กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 
Summer Holidays เที่ยวหน้าร้อนนอนชมธรรมชาติ
หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อน ท่านจะได้พบงานเทศกาลฤดูร้อนที่สนุกสนานและรื่นเริงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลดอกไม้ไฟ งานเต้นรำ หรือแม้แต่ชมขบวนพาเหรด ยิ่งกว่านั้น ฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ไปสำรวจธรรมชาติ อาทิ การเดินป่า พักร้อนริมหาด หรือเก็บผลไม้ประจำฤดู ท่านสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างนี้ได้ เพียงแค่เลือกทัวร์ธีม Summer Holidays ของเรา!

ดูทัวร์ Summer Holidays

TokyoAomori Oirase GorgeTowada LakeKazuno MoriokaHiraizumiMatsushima SendaiTokyo

5 วัน
1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม และ 25 สิงหาคม - 20 กันยายน
Active
  • เริ่มต้น¥ 325,000 1,300,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,017 12,068 USD

  • เริ่มต้น 2,687 10,750 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,409 9,636 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,277 17,106 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,907 371,628 THB

  • เริ่มต้นRp 42,093,103 168,372,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 289,000 1,445,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,683 13,414 USD

  • เริ่มต้น 2,390 11,949 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,142 10,710 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,803 19,014 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,616 413,079 THB

  • เริ่มต้นRp 37,430,483 187,152,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 1,590,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,460 14,760 USD

  • เริ่มต้น 2,191 13,148 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,964 11,785 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,487 20,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 75,755 454,530 THB

  • เริ่มต้นRp 34,322,069 205,932,414 IDR

  • เริ่มต้น¥ 256,000 1,792,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,376 16,635 USD

  • เริ่มต้น 2,117 14,818 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,898 13,282 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,369 23,581 AUD

  • เริ่มต้น฿ 73,182 512,275 THB

  • เริ่มต้นRp 33,156,414 232,094,896 IDR

  • เริ่มต้น¥ 242,000 1,936,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,246 17,972 USD

  • เริ่มต้น 2,001 16,009 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,794 14,350 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,184 25,475 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,180 553,440 THB

  • เริ่มต้นRp 31,343,172 250,745,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 231,000 2,079,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,144 19,299 USD

  • เริ่มต้น 1,910 17,192 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,712 15,410 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,040 27,357 AUD

  • เริ่มต้น฿ 66,035 594,319 THB

  • เริ่มต้นRp 29,918,483 269,266,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 2,230,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,070 20,701 USD

  • เริ่มต้น 1,844 18,440 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,653 16,529 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,934 29,344 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,749 637,485 THB

  • เริ่มต้นRp 28,882,345 288,823,448 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 2,376,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,005 22,056 USD

  • เริ่มต้น 1,786 19,648 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,601 17,611 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,842 31,265 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,747 679,222 THB

  • เริ่มต้นRp 27,975,724 307,732,965 IDR

  • เริ่มต้น¥ 210,000 2,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,949 23,393 USD

  • เริ่มต้น 1,737 20,838 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,557 18,678 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,763 33,160 AUD

  • เริ่มต้น฿ 60,032 720,387 THB

  • เริ่มต้นRp 27,198,621 326,383,448 IDR

NahaItomanYomitanOnnaMotobuYomitanKatsuren NanjoNaha

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 ตุลาคม
Comfort
  • เริ่มต้น¥ 338,000 1,352,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,138 12,551 USD

  • เริ่มต้น 2,795 11,180 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,505 10,021 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,448 17,791 AUD

  • เริ่มต้น฿ 96,623 386,493 THB

  • เริ่มต้นRp 43,776,828 175,107,310 IDR

  • เริ่มต้น¥ 295,000 1,475,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,738 13,692 USD

  • เริ่มต้น 2,439 12,197 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,187 10,933 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,882 19,409 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,331 421,655 THB

  • เริ่มต้นRp 38,207,586 191,037,931 IDR

  • เริ่มต้น¥ 267,000 1,602,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,479 14,871 USD

  • เริ่มต้น 2,208 13,247 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,979 11,874 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 21,080 AUD

  • เริ่มต้น฿ 76,327 457,960 THB

  • เริ่มต้นRp 34,581,103 207,486,621 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 1,785,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,367 16,570 USD

  • เริ่มต้น 2,109 14,761 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,890 13,231 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,355 23,488 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,896 510,274 THB

  • เริ่มต้นRp 33,026,897 231,188,276 IDR

  • เริ่มต้น¥ 238,000 1,904,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,209 17,675 USD

  • เริ่มต้น 1,968 15,745 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,764 14,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 25,054 AUD

  • เริ่มต้น฿ 68,037 544,292 THB

  • เริ่มต้นRp 30,825,103 246,600,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 226,000 2,034,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,098 18,882 USD

  • เริ่มต้น 1,869 16,820 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,675 15,076 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,974 26,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,606 581,455 THB

  • เริ่มต้นRp 29,270,897 263,438,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 215,000 2,150,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,996 19,958 USD

  • เริ่มต้น 1,778 17,779 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,594 15,936 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,829 28,291 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,462 614,616 THB

  • เริ่มต้นRp 27,846,207 278,462,069 IDR

  • เริ่มต้น¥ 207,000 2,277,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,922 21,137 USD

  • เริ่มต้น 1,712 18,829 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,534 16,877 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,724 29,963 AUD

  • เริ่มต้น฿ 59,175 650,921 THB

  • เริ่มต้นRp 26,810,069 294,910,758 IDR

  • เริ่มต้น¥ 200,000 2,400,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,857 22,279 USD

  • เริ่มต้น 1,654 19,846 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,482 17,789 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,632 31,581 AUD

  • เริ่มต้น฿ 57,174 686,083 THB

  • เริ่มต้นRp 25,903,448 310,841,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 194,000 2,522,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,801 23,412 USD

  • เริ่มต้น 1,604 20,855 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,438 18,693 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,553 33,186 AUD

  • เริ่มต้น฿ 55,458 720,959 THB

  • เริ่มต้นRp 25,126,345 326,642,483 IDR

  • เริ่มต้น¥ 192,000 2,688,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,782 24,953 USD

  • เริ่มต้น 1,588 22,228 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,423 19,924 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,526 35,371 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,887 768,413 THB

  • เริ่มต้นRp 24,867,310 348,142,345 IDR

  • เริ่มต้น¥ 189,000 2,835,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,754 26,317 USD

  • เริ่มต้น 1,563 23,443 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,401 21,013 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,487 37,305 AUD

  • เริ่มต้น฿ 54,029 810,435 THB

  • เริ่มต้นRp 24,478,759 367,181,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 185,000 2,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,717 27,478 USD

  • เริ่มต้น 1,530 24,477 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,371 21,940 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,434 38,950 AUD

  • เริ่มต้น฿ 52,886 846,169 THB

  • เริ่มต้นRp 23,960,690 383,371,034 IDR

  • เริ่มต้น¥ 181,000 3,077,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,680 28,564 USD

  • เริ่มต้น 1,497 25,444 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,342 22,807 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,382 40,490 AUD

  • เริ่มต้น฿ 51,742 879,615 THB

  • เริ่มต้นRp 23,442,621 398,524,551 IDR

  • เริ่มต้น¥ 178,000 3,204,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,652 29,743 USD

  • เริ่มต้น 1,472 26,495 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,319 23,748 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,342 42,161 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,884 915,920 THB

  • เริ่มต้นRp 23,054,069 414,973,241 IDR

  • เริ่มต้น¥ 175,000 3,325,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,625 30,866 USD

  • เริ่มต้น 1,447 27,495 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,297 24,645 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,303 43,753 AUD

  • เริ่มต้น฿ 50,027 950,510 THB

  • เริ่มต้นRp 22,665,517 430,644,827 IDR

  • เริ่มต้น¥ 173,000 3,460,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,606 32,119 USD

  • เริ่มต้น 1,431 28,611 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,282 25,646 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,276 45,529 AUD

  • เริ่มต้น฿ 49,455 989,103 THB

  • เริ่มต้นRp 22,406,483 448,129,655 IDR

OsakaKyotoArashiyamaIne Amanohashidate NagoyaGifuNagoya

5 วัน
1 มิถุนายน - 30 กันยายน
Boutique
  • เริ่มต้น¥ 707,000 1,414,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 6,563 13,126 USD

  • เริ่มต้น 5,846 11,693 EUR

  • เริ่มต้น£ 5,240 10,481 GBP

  • เริ่มต้น$ 9,303 18,607 AUD

  • เริ่มต้น฿ 202,109 404,217 THB

  • เริ่มต้นRp 91,568,690 183,137,379 IDR

  • เริ่มต้น¥ 529,000 1,587,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,911 14,732 USD

  • เริ่มต้น 4,374 13,123 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,921 11,763 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,961 20,883 AUD

  • เริ่มต้น฿ 151,224 453,672 THB

  • เริ่มต้นRp 68,514,621 205,543,862 IDR

  • เริ่มต้น¥ 439,000 1,756,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,075 16,301 USD

  • เริ่มต้น 3,630 14,521 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,254 13,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,777 23,107 AUD

  • เริ่มต้น฿ 125,496 501,984 THB

  • เริ่มต้นRp 56,858,069 227,432,276 IDR

  • เริ่มต้น¥ 386,000 1,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,583 17,916 USD

  • เริ่มต้น 3,192 15,960 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,861 14,305 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,079 25,396 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,345 551,725 THB

  • เริ่มต้นRp 49,993,655 249,968,276 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,249 19,494 USD

  • เริ่มต้น 2,894 17,365 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,594 15,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,606 27,633 AUD

  • เริ่มต้น฿ 100,054 600,322 THB

  • เริ่มต้นRp 45,331,034 271,986,207 IDR