กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Classic Japan สัมผัสญี่ปุ่นเที่ยวคุ้มอย่างครบเครื่อง
ธีมทัวร์นี้ถือเป็นธีมหลัก และเป็นธีมเริ่มต้นของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากรายการทัวร์จะเน้นพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ควรพลาด โดยปกติเราจะพาเยี่ยมชมเมืองใหญ่ เรื่อยไปจนกระทั่งเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนและญี่ปุ่นร่วมสมัยไว้ด้วยกัน ท่านที่เลือกทัวร์ธีม Classic Japan จะได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้อยสองที่ในแต่ละภูมิภาคที่กำหนด เช่น ภูมิภาคคันโต คันไซ จูบุ หรือจูโกกุ และเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างการเดินทาง เราจึงได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาเป็นอย่างดี ดังนั้น หากท่านยังไม่แน่ใจว่าต้องการไปที่ใด โปรดนึกถึง Classic Japan ของเรา!

ดูทัวร์ Classic Japan

TokyoKanazawaShirakawa-goTakayamaUnazuki OnsenKurobeMatsumotoKawaguchikoGotembaNarita

6 วัน
15 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 525,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,797 19,189 USD

  • เริ่มต้น 4,207 16,830 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,708 14,831 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,669 26,675 AUD

  • เริ่มต้น฿ 152,144 608,576 THB

  • เริ่มต้นRp 68,131,267 272,525,068 IDR

  • เริ่มต้น¥ 459,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,194 20,971 USD

  • เริ่มต้น 3,678 18,392 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,242 16,208 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,830 29,152 AUD

  • เริ่มต้น฿ 133,017 665,086 THB

  • เริ่มต้นRp 59,566,193 297,830,967 IDR

  • เริ่มต้น¥ 415,000 2,490,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,792 22,753 USD

  • เริ่มต้น 3,326 19,955 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,931 17,585 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,271 31,629 AUD

  • เริ่มต้น฿ 120,266 721,597 THB

  • เริ่มต้นRp 53,856,144 323,136,866 IDR

  • เริ่มต้น¥ 394,000 2,758,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,600 25,202 USD

  • เริ่มต้น 3,158 22,103 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,783 19,478 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,005 35,033 AUD

  • เริ่มต้น฿ 114,180 799,263 THB

  • เริ่มต้นRp 51,130,894 357,916,256 IDR

  • เริ่มต้น¥ 369,000 2,952,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,372 26,974 USD

  • เริ่มต้น 2,957 23,658 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,606 20,848 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,687 37,497 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,935 855,484 THB

  • เริ่มต้นRp 47,886,548 383,092,381 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 3,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,198 28,783 USD

  • เริ่มต้น 2,805 25,244 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,472 22,247 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,446 40,012 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,429 912,864 THB

  • เริ่มต้นRp 45,420,845 408,787,602 IDR

  • เริ่มต้น¥ 335,000 3,350,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,061 30,611 USD

  • เริ่มต้น 2,685 26,847 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,366 23,659 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,255 42,553 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,082 970,823 THB

  • เริ่มต้นRp 43,474,237 434,742,370 IDR

  • เริ่มต้น¥ 322,000 3,542,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,942 32,365 USD

  • เริ่มต้น 2,581 28,386 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,274 25,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,090 44,992 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,315 1,026,465 THB

  • เริ่มต้นRp 41,787,177 459,658,948 IDR

  • เริ่มต้น¥ 312,000 3,744,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,851 34,211 USD

  • เริ่มต้น 2,500 30,005 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,203 26,442 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,963 47,557 AUD

  • เริ่มต้น฿ 90,417 1,085,004 THB

  • เริ่มต้นRp 40,489,439 485,873,264 IDR

  • เริ่มต้น¥ 303,000 3,939,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,769 35,993 USD

  • เริ่มต้น 2,428 31,568 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,140 27,819 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,849 50,034 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,809 1,141,514 THB

  • เริ่มต้นRp 39,321,474 511,179,163 IDR

  • เริ่มต้น¥ 298,000 4,172,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,723 38,122 USD

  • เริ่มต้น 2,388 33,435 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,105 29,464 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,785 52,994 AUD

  • เริ่มต้น฿ 86,360 1,209,037 THB

  • เริ่มต้นRp 38,672,605 541,416,468 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 4,395,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,677 40,160 USD

  • เริ่มต้น 2,348 35,222 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,069 31,039 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,722 55,827 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,911 1,273,662 THB

  • เริ่มต้นRp 38,023,736 570,356,035 IDR

  • เริ่มต้น¥ 287,000 4,592,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,622 41,960 USD

  • เริ่มต้น 2,300 36,801 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,027 32,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,646 58,329 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,172 1,330,752 THB

  • เริ่มต้นRp 37,245,093 595,921,482 IDR

  • เริ่มต้น¥ 282,000 4,794,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,577 43,806 USD

  • เริ่มต้น 2,260 38,420 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,992 33,857 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,582 60,895 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,723 1,389,292 THB

  • เริ่มต้นRp 36,596,223 622,135,798 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 4,986,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,531 45,560 USD

  • เริ่มต้น 2,220 39,958 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,956 35,213 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,519 63,334 AUD

  • เริ่มต้น฿ 80,274 1,444,933 THB

  • เริ่มต้นRp 35,947,354 647,052,376 IDR

  • เริ่มต้น¥ 273,000 5,187,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,495 47,397 USD

  • เริ่มต้น 2,188 41,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,928 36,633 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,468 65,887 AUD

  • เริ่มต้น฿ 79,115 1,503,182 THB

  • เริ่มต้นRp 35,428,259 673,136,918 IDR

  • เริ่มต้น¥ 269,000 5,380,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,458 49,160 USD

  • เริ่มต้น 2,156 43,116 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,900 37,996 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,417 68,338 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,956 1,559,113 THB

  • เริ่มต้นRp 34,909,163 698,183,269 IDR

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 9,320 USD

  • เริ่มต้น 2,044 8,174 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,801 7,204 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,239 12,956 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,898 295,594 THB

  • เริ่มต้นRp 33,092,330 132,369,319 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,143 USD

  • เริ่มต้น 1,779 8,896 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 7,839 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,820 14,100 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,335 321,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,809,793 144,048,965 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,828 10,965 USD

  • เริ่มต้น 1,603 9,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 8,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 15,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,960 347,758 THB

  • เริ่มต้นRp 25,954,768 155,728,610 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,764 12,345 USD

  • เริ่มต้น 1,547 10,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 9,541 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,452 17,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,931 391,517 THB

  • เริ่มต้นRp 25,046,351 175,324,460 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,645 13,158 USD

  • เริ่มต้น 1,443 11,540 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 10,170 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,286 18,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,164 417,309 THB

  • เริ่มต้นRp 23,359,292 186,874,332 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,553 13,981 USD

  • เริ่มต้น 1,362 12,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 10,805 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,159 19,435 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,266 443,391 THB

  • เริ่มต้นRp 22,061,553 198,553,978 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,480 14,803 USD

  • เริ่มต้น 1,298 12,983 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,144 11,441 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,058 20,578 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,947 469,473 THB

  • เริ่มต้นRp 21,023,362 210,233,624 IDR

  • เริ่มต้น¥ 155,000 1,705,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,416 15,580 USD

  • เริ่มต้น 1,242 13,664 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,095 12,041 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,969 21,657 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,919 494,106 THB

  • เริ่มต้นRp 20,114,945 221,264,400 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,371 16,448 USD

  • เริ่มต้น 1,202 14,425 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,059 12,712 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,905 22,864 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,470 521,636 THB

  • เริ่มต้นRp 19,466,076 233,592,915 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 1,885,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 17,224 USD

  • เริ่มต้น 1,162 15,107 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,024 13,313 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,842 23,944 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,021 546,269 THB

  • เริ่มต้นRp 18,817,207 244,623,692 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,316 18,421 USD

  • เริ่มต้น 1,154 16,156 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,017 14,238 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,829 25,608 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,731 584,233 THB

  • เริ่มต้นRp 18,687,433 261,624,065 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,130,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,298 19,463 USD

  • เริ่มต้น 1,138 17,070 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,003 15,043 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,804 27,056 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,151 617,270 THB

  • เริ่มต้นRp 18,427,886 276,418,283 IDR

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,224,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,270 20,322 USD

  • เริ่มต้น 1,114 17,823 EUR

  • เริ่มต้น£ 982 15,707 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,766 28,250 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,282 644,511 THB

  • เริ่มต้นRp 18,038,564 288,617,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,243 21,126 USD

  • เริ่มต้น 1,090 18,529 EUR

  • เริ่มต้น£ 960 16,328 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,728 29,368 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,413 670,013 THB

  • เริ่มต้นRp 17,649,243 300,037,122 IDR

  • เริ่มต้น¥ 133,000 2,394,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,215 21,875 USD

  • เริ่มต้น 1,066 19,186 EUR

  • เริ่มต้น£ 939 16,907 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,689 30,409 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,543 693,776 THB

  • เริ่มต้นRp 17,259,921 310,678,578 IDR

  • เริ่มต้น¥ 131,000 2,489,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,197 22,743 USD

  • เริ่มต้น 1,050 19,947 EUR

  • เริ่มต้น£ 925 17,578 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,664 31,616 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,964 721,307 THB

  • เริ่มต้นRp 17,000,373 323,007,092 IDR

  • เริ่มต้น¥ 129,000 2,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,179 23,575 USD

  • เริ่มต้น 1,034 20,676 EUR

  • เริ่มต้น£ 911 18,221 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,639 32,772 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,384 747,679 THB

  • เริ่มต้นRp 16,740,826 334,816,512 IDR

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 254,000 1,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,321 9,284 USD

  • เริ่มต้น 2,036 8,142 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,794 7,175 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,226 12,906 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,609 294,435 THB

  • เริ่มต้นRp 32,962,556 131,850,223 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,029 10,143 USD

  • เริ่มต้น 1,779 8,896 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,568 7,839 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,820 14,100 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,335 321,676 THB

  • เริ่มต้นRp 28,809,793 144,048,965 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,828 10,965 USD

  • เริ่มต้น 1,603 9,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 8,475 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 15,243 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,960 347,758 THB

  • เริ่มต้นRp 25,954,768 155,728,610 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,764 12,345 USD

  • เริ่มต้น 1,547 10,827 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 9,541 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,452 17,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,931 391,517 THB

  • เริ่มต้นRp 25,046,351 175,324,460 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,645 13,158 USD

  • เริ่มต้น 1,443 11,540 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 10,170 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,286 18,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,164 417,309 THB

  • เริ่มต้นRp 23,359,292 186,874,332 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,553 13,981 USD

  • เริ่มต้น 1,362 12,262 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 10,805 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,159 19,435 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,266 443,391 THB

  • เริ่มต้นRp 22,061,553 198,553,978 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,630,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,489 14,894 USD

  • เริ่มต้น 1,306 13,063 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,151 11,512 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 20,705 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,237 472,371 THB

  • เริ่มต้นRp 21,153,136 211,531,362 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 1,716,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,425 15,680 USD

  • เริ่มต้น 1,250 13,752 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,102 12,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,982 21,797 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,208 497,293 THB

  • เริ่มต้นRp 20,244,719 222,691,913 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 1,812,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 16,557 USD

  • เริ่มต้น 1,210 14,522 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,066 12,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,918 23,017 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,760 525,114 THB

  • เริ่มต้นRp 19,595,850 235,150,202 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 1,898,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,334 17,343 USD

  • เริ่มต้น 1,170 15,211 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,031 13,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,855 24,109 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,311 550,037 THB

  • เริ่มต้นRp 18,946,981 246,310,752 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,030,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,325 18,549 USD

  • เริ่มต้น 1,162 16,269 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,024 14,337 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,842 25,786 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,021 588,290 THB

  • เริ่มต้นRp 18,817,207 263,440,899 IDR

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,145,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,307 19,600 USD

  • เริ่มต้น 1,146 17,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,010 15,149 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,816 27,246 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,441 621,617 THB

  • เริ่มต้นRp 18,557,659 278,364,891 IDR

  • เริ่มต้น¥ 140,000 2,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,279 20,468 USD

  • เริ่มต้น 1,122 17,952 EUR

  • เริ่มต้น£ 989 15,820 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,778 28,453 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,572 649,148 THB

  • เริ่มต้นRp 18,168,338 290,693,406 IDR

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,329,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,252 21,281 USD

  • เริ่มต้น 1,098 18,665 EUR

  • เริ่มต้น£ 968 16,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,740 29,584 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,702 674,940 THB

  • เริ่มต้นRp 17,779,016 302,243,278 IDR

  • เริ่มต้น¥ 134,000 2,412,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,224 22,040 USD

  • เริ่มต้น 1,074 19,330 EUR

  • เริ่มต้น£ 946 17,035 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,702 30,638 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,833 698,993 THB

  • เริ่มต้นRp 17,389,695 313,014,507 IDR

  • เริ่มต้น¥ 132,000 2,508,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,206 22,917 USD

  • เริ่มต้น 1,058 20,099 EUR

  • เริ่มต้น£ 932 17,713 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,677 31,857 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,253 726,813 THB

  • เริ่มต้นRp 17,130,147 325,472,795 IDR

  • เริ่มต้น¥ 130,000 2,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,188 23,758 USD

  • เริ่มต้น 1,042 20,837 EUR

  • เริ่มต้น£ 918 18,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,651 33,026 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,674 753,475 THB

  • เริ่มต้นRp 16,870,599 337,411,989 IDR

TokyoKawaguchikoHakoneKyotoOsakaKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 264,000 1,056,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,412 9,649 USD

  • เริ่มต้น 2,116 8,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,864 7,458 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,353 13,414 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,507 306,027 THB

  • เริ่มต้นRp 34,260,294 137,041,177 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 1,165,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,129 10,645 USD

  • เริ่มต้น 1,867 9,336 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,646 8,228 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,960 14,798 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,523 337,615 THB

  • เริ่มต้นRp 30,237,305 151,186,526 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 1,272,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,937 11,623 USD

  • เริ่มต้น 1,699 10,194 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 8,983 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,693 16,157 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,437 368,623 THB

  • เริ่มต้นRp 27,512,054 165,072,327 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,435,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,873 13,112 USD

  • เริ่มต้น 1,643 11,500 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,448 10,135 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,604 18,228 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,409 415,860 THB

  • เริ่มต้นRp 26,603,638 186,225,463 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,544,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,764 14,108 USD

  • เริ่มต้น 1,547 12,374 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 10,904 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,452 19,612 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,931 447,448 THB

  • เริ่มต้นRp 25,046,351 200,370,812 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 1,647,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,672 15,050 USD

  • เริ่มต้น 1,467 13,199 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 11,632 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,325 20,921 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,033 477,297 THB

  • เริ่มต้นRp 23,748,613 213,737,518 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,608 16,082 USD

  • เริ่มต้น 1,410 14,105 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,243 12,430 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,236 22,356 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,004 510,044 THB

  • เริ่มต้นRp 22,840,196 228,401,962 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,870,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,553 17,087 USD

  • เริ่มต้น 1,362 14,986 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 13,207 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,159 23,753 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,266 541,922 THB

  • เริ่มต้นRp 22,061,553 242,677,084 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,968,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,499 17,983 USD

  • เริ่มต้น 1,314 15,772 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,158 13,899 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,083 24,998 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,527 570,322 THB

  • เริ่มต้นRp 21,282,910 255,394,921 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,462 19,006 USD

  • เริ่มต้น 1,282 16,669 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,130 14,690 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,032 26,421 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,368 602,780 THB

  • เริ่มต้นRp 20,763,815 269,929,591 IDR

  • เริ่มต้น¥ 158,000 2,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,444 20,212 USD

  • เริ่มต้น 1,266 17,727 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,116 15,622 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,007 28,097 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,788 641,033 THB

  • เริ่มต้นRp 20,504,267 287,059,738 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,355,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,435 21,519 USD

  • เริ่มต้น 1,258 18,873 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,109 16,632 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,994 29,914 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,498 682,474 THB

  • เริ่มต้นRp 20,374,493 305,617,398 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,407 22,515 USD

  • เริ่มต้น 1,234 19,747 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,088 17,402 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,956 31,298 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,629 714,062 THB

  • เริ่มต้นRp 19,985,172 319,762,746 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 2,567,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,380 23,456 USD

  • เริ่มต้น 1,210 20,572 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,066 18,129 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,918 32,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,760 743,911 THB

  • เริ่มต้นRp 19,595,850 333,129,452 IDR

  • เริ่มต้น¥ 149,000 2,682,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,362 24,507 USD

  • เริ่มต้น 1,194 21,494 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,052 18,941 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,893 34,068 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,180 777,238 THB

  • เริ่มต้นRp 19,336,302 348,053,444 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,774,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,334 25,348 USD

  • เริ่มต้น 1,170 22,231 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,031 19,591 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,855 35,236 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,311 803,900 THB

  • เริ่มต้นRp 18,946,981 359,992,637 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,316 26,316 USD

  • เริ่มต้น 1,154 23,081 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,017 20,340 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,829 36,583 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,731 834,618 THB

  • เริ่มต้นRp 18,687,433 373,748,665 IDR

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

6 วัน
ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,098 12,391 USD

  • เริ่มต้น 2,717 10,867 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,394 9,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,306 17,224 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,242 392,966 THB

  • เริ่มต้นRp 43,993,332 175,973,330 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,705 13,524 USD

  • เริ่มต้น 2,372 11,861 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,090 10,452 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,760 18,799 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,780 428,901 THB

  • เริ่มต้นRp 38,413,057 192,065,286 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,440 14,638 USD

  • เริ่มต้น 2,140 12,839 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,886 11,314 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,392 20,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,376 464,256 THB

  • เริ่มต้นRp 34,649,616 207,897,695 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,348 16,439 USD

  • เริ่มต้น 2,060 14,417 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,815 12,705 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,264 22,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,478 521,347 THB

  • เริ่มต้นRp 33,351,877 233,463,142 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,193 17,544 USD

  • เริ่มต้น 1,923 15,387 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,695 13,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,049 24,388 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,552 556,412 THB

  • เริ่มต้นRp 31,145,722 249,165,776 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,074 18,668 USD

  • เริ่มต้น 1,819 16,373 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,603 14,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,883 25,951 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,784 592,057 THB

  • เริ่มต้นRp 29,458,662 265,127,959 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,983 19,829 USD

  • เริ่มต้น 1,739 17,391 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,533 15,325 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,756 27,564 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,886 628,862 THB

  • เริ่มต้นRp 28,160,924 281,609,237 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,910 21,007 USD

  • เริ่มต้น 1,675 18,424 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,476 16,236 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,655 29,203 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,568 666,246 THB

  • เริ่มต้นRp 27,122,733 298,350,063 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,846 22,150 USD

  • เริ่มต้น 1,619 19,426 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,427 17,119 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,566 30,790 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,539 702,470 THB

  • เริ่มต้นRp 26,214,316 314,571,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,791 23,283 USD

  • เริ่มต้น 1,571 20,420 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 17,995 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,490 32,365 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,800 738,405 THB

  • เริ่มต้นRp 25,435,673 330,663,749 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,764 24,690 USD

  • เริ่มต้น 1,547 21,654 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,363 19,083 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,452 34,322 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,931 783,034 THB

  • เริ่มต้นRp 25,046,351 350,648,921 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,745 26,179 USD

  • เริ่มต้น 1,531 22,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,349 20,234 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,426 36,392 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,351 830,271 THB

  • เริ่มต้นRp 24,786,804 371,802,057 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,709 27,340 USD

  • เริ่มต้น 1,499 23,978 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,321 21,131 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,375 38,005 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,192 867,076 THB

  • เริ่มต้นRp 24,267,708 388,283,335 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,672 28,427 USD

  • เริ่มต้น 1,467 24,932 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 21,971 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,325 39,517 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,033 901,562 THB

  • เริ่มต้นRp 23,748,613 403,726,422 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,645 29,606 USD

  • เริ่มต้น 1,443 25,966 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 22,882 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,286 41,155 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,164 938,946 THB

  • เริ่มต้นRp 23,359,292 420,467,248 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,617 30,730 USD

  • เริ่มต้น 1,419 26,951 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,250 23,751 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,248 42,718 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,294 974,591 THB

  • เริ่มต้นRp 22,969,970 436,429,430 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,590 31,799 USD

  • เริ่มต้น 1,394 27,889 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,229 24,577 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,210 44,204 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,425 1,008,497 THB

  • เริ่มต้นRp 22,580,648 451,612,970 IDR

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,696 10,782 USD

  • เริ่มต้น 2,364 9,457 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,083 8,334 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,747 14,989 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,490 341,962 THB

  • เริ่มต้นRp 38,283,283 153,133,133 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,376 11,879 USD

  • เริ่มต้น 2,084 10,418 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,836 9,181 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,303 16,513 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,347 376,737 THB

  • เริ่มต้นRp 33,741,199 168,705,994 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,166 12,994 USD

  • เริ่มต้น 1,899 11,396 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,674 10,043 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,010 18,063 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,682 412,093 THB

  • เริ่มต้นRp 30,756,401 184,538,403 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,093 14,648 USD

  • เริ่มต้น 1,835 12,847 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,617 11,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,909 20,362 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,364 464,546 THB

  • เริ่มต้นRp 29,718,210 208,027,469 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,965 15,717 USD

  • เริ่มต้น 1,723 13,784 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,518 12,147 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,731 21,848 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,307 498,453 THB

  • เริ่มต้นRp 27,901,376 223,211,008 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,864 16,777 USD

  • เริ่มต้น 1,635 14,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,441 12,967 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,591 23,321 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,119 532,069 THB

  • เริ่มต้นRp 26,473,864 238,264,774 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,791 17,910 USD

  • เริ่มต้น 1,571 15,708 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,384 13,842 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,490 24,897 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,800 568,004 THB

  • เริ่มต้นRp 25,435,673 254,356,730 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,727 18,997 USD

  • เริ่มต้น 1,515 16,661 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 14,683 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 26,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,772 602,490 THB

  • เริ่มต้นRp 24,527,256 269,799,817 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,672 20,066 USD

  • เริ่มต้น 1,467 17,599 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,292 15,509 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,325 27,894 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,033 636,396 THB

  • เริ่มต้นRp 23,748,613 284,983,357 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,636 21,263 USD

  • เริ่มต้น 1,435 18,649 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,264 16,434 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,274 29,558 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,874 674,360 THB

  • เริ่มต้นRp 23,229,518 301,983,730 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,617 22,643 USD

  • เริ่มต้น 1,419 19,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,250 17,501 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,248 31,476 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,294 718,119 THB

  • เริ่มต้นRp 22,969,970 321,579,580 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 23,986 USD

  • เริ่มต้น 1,402 21,037 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 18,539 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,223 33,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,715 760,720 THB

  • เริ่มต้นRp 22,710,422 340,656,335 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,563 25,000 USD

  • เริ่มต้น 1,370 21,927 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 19,323 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,172 34,753 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,555 792,887 THB

  • เริ่มต้นRp 22,191,327 355,061,231 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,535 26,097 USD

  • เริ่มต้น 1,346 22,888 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,186 20,170 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,134 36,278 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,686 827,663 THB

  • เริ่มต้นRp 21,802,005 370,634,092 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,517 27,303 USD

  • เริ่มต้น 1,330 23,946 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,172 21,102 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,109 37,954 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,106 865,916 THB

  • เริ่มต้นRp 21,542,458 387,764,240 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,489 28,299 USD

  • เริ่มต้น 1,306 24,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,151 21,872 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,070 39,339 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,237 897,504 THB

  • เริ่มต้นRp 21,153,136 401,909,588 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,471 29,423 USD

  • เริ่มต้น 1,290 25,805 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,137 22,741 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,045 40,901 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,657 933,150 THB

  • เริ่มต้นRp 20,893,589 417,871,771 IDR