กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Classic Japan สัมผัสญี่ปุ่นเที่ยวคุ้มอย่างครบเครื่อง
ธีมทัวร์นี้ถือเป็นธีมหลัก และเป็นธีมเริ่มต้นของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากรายการทัวร์จะเน้นพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ควรพลาด โดยปกติเราจะพาเยี่ยมชมเมืองใหญ่ เรื่อยไปจนกระทั่งเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนและญี่ปุ่นร่วมสมัยไว้ด้วยกัน ท่านที่เลือกทัวร์ธีม Classic Japan จะได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้อยสองที่ในแต่ละภูมิภาคที่กำหนด เช่น ภูมิภาคคันโต คันไซ จูบุ หรือจูโกกุ และเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างการเดินทาง เราจึงได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาเป็นอย่างดี ดังนั้น หากท่านยังไม่แน่ใจว่าต้องการไปที่ใด โปรดนึกถึง Classic Japan ของเรา!

ดูทัวร์ Classic Japan

TokyoKanazawaShirakawa-goTakayamaUnazuki OnsenKurobeMatsumotoKawaguchikoGotembaNarita

6 วัน
15 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 525,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,770 19,079 USD

  • เริ่มต้น 4,212 16,847 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,607 14,427 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,710 26,839 AUD

  • เริ่มต้น฿ 150,799 603,196 THB

  • เริ่มต้นRp 67,636,552 270,546,209 IDR

  • เริ่มต้น¥ 459,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,170 20,851 USD

  • เริ่มต้น 3,682 18,411 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,153 15,767 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,866 29,331 AUD

  • เริ่มต้น฿ 131,841 659,207 THB

  • เริ่มต้นRp 59,133,671 295,668,357 IDR

  • เริ่มต้น¥ 415,000 2,490,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,770 22,623 USD

  • เริ่มต้น 3,329 19,976 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,851 17,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,304 31,823 AUD

  • เริ่มต้น฿ 119,203 715,218 THB

  • เริ่มต้นRp 53,465,084 320,790,505 IDR

  • เริ่มต้น¥ 394,000 2,758,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,580 25,058 USD

  • เริ่มต้น 3,161 22,126 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,707 18,948 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,036 35,249 AUD

  • เริ่มต้น฿ 113,171 792,197 THB

  • เริ่มต้นRp 50,759,622 355,317,355 IDR

  • เริ่มต้น¥ 369,000 2,952,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,353 26,820 USD

  • เริ่มต้น 2,960 23,682 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,535 20,281 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,716 37,728 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,990 847,921 THB

  • เริ่มต้นRp 47,538,834 380,310,671 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,180 28,619 USD

  • เริ่มต้น 2,808 25,271 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,405 21,641 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,473 40,259 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,533 904,794 THB

  • เริ่มต้นRp 45,091,035 405,819,314 IDR

  • เริ่มต้น¥ 335,000 3,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,044 30,436 USD

  • เริ่มต้น 2,688 26,875 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,302 23,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,281 42,815 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,224 962,241 THB

  • เริ่มต้นRp 43,158,562 431,585,619 IDR

  • เริ่มต้น¥ 322,000 3,542,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,926 32,180 USD

  • เริ่มต้น 2,583 28,415 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,212 24,334 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,115 45,269 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,490 1,017,391 THB

  • เริ่มต้นRp 41,483,752 456,321,273 IDR

  • เริ่มต้น¥ 312,000 3,744,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,835 34,016 USD

  • เริ่มต้น 2,503 30,036 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,144 25,722 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,988 47,850 AUD

  • เริ่มต้น฿ 89,618 1,075,412 THB

  • เริ่มต้นRp 40,195,437 482,345,242 IDR

  • เริ่มต้น¥ 303,000 3,939,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,753 35,787 USD

  • เริ่มต้น 2,431 31,600 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,082 27,062 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,872 50,342 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,033 1,131,423 THB

  • เริ่มต้นRp 39,035,953 507,467,390 IDR

  • เริ่มต้น¥ 298,000 4,172,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,707 37,904 USD

  • เริ่มต้น 2,391 33,469 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,047 28,662 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,809 53,320 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,596 1,198,349 THB

  • เริ่มต้นRp 38,391,795 537,485,136 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 4,395,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,662 39,930 USD

  • เริ่มต้น 2,351 35,258 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,013 30,195 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,745 56,170 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,160 1,262,403 THB

  • เริ่มต้นRp 37,747,638 566,214,566 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 4,592,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,608 41,720 USD

  • เริ่มต้น 2,302 36,839 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,972 31,548 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,668 58,688 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,437 1,318,989 THB

  • เริ่มต้นRp 36,974,649 591,594,377 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 4,794,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,562 43,555 USD

  • เริ่มต้น 2,262 38,459 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,937 32,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,604 61,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,001 1,377,010 THB

  • เริ่มต้นRp 36,330,491 617,618,346 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 4,986,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,517 45,300 USD

  • เริ่มต้น 2,222 40,000 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,903 34,255 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,540 63,724 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,564 1,432,160 THB

  • เริ่มต้นRp 35,686,333 642,354,000 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 5,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,480 47,126 USD

  • เริ่มต้น 2,190 41,612 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,876 35,636 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,489 66,292 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,415 1,489,894 THB

  • เริ่มต้นRp 35,171,007 668,249,137 IDR

  • เริ่มต้น¥ 269,000 5,380,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,444 48,879 USD

  • เริ่มต้น 2,158 43,161 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,848 36,962 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,438 68,759 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,267 1,545,331 THB

  • เริ่มต้นRp 34,655,681 693,113,622 IDR

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 9,267 USD

  • เริ่มต้น 2,046 8,183 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 7,008 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 13,036 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 292,981 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 131,408,159 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 10,085 USD

  • เริ่มต้น 1,781 8,905 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,626 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 14,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 318,832 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 143,002,996 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 10,902 USD

  • เริ่มต้น 1,604 9,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 8,244 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 15,337 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 344,683 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 154,597,834 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 12,274 USD

  • เริ่มต้น 1,548 10,838 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 9,282 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 17,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 388,056 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 174,051,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 13,083 USD

  • เริ่มต้น 1,444 11,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 9,893 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 18,404 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 413,620 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 185,517,401 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 13,901 USD

  • เริ่มต้น 1,364 12,274 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,168 10,511 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 19,554 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,830 439,471 THB

  • เริ่มต้นRp 21,901,360 197,112,238 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,472 14,718 USD

  • เริ่มต้น 1,300 12,996 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,113 11,130 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 20,704 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,532 465,323 THB

  • เริ่มต้นRp 20,870,708 208,707,076 IDR

  • เริ่มต้น¥ 155,000 1,705,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,408 15,491 USD

  • เริ่มต้น 1,243 13,678 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,065 11,714 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,981 21,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,522 489,738 THB

  • เริ่มต้นRp 19,968,887 219,657,756 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,363 16,354 USD

  • เริ่มต้น 1,203 14,440 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,031 12,366 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,917 23,005 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,085 517,025 THB

  • เริ่มต้นRp 19,324,729 231,896,751 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 1,885,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,317 17,126 USD

  • เริ่มต้น 1,163 15,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 996 12,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,853 24,091 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,649 541,440 THB

  • เริ่มต้นRp 18,680,572 242,847,431 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,308 18,316 USD

  • เริ่มต้น 1,155 16,173 EUR

  • เริ่มต้น£ 989 13,850 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,840 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,362 579,068 THB

  • เริ่มต้นRp 18,551,740 259,724,361 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,130,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,290 19,352 USD

  • เริ่มต้น 1,139 17,088 EUR

  • เริ่มต้น£ 976 14,634 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,815 27,222 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,788 611,813 THB

  • เริ่มต้นRp 18,294,077 274,411,155 IDR

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,224,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,263 20,206 USD

  • เริ่มต้น 1,115 17,842 EUR

  • เริ่มต้น£ 955 15,279 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,776 28,424 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,926 638,813 THB

  • เริ่มต้นRp 17,907,582 286,521,319 IDR

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,236 21,005 USD

  • เริ่มต้น 1,091 18,548 EUR

  • เริ่มต้น£ 934 15,884 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,738 29,549 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,064 664,090 THB

  • เริ่มต้นRp 17,521,088 297,858,493 IDR

  • เริ่มต้น¥ 133,000 2,394,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,208 21,750 USD

  • เริ่มต้น 1,067 19,206 EUR

  • เริ่มต้น£ 914 16,447 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,700 30,597 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,202 687,643 THB

  • เริ่มต้นRp 17,134,593 308,422,679 IDR

  • เริ่มต้น¥ 131,000 2,489,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,190 22,614 USD

  • เริ่มต้น 1,051 19,968 EUR

  • เริ่มต้น£ 900 17,100 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,674 31,811 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,628 714,931 THB

  • เริ่มต้นRp 16,876,930 320,661,674 IDR

  • เริ่มต้น¥ 129,000 2,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,172 23,440 USD

  • เริ่มต้น 1,035 20,698 EUR

  • เริ่มต้น£ 886 17,725 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,649 32,974 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,053 741,069 THB

  • เริ่มต้นRp 16,619,267 332,385,343 IDR

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 254,000 1,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,308 9,231 USD

  • เริ่มต้น 2,038 8,151 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,745 6,980 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,246 12,985 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,958 291,832 THB

  • เริ่มต้นRp 32,723,208 130,892,833 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,017 10,085 USD

  • เริ่มต้น 1,781 8,905 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 7,626 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,837 14,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,766 318,832 THB

  • เริ่มต้นRp 28,600,599 143,002,996 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 10,902 USD

  • เริ่มต้น 1,604 9,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 8,244 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 15,337 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 344,683 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 154,597,834 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 12,274 USD

  • เริ่มต้น 1,548 10,838 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 9,282 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 17,266 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 388,056 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 174,051,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 13,083 USD

  • เริ่มต้น 1,444 11,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 9,893 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 18,404 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 413,620 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 185,517,401 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 13,901 USD

  • เริ่มต้น 1,364 12,274 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,168 10,511 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 19,554 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,830 439,471 THB

  • เริ่มต้นRp 21,901,360 197,112,238 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,630,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 14,809 USD

  • เริ่มต้น 1,308 13,077 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 11,198 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 20,832 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 468,195 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 209,995,391 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 1,716,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,417 15,591 USD

  • เริ่มต้น 1,251 13,766 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,072 11,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,994 21,931 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,809 492,897 THB

  • เริ่มต้นRp 20,097,718 221,074,902 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 1,812,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,372 16,463 USD

  • เริ่มต้น 1,211 14,537 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 12,449 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,930 23,158 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,373 520,472 THB

  • เริ่มต้นRp 19,453,561 233,442,729 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 1,898,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,326 17,244 USD

  • เริ่มต้น 1,171 15,227 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,003 13,040 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,866 24,257 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,936 545,174 THB

  • เริ่มต้นRp 18,809,403 244,522,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,030,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,317 18,443 USD

  • เริ่มต้น 1,163 16,285 EUR

  • เริ่มต้น£ 996 13,947 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,853 25,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,649 583,089 THB

  • เริ่มต้นRp 18,680,572 261,528,002 IDR

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,145,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,299 19,488 USD

  • เริ่มต้น 1,147 17,208 EUR

  • เริ่มต้น£ 982 14,737 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,828 27,414 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,075 616,122 THB

  • เริ่มต้นRp 18,422,909 276,343,628 IDR

  • เริ่มต้น¥ 140,000 2,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 20,351 USD

  • เริ่มต้น 1,123 17,970 EUR

  • เริ่มต้น£ 962 15,389 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,789 28,628 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,213 643,409 THB

  • เริ่มต้นRp 18,036,414 288,582,623 IDR

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,329,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,245 21,160 USD

  • เริ่มต้น 1,099 18,684 EUR

  • เริ่มต้น£ 941 16,001 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,751 29,766 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,351 668,973 THB

  • เริ่มต้นRp 17,649,919 300,048,629 IDR

  • เริ่มต้น¥ 134,000 2,412,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,217 21,914 USD

  • เริ่มต้น 1,075 19,350 EUR

  • เริ่มต้น£ 921 16,571 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,713 30,827 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,490 692,814 THB

  • เริ่มต้นRp 17,263,425 310,741,646 IDR

  • เริ่มต้น¥ 132,000 2,508,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,199 22,786 USD

  • เริ่มต้น 1,059 20,120 EUR

  • เริ่มต้น£ 907 17,230 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,687 32,053 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,915 720,388 THB

  • เริ่มต้นRp 17,005,762 323,109,473 IDR

  • เริ่มต้น¥ 130,000 2,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,181 23,622 USD

  • เริ่มต้น 1,043 20,858 EUR

  • เริ่มต้น£ 893 17,863 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,661 33,229 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,341 746,814 THB

  • เริ่มต้นRp 16,748,099 334,961,973 IDR

TokyoKawaguchikoHakoneKyotoOsakaKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 264,000 1,056,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,399 9,594 USD

  • เริ่มต้น 2,118 8,472 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,814 7,255 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,374 13,496 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,830 303,321 THB

  • เริ่มต้นRp 34,011,523 136,046,094 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 1,165,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,117 10,584 USD

  • เริ่มต้น 1,869 9,346 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 8,004 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,978 14,889 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,926 334,630 THB

  • เริ่มต้นRp 30,017,746 150,088,730 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 1,272,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,926 11,557 USD

  • เริ่มต้น 1,701 10,204 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,456 8,739 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,709 16,257 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,894 365,364 THB

  • เริ่มต้นRp 27,312,284 163,873,704 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,435,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,863 13,038 USD

  • เริ่มต้น 1,645 11,512 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,408 9,859 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,620 18,340 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,883 412,184 THB

  • เริ่มต้นRp 26,410,463 184,873,243 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,544,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 14,028 USD

  • เริ่มต้น 1,548 12,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 10,608 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 19,733 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 443,493 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 198,915,880 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 1,647,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 14,964 USD

  • เริ่มต้น 1,468 13,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 11,315 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 21,049 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 473,078 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 212,185,527 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 15,990 USD

  • เริ่มต้น 1,412 14,119 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,209 12,092 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,249 22,494 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,554 505,536 THB

  • เริ่มต้นRp 22,674,349 226,743,490 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,870,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,545 16,990 USD

  • เริ่มต้น 1,364 15,002 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,168 12,847 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,173 23,900 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,830 537,132 THB

  • เริ่มต้นRp 21,901,360 240,914,958 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,968,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,490 17,880 USD

  • เริ่มต้น 1,316 15,788 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,127 13,521 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,096 25,152 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,107 565,281 THB

  • เริ่มต้นRp 21,128,371 253,540,448 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,454 18,898 USD

  • เริ่มต้น 1,284 16,687 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,099 14,290 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 26,583 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,958 597,451 THB

  • เริ่มต้นRp 20,613,045 267,969,579 IDR

  • เริ่มต้น¥ 158,000 2,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,435 20,097 USD

  • เริ่มต้น 1,268 17,746 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,085 15,197 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,019 28,270 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,383 635,366 THB

  • เริ่มต้นRp 20,355,381 284,975,340 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,355,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,426 21,396 USD

  • เริ่มต้น 1,260 18,893 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,079 16,179 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 30,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,096 676,441 THB

  • เริ่มต้นRp 20,226,550 303,398,249 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,399 22,386 USD

  • เริ่มต้น 1,235 19,767 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,058 16,928 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,968 31,491 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,234 707,750 THB

  • เริ่มต้นRp 19,840,055 317,440,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 2,567,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,372 23,322 USD

  • เริ่มต้น 1,211 20,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,037 17,636 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,930 32,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,373 737,335 THB

  • เริ่มต้นRp 19,453,561 330,710,533 IDR

  • เริ่มต้น¥ 149,000 2,682,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,354 24,367 USD

  • เริ่มต้น 1,195 21,516 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,024 18,426 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,904 34,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,798 770,367 THB

  • เริ่มต้นRp 19,195,898 345,526,159 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,774,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,326 25,203 USD

  • เริ่มต้น 1,171 22,254 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,003 19,058 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,866 35,453 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,936 796,793 THB

  • เริ่มต้นRp 18,809,403 357,378,659 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,308 26,166 USD

  • เริ่มต้น 1,155 23,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 989 19,786 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,840 36,808 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,362 827,240 THB

  • เริ่มต้นRp 18,551,740 371,034,801 IDR

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

6 วัน
ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,080 12,320 USD

  • เริ่มต้น 2,720 10,878 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,329 9,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,333 17,330 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,373 389,492 THB

  • เริ่มต้นRp 43,673,888 174,695,552 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,689 13,446 USD

  • เริ่มต้น 2,375 11,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,034 10,168 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,783 18,915 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,022 425,110 THB

  • เริ่มต้นRp 38,134,132 190,670,662 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,426 14,555 USD

  • เริ่มต้น 2,142 12,852 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,006 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 20,474 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,692 460,152 THB

  • เริ่มต้นRp 34,398,018 206,388,108 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,335 16,345 USD

  • เริ่มต้น 2,062 14,432 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,766 12,359 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,285 22,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,820 516,738 THB

  • เริ่มต้นRp 33,109,703 231,767,919 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,181 17,444 USD

  • เริ่มต้น 1,925 15,403 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,649 13,191 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,067 24,539 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,937 551,494 THB

  • เริ่มต้นRp 30,919,567 247,356,534 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,062 18,561 USD

  • เริ่มต้น 1,821 16,390 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,560 14,036 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,901 26,111 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,203 586,824 THB

  • เริ่มต้นRp 29,244,757 263,202,812 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,972 19,715 USD

  • เริ่มต้น 1,741 17,409 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,491 14,908 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,773 27,734 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,330 623,303 THB

  • เริ่มต้นRp 27,956,442 279,564,416 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,899 20,887 USD

  • เริ่มต้น 1,677 18,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,436 15,795 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,671 29,382 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 660,356 THB

  • เริ่มต้นRp 26,925,789 296,183,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,835 22,023 USD

  • เริ่มต้น 1,621 19,446 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,388 16,653 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,582 30,980 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,022 696,261 THB

  • เริ่มต้นRp 26,023,969 312,287,624 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,781 23,150 USD

  • เริ่มต้น 1,572 20,441 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,347 17,505 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,505 32,565 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,298 731,878 THB

  • เริ่มต้นRp 25,250,980 328,262,734 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,753 24,549 USD

  • เริ่มต้น 1,548 21,677 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,326 18,563 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,467 34,533 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,437 776,112 THB

  • เริ่มต้นRp 24,864,485 348,102,789 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,735 26,030 USD

  • เริ่มต้น 1,532 22,984 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 19,683 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,441 36,616 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,862 822,932 THB

  • เริ่มต้นRp 24,606,822 369,102,328 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,699 27,184 USD

  • เริ่มต้น 1,500 24,003 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,285 20,556 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,390 38,239 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,713 859,411 THB

  • เริ่มต้นRp 24,091,496 385,463,932 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 28,265 USD

  • เริ่มต้น 1,468 24,958 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 21,373 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 39,760 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 893,592 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 400,794,884 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,635 29,437 USD

  • เริ่มต้น 1,444 25,993 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,237 22,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,300 41,409 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,703 930,645 THB

  • เริ่มต้นRp 23,189,675 417,414,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 30,554 USD

  • เริ่มต้น 1,420 26,979 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 23,104 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 42,981 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 965,975 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 433,260,429 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 31,617 USD

  • เริ่มต้น 1,396 27,918 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,195 23,908 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,224 44,476 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,979 999,582 THB

  • เริ่มต้นRp 22,416,686 448,333,718 IDR

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,680 10,721 USD

  • เริ่มต้น 2,367 9,466 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,027 8,107 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,770 15,081 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,735 338,939 THB

  • เริ่มต้นRp 38,005,301 152,021,203 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,362 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,086 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,786 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,323 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,681 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 33,496,197 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,153 12,919 USD

  • เริ่มต้น 1,901 11,408 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,628 9,769 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,029 18,174 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,075 408,450 THB

  • เริ่มต้นRp 30,533,072 183,198,433 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,081 14,564 USD

  • เริ่มต้น 1,837 12,860 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,573 11,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,927 20,487 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,777 460,440 THB

  • เริ่มต้นRp 29,502,420 206,516,940 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,953 15,627 USD

  • เริ่มต้น 1,725 13,799 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,477 11,817 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 21,982 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,756 494,046 THB

  • เริ่มต้นRp 27,698,779 221,590,229 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,853 16,681 USD

  • เริ่มต้น 1,637 14,729 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,402 12,614 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,607 23,465 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,596 527,366 THB

  • เริ่มต้นRp 26,281,632 236,534,686 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,781 17,807 USD

  • เริ่มต้น 1,572 15,724 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,347 13,466 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,505 25,050 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,298 562,983 THB

  • เริ่มต้นRp 25,250,980 252,509,795 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,717 18,889 USD

  • เริ่มต้น 1,516 16,679 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,298 14,283 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,416 26,571 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,288 597,164 THB

  • เริ่มต้นRp 24,349,159 267,840,747 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,663 19,952 USD

  • เริ่มต้น 1,468 17,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 15,087 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,339 28,066 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,564 630,771 THB

  • เริ่มต้นRp 23,576,170 282,914,036 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 21,142 USD

  • เริ่มต้น 1,436 18,668 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 15,987 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,288 29,740 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,415 668,399 THB

  • เริ่มต้นRp 23,060,844 299,790,966 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 22,514 USD

  • เริ่มต้น 1,420 19,880 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 17,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,262 31,670 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,841 711,771 THB

  • เริ่มต้นRp 22,803,180 319,244,527 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,590 23,849 USD

  • เริ่มต้น 1,404 21,059 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 18,034 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,237 33,549 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,266 753,995 THB

  • เริ่มต้นRp 22,545,517 338,182,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,554 24,858 USD

  • เริ่มต้น 1,372 21,949 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,175 18,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,185 34,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,117 785,878 THB

  • เริ่มต้นRp 22,030,191 352,483,061 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,526 25,948 USD

  • เริ่มต้น 1,348 22,912 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,154 19,621 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,147 36,501 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,256 820,347 THB

  • เริ่มต้นRp 21,643,697 367,942,845 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,508 27,147 USD

  • เริ่มต้น 1,332 23,971 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,140 20,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,122 38,188 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,681 858,262 THB

  • เริ่มต้นRp 21,386,034 384,948,606 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,481 28,137 USD

  • เริ่มต้น 1,308 24,845 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,120 21,277 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 39,581 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,820 889,571 THB

  • เริ่มต้นRp 20,999,539 398,991,243 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,463 29,255 USD

  • เริ่มต้น 1,292 25,832 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,106 22,122 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,058 41,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,245 924,901 THB

  • เริ่มต้นRp 20,741,876 414,837,521 IDR