อิ่มอร่อยกับซูชิชั้นเลิศที่ภัตตาคารในเมืองซัปโปโร, วันที่ 1

ชมบาร์น้ำแข็งในช่วงเย็น, คิโรโระ, วันที่ 3

สนุกสนานกับหลากกิจกรรมของฤดูหนาว, คิโรโระรีสอร์ท, วันที่ 3

Hokkaido Family Ski

5 วัน

SapporoKiroroChitoseNew Chitose Airport

ซีฟู้ดบุฟเฟต์, ซัปโปโร, วันที่ 1

ชีสทาร์ตแสนอร่อย, วันที่ 4

เข้าพักที่โรงแรมสุดหรู, คิโรโระรีสอร์ท, วันที่ 3

ฟาร์มโคนม Takahashi Bokujo, วันที่ 4

โรงงานช็อกโกแล็ตชิโรอิโคอิบิโตะ, ซัปโปโร, วันที่ 1
อิ่มอร่อยกับซูชิชั้นเลิศที่ภัตตาคารในเมืองซัปโปโร, วันที่ 1
ซีฟู้ดบุฟเฟต์, ซัปโปโร, วันที่ 1
เพลิดเพลินไปกับการลากเลื่อนหิมะด้วยสุนัข ขี่ Snow Mobile และนั่งเรือกล้วยบนหิมะ, วันที่ 2
เข้าพักที่โรงแรมสุดหรู, คิโรโระรีสอร์ท, วันที่ 3
สนุกสนานกับหลากกิจกรรมของฤดูหนาว, คิโรโระรีสอร์ท, วันที่ 3
ชมบาร์น้ำแข็งในช่วงเย็น, คิโรโระ, วันที่ 3
ฟาร์มโคนม Takahashi Bokujo, วันที่ 4
ชีสทาร์ตแสนอร่อย, วันที่ 4
รหัสทัวร์: SA-03-TH
Hokkaido Family Ski
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

5 วัน

SapporoKiroroChitoseNew Chitose Airport

ธีม: Snow Adventures
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 10 มกราคม - 15 มีนาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 341,000 1,364,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,137 12,547 USD

  • เริ่มต้น 2,843 11,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,435 9,741 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,611 18,446 AUD

  • เริ่มต้น฿ 94,809 379,236 THB

  • เริ่มต้นRp 44,144,220 176,576,879 IDR

  • เริ่มต้น 200,119 800,476 RUB

  • เริ่มต้น 10,903 43,612 ILS

  • เริ่มต้น¥ 306,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,815 14,074 USD

  • เริ่มต้น 2,551 12,755 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,185 10,926 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,138 20,690 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,078 425,390 THB

  • เริ่มต้นRp 39,613,288 198,066,440 IDR

  • เริ่มต้น 179,579 897,895 RUB

  • เริ่มต้น 9,784 48,919 ILS

  • เริ่มต้น¥ 283,000 1,698,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,603 15,620 USD

  • เริ่มต้น 2,359 14,156 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,021 12,126 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,827 22,962 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,683 472,099 THB

  • เริ่มต้นRp 36,635,819 219,814,912 IDR

  • เริ่มต้น 166,081 996,487 RUB

  • เริ่มต้น 9,048 54,291 ILS

  • เริ่มต้น¥ 274,000 1,918,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,520 17,643 USD

  • เริ่มต้น 2,284 15,990 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,957 13,697 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,705 25,937 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,181 533,266 THB

  • เริ่มต้นRp 35,470,722 248,295,054 IDR

  • เริ่มต้น 160,800 1,125,597 RUB

  • เริ่มต้น 8,761 61,325 ILS

  • เริ่มต้น¥ 260,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,392 19,134 USD

  • เริ่มต้น 2,168 17,341 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,857 14,854 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,516 28,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,288 578,308 THB

  • เริ่มต้นRp 33,658,349 269,266,794 IDR

  • เริ่มต้น 152,583 1,220,668 RUB

  • เริ่มต้น 8,313 66,504 ILS

  • เริ่มต้น¥ 250,000 2,250,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 20,697 USD

  • เริ่มต้น 2,084 18,758 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,785 16,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,381 30,427 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,508 625,573 THB

  • เริ่มต้นRp 32,363,797 291,274,177 IDR

  • เริ่มต้น 146,715 1,320,434 RUB

  • เริ่มต้น 7,993 71,940 ILS

  • เริ่มต้น¥ 241,000 2,410,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,217 22,169 USD

  • เริ่มต้น 2,009 20,092 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,721 17,211 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 32,591 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,006 670,058 THB

  • เริ่มต้นRp 31,198,701 311,987,007 IDR

  • เริ่มต้น 141,433 1,414,331 RUB

  • เริ่มต้น 7,706 77,056 ILS

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,162 23,779 USD

  • เริ่มต้น 1,959 21,551 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 18,460 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,178 34,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,338 718,714 THB

  • เริ่มต้นRp 30,421,970 334,641,665 IDR

  • เริ่มต้น 137,912 1,517,032 RUB

  • เริ่มต้น 7,514 82,651 ILS

  • เริ่มต้น¥ 229,000 2,748,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,107 25,278 USD

  • เริ่มต้น 1,909 22,910 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 19,624 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,097 37,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,669 764,033 THB

  • เริ่มต้นRp 29,645,238 355,742,861 IDR

  • เริ่มต้น 134,391 1,612,690 RUB

  • เริ่มต้น 7,322 87,863 ILS

  • เริ่มต้น¥ 224,000 2,912,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,061 26,787 USD

  • เริ่มต้น 1,867 24,277 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,600 20,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,029 39,379 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,279 809,631 THB

  • เริ่มต้นRp 28,997,962 376,973,512 IDR

  • เริ่มต้น 131,457 1,708,935 RUB

  • เริ่มต้น 7,162 93,106 ILS

  • เริ่มต้น¥ 222,000 3,108,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,042 28,590 USD

  • เริ่มต้น 1,851 25,911 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 22,195 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,002 42,030 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,723 864,125 THB

  • เริ่มต้นRp 28,739,052 402,346,729 IDR

  • เริ่มต้น 130,283 1,823,959 RUB

  • เริ่มต้น 7,098 99,373 ILS

  • เริ่มต้น¥ 220,000 3,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,024 30,356 USD

  • เริ่มต้น 1,834 27,511 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,571 23,566 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,975 44,626 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,167 917,507 THB

  • เริ่มต้นRp 28,480,142 427,202,126 IDR

  • เริ่มต้น 129,109 1,936,636 RUB

  • เริ่มต้น 7,034 105,512 ILS

  • เริ่มต้น¥ 216,000 3,456,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,987 31,791 USD

  • เริ่มต้น 1,801 28,812 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,543 24,680 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,921 46,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,055 960,880 THB

  • เริ่มต้นRp 27,962,321 447,397,135 IDR

  • เริ่มต้น 126,762 2,028,186 RUB

  • เริ่มต้น 6,906 110,500 ILS

  • เริ่มต้น¥ 213,000 3,621,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,959 33,309 USD

  • เริ่มต้น 1,776 30,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,521 25,859 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,880 48,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,221 1,006,756 THB

  • เริ่มต้นRp 27,573,955 468,757,242 IDR

  • เริ่มต้น 125,001 2,125,018 RUB

  • เริ่มต้น 6,810 115,775 ILS

  • เริ่มต้น¥ 211,000 3,798,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,941 34,937 USD

  • เริ่มต้น 1,759 31,663 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,507 27,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,853 51,361 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,665 1,055,967 THB

  • เริ่มต้นRp 27,315,045 491,670,810 IDR

  • เริ่มต้น 123,827 2,228,892 RUB

  • เริ่มต้น 6,746 121,435 ILS

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,952,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,913 36,354 USD

  • เริ่มต้น 1,734 32,947 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,485 28,222 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,813 53,443 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,831 1,098,784 THB

  • เริ่มต้นRp 26,926,679 511,606,909 IDR

  • เริ่มต้น 122,067 2,319,269 RUB

  • เริ่มต้น 6,650 126,358 ILS

  • เริ่มต้น¥ 206,000 4,120,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,895 37,899 USD

  • เริ่มต้น 1,717 34,348 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,471 29,422 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,786 55,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,275 1,145,494 THB

  • เริ่มต้นRp 26,667,769 533,355,381 IDR

  • เริ่มต้น 120,893 2,417,861 RUB

  • เริ่มต้น 6,587 131,730 ILS

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: พักสกีรีสอร์ต ฮอกไกโด 2562 / 2019

ทัวร์ “ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี” จะนำท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฤดูหนาวที่มีทัศนียภาพแปลกตาและอุดมไปด้วยหิมะขาวโพลนในระยะเวลาเพียง 5 วัน 4 คืน

รายการทัวร์เริ่มต้นด้วยการนำชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองซัปโปโร จากนั้นจะเป็นการเดินทางสู่สกีรีสอร์ตคิโรโระ ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของการผ่อนคลาย โดยท่านจะมีโอกาสได้แช่น้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เป็นการบำรุงสุขภาพพร้อมเพลิดเพลินกับการเล่นสกีและร่วมสนุกกิจกรรมต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีท่านยังจะได้ไปชมความงดงามที่นิเซโกะ เมืองแห่งสกีชื่อดังลำดับต้น ๆ ของประเทศ และปิดท้ายด้วยการชอปปิงสินค้าที่เอาท์เล็ตบนเกาะฮอกไกโดก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

หากท่านกำลังมองหาทัวร์ฮอกไกโดที่ครบเครื่องในช่วงฤดูหนาว ทัวร์ “ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี” กำลังรอให้ท่านมาสัมผัสและสนุกไปด้วยกันทั้งครอบครัว

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: พักสกีรีสอร์ต ฮอกไกโด 2562 / 2019

ทัวร์ “ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี” จะนำท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโดเพื่อชมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในฤดูหนาวที่มีทัศนียภาพแปลกตาและอุดมไปด้วยหิมะขาวโพลนในระยะเวลาเพียง 5 วัน 4 คืน

รายการทัวร์เริ่มต้นด้วยการนำชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองซัปโปโร จากนั้นจะเป็นการเดินทางสู่สกีรีสอร์ตคิโรโระ ซึ่งถือเป็นสวรรค์ของการผ่อนคลาย โดยท่านจะมีโอกาสได้แช่น้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เป็นการบำรุงสุขภาพพร้อมเพลิดเพลินกับการเล่นสกีและร่วมสนุกกิจกรรมต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีท่านยังจะได้ไปชมความงดงามที่นิเซโกะ เมืองแห่งสกีชื่อดังลำดับต้น ๆ ของประเทศ และปิดท้ายด้วยการชอปปิงสินค้าที่เอาท์เล็ตบนเกาะฮอกไกโดก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

หากท่านกำลังมองหาทัวร์ฮอกไกโดที่ครบเครื่องในช่วงฤดูหนาว ทัวร์ “ฮอกไกโด แฟมิลี่ สกี” กำลังรอให้ท่านมาสัมผัสและสนุกไปด้วยกันทั้งครอบครัว

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

วันที่ 1ซัปโปโร

สัมผัสเมืองซัปโปโร สำรวจโรงงานช็อกโกแลต สวนโอโดริ รวมทั้งเยี่ยมชมหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ จากนั้นปิดท้ายวันด้วยการชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิและรับประทานซีฟู้ดบุฟเฟต์เป็นมื้อเย็น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2ซัปโปโร

เดินทางไปยัง North Safari Sapporo Park เพื่อร่วมสนุกกิจกรรมสำหรับฤดูหนาว ถัดมาจะเป็นเวลาอิสระในการสำรวจเมืองซัปโปโรอย่างเต็มที่

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

วันที่ 3คิโรโระ

เดินทางไปเล่นสกีที่คิโรโระรีสอร์ต เรียนรู้วิธีเล่นสกีหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมในฤดูหนาว

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารเย็น

วันที่ 4ชิโตเสะ

เยี่ยมชมฟาร์มโคนม Takahashi Bokujo แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารต่าง ๆ รับประทานอาหารกลางวันภายใต้วิว “ฟูจิน้อยของฮอกไกโด” และเตรียมเดินทางไปยังเอาท์เล็ตชื่อดังประจำเกาะฮอกไกโด

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

วันที่ 5ชินชิโตเสะ

เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเช้า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: New Chitose Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

ค่าอาหารกลางวันในวันที่ 1 และ 4 และค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 และ 3

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัว

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการในวันที่ 1 - 4

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ซัปโปโร ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมายังสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) โดยมาถึงซัปโปโรในช่วงเช้าและเดินทางออกจากสนามบินชินชิโตเสะ (CTS) ในช่วงเช้า/สายของวันเดินทางกลับ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 4 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวัน บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1 และ 4 และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 และ 3 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะระบุอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามบางสถานที่อาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้หรือมีการเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโรงแรมที่พักบริเวณลานสกีนั้น ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวของท่านเอง เนื่องจากแพ็กเกจค่าตั๋วในลานสกีมีให้เลือกหลายประเภท ตามความชอบของแต่ละคณะ บริษทฯจึงเปิดโอกาสให้คณะของท่านเลือกประเภทแพ็กเกจของตั๋วได้ตามอัธยาศัย รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์สกีชนิดต่าง ๆด้วย (โปรดเตรียมเงินสดมาด้วย เนื่องจากลานสกีบางแห่งไม่รับบัตรเครดิต)
เนื่องจากสถานที่บางแห่งในโปรแกรมทัวร์อาจมีสภาพอากาศหนาวเย็นรวมทั้งมีหิมะตก ดังนั้น ผู้รับบริการควรเตรียมเครื่องแต่งกายที่สามารถรองรับสภาพอากาศหนาวได้ดี (อุณหภูมิอาจต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสในบางครั้ง) เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันหนาวและกันลม ถุงมือ หมวก หรือผ้าพันคอ แว่นกันแดด เป็นต้น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Winter World เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Hokkaido Snow Festivals เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5
NiCe Hokkaido เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 5

วันที่ 1

  Sapporo

สนามบินขาเข้า: New Chitose Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น New Otani Inn Sapporo สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:30 - ออกจากสนามบินและเดินทางเข้าสู่เมืองซัปโปโร
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 10:30 - 11:30 - ชมโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังสวนโอโดริ
 • 12:00 - 12:30 - เดินเล่นชมความงามของสวน พร้อมเดินไปยังสถานีโอโดริ
 • 12:30 - 12:40 - เดินไปตลาดนิโจ
 • 12:40 - 13:00 - เดินเล่นที่ตลาดนิโจ
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวันที่ โอทารุ ซูชิ สุสุกิโนะ
 • 14:30 - 14:40 - เดินไปยังหอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 14:40 - 15:30 - หอนาฬิกาซัปโปโรและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์
 • 15:30 - 15:40 - เดินไปยังย่านทานุกิโกจิ
 • 15:40 - 17:00 - ชอปปิงที่ย่านทานุกิโกจิ
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 17:30 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารนันดะ (อาหารทะเล)
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
 • 20:30 - ถึงโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ชุดซูชิระดับพรีเมียม
อาหารเย็น
ซีฟู้ดและบุฟเฟต์ปูญี่ปุ่น

กิจกรรม

ในวันแรกของการเดินทาง ไกด์จะมารอคอยรับท่านที่สนามบินชินชิโตเสะและจะเป็นการนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เมืองซัปโปโร โดยมีจุดหมายแรกคือโรงงานช็อกโกแลต Shiroi Koibito อันโด่งดังจากขนมและของฝากต่าง ๆ โดยเฉพาะขนม Shiroi Koibito อันลือชื่อ จากนั้นจะเป็นการเยี่ยมชมสวนโอโดริ ที่ซึ่งถือเป็นปอดสีเขียวใจกลางเมือง ส่วนอาหารกลางวันจะเป็นการรับประทานอาหารทะเลแบบสด ๆ ที่ตลาดนิโจ

ช่วงบ่ายจะเป็นการเที่ยวชมหอนาฬิกาเก่าแก่ประจำเมืองและหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ พร้อมกับการเดินชอปปิงที่ถนนทานุกิโคจิ จากนั้นจะปิดท้ายด้วยการรับประทานบุฟเฟต์ซีฟู้ดแบบจัดเต็มที่ร้านอาหารชื่อดัง