THB

  • เริ่มต้นRp 22,523,041 427,937,779 IDR

  • เริ่มต้น 102,730 1,951,872 RUB

  • เริ่มต้น 5,675 107,825 ILS

  • เริ่มต้น¥ 170,000 3,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,576 31,528 USD

  • เริ่มต้น 1,429 28,581 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,265 25,297 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,294 45,884 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,119 962,381 THB

  • เริ่มต้นRp 22,132,468 442,649,361 IDR

  • เริ่มต้น 100,949 2,018,973 RUB

  • เริ่มต้น 5,577 111,532 ILS


รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 1 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันในวันที่ 1 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่โตเกียว ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่าน ณ สนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินนาริตะหรือฮาเนดะ ในช่วงเย็นหรือค่ำ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 3 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว สำหรับอาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 - 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆ ด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น