กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

รับประทานอาหารเย็นในร้านกินดื่มสังสรรค์ที่มาในธีมย้อนยุคสมัยเอโดะ, โตเกียว, วันที่ 1

ชมซากุระที่วัดนันเซ็นจิ, วัดพุทธนิกายเซนในเกียวโต, วันที่ 3

ซากุระที่บานสะพรั่งบริเวณปราสาทโอซาก้า, วันที่ 5

นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano จากเมืองคาเมะโอกะสู่อาราชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 4

Classic Sakura

6 วัน

TokyoKyotoKameokaArashiyamaOsakaYoshinoOsaka

เอร็ดอร่อยกับปลาสด ๆ ที่ตลาดปลาทสึคิจิ, โตเกียว, วันที่ 2

กิอง - ย่านเก่าแก่ของเกียวโต มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเป็นย่านเกอิชา, เกียวโต, วันที่ 3

แช่น้ำพุร้อนพร้อมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไปพร้อมกัน, ชิบะ, วันที่ 1

แช่น้ำพุร้อนพร้อมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไปพร้อมกัน, ชิบะ, วันที่ 1
เทศกาลชมซากุระที่สวนอุเอะโนะ, โตเกียว, วันที่ 1
รับประทานอาหารเย็นในร้านกินดื่มสังสรรค์ที่มาในธีมย้อนยุคสมัยเอโดะ, โตเกียว, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมสุดชิคใจกลางย่านชิบูย่า, วันที่ 1
วัดโกโตคุจิ (วัดแมวกวัก), โตเกียว, วันที่ 2
เอร็ดอร่อยกับปลาสด ๆ ที่ตลาดปลาทสึคิจิ, โตเกียว, วันที่ 2
ชมซากุระที่วัดนันเซ็นจิ, วัดพุทธนิกายเซนในเกียวโต, วันที่ 3
กิอง - ย่านเก่าแก่ของเกียวโต มีชื่อเสียงด้านศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเป็นย่านเกอิชา, เกียวโต, วันที่ 3
พักผ่อนหย่อนใจในเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมแช่น้ำพุร้อนและรับประทานอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศ, คาเมะโอกะ, วันที่ 3
นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano จากเมืองคาเมะโอกะสู่อาราชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 4
ป่าไผ่ที่อาราชิยามะ, เกียวโต, วันที่ 4
ซากุระที่บานสะพรั่งบริเวณปราสาทโอซาก้า, วันที่ 5
เดินชมย่านชินไซบาชิและอาเมะมุระ, โอซาก้า, วันที่ 5
รับประทานเมนูขาปูยักษ์ขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้า, วันที่ 5
เข้าพักในโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม, โอซาก้า, วันที่ 5
รหัสทัวร์: CB-01-TH
Classic Sakura
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

6 วัน

TokyoKyotoKameokaArashiyamaOsakaYoshinoOsaka

ธีม: Cherry Blossoms
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 26 มีนาคม - 10 เมษายน

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2562 / 2019

“คลาสสิก ซากุระ” เป็นทัวร์ที่คัดสรรเส้นทางมาเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อให้ท่านและครอบครัวได้สัมผัสกับความงามของซากุระในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่มีชื่อเสียงและแหล่ง Unseen ที่รู้กันเฉพาะชาวญี่ปุ่นในภูมิภาคคันโตและคันไซ

นอกจากชมความงดงามสีชมพูของฤดูกาลใบไม้ผลินี้แล้ว ท่านยังจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ กันที่สวนสาธารณะชื่อดัง ถัดมาลิ้มรสอาหารสุดพิเศษอันน่าประทับใจตลอดการเดินทาง พร้อมปิดท้ายทริปชมธรรมชาติด้วยการชอปปิงอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ดังนั้นหากท่านกำลังมองหารายการทัวร์ชมซากรุะในเวลา 6 วัน 5 คืนที่เหมาะสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ขอให้ท่านอย่ารอช้าและมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดี ๆ ในช่วงเวลาพิเศษไปกับทัวร์คลาสสิกซากุระกัน

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 5
Sakura Snow Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
North Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 4

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2562 / 2019

“คลาสสิก ซากุระ” เป็นทัวร์ที่คัดสรรเส้นทางมาเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อให้ท่านและครอบครัวได้สัมผัสกับความงามของซากุระในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่มีชื่อเสียงและแหล่ง Unseen ที่รู้กันเฉพาะชาวญี่ปุ่นในภูมิภาคคันโตและคันไซ

นอกจากชมความงดงามสีชมพูของฤดูกาลใบไม้ผลินี้แล้ว ท่านยังจะมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การชมซากุระในแบบฉบับของชาวญี่ปุ่นแท้ ๆ กันที่สวนสาธารณะชื่อดัง ถัดมาลิ้มรสอาหารสุดพิเศษอันน่าประทับใจตลอดการเดินทาง พร้อมปิดท้ายทริปชมธรรมชาติด้วยการชอปปิงอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

ดังนั้นหากท่านกำลังมองหารายการทัวร์ชมซากรุะในเวลา 6 วัน 5 คืนที่เหมาะสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ ขอให้ท่านอย่ารอช้าและมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ดี ๆ ในช่วงเวลาพิเศษไปกับทัวร์คลาสสิกซากุระกัน

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

วันที่ 1โตเกียว

แช่น้ำพุร้อนพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ถัดมาเข้าสู่กรุงโตเกียว สัมผัสความงามสีชมพูในสวนสาธารณะชื่อดัง และชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2โตเกียว

เยี่ยมชมวัดแมวนำโชคสุด unseen จากนั้นชมความงามของซากุระในสวนสาธารณะกลางกรุง สัมผัสการสังสรรค์สไตล์คนญี่ปุ่น และต่อด้วยการเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าเมจิ

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3เกียวโต › คะเมะโอกะ

สัมผัสประสบการณ์การนั่งชินคันเซนสู่เกียวโต เที่ยวชมวัดดังของเมือง พักผ่อนในที่พักสไตล์ญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบ และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารชุดสุดหรูเป็นมื้อเย็น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4อาราชิยามะ › โอซาก้า

เพลิดเพลินกับความงามของซากุระสีชมพูและสีขาวผ่านหน้าต่างรถไฟขบวนพิเศษ ชมซากุระย่านฝั่งตะวันตกของเมือง จากนั้นเข้าสำรวจวัดทอง สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง และเดินทางสู่โอซาก้า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5โอซาก้า

สำรวจปราสาทโอซาก้า ชม Grand Front Osaka จากนั้นรับประทานอาหารร้านดังที่ได้รับดาวจาก Michelin Guide และปิดท้ายด้วยการชอปปิงที่ย่านนัมบะ พร้อมลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ที่ร้าน Kani Doraku

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 6โยชิโนะ › โอซาก้า

ชมภูเขาซากุระ 30,000 ต้นที่เมืองโยชิโนะ สัมผัสบรรยากาศปิกนิกแบบชาวญี่ปุ่น ถัดมาเตรียมเดินทางไปเลือกซื้อของฝากที่ Rinku Outlet และเดินทางกลับประเทศไทย

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 4 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันตลอดการเดินทางและค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและรถไฟชินคันเซน (เส้นทางโตเกียว-เกียวโต)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่านในเส้นทางสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) และออกจากสนามบินในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 5 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว อาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 - 5 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง และรวมค่ารถไฟชินคันเซนเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Golden Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 5
Sakura Snow Strawberry เริ่มที่ Narita จบที่ Narita 5
North Sakura เริ่มที่ Tokyo จบที่ New Chitose Airport 4

วันที่ 1

  Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น remm Roppongi สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปที่โรงแรม
 • 10:00 - 12:00 - แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 12:00 - 13:30 - บุฟเฟต์นานาชาติในโรงแรม
 • 13:30 - 14:40 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะอุเอะโนะ
 • 14:30 - 15:30 - ชมซากุระในสวนสาธารณะอุเอะโนะ
 • 15:30 - 15:45 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 15:45 - 17:30 - สำรวจอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - เข้าพักที่โรงแรม

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
บุฟเฟต์หลากชนิดในโรงแรม
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)

กิจกรรม

ทัวร์คลาสสิกซากุระจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังโรงแรม Mikazuki Ryugu ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยบ่อพุน้ำร้อนที่มีให้เลือกแช่จำนวนหลายบ่อ โดยมีบ่อ indoor bath เป็นบ่อไฮไลต์ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากระยะไกลได้ในขณะแช่น้ำพุร้อน จากนั้นท่านจะได้เติมพลังด้วยมื้อกลางวันภายในที่พัก

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านเดินทางไปยังสวนสาธารณะอุเอะโนะ สวนแห่งประวัติศาสตร์ในสมัยปฏิรูปเมจิ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนจากสมรภูมิรบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แวดล้อมไปด้วยต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้น และที่นี่เองที่ท่านจะได้เพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระที่แข่งกันชูช่อออกดอกให้ชม

เมื่อเพลิดเพลินความงดงามของซากุระอย่างจุใจแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังย่านอาซากุสะ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเซนโซจิ จากนั้นเยี่ยมชมถนนคนเดินชื่อดังนามว่านาคามิเสะโดริ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นชั้นเลิศและเข้าโรงแรมที่พัก

วันที่ 2

  Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น remm Roppongi สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปวัด Gotokuji
 • 10:00 - 11:00 - วัด Gotokuji
 • 11:30 - 12: 20 - เดินทางไปสวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen
 • 12:30 - 14:00 - ปิกนิกในสวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 17:00 - เดินเล่นย่านฮาราจุกุและชมศาลเจ้าเมจิ
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 18:30 - 19:00 - เข้าพักที่โรงแรม

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารกล่อง (เบนโตะ) ภายในสวนสาธารณะ
อาหารเย็น
ซูชิสด ๆ ที่ตลาดปลาทสึคิจิ

กิจกรรม

วันนี้ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ unseen ในโตเกียว นามว่า วัด Gotokuji หรือ “วัดแมวนำโชค” ซึ่งเป็นวัดที่มีตุ๊กตาแมวนำโชคอยู่เป็นจำนวนมาก ลำดับถัดมาเป็นไฮไลต์ของทริป ได้แก่ การชมซากุระแบบฉบับคนญี่ปุ่น (การชมฮานามิ) ณ สวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen สวนที่เหมาะแก่การดูซากุระด้วยความรื่นรมย์ แน่นอนว่า เราได้จัดเตรียมชุดบาร์บีคิวไว้ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารใต้ต้นซากุระเรียบร้อยแล้วอีกด้วย

ในช่วงบ่ายเราจะนำท่านไปยังย่านฮาราจุกุ สัมผัสบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยเหล่าวัยรุ่นที่แต่งตัวจัดเต็มและเป็นเอกลักษณ์ ถัดมาอีกฟากของถนนจะเป็นศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ท่านจะได้เยี่ยมชมและสักการะ จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าที่พักต่อไป

วันที่ 3

  Kyoto › Kameoka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Keizankaku เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 10:00 - 12:30 - เดินทางไปเกียวโตด้วยรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • 12:30 - 12:45 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:45 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันบริเวณวัดคินคาคุจิ
 • 14:00 - 14:15 - เดินทางไปย่านกิออน
 • 14:15 - 14:45 - สำรวจย่านกิออน
 • 14:45 - 15:00 - เดินทางไปวัดนันเซ็นจิ
 • 15:00 - 17:00 - เยี่ยมชมวัดนันเซ็นจิ
 • 17:00 - 18:00 - เข้าพักที่เรียวกังในเมือง Kameoka

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น โดยช่วงเช้าจะเปิดโอกาสการนั่งรถไฟชินคันเซนเพื่อเดินทางไปยังเกียวโต จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันสไตล์เกียวโตที่หายากกัน

สำหรับช่วงบ่าย เราจะเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า กิออน ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ที่มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมาย ทั้งยังเป็นย่านที่สามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย จากนั้นปิดท้ายกันด้วยการเข้าชมวัดนันเซ็นจิ วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ภายใน อาทิ รางส่งน้ำขนาดใหญ่ วิหารเก่าแก่ และอาคารโบราณที่สร้างขึ้นอย่างประณีต รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ลำดับสุดท้ายในช่วงเย็น ท่านจะเดินทางสู่เมืองคาเมะโอกะ เข้าพักในเรียวกังและพักผ่อนตามอัธยาศัยต่อไป

วันที่ 4

  Arashiyama › Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟ Kameoka
 • 10:00 - 11:00 - นั่งรถไฟโรแมนติกจากคาเมะโอกะมายังอาราชิยามะ
 • 11:00 - 12:30 - เดินเล่นในอาราชิยามะ
 • 12:30 -14:00 - อาหารกลางวันที่อาราชิยามะ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ
 • 14:30 - 15:30 - ชมวัดคินคาคุจิ
 • 15:30 - 17:00 - เดินทางไปโอซาก้าเพื่อเข้าพัก/อาหารเย็นอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต
อาหารเย็น
คอร์สอาหารปิ้งย่างอย่างดี

กิจกรรม

เริ่มต้นเช้าวันนี้ ท่านจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟสายโรแมนติกนามว่า ซากาโน่ (Sagano Romantic Train) เพื่อเดินทางไปยังอาราชิยามะ ระหว่างทาง ทัศนียภาพทั้งสองข้างทางจะมีความงดงามเนื่องจากเต็มไปด้วยซากุระที่กำลังออกดอกสีชมพูสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขาและรอบ ๆ บริเวณ จากนั้นเราจะนำท่านเดินชมบรรยากาศในย่านอาราชิยามะ และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง

ต่อมาในช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมวัดคินคาคุจิ ที่นี่โด่งดังจากตัวอาคารหลังหนึ่งที่บุหลังคาด้วยทองคำสะท้อนแสงเป็นประกายสวยงาม ทำให้อาคารนี้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกียวโตที่หลายท่านรู้จักดี จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย ท่านจะได้เดินทางสู่เมืองโอซาก้าต่อไป

วันที่ 5

  Osaka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 10:00 - ออกเดินทาง
 • 10:00 - 10:30 - เดินทางไปยังปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 12:00 - เยี่ยมชมปราสาทโอซาก้าเเละสวนสาธารณะโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - ชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ, ชินไซบาชิและอาเมะมูระ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - สิ้นสุดการเดินทาง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิ
อาหารเย็น
เมนูขาปูยักษ์แบบพิเศษ

กิจกรรม

ในเช้าวันนี้ ท่านจะได้เข้าชมปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กชื่อดังของเมือง จากนั้นเข้าสัมผัสบรรยากาศการชมซากุระจากชาวเมืองโอซาก้าผู้มีชีวิตชีวาและจับจองพื้นที่เพื่อความเพลิดเพลินใจ และลำดับถัดมา ท่านจะได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในย่านอุเมดะต่อไป

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเข้าชม Grand Front Osaka ที่ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ที่จัดอีเวนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดัง ต่อมาจะเป็นการเดินทางไปยังย่านชินไซบาชิ ย่านชอปปิงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จักดี และอาหารมื้อเย็นในวันนี้จะเป็นการลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ที่ร้านอาหารอันขึ้นชื่อของโอซาก้า

วันที่ 6

  Yoshino › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรมในโอซาก้า
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปที่สถานีรถไฟ Yoshino Kintetsu
 • 10:30 - 11:00 - นั่งกระเช้าสู่สถานี Yoshinoyama
 • 11:00 - 12:00 - ชมวัดคินปุเซนจิและศาลเจ้าโยชิมิตสึ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวันใต้ต้นซากุระที่สวนสาธารณะ Naka Senbon
 • 13:30 - 15:00 - ชอปปิงที่ย่านการค้าบริเวณ Shimo Senbon และ Naka Senbon
 • 15:00 - 17:00 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 17:00 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 21:00 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารกล่อง (เบนโตะ) ในสวนสาธารณะ

กิจกรรม

และแล้ววันสุดท้ายของทริปก็มาถึง ทว่าความสนุกยังคงดำเนินต่อ เราได้เก็บอีกหนึ่งไฮไลต์ของไว้ให้ทุกท่านในวันนี้ด้วย ได้แก่ การเดินทางไปยังเมือง Yoshino ที่ชาวญี่ปุ่นต่างยกย่องให้เป็น “สถานที่ที่ชมซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น” นั่นเอง โดยการเดินทางเริ่มด้วยกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาด้านบน จากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคินปุเซนจิและศาลเจ้าโยชิมิตสึอันเก่าแก่

สำหรับอาหารกลางวัน มื้อนี้จะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ท่านจะได้รับประทานใต้ต้นซากุระในสวนสาธารณะบนภูเขาโยชิโนะ จากนั้นจะเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ชอปปิงหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเดินทางสู่ Rinku Outlet เพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆ อีกครั้ง ลำดับสุดท้าย เมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติคันไซและทำการเช็กอินต่อไป

 Tokyo

สนามบินขาเข้า: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปที่โรงแรม
 • 10:00 - 12:00 - แช่น้ำพุร้อนท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ
 • 12:00 - 13:30 - บุฟเฟต์นานาชาติในโรงแรม
 • 13:30 - 14:40 - เดินทางไปยังสวนสาธารณะอุเอะโนะ
 • 14:30 - 15:30 - ชมซากุระในสวนสาธารณะอุเอะโนะ
 • 15:30 - 15:45 - เดินทางไปย่านอาซากุสะ
 • 15:45 - 17:30 - สำรวจอาซากุสะและวัดเซนโซจิ
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - เข้าพักที่โรงแรม
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น remm Roppongi สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ทัวร์คลาสสิกซากุระจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังโรงแรม Mikazuki Ryugu ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยบ่อพุน้ำร้อนที่มีให้เลือกแช่จำนวนหลายบ่อ โดยมีบ่อ indoor bath เป็นบ่อไฮไลต์ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากระยะไกลได้ในขณะแช่น้ำพุร้อน จากนั้นท่านจะได้เติมพลังด้วยมื้อกลางวันภายในที่พัก

หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เราจะนำท่านเดินทางไปยังสวนสาธารณะอุเอะโนะ สวนแห่งประวัติศาสตร์ในสมัยปฏิรูปเมจิ ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้เปลี่ยนจากสมรภูมิรบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แวดล้อมไปด้วยต้นซากุระมากกว่า 1,000 ต้น และที่นี่เองที่ท่านจะได้เพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระที่แข่งกันชูช่อออกดอกให้ชม

เมื่อเพลิดเพลินความงดงามของซากุระอย่างจุใจแล้ว จะเป็นการเดินทางไปยังย่านอาซากุสะ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเซนโซจิ จากนั้นเยี่ยมชมถนนคนเดินชื่อดังนามว่านาคามิเสะโดริ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารเย็นชั้นเลิศและเข้าโรงแรมที่พัก

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
บุฟเฟต์หลากชนิดในโรงแรม
อาหารเย็น
อาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ (กินดื่มสังสรรค์)
 Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปวัด Gotokuji
 • 10:00 - 11:00 - วัด Gotokuji
 • 11:30 - 12: 20 - เดินทางไปสวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen
 • 12:30 - 14:00 - ปิกนิกในสวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปย่านฮาราจุกุ
 • 14:30 - 17:00 - เดินเล่นย่านฮาราจุกุและชมศาลเจ้าเมจิ
 • 17:00 - 17:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น
 • 17:00 - 18:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 18:30 - 19:00 - เข้าพักที่โรงแรม
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น remm Roppongi สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

วันนี้ เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเยี่ยมชมสถานที่ unseen ในโตเกียว นามว่า วัด Gotokuji หรือ “วัดแมวนำโชค” ซึ่งเป็นวัดที่มีตุ๊กตาแมวนำโชคอยู่เป็นจำนวนมาก ลำดับถัดมาเป็นไฮไลต์ของทริป ได้แก่ การชมซากุระแบบฉบับคนญี่ปุ่น (การชมฮานามิ) ณ สวนสาธารณะ Shinjuku Gyoen สวนที่เหมาะแก่การดูซากุระด้วยความรื่นรมย์ แน่นอนว่า เราได้จัดเตรียมชุดบาร์บีคิวไว้ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศการรับประทานอาหารใต้ต้นซากุระเรียบร้อยแล้วอีกด้วย

ในช่วงบ่ายเราจะนำท่านไปยังย่านฮาราจุกุ สัมผัสบรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยเหล่าวัยรุ่นที่แต่งตัวจัดเต็มและเป็นเอกลักษณ์ ถัดมาอีกฟากของถนนจะเป็นศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ท่านจะได้เยี่ยมชมและสักการะ จากนั้นจะเป็นการรับประทานอาหารเย็นและกลับเข้าที่พักต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารกล่อง (เบนโตะ) ภายในสวนสาธารณะ
อาหารเย็น
ซูชิสด ๆ ที่ตลาดปลาทสึคิจิ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kyoto › Kameoka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เริ่มต้นการเดินทาง
 • 10:00 - 12:30 - เดินทางไปเกียวโตด้วยรถไฟความเร็วสูง (ชินคันเซน)
 • 12:30 - 12:45 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:45 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวันบริเวณวัดคินคาคุจิ
 • 14:00 - 14:15 - เดินทางไปย่านกิออน
 • 14:15 - 14:45 - สำรวจย่านกิออน
 • 14:45 - 15:00 - เดินทางไปวัดนันเซ็นจิ
 • 15:00 - 17:00 - เยี่ยมชมวัดนันเซ็นจิ
 • 17:00 - 18:00 - เข้าพักที่เรียวกังในเมือง Kameoka
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Keizankaku เรียวกัง

กิจกรรม

วันนี้ท่านจะได้เดินทางไปชมอดีตราชธานีเก่าแก่กว่า 1,000 ปีของญี่ปุ่น โดยช่วงเช้าจะเปิดโอกาสการนั่งรถไฟชินคันเซนเพื่อเดินทางไปยังเกียวโต จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันสไตล์เกียวโตที่หายากกัน

สำหรับช่วงบ่าย เราจะเดินทางไปชมย่านเมืองเก่านามว่า กิออน ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการอนุรักษ์บรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าแก่และตรอกแคบ ๆ ที่มีร้านค้าและโรงน้ำชามากมาย ทั้งยังเป็นย่านที่สามารถพบเจอเกอิชาตัวจริงได้ง่ายที่สุดอีกด้วย จากนั้นปิดท้ายกันด้วยการเข้าชมวัดนันเซ็นจิ วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่ภายใน อาทิ รางส่งน้ำขนาดใหญ่ วิหารเก่าแก่ และอาคารโบราณที่สร้างขึ้นอย่างประณีต รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ลำดับสุดท้ายในช่วงเย็น ท่านจะเดินทางสู่เมืองคาเมะโอกะ เข้าพักในเรียวกังและพักผ่อนตามอัธยาศัยต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต
อาหารเย็น
ชุดอาหารญี่ปุ่นในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Arashiyama › Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปสถานีรถไฟ Kameoka
 • 10:00 - 11:00 - นั่งรถไฟโรแมนติกจากคาเมะโอกะมายังอาราชิยามะ
 • 11:00 - 12:30 - เดินเล่นในอาราชิยามะ
 • 12:30 -14:00 - อาหารกลางวันที่อาราชิยามะ
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไปวัดคินคาคุจิ
 • 14:30 - 15:30 - ชมวัดคินคาคุจิ
 • 15:30 - 17:00 - เดินทางไปโอซาก้าเพื่อเข้าพัก/อาหารเย็นอิสระ
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

เริ่มต้นเช้าวันนี้ ท่านจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟสายโรแมนติกนามว่า ซากาโน่ (Sagano Romantic Train) เพื่อเดินทางไปยังอาราชิยามะ ระหว่างทาง ทัศนียภาพทั้งสองข้างทางจะมีความงดงามเนื่องจากเต็มไปด้วยซากุระที่กำลังออกดอกสีชมพูสะพรั่งทั่วทั้งหุบเขาและรอบ ๆ บริเวณ จากนั้นเราจะนำท่านเดินชมบรรยากาศในย่านอาราชิยามะ และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง

ต่อมาในช่วงบ่าย จะเป็นการเข้าชมวัดคินคาคุจิ ที่นี่โด่งดังจากตัวอาคารหลังหนึ่งที่บุหลังคาด้วยทองคำสะท้อนแสงเป็นประกายสวยงาม ทำให้อาคารนี้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกียวโตที่หลายท่านรู้จักดี จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย ท่านจะได้เดินทางสู่เมืองโอซาก้าต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
ชุดอาหารญี่ปุ่นสไตล์เกียวโต
อาหารเย็น
คอร์สอาหารปิ้งย่างอย่างดี

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Osaka

รายละเอียดการเดินทาง

 • 10:00 - ออกเดินทาง
 • 10:00 - 10:30 - เดินทางไปยังปราสาทโอซาก้า
 • 10:30 - 12:00 - เยี่ยมชมปราสาทโอซาก้าเเละสวนสาธารณะโอซาก้า
 • 12:00 - 12:30 - เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:30 - 14:00 - รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00 - 14:30 - เดินทางไป Grand Front Osaka
 • 14:30 - 16:00 - ชม Knowledge Capital
 • 16:00 - 16:30 - เดินทางไปย่านชินไซบาชิ
 • 16:30 - 18:00 - ชอปปิงที่ย่านนัมบะ, ชินไซบาชิและอาเมะมูระ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น
 • 19:30 - 20:00 - เดินทางไปโรงแรมที่พัก
 • 20:00 - สิ้นสุดการเดินทาง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Dotonbori Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ในเช้าวันนี้ ท่านจะได้เข้าชมปราสาทโอซาก้าซึ่งเป็นแลนด์มาร์กชื่อดังของเมือง จากนั้นเข้าสัมผัสบรรยากาศการชมซากุระจากชาวเมืองโอซาก้าผู้มีชีวิตชีวาและจับจองพื้นที่เพื่อความเพลิดเพลินใจ และลำดับถัดมา ท่านจะได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันในย่านอุเมดะต่อไป

สำหรับช่วงบ่าย เราจะนำท่านเข้าชม Grand Front Osaka ที่ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ภายในอาคารประกอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน ที่จัดอีเวนต์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อดัง ต่อมาจะเป็นการเดินทางไปยังย่านชินไซบาชิ ย่านชอปปิงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จักดี และอาหารมื้อเย็นในวันนี้จะเป็นการลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ที่ร้านอาหารอันขึ้นชื่อของโอซาก้า

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
โอโคโนมิยากิ
อาหารเย็น
เมนูขาปูยักษ์แบบพิเศษ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Yoshino › Osaka

สนามบินขาออก: Kansai International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์จากโรงแรมในโอซาก้า
 • 09:30 - 10:30 - เดินทางไปที่สถานีรถไฟ Yoshino Kintetsu
 • 10:30 - 11:00 - นั่งกระเช้าสู่สถานี Yoshinoyama
 • 11:00 - 12:00 - ชมวัดคินปุเซนจิและศาลเจ้าโยชิมิตสึ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวันใต้ต้นซากุระที่สวนสาธารณะ Naka Senbon
 • 13:30 - 15:00 - ชอปปิงที่ย่านการค้าบริเวณ Shimo Senbon และ Naka Senbon
 • 15:00 - 17:00 - เดินทางไป Rinku Outlets
 • 17:00 - 20:00 - ชอปปิงและรับประทานอาหารเย็น ณ Rinku Outlets
 • 20:00 - 20:30 - เดินทางไปสนามบินคันไซ
 • 21:00 - ถึงสนามบินคันไซและทำการเช็กอิน
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน

กิจกรรม

และแล้ววันสุดท้ายของทริปก็มาถึง ทว่าความสนุกยังคงดำเนินต่อ เราได้เก็บอีกหนึ่งไฮไลต์ของไว้ให้ทุกท่านในวันนี้ด้วย ได้แก่ การเดินทางไปยังเมือง Yoshino ที่ชาวญี่ปุ่นต่างยกย่องให้เป็น “สถานที่ที่ชมซากุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น” นั่นเอง โดยการเดินทางเริ่มด้วยกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาด้านบน จากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคินปุเซนจิและศาลเจ้าโยชิมิตสึอันเก่าแก่

สำหรับอาหารกลางวัน มื้อนี้จะเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ท่านจะได้รับประทานใต้ต้นซากุระในสวนสาธารณะบนภูเขาโยชิโนะ จากนั้นจะเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้ชอปปิงหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย และเตรียมตัวเดินทางสู่ Rinku Outlet เพื่อซื้อสินค้าต่าง ๆ อีกครั้ง ลำดับสุดท้าย เมื่อถึงเวลานัดหมาย เราจะนำท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติคันไซและทำการเช็กอินต่อไป

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
บุฟเฟ่ต์ในโรงแรม
อาหารกลางวัน
อาหารกล่อง (เบนโตะ) ในสวนสาธารณะ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • เม.ย. 2019

 • เม.ย. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

2
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

3
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

4
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

5
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

6
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

7
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

8
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

9
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

10
  • เริ่มต้น¥ 452,000 1,808,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,077 16,307 USD

  • เริ่มต้น 3,600 14,399 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,141 12,565 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,732 22,928 AUD

  • เริ่มต้น฿ 127,770 511,081 THB

  • เริ่มต้นRp 57,309,971 229,239,885 IDR

  • เริ่มต้น¥ 391,000 1,955,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,527 17,633 USD

  • เริ่มต้น 3,114 15,570 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,717 13,587 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,958 24,792 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,527 552,635 THB

  • เริ่มต้นRp 49,575,661 247,878,305 IDR

  • เริ่มต้น¥ 350,000 2,100,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,157 18,941 USD

  • เริ่มต้น 2,788 16,725 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,432 14,595 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,439 26,631 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,937 593,623 THB

  • เริ่มต้นRp 44,377,190 266,263,141 IDR

  • เริ่มต้น¥ 332,000 2,324,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,994 20,961 USD

  • เริ่มต้น 2,644 18,509 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,307 16,152 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,210 29,472 AUD

  • เริ่มต้น฿ 93,849 656,943 THB

  • เริ่มต้นRp 42,094,935 294,664,543 IDR

  • เริ่มต้น¥ 309,000 2,472,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,787 22,296 USD

  • เริ่มต้น 2,461 19,688 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,148 17,180 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,919 31,349 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,347 698,779 THB

  • เริ่มต้นRp 39,178,719 313,429,755 IDR

  • เริ่มต้น¥ 291,000 2,619,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,625 23,622 USD

  • เริ่มต้น 2,318 20,859 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,022 18,202 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,690 33,213 AUD

  • เริ่มต้น฿ 82,259 740,333 THB

  • เริ่มต้นRp 36,896,464 332,068,174 IDR

  • เริ่มต้น¥ 277,000 2,770,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,498 24,984 USD

  • เริ่มต้น 2,206 22,061 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,925 19,251 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,513 35,128 AUD

  • เริ่มต้น฿ 78,302 783,017 THB

  • เริ่มต้นRp 35,121,376 351,213,762 IDR

  • เริ่มต้น¥ 265,000 2,915,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,390 26,292 USD

  • เริ่มต้น 2,111 23,216 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,842 20,259 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,361 36,967 AUD

  • เริ่มต้น฿ 74,910 824,005 THB

  • เริ่มต้นRp 33,599,873 369,598,598 IDR

  • เริ่มต้น¥ 255,000 3,060,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,300 27,600 USD

  • เริ่มต้น 2,031 24,371 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,772 21,267 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,234 38,805 AUD

  • เริ่มต้น฿ 72,083 864,993 THB

  • เริ่มต้นRp 32,331,953 387,983,434 IDR

  • เริ่มต้น¥ 247,000 3,211,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,228 28,962 USD

  • เริ่มต้น 1,967 25,573 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,717 22,316 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,132 40,720 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,821 907,678 THB

  • เริ่มต้นRp 31,317,617 407,129,022 IDR

  • เริ่มต้น¥ 245,000 3,430,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,210 30,937 USD

  • เริ่มต้น 1,951 27,318 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,703 23,838 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,107 43,498 AUD

  • เริ่มต้น฿ 69,256 969,584 THB

  • เริ่มต้นRp 31,064,033 434,896,464 IDR

  • เริ่มต้น¥ 239,000 3,585,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,156 32,335 USD

  • เริ่มต้น 1,903 28,552 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,661 24,915 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,031 45,463 AUD

  • เริ่มต้น฿ 67,560 1,013,399 THB

  • เริ่มต้นRp 30,303,281 454,549,219 IDR

  • เริ่มต้น¥ 233,000 3,728,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,102 33,625 USD

  • เริ่มต้น 1,856 29,691 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,619 25,909 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,955 47,277 AUD

  • เริ่มต้น฿ 65,864 1,053,822 THB

  • เริ่มต้นRp 29,542,529 472,680,471 IDR

  • เริ่มต้น¥ 228,000 3,876,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,056 34,960 USD

  • เริ่มต้น 1,816 30,870 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,585 26,938 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,891 49,153 AUD

  • เริ่มต้น฿ 64,450 1,095,658 THB

  • เริ่มต้นRp 28,908,570 491,445,683 IDR

  • เริ่มต้น¥ 223,000 4,014,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,011 36,204 USD

  • เริ่มต้น 1,776 31,969 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,550 27,897 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,828 50,904 AUD

  • เริ่มต้น฿ 63,037 1,134,668 THB

  • เริ่มต้นRp 28,274,610 508,942,975 IDR

  • เริ่มต้น¥ 219,000 4,161,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,975 37,530 USD

  • เริ่มต้น 1,744 33,139 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,522 28,919 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,777 52,768 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,906 1,176,221 THB

  • เริ่มต้นRp 27,767,442 527,581,395 IDR

  • เริ่มต้น¥ 216,000 4,320,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 1,948 38,964 USD

  • เริ่มต้น 1,720 34,406 EUR

  • เริ่มต้น£ 1,501 30,024 GBP

  • เริ่มต้น$ 2,739 54,784 AUD

  • เริ่มต้น฿ 61,058 1,221,167 THB

  • เริ่มต้นRp 27,387,066 547,741,319 IDR

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 4 คืน และเรียวกัง จำนวน 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันตลอดการเดินทางและค่าอาหารเย็นในวันที่ 1 - 5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและรถไฟชินคันเซน (เส้นทางโตเกียว-เกียวโต)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่โตเกียวและสิ้นสุดที่โอซาก้า ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่านในเส้นทางสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) หรือฮาเนดะ (HND) โดยมาถึงโตเกียวในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาติคันไซ (KIX) และออกจากสนามบินในช่วงค่ำหรือดึก ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 5 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมแบบตะวันตกและเรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น) และรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว อาหารกลางวัน ทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ตลอดการเดินทาง และอาหารเย็นจะจัดเตรียมให้ในวันที่ 1 - 5 ทั้งนี้ มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถในวันที่เดินทางพร้อมไกด์ตลอดการเดินทาง และรวมค่ารถไฟชินคันเซนเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น