กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Summer Holidays เที่ยวหน้าร้อนนอนชมธรรมชาติ
หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อน ท่านจะได้พบงานเทศกาลฤดูร้อนที่สนุกสนานและรื่นเริงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลดอกไม้ไฟ งานเต้นรำ หรือแม้แต่ชมขบวนพาเหรด ยิ่งกว่านั้น ฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ไปสำรวจธรรมชาติ อาทิ การเดินป่า พักร้อนริมหาด หรือเก็บผลไม้ประจำฤดู ท่านสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนี้ได้ เพียงแค่เลือกทัวร์ธีม Summer Holidays ของเรา!

ดูทัวร์ Summer Holidays

TokyoAomori Oirase GorgeTowada LakeKazuno MoriokaHiraizumiMatsushima SendaiTokyo

5 วัน
1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม และ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน
Active
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,953 11,811 USD

  • เริ่มต้น 2,607 10,429 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,233 8,931 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,154 16,615 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,352 373,407 THB

  • เริ่มต้นRp 41,870,247 167,480,987 IDR

  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,445,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,626 13,128 USD

  • เริ่มต้น 2,318 11,592 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,985 9,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,694 18,468 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,011 415,056 THB

  • เริ่มต้นRp 37,232,312 186,161,558 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 1,590,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,408 14,446 USD

  • เริ่มต้น 2,126 12,756 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,821 10,924 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,387 20,321 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,118 456,706 THB

  • เริ่มต้นRp 34,140,355 204,842,130 IDR

  • เริ่มต้น¥ 256,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,326 16,281 USD

  • เริ่มต้น 2,054 14,376 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,759 12,311 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,272 22,903 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,532 514,727 THB

  • เริ่มต้นRp 32,980,871 230,866,099 IDR

  • เริ่มต้น¥ 242,000 1,936,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,199 17,589 USD

  • เริ่มต้น 1,941 15,531 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,663 13,301 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,093 24,743 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,511 556,089 THB

  • เริ่มต้นRp 31,177,230 249,417,839 IDR

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,099 18,889 USD

  • เริ่มต้น 1,853 16,679 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,587 14,283 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,952 26,571 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,352 597,164 THB

  • เริ่มต้นRp 29,760,083 267,840,747 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,026 20,260 USD

  • เริ่มต้น 1,789 17,890 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,532 15,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,850 28,501 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,054 640,537 THB

  • เริ่มต้นRp 28,729,431 287,294,308 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 2,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 21,587 USD

  • เริ่มต้น 1,733 19,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,484 16,324 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,761 30,366 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,043 682,473 THB

  • เริ่มต้นRp 27,827,610 306,103,711 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,908 22,895 USD

  • เริ่มต้น 1,685 20,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,443 17,313 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,684 32,207 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,320 723,835 THB

  • เริ่มต้นRp 27,054,621 324,655,451 IDR

NahaItomanYomitanOnnaMotobuYomitanKatsuren NanjoNaha

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 ตุลาคม
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 338,000 1,352,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,071 12,283 USD

  • เริ่มต้น 2,712 10,846 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,322 9,289 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,320 17,279 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,086 388,343 THB

  • เริ่มต้นRp 43,545,057 174,180,226 IDR

  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,475,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,680 13,401 USD

  • เริ่มต้น 2,367 11,833 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,027 10,134 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,770 18,851 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,735 423,673 THB

  • เริ่มต้นRp 38,005,301 190,026,504 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,426 14,555 USD

  • เริ่มต้น 2,142 12,852 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,834 11,006 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,412 20,474 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,692 460,152 THB

  • เริ่มต้นRp 34,398,018 206,388,108 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,785,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,317 16,217 USD

  • เริ่มต้น 2,046 14,320 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,752 12,263 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,259 22,813 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,245 512,717 THB

  • เริ่มต้นRp 32,852,040 229,964,278 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 1,904,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,162 17,299 USD

  • เริ่มต้น 1,909 15,275 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,635 13,081 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,042 24,334 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,362 546,898 THB

  • เริ่มต้นRp 30,661,904 245,295,230 IDR

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,034,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,053 18,480 USD

  • เริ่มต้น 1,813 16,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,553 13,974 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,888 25,996 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,915 584,238 THB

  • เริ่มต้นRp 29,115,925 262,043,328 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 2,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,953 19,534 USD

  • เริ่มต้น 1,725 17,248 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,477 14,771 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,748 27,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,756 617,558 THB

  • เริ่มต้นRp 27,698,779 276,987,786 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 2,277,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,881 20,687 USD

  • เริ่มต้น 1,661 18,267 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,422 15,643 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,646 29,101 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,458 654,037 THB

  • เริ่มต้นRp 26,668,126 293,349,390 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,817 21,805 USD

  • เริ่มต้น 1,604 19,254 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,374 16,488 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,556 30,673 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,447 689,367 THB

  • เริ่มต้นRp 25,766,306 309,195,668 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,522,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,763 22,913 USD

  • เริ่มต้น 1,556 20,232 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,333 17,327 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,479 32,232 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,724 724,410 THB

  • เริ่มต้นRp 24,993,316 324,913,114 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,688,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,744 24,422 USD

  • เริ่มต้น 1,540 21,564 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 18,467 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,454 34,354 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,149 772,091 THB

  • เริ่มต้นRp 24,735,653 346,299,148 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,835,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,717 25,757 USD

  • เริ่มต้น 1,516 22,744 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,298 19,477 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,416 36,233 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,288 814,315 THB

  • เริ่มต้นRp 24,349,159 365,237,382 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,681 26,893 USD

  • เริ่มต้น 1,484 23,746 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,271 20,336 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,364 37,830 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,139 850,219 THB

  • เริ่มต้นRp 23,833,833 381,341,323 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,077,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,644 27,956 USD

  • เริ่มต้น 1,452 24,685 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,244 21,140 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 39,326 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,990 883,826 THB

  • เริ่มต้นRp 23,318,507 396,414,612 IDR

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,204,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,617 29,110 USD

  • เริ่มต้น 1,428 25,704 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,223 22,012 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,275 40,949 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,128 920,305 THB

  • เริ่มต้นRp 22,932,012 412,776,216 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,325,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,590 30,209 USD

  • เริ่มต้น 1,404 26,674 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,202 22,843 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,237 42,495 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,266 955,060 THB

  • เริ่มต้นRp 22,545,517 428,364,831 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,572 31,435 USD

  • เริ่มต้น 1,388 27,758 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,189 23,771 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,211 44,221 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,692 993,837 THB

  • เริ่มต้นRp 22,287,854 445,757,088 IDR

OsakaKyotoArashiyamaIne Amanohashidate NagoyaGifuNagoya

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 กันยายน
Boutique
  • เริ่มต้น¥ 707,000 1,414,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 6,423 12,847 USD

  • เริ่มต้น 5,672 11,344 EUR

  • เริ่มต้น£ 4,857 9,714 GBP

  • เริ่มต้น$ 9,036 18,072 AUD

  • เริ่มต้น฿ 203,076 406,152 THB

  • เริ่มต้นRp 91,083,890 182,167,781 IDR

  • เริ่มต้น¥ 529,000 1,587,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,806 14,419 USD

  • เริ่มต้น 4,244 12,732 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,634 10,903 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,761 20,283 AUD

  • เริ่มต้น฿ 151,948 455,844 THB

  • เริ่มต้นRp 68,151,878 204,455,635 IDR

  • เริ่มต้น¥ 439,000 1,756,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,988 15,954 USD

  • เริ่มต้น 3,522 14,087 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,016 12,064 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,611 22,443 AUD

  • เริ่มต้น฿ 126,097 504,387 THB

  • เริ่มต้นRp 56,557,041 226,228,164 IDR

  • เริ่มต้น¥ 386,000 1,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,507 17,535 USD

  • เริ่มต้น 3,097 15,483 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,652 13,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,933 24,666 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,873 554,366 THB

  • เริ่มต้นRp 49,728,970 248,644,849 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,180 19,079 USD

  • เริ่มต้น 2,808 16,847 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,405 14,427 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,473 26,839 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,533 603,196 THB

  • เริ่มต้นRp 45,091,035 270,546,209 IDR