กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Summer Holidays เที่ยวหน้าร้อนนอนชมธรรมชาติ
หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อน ท่านจะได้พบงานเทศกาลฤดูร้อนที่สนุกสนานและรื่นเริงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลดอกไม้ไฟ งานเต้นรำ หรือแม้แต่ชมขบวนพาเหรด ยิ่งกว่านั้น ฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ไปสำรวจธรรมชาติ อาทิ การเดินป่า พักร้อนริมหาด หรือเก็บผลไม้ประจำฤดู ท่านสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนี้ได้ เพียงแค่เลือกทัวร์ธีม Summer Holidays ของเรา!

ดูทัวร์ Summer Holidays

TokyoAomori Oirase GorgeTowada LakeKazuno MoriokaHiraizumiMatsushima SendaiTokyo

5 วัน
1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม และ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน
Active
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,970 11,879 USD

  • เริ่มต้น 2,605 10,418 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,295 9,181 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,128 16,513 AUD

  • เริ่มต้น฿ 94,184 376,737 THB

  • เริ่มต้นRp 42,176,499 168,705,994 IDR

  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,445,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,641 13,204 USD

  • เริ่มต้น 2,316 11,580 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,041 10,205 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,671 18,355 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,752 418,758 THB

  • เริ่มต้นRp 37,504,640 187,523,202 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 1,590,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,421 14,529 USD

  • เริ่มต้น 2,124 12,742 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,872 11,229 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,366 20,197 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,796 460,779 THB

  • เริ่มต้นRp 34,390,068 206,340,409 IDR

  • เริ่มต้น¥ 256,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,339 16,375 USD

  • เริ่มต้น 2,052 14,361 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,808 12,656 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,252 22,763 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,188 519,318 THB

  • เริ่มต้นRp 33,222,104 232,554,725 IDR

  • เริ่มต้น¥ 242,000 1,936,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,211 17,690 USD

  • เริ่มต้น 1,939 15,515 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,709 13,673 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,074 24,592 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,131 561,049 THB

  • เริ่มต้นRp 31,405,270 251,242,158 IDR

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,111 18,997 USD

  • เริ่มต้น 1,851 16,661 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,631 14,683 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 26,408 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,943 602,490 THB

  • เริ่มต้นRp 29,977,757 269,799,817 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,038 20,377 USD

  • เริ่มต้น 1,787 17,871 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,575 15,749 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,833 28,326 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,625 646,250 THB

  • เริ่มต้นRp 28,939,567 289,395,667 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 2,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,974 21,711 USD

  • เริ่มต้น 1,731 19,042 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,525 16,780 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,744 30,181 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,596 688,560 THB

  • เริ่มต้นRp 28,031,150 308,342,648 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,919 23,027 USD

  • เริ่มต้น 1,683 20,196 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,483 17,797 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,667 32,010 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,858 730,291 THB

  • เริ่มต้นRp 27,252,507 327,030,082 IDR

NahaItomanYomitanOnnaMotobuYomitanKatsuren NanjoNaha

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 ตุลาคม
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 338,000 1,352,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,089 12,354 USD

  • เริ่มต้น 2,709 10,835 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,387 9,548 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,293 17,174 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,952 391,807 THB

  • เริ่มต้นRp 43,863,559 175,454,234 IDR

  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,475,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,696 13,478 USD

  • เริ่มต้น 2,364 11,821 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,083 10,417 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,747 18,736 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,490 427,452 THB

  • เริ่มต้นRp 38,283,283 191,416,417 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,440 14,638 USD

  • เริ่มต้น 2,140 12,839 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,886 11,314 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,392 20,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,376 464,256 THB

  • เริ่มต้นRp 34,649,616 207,897,695 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,785,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,330 16,311 USD

  • เริ่มต้น 2,044 14,305 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,801 12,606 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,239 22,674 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,898 517,289 THB

  • เริ่มต้นRp 33,092,330 231,646,308 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 1,904,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,175 17,398 USD

  • เริ่มต้น 1,907 15,259 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,681 13,447 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,023 24,185 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,972 551,775 THB

  • เริ่มต้นRp 30,886,174 247,089,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,034,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,065 18,586 USD

  • เริ่มต้น 1,811 16,301 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,596 14,365 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,871 25,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,494 589,449 THB

  • เริ่มต้นRp 29,328,888 263,959,994 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 2,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,965 19,646 USD

  • เริ่มต้น 1,723 17,230 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,518 15,184 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,731 27,310 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,307 623,066 THB

  • เริ่มต้นRp 27,901,376 279,013,760 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 2,277,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,891 20,806 USD

  • เริ่มต้น 1,659 18,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,462 16,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,629 28,923 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,988 659,870 THB

  • เริ่มต้นRp 26,863,185 295,495,038 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,828 21,930 USD

  • เริ่มต้น 1,603 19,234 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,412 16,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,540 30,486 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,960 695,515 THB

  • เริ่มต้นRp 25,954,768 311,457,221 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,522,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,773 23,045 USD

  • เริ่มต้น 1,555 20,212 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,370 17,811 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,464 32,035 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,221 730,871 THB

  • เริ่มต้นRp 25,176,125 327,289,629 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,688,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 24,562 USD

  • เริ่มต้น 1,539 21,542 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,356 18,984 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,439 34,144 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,641 778,977 THB

  • เริ่มต้นRp 24,916,578 348,832,087 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,835,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,727 25,905 USD

  • เริ่มต้น 1,515 22,720 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,335 20,022 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,401 36,011 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,772 821,577 THB

  • เริ่มต้นRp 24,527,256 367,908,842 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,690 27,047 USD

  • เริ่มต้น 1,483 23,722 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,307 20,905 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,350 37,599 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,613 857,802 THB

  • เริ่มต้นRp 24,008,161 384,130,572 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,077,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,654 28,116 USD

  • เริ่มต้น 1,451 24,659 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,278 21,731 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,299 39,085 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,453 891,708 THB

  • เริ่มต้นRp 23,489,065 399,314,112 IDR

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,204,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,626 29,277 USD

  • เริ่มต้น 1,427 25,677 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,257 22,628 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,261 40,698 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,584 928,513 THB

  • เริ่มต้นRp 23,099,744 415,795,389 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,325,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,599 30,383 USD

  • เริ่มต้น 1,402 26,647 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,236 23,482 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,223 42,235 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,715 963,578 THB

  • เริ่มต้นRp 22,710,422 431,498,024 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,581 31,616 USD

  • เริ่มต้น 1,386 27,729 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,222 24,436 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,198 43,950 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,135 1,002,701 THB

  • เริ่มต้นRp 22,450,875 449,017,493 IDR

OsakaKyotoArashiyamaIne Amanohashidate NagoyaGifuNagoya

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 กันยายน
Boutique
  • เริ่มต้น¥ 707,000 1,414,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 6,460 12,921 USD

  • เริ่มต้น 5,666 11,332 EUR

  • เริ่มต้น£ 4,993 9,986 GBP

  • เริ่มต้น$ 8,981 17,961 AUD

  • เริ่มต้น฿ 204,887 409,774 THB

  • เริ่มต้นRp 91,750,106 183,500,212 IDR

  • เริ่มต้น¥ 529,000 1,587,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,834 14,501 USD

  • เริ่มต้น 4,239 12,718 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,736 11,208 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,720 20,159 AUD

  • เริ่มต้น฿ 153,303 459,909 THB

  • เริ่มต้นRp 68,650,362 205,951,087 IDR

  • เริ่มต้น¥ 439,000 1,756,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,011 16,046 USD

  • เริ่มต้น 3,518 14,073 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,100 12,402 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,576 22,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,221 508,885 THB

  • เริ่มต้นRp 56,970,717 227,882,866 IDR

  • เริ่มต้น¥ 386,000 1,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,636 USD

  • เริ่มต้น 3,093 15,467 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,726 13,630 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,903 24,515 AUD

  • เริ่มต้น฿ 111,862 559,310 THB

  • เริ่มต้นRp 50,092,703 250,463,515 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,198 19,189 USD

  • เริ่มต้น 2,805 16,830 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,472 14,831 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,446 26,675 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,429 608,576 THB

  • เริ่มต้นRp 45,420,845 272,525,068 IDR