กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Summer Holidays เที่ยวหน้าร้อนนอนชมธรรมชาติ
หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อน ท่านจะได้พบงานเทศกาลฤดูร้อนที่สนุกสนานและรื่นเริงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลดอกไม้ไฟ งานเต้นรำ หรือแม้แต่ชมขบวนพาเหรด ยิ่งกว่านั้น ฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ไปสำรวจธรรมชาติ อาทิ การเดินป่า พักร้อนริมหาด หรือเก็บผลไม้ประจำฤดู ท่านสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนี้ได้ เพียงแค่เลือกทัวร์ธีม Summer Holidays ของเรา!

ดูทัวร์ Summer Holidays

TokyoAomori Oirase GorgeTowada LakeKazuno MoriokaHiraizumiMatsushima SendaiTokyo

5 วัน
1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม และ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน
Active
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,965 11,861 USD

  • เริ่มต้น 2,651 10,603 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,341 9,364 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,295 17,182 AUD

  • เริ่มต้น฿ 94,460 377,839 THB

  • เริ่มต้นRp 42,678,324 170,713,294 IDR

  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,445,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,637 13,184 USD

  • เริ่มต้น 2,357 11,785 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,082 10,408 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,820 19,098 AUD

  • เริ่มต้น฿ 83,996 419,982 THB

  • เริ่มต้นRp 37,950,878 189,754,392 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 1,590,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,418 14,507 USD

  • เริ่มต้น 2,161 12,968 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,909 11,453 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,502 21,015 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,021 462,126 THB

  • เริ่มต้นRp 34,799,248 208,795,491 IDR

  • เริ่มต้น¥ 256,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,336 16,350 USD

  • เริ่มต้น 2,088 14,615 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,844 12,908 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,383 23,684 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,405 520,836 THB

  • เริ่มต้นRp 33,617,387 235,321,710 IDR

  • เริ่มต้น¥ 242,000 1,936,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,208 17,664 USD

  • เริ่มต้น 1,974 15,790 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,743 13,945 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,198 25,588 AUD

  • เริ่มต้น฿ 70,336 562,689 THB

  • เริ่มต้นRp 31,778,936 254,231,490 IDR

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,108 18,969 USD

  • เริ่มต้น 1,884 16,956 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,664 14,975 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,053 27,478 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,139 604,251 THB

  • เริ่มต้นRp 30,334,439 273,009,953 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,035 20,347 USD

  • เริ่มต้น 1,819 18,188 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,606 16,063 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,947 29,473 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,814 648,139 THB

  • เริ่มต้นRp 29,283,896 292,838,958 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 2,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,971 21,679 USD

  • เริ่มต้น 1,762 19,378 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,556 17,115 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,855 31,403 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,779 690,573 THB

  • เริ่มต้นRp 28,364,670 312,011,375 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,916 22,992 USD

  • เริ่มต้น 1,713 20,553 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,513 18,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,776 33,306 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,035 732,426 THB

  • เริ่มต้นRp 27,576,763 330,921,155 IDR

NahaItomanYomitanOnnaMotobuYomitanKatsuren NanjoNaha

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 ตุลาคม
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 338,000 1,352,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,084 12,336 USD

  • เริ่มต้น 2,757 11,027 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,435 9,739 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,467 17,869 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,238 392,952 THB

  • เริ่มต้นRp 44,385,456 177,541,826 IDR

  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,475,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,692 13,458 USD

  • เริ่มต้น 2,406 12,030 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,125 10,625 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,899 19,495 AUD

  • เริ่มต้น฿ 85,740 428,702 THB

  • เริ่มต้นRp 38,738,786 193,693,930 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,436 14,617 USD

  • เริ่มต้น 2,178 13,066 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,923 11,539 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,529 21,173 AUD

  • เริ่มต้น฿ 77,602 465,613 THB

  • เริ่มต้นRp 35,061,884 210,371,306 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,785,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,327 16,286 USD

  • เริ่มต้น 2,080 14,558 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,837 12,858 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,370 23,592 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,115 518,802 THB

  • เริ่มต้นRp 33,486,069 234,402,485 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 1,904,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,172 17,372 USD

  • เริ่มต้น 1,941 15,529 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,714 13,715 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,146 25,165 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,174 553,388 THB

  • เริ่มต้นRp 31,253,665 250,029,317 IDR

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,034,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,062 18,558 USD

  • เริ่มต้น 1,843 16,589 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,628 14,651 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,987 26,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,686 591,172 THB

  • เริ่มต้นRp 29,677,850 267,100,646 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 2,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,962 19,617 USD

  • เริ่มต้น 1,754 17,535 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,549 15,487 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,842 28,416 AUD

  • เริ่มต้น฿ 62,489 624,887 THB

  • เริ่มต้นRp 28,233,353 282,333,525 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 2,277,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,889 20,775 USD

  • เริ่มต้น 1,688 18,571 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,491 16,401 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,736 30,094 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,164 661,799 THB

  • เริ่มต้นRp 27,182,809 299,010,901 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,825 21,898 USD

  • เริ่มต้น 1,631 19,574 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,441 17,287 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,643 31,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 58,129 697,548 THB

  • เริ่มต้นRp 26,263,584 315,163,005 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,522,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,770 23,011 USD

  • เริ่มต้น 1,582 20,569 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,397 18,166 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,564 33,333 AUD

  • เริ่มต้น฿ 56,385 733,007 THB

  • เริ่มต้นRp 25,475,676 331,183,791 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,688,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,752 24,525 USD

  • เริ่มต้น 1,566 21,923 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,383 19,362 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,538 35,526 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,804 781,254 THB

  • เริ่มต้นRp 25,213,040 352,982,565 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,835,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,724 25,867 USD

  • เริ่มต้น 1,541 23,122 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,361 20,421 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,498 37,469 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,932 823,979 THB

  • เริ่มต้นRp 24,819,087 372,286,299 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,688 27,007 USD

  • เริ่มต้น 1,509 24,141 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,333 21,321 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,445 39,121 AUD

  • เริ่มต้น฿ 53,769 860,310 THB

  • เริ่มต้นRp 24,293,815 388,701,039 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,077,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,651 28,075 USD

  • เริ่มต้น 1,476 25,096 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,304 22,164 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,392 40,668 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,607 894,315 THB

  • เริ่มต้นRp 23,768,543 404,065,236 IDR

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,204,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,624 29,233 USD

  • เริ่มต้น 1,452 26,132 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 23,079 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,353 42,346 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,735 931,227 THB

  • เริ่มต้นRp 23,374,590 420,742,611 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,325,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,597 30,337 USD

  • เริ่มต้น 1,427 27,118 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,261 23,950 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,313 43,946 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,863 966,395 THB

  • เริ่มต้นRp 22,980,636 436,632,079 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,578 31,569 USD

  • เริ่มต้น 1,411 28,219 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,246 24,923 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,286 45,730 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,282 1,005,632 THB

  • เริ่มต้นRp 22,718,000 454,359,998 IDR

OsakaKyotoArashiyamaIne Amanohashidate NagoyaGifuNagoya

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 กันยายน
Boutique
  • เริ่มต้น¥ 707,000 1,414,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 6,451 12,901 USD

  • เริ่มต้น 5,766 11,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 5,093 10,185 GBP

  • เริ่มต้น$ 9,344 18,688 AUD

  • เริ่มต้น฿ 205,486 410,972 THB

  • เริ่มต้นRp 92,841,768 185,683,537 IDR

  • เริ่มต้น¥ 529,000 1,587,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,827 14,480 USD

  • เริ่มต้น 4,314 12,943 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,810 11,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,992 20,975 AUD

  • เริ่มต้น฿ 153,751 461,254 THB

  • เริ่มต้นRp 69,467,179 208,401,537 IDR

  • เริ่มต้น¥ 439,000 1,756,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,005 16,022 USD

  • เริ่มต้น 3,580 14,322 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,162 12,649 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,802 23,209 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,593 510,373 THB

  • เริ่มต้นRp 57,648,566 230,594,265 IDR

  • เริ่มต้น¥ 386,000 1,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,522 17,609 USD

  • เริ่มต้น 3,148 15,741 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,780 13,902 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,102 25,508 AUD

  • เริ่มต้น฿ 112,189 560,945 THB

  • เริ่มต้นRp 50,688,717 253,443,583 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,193 19,160 USD

  • เริ่มต้น 2,855 17,127 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,521 15,127 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,626 27,755 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,726 610,355 THB

  • เริ่มต้นRp 45,961,272 275,767,629 IDR