กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Classic Japan สัมผัสญี่ปุ่นเที่ยวคุ้มอย่างครบเครื่อง
ธีมทัวร์นี้ถือเป็นธีมหลัก และเป็นธีมเริ่มต้นของเราเลยก็ว่าได้ เนื่องจากรายการทัวร์จะเน้นพาไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ไม่ควรพลาด โดยปกติเราจะพาเยี่ยมชมเมืองใหญ่ เรื่อยไปจนกระทั่งเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานความเป็นญี่ปุ่นสมัยก่อนและญี่ปุ่นร่วมสมัยไว้ด้วยกัน ท่านที่เลือกทัวร์ธีม Classic Japan จะได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างน้อยสองที่ในแต่ละภูมิภาคที่กำหนด เช่น ภูมิภาคคันโต คันไซ จูบุ หรือจูโกกุ และเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายระหว่างการเดินทาง เราจึงได้คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมาเป็นอย่างดี ดังนั้น หากท่านยังไม่แน่ใจว่าต้องการไปที่ใด โปรดนึกถึง Classic Japan ของเรา!

ดูทัวร์ Classic Japan

TokyoKanazawaShirakawa-goTakayamaUnazuki OnsenKurobeMatsumotoKawaguchikoGotembaNarita

6 วัน
15 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 373,000 1,492,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,463 13,850 USD

  • เริ่มต้น 3,084 12,338 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,765 11,059 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,908 19,633 AUD

  • เริ่มต้น฿ 106,629 426,515 THB

  • เริ่มต้นRp 48,309,931 193,239,724 IDR

  • เริ่มต้น¥ 328,000 1,640,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,045 15,224 USD

  • เริ่มต้น 2,712 13,561 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,431 12,156 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,316 21,580 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,765 468,823 THB

  • เริ่มต้นRp 42,481,655 212,408,276 IDR

  • เริ่มต้น¥ 298,000 1,788,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,766 16,598 USD

  • เริ่มต้น 2,464 14,785 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,209 13,253 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,921 23,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,189 511,132 THB

  • เริ่มต้นRp 38,596,138 231,576,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 286,000 2,002,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,655 18,585 USD

  • เริ่มต้น 2,365 16,555 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,120 14,839 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,763 26,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,758 572,307 THB

  • เริ่มต้นRp 37,041,931 259,293,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 268,000 2,144,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,488 19,903 USD

  • เริ่มต้น 2,216 17,729 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,986 15,892 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,527 28,212 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,613 612,901 THB

  • เริ่มต้นRp 34,710,621 277,684,965 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 2,295,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,367 21,304 USD

  • เริ่มต้น 2,109 18,978 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,890 17,011 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 30,199 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,896 656,067 THB

  • เริ่มต้นRp 33,026,897 297,242,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 244,000 2,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,265 22,651 USD

  • เริ่มต้น 2,018 20,177 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,809 18,086 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,211 32,107 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,752 697,517 THB

  • เริ่มต้นRp 31,602,207 316,022,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 235,000 2,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,182 23,997 USD

  • เริ่มต้น 1,943 21,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,742 19,160 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,092 34,016 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,179 738,968 THB

  • เริ่มต้นRp 30,436,552 334,802,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,117 25,398 USD

  • เริ่มต้น 1,885 22,625 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,690 20,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,000 36,002 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,178 782,134 THB

  • เริ่มต้นRp 29,529,931 354,359,172 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 2,886,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,061 26,791 USD

  • เริ่มต้น 1,836 23,865 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,645 21,391 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,921 37,976 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,463 825,014 THB

  • เริ่มต้นRp 28,752,828 373,786,758 IDR

  • เริ่มต้น¥ 220,000 3,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,042 28,592 USD

  • เริ่มต้น 1,819 25,469 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,631 22,829 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,895 40,529 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,891 880,473 THB

  • เริ่มต้นRp 28,493,793 398,913,103 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 30,077 USD

  • เริ่มต้น 1,786 26,792 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 24,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,842 42,635 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,747 926,212 THB

  • เริ่มต้นRp 27,975,724 419,635,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 3,392,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,968 31,488 USD

  • เริ่มต้น 1,753 28,049 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,571 25,142 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,790 44,635 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,604 969,664 THB

  • เริ่มต้นRp 27,457,655 439,322,482 IDR

  • เริ่มต้น¥ 208,000 3,536,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,931 32,825 USD

  • เริ่มต้น 1,720 29,240 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,542 26,209 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,737 46,530 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,461 1,010,829 THB

  • เริ่มต้นRp 26,939,586 457,972,965 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 3,690,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,903 34,254 USD

  • เริ่มต้น 1,695 30,513 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,519 27,351 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,698 48,556 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,603 1,054,852 THB

  • เริ่มต้นRp 26,551,034 477,918,620 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 3,838,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,875 35,628 USD

  • เริ่มต้น 1,670 31,737 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 28,448 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,658 50,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,745 1,097,161 THB

  • เริ่มต้นRp 26,162,483 497,087,172 IDR

  • เริ่มต้น¥ 199,000 3,980,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,847 36,946 USD

  • เริ่มต้น 1,646 32,911 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,475 29,500 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,619 52,372 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,888 1,137,754 THB

  • เริ่มต้นRp 25,773,931 515,478,620 IDR

OsakaNaraOsakaKyotoArima OnsenKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,020,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,367 9,469 USD

  • เริ่มต้น 2,109 8,435 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,890 7,560 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 13,422 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,896 291,585 THB

  • เริ่มต้นRp 33,026,897 132,107,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,061 10,304 USD

  • เริ่มต้น 1,836 9,179 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,645 8,227 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,921 14,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,463 317,313 THB

  • เริ่มต้นRp 28,752,828 143,764,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,857 11,140 USD

  • เริ่มต้น 1,654 9,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 8,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,632 15,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,174 343,041 THB

  • เริ่มต้นRp 25,903,448 155,420,690 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,792 12,541 USD

  • เริ่มต้น 1,596 11,172 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,431 10,014 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 17,778 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,172 386,207 THB

  • เริ่มต้นRp 24,996,828 174,977,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,671 13,368 USD

  • เริ่มต้น 1,488 11,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,334 10,673 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,369 18,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,456 411,650 THB

  • เริ่มต้นRp 23,313,103 186,504,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,578 14,203 USD

  • เริ่มต้น 1,406 12,652 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,260 11,341 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,237 20,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,598 437,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,017,931 198,161,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 162,000 1,620,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,504 15,038 USD

  • เริ่มต้น 1,340 13,396 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,201 12,008 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,132 21,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,311 463,106 THB

  • เริ่มต้นRp 20,981,793 209,817,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 155,000 1,705,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,439 15,828 USD

  • เริ่มต้น 1,282 14,099 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,149 12,638 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,040 22,436 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,310 487,405 THB

  • เริ่มต้นRp 20,075,172 220,826,896 IDR

  • เริ่มต้น¥ 150,000 1,800,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,392 16,709 USD

  • เริ่มต้น 1,240 14,885 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,112 13,342 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,974 23,686 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,880 514,562 THB

  • เริ่มต้นRp 19,427,586 233,131,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 1,885,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,346 17,498 USD

  • เริ่มต้น 1,199 15,587 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,075 13,972 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,908 24,804 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,451 538,861 THB

  • เริ่มต้นRp 18,780,000 244,140,000 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,337 18,715 USD

  • เริ่มต้น 1,191 16,671 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,067 14,943 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,895 26,528 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,165 576,309 THB

  • เริ่มต้นRp 18,650,483 261,106,758 IDR

  • เริ่มต้น¥ 142,000 2,130,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,318 19,773 USD

  • เริ่มต้น 1,174 17,613 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,053 15,788 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,869 28,028 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,593 608,898 THB

  • เริ่มต้นRp 18,391,448 275,871,724 IDR

  • เริ่มต้น¥ 139,000 2,224,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,290 20,645 USD

  • เริ่มต้น 1,149 18,391 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,030 16,485 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,829 29,265 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,736 635,770 THB

  • เริ่มต้นRp 18,002,897 288,046,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 136,000 2,312,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,262 21,462 USD

  • เริ่มต้น 1,125 19,118 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,008 17,137 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,790 30,423 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,878 660,926 THB

  • เริ่มต้นRp 17,614,345 299,443,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 133,000 2,394,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,235 22,224 USD

  • เริ่มต้น 1,100 19,796 EUR

  • เริ่มต้น£ 986 17,745 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,750 31,502 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,020 684,368 THB

  • เริ่มต้นRp 17,225,793 310,064,276 IDR

  • เริ่มต้น¥ 131,000 2,489,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,216 23,105 USD

  • เริ่มต้น 1,083 20,582 EUR

  • เริ่มต้น£ 971 18,449 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,724 32,752 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,449 711,525 THB

  • เริ่มต้นRp 16,966,759 322,368,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 129,000 2,580,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,198 23,950 USD

  • เริ่มต้น 1,067 21,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 956 19,123 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,697 33,950 AUD

  • เริ่มต้น฿ 36,877 737,539 THB

  • เริ่มต้นRp 16,707,724 334,154,483 IDR

TokyoNikkoTokyoKamakuraYokohamaTokyoKawaguchikoHakoneNarita

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 254,000 1,016,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,358 9,432 USD

  • เริ่มต้น 2,100 8,402 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,883 7,531 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,342 13,369 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,610 290,442 THB

  • เริ่มต้นRp 32,897,379 131,589,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 222,000 1,110,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,061 10,304 USD

  • เริ่มต้น 1,836 9,179 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,645 8,227 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,921 14,606 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,463 317,313 THB

  • เริ่มต้นRp 28,752,828 143,764,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 1,200,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,857 11,140 USD

  • เริ่มต้น 1,654 9,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 8,895 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,632 15,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,174 343,041 THB

  • เริ่มต้นRp 25,903,448 155,420,690 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,351,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,792 12,541 USD

  • เริ่มต้น 1,596 11,172 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,431 10,014 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 17,778 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,172 386,207 THB

  • เริ่มต้นRp 24,996,828 174,977,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 1,440,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,671 13,368 USD

  • เริ่มต้น 1,488 11,908 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,334 10,673 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,369 18,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,456 411,650 THB

  • เริ่มต้นRp 23,313,103 186,504,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,530,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,578 14,203 USD

  • เริ่มต้น 1,406 12,652 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,260 11,341 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,237 20,133 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,598 437,378 THB

  • เริ่มต้นRp 22,017,931 198,161,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 1,630,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 15,131 USD

  • เริ่มต้น 1,348 13,479 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 12,082 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,145 21,449 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,596 465,965 THB

  • เริ่มต้นRp 21,111,310 211,113,103 IDR

  • เริ่มต้น¥ 156,000 1,716,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,448 15,930 USD

  • เริ่มต้น 1,290 14,190 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,156 12,719 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,053 22,581 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,595 490,549 THB

  • เริ่มต้นRp 20,204,690 222,251,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 1,812,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,402 16,821 USD

  • เริ่มต้น 1,249 14,984 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,119 13,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,987 23,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,166 517,992 THB

  • เริ่มต้นRp 19,557,103 234,685,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 1,898,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,355 17,619 USD

  • เริ่มต้น 1,207 15,695 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,082 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,921 24,975 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,737 542,577 THB

  • เริ่มต้นRp 18,909,517 245,823,724 IDR

  • เริ่มต้น¥ 145,000 2,030,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,346 18,844 USD

  • เริ่มต้น 1,199 16,786 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,075 15,047 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,908 26,712 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,451 580,312 THB

  • เริ่มต้นRp 18,780,000 262,920,000 IDR

  • เริ่มต้น¥ 143,000 2,145,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,327 19,912 USD

  • เริ่มต้น 1,183 17,737 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,060 15,899 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,882 28,226 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,879 613,186 THB

  • เริ่มต้นRp 18,520,966 277,814,483 IDR

  • เริ่มต้น¥ 140,000 2,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,300 20,794 USD

  • เริ่มต้น 1,158 18,523 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,038 16,603 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,842 29,476 AUD

  • เริ่มต้น฿ 40,021 640,344 THB

  • เริ่มต้นRp 18,132,414 290,118,621 IDR

  • เริ่มต้น¥ 137,000 2,329,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,272 21,620 USD

  • เริ่มต้น 1,133 19,259 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,015 17,263 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,803 30,647 AUD

  • เริ่มต้น฿ 39,164 665,786 THB

  • เริ่มต้นRp 17,743,862 301,645,655 IDR

  • เริ่มต้น¥ 134,000 2,412,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,244 22,391 USD

  • เริ่มต้น 1,108 19,945 EUR

  • เริ่มต้น£ 993 17,878 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,763 31,739 AUD

  • เริ่มต้น฿ 38,306 689,513 THB

  • เริ่มต้นRp 17,355,310 312,395,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 132,000 2,508,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,225 23,282 USD

  • เริ่มต้น 1,092 20,739 EUR

  • เริ่มต้น£ 978 18,590 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,737 33,002 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,735 716,956 THB

  • เริ่มต้นRp 17,096,276 324,829,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 130,000 2,600,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,207 24,136 USD

  • เริ่มต้น 1,075 21,500 EUR

  • เริ่มต้น£ 964 19,271 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,711 34,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 37,163 743,256 THB

  • เริ่มต้นRp 16,837,241 336,744,827 IDR

TokyoKawaguchikoHakoneKyotoOsakaKobeOsaka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 264,000 1,056,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,451 9,803 USD

  • เริ่มต้น 2,183 8,732 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,957 7,827 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,474 13,896 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,469 301,876 THB

  • เริ่มต้นRp 34,192,552 136,770,207 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 1,165,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,163 10,815 USD

  • เริ่มต้น 1,927 9,634 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,727 8,635 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,066 15,330 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,607 333,036 THB

  • เริ่มต้นRp 30,177,517 150,887,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 212,000 1,272,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,968 11,808 USD

  • เริ่มต้น 1,753 10,518 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,571 9,428 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,790 16,738 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,604 363,624 THB

  • เริ่มต้นRp 27,457,655 164,745,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 205,000 1,435,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,903 13,321 USD

  • เริ่มต้น 1,695 11,866 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,519 10,636 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,698 18,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,603 410,220 THB

  • เริ่มต้นRp 26,551,034 185,857,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 1,544,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,792 14,333 USD

  • เริ่มต้น 1,596 12,768 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,431 11,444 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 20,317 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,172 441,380 THB

  • เริ่มต้นRp 24,996,828 199,974,621 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 1,647,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,699 15,289 USD

  • เริ่มต้น 1,513 13,619 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 12,208 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,408 21,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,314 470,824 THB

  • เริ่มต้นRp 23,701,655 213,314,896 IDR

  • เริ่มต้น¥ 176,000 1,760,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,634 16,338 USD

  • เริ่มต้น 1,455 14,554 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,305 13,045 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,316 23,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,313 503,127 THB

  • เริ่มต้นRp 22,795,034 227,950,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 170,000 1,870,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,578 17,359 USD

  • เริ่มต้น 1,406 15,463 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,260 13,861 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,237 24,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,598 534,573 THB

  • เริ่มต้นRp 22,017,931 242,197,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 164,000 1,968,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,522 18,269 USD

  • เริ่มต้น 1,356 16,274 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,216 14,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,158 25,897 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,882 562,588 THB

  • เริ่มต้นRp 21,240,828 254,889,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 160,000 2,080,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,485 19,309 USD

  • เริ่มต้น 1,323 17,200 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,186 15,417 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,105 27,370 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,739 594,605 THB

  • เริ่มต้นRp 20,722,759 269,395,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 158,000 2,212,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,467 20,534 USD

  • เริ่มต้น 1,307 18,291 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,171 16,396 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,079 29,107 AUD

  • เริ่มต้น฿ 45,167 632,340 THB

  • เริ่มต้นRp 20,463,724 286,492,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 157,000 2,355,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,457 21,861 USD

  • เริ่มต้น 1,298 19,474 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,164 17,456 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,066 30,989 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,881 673,219 THB

  • เริ่มต้นRp 20,334,207 305,013,103 IDR

  • เริ่มต้น¥ 154,000 2,464,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,430 22,873 USD

  • เริ่มต้น 1,273 20,375 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,141 18,263 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,026 32,423 AUD

  • เริ่มต้น฿ 44,024 704,378 THB

  • เริ่มต้นRp 19,945,655 319,130,483 IDR

  • เริ่มต้น¥ 151,000 2,567,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,402 23,829 USD

  • เริ่มต้น 1,249 21,227 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,119 19,027 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,987 33,779 AUD

  • เริ่มต้น฿ 43,166 733,823 THB

  • เริ่มต้นRp 19,557,103 332,470,758 IDR

  • เริ่มต้น¥ 149,000 2,682,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,383 24,897 USD

  • เริ่มต้น 1,232 22,178 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,104 19,879 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,961 35,292 AUD

  • เริ่มต้น฿ 42,594 766,697 THB

  • เริ่มต้นRp 19,298,069 347,365,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 146,000 2,774,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,355 25,751 USD

  • เริ่มต้น 1,207 22,939 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,082 20,561 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,921 36,503 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,737 792,997 THB

  • เริ่มต้นRp 18,909,517 359,280,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 144,000 2,880,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,337 26,735 USD

  • เริ่มต้น 1,191 23,815 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,067 21,347 GBP

  • เริ่มต้น$ 1,895 37,897 AUD

  • เริ่มต้น฿ 41,165 823,299 THB

  • เริ่มต้นRp 18,650,483 373,009,655 IDR

TokyoKamakuraFujiKawaguchikoIzu NagaokaOsakaKyotoOsakaNaraOsaka

6 วัน
ตลอดทั้งปี (ยกเว้น 11 - 17 เม.ย., 28 เม.ย. - 10 พ.ค., 16 - 30 พ.ย. และ 30 ธ.ค. - 9 ม.ค.)
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 339,000 1,356,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,147 12,588 USD

  • เริ่มต้น 2,803 11,213 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,513 10,051 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,461 17,843 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,909 387,637 THB

  • เริ่มต้นRp 43,906,345 175,625,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 296,000 1,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,748 13,739 USD

  • เริ่มต้น 2,448 12,238 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,194 10,970 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,895 19,475 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,617 423,084 THB

  • เริ่มต้นRp 38,337,103 191,685,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,479 14,871 USD

  • เริ่มต้น 2,208 13,247 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,874 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 21,080 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,327 457,960 THB

  • เริ่มต้นRp 34,581,103 207,486,621 IDR

  • เริ่มต้น¥ 257,000 1,799,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,386 16,700 USD

  • เริ่มต้น 2,125 14,876 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,905 13,334 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,382 23,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,468 514,276 THB

  • เริ่มต้นRp 33,285,931 233,001,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 240,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 17,823 USD

  • เริ่มต้น 1,985 15,877 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,779 14,231 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,158 25,265 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,608 548,866 THB

  • เริ่มต้นRp 31,084,138 248,673,103 IDR

  • เริ่มต้น¥ 227,000 2,043,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,107 18,965 USD

  • เริ่มต้น 1,877 16,894 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,683 15,143 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,987 26,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,892 584,028 THB

  • เริ่มต้นRp 29,400,414 264,603,724 IDR

  • เริ่มต้น¥ 217,000 2,170,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,014 20,144 USD

  • เริ่มต้น 1,794 17,944 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,608 16,084 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,855 28,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,033 620,333 THB

  • เริ่มต้นRp 28,105,241 281,052,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 209,000 2,299,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,940 21,342 USD

  • เริ่มต้น 1,728 19,011 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,549 17,040 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,750 30,252 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,746 657,210 THB

  • เริ่มต้นRp 27,069,103 297,760,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 202,000 2,424,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,875 22,502 USD

  • เริ่มต้น 1,670 20,045 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,497 17,967 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,658 31,897 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,745 692,944 THB

  • เริ่มต้นRp 26,162,483 313,949,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 2,548,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 23,653 USD

  • เริ่มต้น 1,621 21,070 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,453 18,886 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,579 33,529 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,030 728,391 THB

  • เริ่มต้นRp 25,385,379 330,009,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 193,000 2,702,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,792 25,083 USD

  • เริ่มต้น 1,596 22,343 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,431 20,027 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 35,555 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,172 772,415 THB

  • เริ่มต้นRp 24,996,828 349,955,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 191,000 2,865,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,773 26,596 USD

  • เริ่มต้น 1,579 23,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,416 21,236 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,513 37,700 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,601 819,011 THB

  • เริ่มต้นRp 24,737,793 371,066,896 IDR

  • เริ่มต้น¥ 187,000 2,992,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,736 27,775 USD

  • เริ่มต้น 1,546 24,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,386 22,177 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,461 39,371 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,457 855,316 THB

  • เริ่มต้นRp 24,219,724 387,515,586 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 3,111,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,699 28,879 USD

  • เริ่มต้น 1,513 25,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 23,059 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,408 40,937 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,314 889,335 THB

  • เริ่มต้นRp 23,701,655 402,928,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 180,000 3,240,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,671 30,077 USD

  • เริ่มต้น 1,488 26,792 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,334 24,015 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,369 42,635 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,456 926,212 THB

  • เริ่มต้นRp 23,313,103 419,635,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 3,363,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,643 31,219 USD

  • เริ่มต้น 1,464 27,809 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 24,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,329 44,253 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,599 961,373 THB

  • เริ่มต้นRp 22,924,552 435,566,482 IDR

  • เริ่มต้น¥ 174,000 3,480,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,615 32,305 USD

  • เริ่มต้น 1,439 28,777 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,290 25,794 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,290 45,793 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,741 994,820 THB

  • เริ่มต้นRp 22,536,000 450,720,000 IDR

FukuokaKujukushima NagasakiKumamoto AsoYufuin BeppuDazaifu Fukuoka

5 วัน
ตลอดทั้งปี
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,180,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,738 10,954 USD

  • เริ่มต้น 2,439 9,758 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,187 8,746 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,882 15,527 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,331 337,324 THB

  • เริ่มต้นRp 38,207,586 152,830,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 260,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,414 12,068 USD

  • เริ่มต้น 2,150 10,750 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,927 9,636 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,421 17,106 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,326 371,628 THB

  • เริ่มต้นRp 33,674,483 168,372,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 237,000 1,422,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,200 13,200 USD

  • เริ่มต้น 1,960 11,759 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,757 10,540 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,119 18,712 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,751 406,504 THB

  • เริ่มต้นRp 30,695,586 184,173,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 229,000 1,603,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,126 14,881 USD

  • เริ่มต้น 1,894 13,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,697 11,882 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,013 21,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,464 458,246 THB

  • เริ่มต้นRp 29,659,448 207,616,138 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 1,720,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 15,967 USD

  • เริ่มต้น 1,778 14,223 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,594 12,749 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,829 22,633 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,462 491,693 THB

  • เริ่มต้นRp 27,846,207 222,769,655 IDR

  • เริ่มต้น¥ 204,000 1,836,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,894 17,044 USD

  • เริ่มต้น 1,687 15,182 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,512 13,609 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,684 24,160 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,317 524,853 THB

  • เริ่มต้นRp 26,421,517 237,793,655 IDR

  • เริ่มต้น¥ 196,000 1,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,819 18,195 USD

  • เริ่มต้น 1,621 16,208 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,453 14,528 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,579 25,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,030 560,301 THB

  • เริ่มต้นRp 25,385,379 253,853,793 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 19,299 USD

  • เริ่มต้น 1,563 17,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 15,410 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,487 27,357 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,029 594,319 THB

  • เริ่มต้นRp 24,478,759 269,266,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 183,000 2,196,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,699 20,385 USD

  • เริ่มต้น 1,513 18,159 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 16,277 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,408 28,897 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,314 627,766 THB

  • เริ่มต้นRp 23,701,655 284,419,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 179,000 2,327,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,662 21,602 USD

  • เริ่มต้น 1,480 19,242 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,327 17,248 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,355 30,621 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,170 665,214 THB

  • เริ่มต้นRp 23,183,586 301,386,621 IDR

  • เริ่มต้น¥ 177,000 2,478,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,643 23,003 USD

  • เริ่มต้น 1,464 20,491 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,312 18,367 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,329 32,608 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,599 708,380 THB

  • เริ่มต้นRp 22,924,552 320,943,724 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 2,625,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,625 24,368 USD

  • เริ่มต้น 1,447 21,707 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 19,457 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,303 34,542 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,027 750,403 THB

  • เริ่มต้นRp 22,665,517 339,982,758 IDR

  • เริ่มต้น¥ 171,000 2,736,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,587 25,398 USD

  • เริ่มต้น 1,414 22,625 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,267 20,280 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,250 36,002 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,883 782,134 THB

  • เริ่มต้นRp 22,147,448 354,359,172 IDR

  • เริ่มต้น¥ 168,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,560 26,512 USD

  • เริ่มต้น 1,389 23,617 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,245 21,169 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 37,582 AUD

  • เริ่มต้น฿ 48,026 816,438 THB

  • เริ่มต้นRp 21,758,897 369,901,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 166,000 2,988,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,541 27,738 USD

  • เริ่มต้น 1,373 24,708 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,230 22,147 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,184 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 47,454 854,173 THB

  • เริ่มต้นRp 21,499,862 386,997,517 IDR

  • เริ่มต้น¥ 163,000 3,097,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,513 28,749 USD

  • เริ่มต้น 1,348 25,610 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,208 22,955 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,145 40,753 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,596 885,333 THB

  • เริ่มต้นRp 21,111,310 401,114,896 IDR

  • เริ่มต้น¥ 161,000 3,220,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,495 29,891 USD

  • เริ่มต้น 1,331 26,627 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,193 23,867 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,119 42,371 AUD

  • เริ่มต้น฿ 46,025 920,494 THB

  • เริ่มต้นRp 20,852,276 417,045,517 IDR