กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Classic Japan สัมผัสญี่ปุ่นเที่ยวคุ้มอย่างครบเครื่อง
ธีมทัวร์นี้ถือเป็นธีมหลัก และเป็นธีมเริ่มต้นของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากรายการทัวร์จะเน้นพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ควรพลาด โดยปกติเราจะพาเยี่ยมชมเมืองใหญ่ เรื่อยไปจนกระทั่งเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนและญี่ปุ่นร่วมสมัยไว้ด้วยกัน ท่านที่เลือกทัวร์ธีม Classic Japan จะได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้อยสองที่ในแต่ละภูมิภาคที่กำหนด เช่น ภูมิภาคคันโต คันไซ จูบุ หรือจูโกกุ และเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างการเดินทาง เราจึงได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาเป็นอย่างดี ดังนั้น หากท่านยังไม่แน่ใจว่าต้องการไปที่ใด โปรดนึกถึง Classic Japan ของเรา!

ดูทัวร์ Classic Japan

TokyoKanazawaShirakawa-goTakayamaUnazuki OnsenKurobeMatsumotoKawaguchikoGotembaNarita

6 วัน
15 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 373,000 1,492,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,403 13,613 USD

  • เริ่มต้น 3,042 12,169 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,687 10,747 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,930 19,719 AUD

  • เริ่มต้น฿ 108,411 433,642 THB

  • เริ่มต้นRp 48,981,584 195,926,335 IDR

  • เริ่มต้น¥ 328,000 1,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,993 14,963 USD

  • เริ่มต้น 2,675 13,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,363 11,813 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,335 21,675 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,332 476,658 THB

  • เริ่มต้นRp 43,072,277 215,361,387 IDR

  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,788,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,719 16,314 USD

  • เริ่มต้น 2,430 14,583 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 12,879 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,939 23,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,612 519,673 THB

  • เริ่มต้นRp 39,132,740 234,796,438 IDR

  • เริ่มต้น¥ 286,000 2,002,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,609 18,266 USD

  • เริ่มต้น 2,333 16,328 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,060 14,421 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,780 26,460 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,125 581,871 THB

  • เริ่มต้นRp 37,556,925 262,898,473 IDR

  • เริ่มต้น¥ 268,000 2,144,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,445 19,562 USD

  • เริ่มต้น 2,186 17,486 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,930 15,443 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,542 28,337 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,893 623,143 THB

  • เริ่มต้นRp 35,193,202 281,545,617 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,327 20,940 USD

  • เริ่มต้น 2,080 18,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,837 16,531 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 30,332 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,115 667,031 THB

  • เริ่มต้นRp 33,486,069 301,374,623 IDR

  • เริ่มต้น¥ 244,000 2,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,226 22,263 USD

  • เริ่มต้น 1,990 19,900 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,758 17,576 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,225 32,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,917 709,174 THB

  • เริ่มต้นRp 32,041,572 320,415,721 IDR

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,144 23,586 USD

  • เริ่มต้น 1,917 21,083 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,693 18,620 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,106 34,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,302 751,318 THB

  • เริ่มต้นRp 30,859,711 339,456,820 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,080 24,963 USD

  • เริ่มต้น 1,860 22,315 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,642 19,708 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,013 36,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,267 795,205 THB

  • เริ่มต้นRp 29,940,485 359,285,825 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 2,886,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,026 26,332 USD

  • เริ่มต้น 1,811 23,538 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,599 20,788 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 38,143 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,523 838,802 THB

  • เริ่มต้นRp 29,152,578 378,983,513 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,007 28,102 USD

  • เริ่มต้น 1,794 25,120 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 22,186 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,908 40,707 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,942 895,187 THB

  • เริ่มต้นRp 28,889,942 404,459,189 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,971 29,562 USD

  • เริ่มต้น 1,762 26,425 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 23,338 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,855 42,822 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,779 941,690 THB

  • เริ่มต้นRp 28,364,670 425,470,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 3,392,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,934 30,949 USD

  • เริ่มต้น 1,729 27,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,527 24,433 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,802 44,831 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,617 985,868 THB

  • เริ่มต้นRp 27,839,399 445,430,380 IDR

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,898 32,262 USD

  • เริ่มต้น 1,696 28,839 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,498 25,470 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,749 46,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,454 1,027,721 THB

  • เริ่มต้นRp 27,314,127 464,340,160 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,870 33,668 USD

  • เริ่มต้น 1,672 30,095 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,477 26,579 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 48,770 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,582 1,072,480 THB

  • เริ่มต้นRp 26,920,173 484,563,120 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 3,838,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,843 35,018 USD

  • เริ่มต้น 1,647 31,302 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 27,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 50,726 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,710 1,115,496 THB

  • เริ่มต้นRp 26,526,220 503,998,172 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 3,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,816 36,314 USD

  • เริ่มต้น 1,623 32,460 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,433 28,668 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,630 52,602 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,838 1,156,768 THB

  • เริ่มต้นRp 26,132,266 522,645,316 IDR

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,327 9,306 USD

  • เริ่มต้น 2,080 8,319 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,837 7,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 13,481 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,115 296,458 THB

  • เริ่มต้นRp 33,486,069 133,944,277 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,026 10,128 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,053 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,599 7,995 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 14,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,523 322,616 THB

  • เริ่มต้นRp 29,152,578 145,762,890 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,825 10,949 USD

  • เริ่มต้น 1,631 9,787 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,441 8,644 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,643 15,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,129 348,774 THB

  • เริ่มต้นRp 26,263,584 157,581,502 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,761 12,327 USD

  • เริ่มต้น 1,574 11,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,390 9,731 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 17,856 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,095 392,662 THB

  • เริ่มต้นRp 25,344,358 177,410,508 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,642 13,139 USD

  • เริ่มต้น 1,468 11,745 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 10,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,379 19,032 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,316 418,529 THB

  • เริ่มต้นRp 23,637,225 189,097,803 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,551 13,960 USD

  • เริ่มต้น 1,387 12,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,225 11,021 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,247 20,222 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,410 444,687 THB

  • เริ่มต้นRp 22,324,046 200,916,415 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,478 14,781 USD

  • เริ่มต้น 1,321 13,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,167 11,669 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,141 21,411 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,085 470,845 THB

  • เริ่มต้นRp 21,273,503 212,735,028 IDR

  • เริ่มต้น¥ 155,000 1,705,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,414 15,556 USD

  • เริ่มต้น 1,264 13,906 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,116 12,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,049 22,534 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,050 495,550 THB

  • เริ่มต้นRp 20,354,277 223,897,051 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,369 16,423 USD

  • เริ่มต้น 1,223 14,681 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,080 12,966 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,983 23,790 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,597 523,161 THB

  • เริ่มต้นRp 19,697,688 236,372,253 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 1,885,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,323 17,199 USD

  • เริ่มต้น 1,183 15,374 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,044 13,578 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,916 24,913 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,144 547,866 THB

  • เริ่มต้นRp 19,041,098 247,534,277 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,314 18,394 USD

  • เริ่มต้น 1,174 16,442 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 14,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,903 26,645 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,853 585,941 THB

  • เริ่มต้นRp 18,909,780 264,736,924 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,130,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,296 19,434 USD

  • เริ่มต้น 1,158 17,372 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,023 15,343 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,877 28,152 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,272 619,074 THB

  • เริ่มต้นRp 18,647,144 279,707,167 IDR

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,224,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,268 20,292 USD

  • เริ่มต้น 1,134 18,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,001 16,020 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,837 29,394 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,400 646,395 THB

  • เริ่มต้นRp 18,253,191 292,051,051 IDR

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,241 21,095 USD

  • เริ่มต้น 1,109 18,856 EUR

  • เริ่มต้น£ 980 16,654 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,797 30,557 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,528 671,971 THB

  • เริ่มต้นRp 17,859,237 303,607,028 IDR

  • เริ่มต้น¥ 133,000 2,394,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,213 21,843 USD

  • เริ่มต้น 1,085 19,525 EUR

  • เริ่มต้น£ 958 17,244 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,758 31,641 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,656 695,804 THB

  • เริ่มต้นRp 17,465,283 314,375,097 IDR

  • เริ่มต้น¥ 131,000 2,489,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,195 22,710 USD

  • เริ่มต้น 1,068 20,300 EUR

  • เริ่มต้น£ 944 17,929 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,731 32,896 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,075 723,416 THB

  • เริ่มต้นRp 17,202,647 326,850,299 IDR

  • เริ่มต้น¥ 129,000 2,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,177 23,540 USD

  • เริ่มต้น 1,052 21,042 EUR

  • เริ่มต้น£ 929 18,584 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,705 34,099 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,493 749,864 THB

  • เริ่มต้นRp 16,940,012 338,800,230 IDR

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 254,000 1,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,318 9,270 USD

  • เริ่มต้น 2,072 8,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,830 7,318 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,357 13,428 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,824 295,295 THB

  • เริ่มต้นRp 33,354,751 133,419,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,026 10,128 USD

  • เริ่มต้น 1,811 9,053 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,599 7,995 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 14,671 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,523 322,616 THB

  • เริ่มต้นRp 29,152,578 145,762,890 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,825 10,949 USD

  • เริ่มต้น 1,631 9,787 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,441 8,644 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,643 15,860 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,129 348,774 THB

  • เริ่มต้นRp 26,263,584 157,581,502 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,761 12,327 USD

  • เริ่มต้น 1,574 11,019 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,390 9,731 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 17,856 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,095 392,662 THB

  • เริ่มต้นRp 25,344,358 177,410,508 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,642 13,139 USD

  • เริ่มต้น 1,468 11,745 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 10,372 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,379 19,032 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,316 418,529 THB

  • เริ่มต้นRp 23,637,225 189,097,803 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,551 13,960 USD

  • เริ่มต้น 1,387 12,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,225 11,021 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,247 20,222 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,410 444,687 THB

  • เริ่มต้นRp 22,324,046 200,916,415 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,630,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,487 14,872 USD

  • เริ่มต้น 1,329 13,294 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,174 11,741 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,154 21,543 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,375 473,752 THB

  • เริ่มต้นRp 21,404,821 214,048,207 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 1,716,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,423 15,657 USD

  • เริ่มต้น 1,272 13,996 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,124 12,361 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,062 22,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,341 498,747 THB

  • เริ่มต้นRp 20,485,595 225,341,548 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 1,812,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 16,533 USD

  • เริ่มต้น 1,232 14,778 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,088 13,052 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,996 23,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,887 526,649 THB

  • เริ่มต้นRp 19,829,006 237,948,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 1,898,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,332 17,317 USD

  • เริ่มต้น 1,191 15,480 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,052 13,671 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,930 25,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,434 551,644 THB

  • เริ่มต้นRp 19,172,416 249,241,410 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,030,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,323 18,522 USD

  • เริ่มต้น 1,183 16,556 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,044 14,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,916 26,830 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,144 590,010 THB

  • เริ่มต้นRp 19,041,098 266,575,375 IDR

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,145,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,305 19,571 USD

  • เริ่มต้น 1,166 17,494 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,030 15,451 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,890 28,350 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,562 623,434 THB

  • เริ่มต้นRp 18,778,462 281,676,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 140,000 2,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,277 20,438 USD

  • เริ่มต้น 1,142 18,269 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,008 16,135 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,850 29,605 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,690 651,045 THB

  • เริ่มต้นRp 18,384,509 294,152,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,329,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,250 21,250 USD

  • เริ่มต้น 1,117 18,995 EUR

  • เริ่มต้น£ 987 16,776 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,811 30,782 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,818 676,912 THB

  • เริ่มต้นRp 17,990,555 305,839,432 IDR

  • เริ่มต้น¥ 134,000 2,412,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,223 22,007 USD

  • เริ่มต้น 1,093 19,672 EUR

  • เริ่มต้น£ 965 17,374 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,771 31,879 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,946 701,036 THB

  • เริ่มต้นRp 17,596,601 316,738,820 IDR

  • เริ่มต้น¥ 132,000 2,508,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,204 22,883 USD

  • เริ่มต้น 1,077 20,455 EUR

  • เริ่มต้น£ 951 18,065 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,745 33,147 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,365 728,938 THB

  • เริ่มต้นRp 17,333,965 329,345,340 IDR

  • เริ่มต้น¥ 130,000 2,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,186 23,722 USD

  • เริ่มต้น 1,060 21,205 EUR

  • เริ่มต้น£ 936 18,728 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,718 34,363 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,784 755,677 THB

  • เริ่มต้นRp 17,071,329 341,426,588 IDR

TokyoKawaguchikoHakoneKyotoOsakaKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 264,000 1,056,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,409 9,635 USD

  • เริ่มต้น 2,153 8,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,902 7,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 13,957 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,730 306,921 THB

  • เริ่มต้นRp 34,667,931 138,671,722 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 1,165,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,126 10,629 USD

  • เริ่มต้น 1,900 9,502 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,678 8,392 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,079 15,397 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,720 338,602 THB

  • เริ่มต้นRp 30,597,075 152,985,375 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 1,272,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,934 11,606 USD

  • เริ่มต้น 1,729 10,374 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,527 9,162 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,802 16,812 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,617 369,701 THB

  • เริ่มต้นRp 27,839,399 167,036,392 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,435,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,870 13,093 USD

  • เริ่มต้น 1,672 11,704 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,477 10,336 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 18,966 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,582 417,076 THB

  • เริ่มต้นRp 26,920,173 188,441,213 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,544,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,761 14,087 USD

  • เริ่มต้น 1,574 12,593 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,390 11,122 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 20,407 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,095 448,756 THB

  • เริ่มต้นRp 25,344,358 202,754,866 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 1,647,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,670 15,027 USD

  • เริ่มต้น 1,493 13,433 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,318 11,864 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,419 21,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,188 478,692 THB

  • เริ่มต้นRp 24,031,179 216,280,612 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,606 16,058 USD

  • เริ่มต้น 1,435 14,354 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,268 12,677 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,326 23,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,154 511,535 THB

  • เริ่มต้นRp 23,111,954 231,119,537 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,870,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,551 17,062 USD

  • เริ่มต้น 1,387 15,252 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,225 13,470 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,247 24,715 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,410 543,506 THB

  • เริ่มต้นRp 22,324,046 245,564,508 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,968,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,496 17,956 USD

  • เริ่มต้น 1,338 16,051 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,181 14,176 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,168 26,010 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,666 571,990 THB

  • เริ่มต้นRp 21,536,139 258,433,664 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,460 18,978 USD

  • เริ่มต้น 1,305 16,964 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,153 14,982 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,115 27,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,503 604,542 THB

  • เริ่มต้นRp 21,010,867 273,141,271 IDR

  • เริ่มต้น¥ 158,000 2,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,442 20,182 USD

  • เริ่มต้น 1,289 18,041 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,138 15,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,088 29,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,922 642,907 THB

  • เริ่มต้นRp 20,748,231 290,475,236 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,355,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,432 21,487 USD

  • เริ่มต้น 1,280 19,207 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,131 16,963 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,075 31,125 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,631 684,469 THB

  • เริ่มต้นRp 20,616,913 309,253,698 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,405 22,482 USD

  • เริ่มต้น 1,256 20,096 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,109 17,748 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,035 32,566 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,759 716,150 THB

  • เริ่มต้นRp 20,222,959 323,567,351 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 2,567,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,378 23,421 USD

  • เริ่มต้น 1,232 20,936 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,088 18,490 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,996 33,927 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,887 746,086 THB

  • เริ่มต้นRp 19,829,006 337,093,097 IDR

  • เริ่มต้น¥ 149,000 2,682,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,359 24,471 USD

  • เริ่มต้น 1,215 21,874 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,073 19,319 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,969 35,447 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,306 779,510 THB

  • เริ่มต้นRp 19,566,370 352,194,658 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,774,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,332 25,310 USD

  • เริ่มต้น 1,191 22,624 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,052 19,981 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,930 36,663 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,434 806,250 THB

  • เริ่มต้นRp 19,172,416 364,275,906 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,314 26,277 USD

  • เริ่มต้น 1,174 23,489 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 20,745 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,903 38,064 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,853 837,058 THB

  • เริ่มต้นRp 18,909,780 378,195,606 IDR

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

6 วัน
ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,093 12,372 USD

  • เริ่มต้น 2,765 11,059 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,442 9,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,480 17,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,529 394,115 THB

  • เริ่มต้นRp 44,516,774 178,067,098 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,701 13,504 USD

  • เริ่มต้น 2,414 12,071 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,132 10,661 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,912 19,561 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,031 430,155 THB

  • เริ่มต้นRp 38,870,104 194,350,520 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,436 14,617 USD

  • เริ่มต้น 2,178 13,066 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,923 11,539 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,529 21,173 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,602 465,613 THB

  • เริ่มต้นRp 35,061,884 210,371,306 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,345 16,414 USD

  • เริ่มต้น 2,096 14,672 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,851 12,958 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,397 23,777 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,696 522,871 THB

  • เริ่มต้นRp 33,748,705 236,240,936 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,190 17,518 USD

  • เริ่มต้น 1,957 15,659 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,729 13,830 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,172 25,376 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,755 558,039 THB

  • เริ่มต้นRp 31,516,300 252,130,404 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,071 18,640 USD

  • เริ่มต้น 1,851 16,663 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 14,716 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,000 27,002 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,976 593,788 THB

  • เริ่มต้นRp 29,809,168 268,282,508 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,980 19,799 USD

  • เริ่มต้น 1,770 17,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,563 15,631 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,868 28,680 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,070 630,700 THB

  • เริ่มต้นRp 28,495,988 284,959,883 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,907 20,976 USD

  • เริ่มต้น 1,705 18,750 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,505 16,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,762 30,385 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,745 668,193 THB

  • เริ่มต้นRp 27,445,445 301,899,895 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,843 22,117 USD

  • เริ่มต้น 1,647 19,770 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,455 17,460 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,670 32,037 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,710 704,524 THB

  • เริ่มต้นRp 26,526,220 318,314,635 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 23,248 USD

  • เริ่มต้น 1,599 20,781 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 18,354 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 33,676 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,966 740,564 THB

  • เริ่มต้นRp 25,738,312 334,598,057 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,761 24,653 USD

  • เริ่มต้น 1,574 22,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,390 19,463 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,551 35,712 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,095 785,323 THB

  • เริ่มต้นRp 25,344,358 354,821,016 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,743 26,140 USD

  • เริ่มต้น 1,558 23,367 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,376 20,637 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,524 37,866 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,513 832,698 THB

  • เริ่มต้นRp 25,081,722 376,225,837 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,706 27,299 USD

  • เริ่มต้น 1,525 24,402 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,347 21,552 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,472 39,544 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,351 869,610 THB

  • เริ่มต้นRp 24,556,451 392,903,212 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,670 28,385 USD

  • เริ่มต้น 1,493 25,373 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,318 22,409 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,419 41,117 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,188 904,197 THB

  • เริ่มต้นRp 24,031,179 408,530,045 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,642 29,562 USD

  • เริ่มต้น 1,468 26,425 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 23,338 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,379 42,822 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,316 941,690 THB

  • เริ่มต้นRp 23,637,225 425,470,056 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,615 30,684 USD

  • เริ่มต้น 1,444 27,428 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 24,224 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 44,448 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,444 977,439 THB

  • เริ่มต้นRp 23,243,272 441,622,160 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,588 31,752 USD

  • เริ่มต้น 1,419 28,383 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,253 25,067 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 45,994 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,572 1,011,445 THB

  • เริ่มต้นRp 22,849,318 456,986,357 IDR

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,692 10,766 USD

  • เริ่มต้น 2,406 9,624 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,125 8,500 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,899 15,596 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,740 342,961 THB

  • เริ่มต้นRp 38,738,786 154,955,144 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,372 11,861 USD

  • เริ่มต้น 2,121 10,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,873 9,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,436 17,182 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,568 377,839 THB

  • เริ่มต้นRp 34,142,659 170,713,294 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,162 12,974 USD

  • เริ่มต้น 1,933 11,598 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,707 10,243 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 18,794 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,883 413,297 THB

  • เริ่มต้นRp 31,122,347 186,734,080 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,089 14,626 USD

  • เริ่มต้น 1,868 13,074 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,650 11,547 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,027 21,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,558 465,904 THB

  • เริ่มต้นRp 30,071,803 210,502,624 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 15,693 USD

  • เริ่มต้น 1,754 14,028 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,549 12,389 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,842 22,733 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,489 499,910 THB

  • เริ่มต้นRp 28,233,353 225,866,820 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,861 16,752 USD

  • เริ่มต้น 1,664 14,974 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,469 13,225 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,696 24,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,292 533,624 THB

  • เริ่มต้นRp 26,788,855 241,099,699 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,788 17,883 USD

  • เริ่มต้น 1,599 15,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 14,118 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,590 25,905 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,966 569,664 THB

  • เริ่มต้นRp 25,738,312 257,383,120 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,724 18,969 USD

  • เริ่มต้น 1,541 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,361 14,975 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,498 27,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,932 604,251 THB

  • เริ่มต้นRp 24,819,087 273,009,953 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,670 20,036 USD

  • เริ่มต้น 1,493 17,910 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,318 15,818 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,419 29,024 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,188 638,257 THB

  • เริ่มต้นRp 24,031,179 288,374,149 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,633 21,232 USD

  • เริ่มต้น 1,460 18,979 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,289 16,762 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,366 30,755 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,025 676,331 THB

  • เริ่มต้นRp 23,505,907 305,576,797 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,615 22,609 USD

  • เริ่มต้น 1,444 20,210 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,275 17,849 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 32,751 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,444 720,219 THB

  • เริ่มต้นRp 23,243,272 325,405,802 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,597 23,951 USD

  • เริ่มต้น 1,427 21,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,261 18,908 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 34,694 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,863 762,943 THB

  • เริ่มต้นRp 22,980,636 344,709,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,560 24,963 USD

  • เริ่มต้น 1,395 22,315 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,232 19,708 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,260 36,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,700 795,205 THB

  • เริ่มต้นRp 22,455,364 359,285,825 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,533 26,058 USD

  • เริ่มต้น 1,370 23,293 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,210 20,572 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,220 37,747 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,828 830,082 THB

  • เริ่มต้นRp 22,061,410 375,043,976 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,515 27,263 USD

  • เริ่มต้น 1,354 24,370 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,196 21,523 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,194 39,492 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,247 868,448 THB

  • เริ่มต้นRp 21,798,774 392,377,941 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,487 28,257 USD

  • เริ่มต้น 1,329 25,259 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,174 22,308 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,154 40,932 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,375 900,128 THB

  • เริ่มต้นRp 21,404,821 406,691,594 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,469 29,379 USD

  • เริ่มต้น 1,313 26,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,160 23,194 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,128 42,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,794 935,877 THB

  • เริ่มต้นRp 21,142,185 422,843,698 IDR