กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

ขึ้นไปยังภูเขาโอมุโระ เพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองชิซุโอกะ, วันที่ 3

รับประทานขาปูชื่อดัง, วันที่ 5

สักการะขอพรที่วัดโอสุคันนง, วันที่ 1

ชมความสวยงามของปราสาทเมืองนาโงย่า, วันที่ 1

Wealth of Health

6 วัน

NagoyaShizuokaIzuAtamiKamakuraYokohamaTokyoNaritaNarita International Airport

สัมผัสประสบการณ์การเก็บใบชาที่ไร่ชานิฮงไดระไคคัน, วันที่ 2

ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์ที่มาเธอร์ฟาร์ม, วันที่ 6

เข้าพักภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่น ณ มารุเคียวเรียวกัง, วันที่ 2

ชมความสวยงามของปราสาทเมืองนาโงย่า, วันที่ 1
สักการะขอพรที่วัดโอสุคันนง, วันที่ 1
รับประทานข้าวหน้าปลาไหลชื่อดังแห่งเมืองนาโงย่า, วันที่ 1
ชมความสวยงามของสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ณ สวนชิโรโทริ, วันที่ 1
เข้าพักในโรงแรมและรับประทานอาหารเย็นที่เมืองมิเอะ, วันที่ 1
ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้นาบานาโนะ ซาโตะ, วันที่ 2
สัมผัสประสบการณ์การเก็บใบชาที่ไร่ชานิฮงไดระไคคัน, วันที่ 2
เข้าพักภายในเรียวกังแบบญี่ปุ่น ณ มารุเคียวเรียวกัง, วันที่ 2
ขึ้นไปยังภูเขาโอมุโระ เพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ เมืองชิซุโอกะ, วันที่ 3
ชมความน่ารักของสัตว์และความสวยงามของพรรณพืชที่สวนสัตว์ ชาโบเตง อิซุ, วันที่ 3
เก็บผลไม้ตามฤดูกาลด้วยตนเองที่สวนผลไม้เมืองอิซุ, วันที่ 3
เข้าพักเพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ณ ซากุระยะ เรียวกัง, วันที่ 3
สักการะขอพรหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุระ, วันที่ 4
เข้าชมเมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าของภูมิภาคคันโต, วันที่ 4
ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นและชมทิวทัศน์เมืองโยโกฮาม่ายามค่ำคืน, วันที่ 4
ชมวิวทิวทัศน์เมืองโยโกฮาม่ายามค่ำคืน, วันที่ 4
เข้าพักในโรงแรมชินากะวะพรินซ์, โตเกียว, วันที่ 4
ชมวิวเมืองโตเกียวที่ตึกโตเกียวสกายทรี, วันที่ 5
สวมใส่ชุดกิโมโนและเข้าชมภายในวัดเซนโซจิ, วันที่ 5
เดินชอปปิงที่ตลาดอะเมโยโกะ, วันที่ 5
รับประทานขาปูชื่อดัง, วันที่ 5
ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์ที่มาเธอร์ฟาร์ม, วันที่ 6
ทำกิจกรรมเวิร์กชอปที่มาเธอร์ฟาร์ม, วันที่ 6
รหัสทัวร์: GH-06-TH
Wealth of Health
สไตล์การท่องเที่ยว: Comfort

6 วัน

NagoyaShizuokaIzuAtamiKamakuraYokohamaTokyoNaritaNarita International Airport

ธีม: Gourmet Holidays
ช่วงเวลาที่เดินทางได้: 15 มกราคม - 15 ธันวาคม

วันเริ่มต้นทัวร์
    
จำนวนผู้เดินทาง
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ผู้สูงอายุ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น เพื่อสุขภาพ 2562 / 2019

ทัวร์ Wealth of Health ออกแบบมาเพื่อรองรับท่านที่ต้องการมาพักผ่อนและดูแลรักษาสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน โดยท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การดำเนินชีวิตแบบคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง และตลอด 6 วัน 5 คืน ท่านจะได้รับทั้งความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย และสุขภาพที่ดีกลับไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของทัวร์ “A Sound Mind is in A Sound Body” ที่หมายถึง สุขภาพจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เน้นท่องเที่ยวในสองภูมิภาค ได้แก่ จูบุและคันโต ซึ่งประกอบไปด้วย นาโงย่า มิเอะ ชิซุโอกะ อิซุ อะตามิ คามาคุระ โยโกฮาม่า กรุงโตเกียว และนาริตะ การเดินทางของทัวร์เน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านจะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่เร่งรีบ อีกทั้งการเดินทางก็ไม่มีความซับซ้อน เนื่องจากเราได้จัดเตรียมไกด์ผู้มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทาง

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน  
East Feast เริ่มที่ Hakone จบที่ Narita 4
Merry Berry XMas เริ่มที่ Tokyo จบที่ Narita 5
Foods & Gods เริ่มที่ Osaka จบที่ Nagoya 5

ทัวร์โดยภาพรวม

Tags: ทัวร์ญี่ปุ่น ผู้สูงอายุ 2562 / 2019, ทัวร์ญี่ปุ่น เพื่อสุขภาพ 2562 / 2019

ทัวร์ Wealth of Health ออกแบบมาเพื่อรองรับท่านที่ต้องการมาพักผ่อนและดูแลรักษาสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน โดยท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การดำเนินชีวิตแบบคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง และตลอด 6 วัน 5 คืน ท่านจะได้รับทั้งความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย และสุขภาพที่ดีกลับไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของทัวร์ “A Sound Mind is in A Sound Body” ที่หมายถึง สุขภาพจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์

โปรแกรมทัวร์เน้นท่องเที่ยวในสองภูมิภาค ได้แก่ จูบุและคันโต ซึ่งประกอบไปด้วย นาโงย่า มิเอะ ชิซุโอกะ อิซุ อะตามิ คามาคุระ โยโกฮาม่า กรุงโตเกียว และนาริตะ การเดินทางของทัวร์เน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านจะได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามแบบฉบับของคนญี่ปุ่น เส้นทางทัวร์ได้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่เร่งรีบ อีกทั้งการเดินทางก็ไม่มีความซับซ้อน เนื่องจากเราได้จัดเตรียมไกด์ผู้มีความชำนาญและพนักงานขับรถผู้มากประสบการณ์ไว้รองรับท่านตลอดการเดินทาง

ไฮไลต์ของทัวร์

ภาพรวมของทัวร์

สนามบินขาเข้า: Chubu Centrair International Airport

วันที่ 1นาโงย่า

เดินทางถึงนาโงย่า ชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลต์ต่าง ๆ ของเมืองนาโงย่า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 2นาโงย่า › ชิซุโอกะ › อิซุ

ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณและสัมผัสประสบการณ์การเก็บใบชาด้วยตนเอง

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 3อิซุ › อะตามิ

ชมแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของเมืองชิซุโอกะและเก็บผลไม้ออร์แกนิกสด ๆ จากต้นด้วยตนเอง

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 4คามาคุระ › โยโกฮาม่า

สักการะหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุระและรับประทานอาหารเย็นบนเรือยามค่ำคืนที่เมืองโยโกฮาม่า

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 5โตเกียว

สวมใส่ชุดกิโมโนและเที่ยวชมสถานที่ไฮไลต์ภายในกรุงโตเกียว

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

วันที่ 6นาริตะ › สนามบินนาริตะ

ทำกิจกรรมและชอปปิงที่เมืองนาริตะเป็นการส่งท้ายก่อนลาจากประเทศญี่ปุ่น

มื้ออาหารที่รวมในทัวร์ : อาหารเช้า

สนามบินขาออก: Narita International Airport

โรงแรม

รายการทัวร์รวม

ที่พักในรายการทัวร์

โรงแรมแบบตะวันตก จำนวน 3 คืน และเรียวกัง จำนวน 2 คืนพร้อมอาหารเช้า

มื้ออาหาร

อาหารกลางวันและอาหารเย็นในวันที่ 1-5

ยานพาหนะ

รถยนต์ส่วนตัวและรถไฟชินคันเซน (เส้นทางนาโงย่า-ชิซุโอกะ)

ไกด์

มีไกด์นำชมแหล่งท่องเที่ยวและมีพนักงานขับรถให้บริการตลอดการเดินทาง

กิจกรรม

ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

คำถามถามบ่อย

คำถามเกี่ยวกับทัวร์ที่ถามบ่อย

ราคาทัวร์ของเราจะยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และทางผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง สำหรับโปรแกรมนี้จะเริ่มต้นที่นาโงย่าและสิ้นสุดที่นาริตะ ดังนั้นกรุณาจองตั๋วเครื่องบินจากประเทศของท่านมายังสนามบินนานาชาติจูบุเซนแทร์ (NGO) โดยมาถึงนาโงย่าในช่วงเช้า ส่วนขากลับให้จองเที่ยวบินจากสนามบินนานาชาตินาริตะ (NRT) และออกจากสนามบินในช่วงเย็น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การจัดรถรับส่งที่สนามบินจะสามารถดำเนินการให้ได้ในช่วงเวลาทำการของบริษัทฯ ของเราเท่านั้น (ระหว่าง 9:00-17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
ไกด์ที่สามารถพูดภาษาไทยจะร่วมเดินทางไปกับท่านตลอดการเดินทาง โดยจะเริ่มให้บริการตามชั่วโมงที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ไกด์จะเดินทางไปต้อนรับท่านที่สนามบินในช่วงเวลาทำการของบริษัทด้วย (ระหว่าง 9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น)
รายการทัวร์รวมค่าที่พักจำนวน 5 คืน โดยเข้าพักในโรงแรมและเรียวกัง พร้อมรวมอาหารมื้อเช้าสำหรับทุกวันแล้ว ส่วนอาหารกลางวันและอาหารเย็นทางบริษัทจะจัดเตรียมไว้ให้ในวันที่ 1-5 ยกเว้นอาหารกลางวันในวันที่ 6 ทั้งนี้มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้รับบริการสามารถเลือกรับประทานตามที่ชื่นชอบและชำระค่าอาหารได้ด้วยตัวของท่านเอง
ราคาทัวร์รวมค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัวพร้อมพนักงานขับรถและไกด์ตลอดการเดินทางเรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้รถยนต์และพนักงานขับรถนั้น จะมีให้บริการตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ส่วนการเดินทางไปรับท่านที่สนามบินสามารถดำเนินการได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ (9:00 - 17:00 น. ตามเวลาของประเทศญี่ปุ่น) ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงก่อนกำหนด บริษัทยินดีที่จะขยายชั่วโมงการใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันหรือท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในรายการจะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานที่บางแห่งอาจไม่สามารถจองตั๋วเข้าล่วงหน้าได้ หรืออาจเข้มงวดเรื่องช่วงเวลาเข้าชม ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการรักษาเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินโปรแกรมทัวร์ที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น

ทัวร์ใกล้เคียงที่ท่านอาจสนใจ

ชื่อทัวร์ วัน
Foods & Gods เริ่มที่ Osaka จบที่ Nagoya 5
Hokkaido GuruMe เริ่มที่ Sapporo จบที่ New Chitose Airport 4
West Feast เริ่มที่ Osaka จบที่ Osaka 4

วันที่ 1

  Nagoya

สนามบินขาเข้า: Chubu Centrair International Airport

อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Nagashima สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุเซนแทร์
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปยังปราสาทนาโงย่า
 • 10:30 - 11:30 - เข้าชมปราสาทนาโงย่า
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังร้านมารุยะ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่น)
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปยังวัดโอสุคันนง
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมวัดโอสุคันนง
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังสวนชิโรโทริ
 • 15:30 - 16:30 - เข้าชมสวนชิโรโทริ
 • 16:30 - 17:30 - เดินทางไปยังโรงแรมนากาชิมะ
 • 17:30 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลฮิทสีมะบาชิ (ข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่นเมืองนาโงย่า)
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม

กิจกรรม

การเดินทางของทัวร์เริ่มต้นที่ “เมืองนาโงย่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจูบุ โดยเริ่มแรกเราจะนำท่านไปชมความสวยงามของปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และพาท่านไปรับประทานฮิทสึมะบูชิ หรือข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่นประจำเมือง

หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังวัดโอสุคันนง วัดพุทธที่โด่งดังของเมือง ภายในวัดได้ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งความเมตตา นามว่า เทพคันนง ให้ท่านได้มาสักการะขอพรและทำจิตใจให้สงบภายในวัด หลังจากนั้น จะเป็นการเดินทางต่อไปยัง สวนชิโรโทริ สวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เมื่อเดินเล่นท่ามกลางความเงียบสงบและความสดชื่นของธรรมชาติแล้ว ต่อไปจะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถแช่ออนเซนของทางโรงแรมได้อย่างอิสระ

วันที่ 2

  Nagoya › Shizuoka › Izu
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Marukyo Ryokan เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
 • 09:00 - 09:15 - เดินทางไปยังสวนดอกไม้นาบานา โนะ ซาโตะ
 • 09:15 - 10:30 - เข้าชมสวนดอกไม้นาบานา โนะ ซาโตะ
 • 10:30 - 11:30 - เดินทางไปยังสถานีรถไฟนาโงย่า
 • 11:30 - 12:40 - เดินทางไปยังเมืองชิซุโอกะด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนและรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
 • 12:40 - 13:30 - เดินทางไปยังไร่ชานิฮงไดระไคคัน
 • 13.30 - 15:30 - เข้าชมไร่ชานิฮงไดระไคคัน
 • 15:30 - 17:00 - เดินทางไปยังมารุเคียว เรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดข้าวกล่องเบนโตะ รับประทานบนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง จะพาท่านไปชมความงามของสวนดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากบริเวณโรงแรมเพื่อถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมืองชิซุโอกะด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน โดยเมืองชิซุโอกะนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งชาเขียว ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมาย

ท่านจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับชาเขียวกันที่นี่ อาทิ การเก็บใบชา การเข้าร่วมพิธีชงชาที่ไร่ชานิฮงไดระไคคัน ซึ่งเป็นไร่ชาอันโด่งดังของเมือง หลังจากนั้นจะพาท่านเข้าสู่เรียวกังเพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

วันที่ 3

  Izu › Atami
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sakuraya Ryokan เรียวกัง

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังภูเขาโอมุโระ
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมภูเขาโอมุโระ
 • 11:00 - 11:20 - เดินทางไปยังสวนสัตว์ชาโบเตง อิซุ
 • 11:20 - 13:00 - เข้าชมสวนสัตว์ชาโบเตง อิซุ และรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:30 - เดินทางไปยังสวนผลไม้อิซุ
 • 14:30 - 16:00 - เข้าชมสวนผลไม้อิซุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางเข้าสู่ซากุระยะ เรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นเช้าวันที่สามด้วยการพาท่านไปรับชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักอย่างภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วชื่อว่า “ภูเขาโอมุโระ” มีลักษณะคล้ายถ้วยชามคว่ำอยู่ โดยท่านจะได้ขึ้นกระเช้าเพื่อไปยังยอดของปล่องไฟและระหว่างทางยังสามารถชมความสวยงามของธรรมชาติได้อีกด้วย

ต่อมาจะพาท่านไปยังสวนสัตว์ชาโบเตงของเมืองอิซุ ที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนสัตว์ธรรมดา เพราะที่นี่ผสมผสานเข้ากับสวนพฤกษศาสตร์ ดังนั้นนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่แล้ว ยังได้ชมกระบองเพชรที่ถือเป็นพรรณพืชโดดเด่นของที่นี่

ลำดับถัดมา จะนำท่านไปยังสวนผลไม้ของเมืองอิซุ ที่ท่านจะได้เก็บ และรับประทานผลไม้ออร์แกนิกแบบสด ๆ จากต้น และยังสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีผลไม้ให้ท่านได้เก็บแตกต่างกันออกไป เมื่อเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้กันเสร็จแล้ว ต่อมาจะนำท่านเข้าสู่เรียวกังแห่งเมืองอะตามิ เมืองตากอากาศของคนญี่ปุ่นที่จะทำให้ท่านได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

วันที่ 4

  Kamakura › Yokohama
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Shinagawa Prince Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 11:00 - เดินทางไปยังวัดโคโตคุอิน
 • 11:00 - 12:00 - เข้าชมวัดโคโตคุอิน
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางไปยังร้านโยโกฮาม่าเซริน่า
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (สุกียากี้)
 • 14:30 - 14:40 - เดินทางไปยังโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์
 • 14:40 - 15:40 - เข้าชมโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์
 • 15:40 - 15:50 - เดินทางไปยังโกดังอิฐแดง เมืองโยโกฮาม่า
 • 15:50 - 16:50 - เข้าชมโกดังอิฐแดง
 • 16:50 - 17:00 - เดินทางไปยังท่าเรือโอซันบาชิ
 • 17:00 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นและชมวิวทิวทัศน์เมืองโยโกฮาม่าบนเรือ
 • 19:00 - 20:00 - เดินทางเข้าสู่โรงแรม
 • 20:00 - เช็กอินที่โรงแรมชินากาวะ พรินซ์

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
สุกียากี้
อาหารเย็น
บุฟเฟต์สุดหรูบนเรือ

กิจกรรม

ช่วงเช้าเราจะนำท่านไปยังวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากของเมืองคามาคุระ เพื่อสักการะขอพรกับหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุระ ต่อมาจะพาท่านเข้าสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าของทางฝั่งคันโต ซึ่งเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว โดยท่านจะได้ชมวิวมุมสูงอันสวยงามของเมือง ที่โยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์

นอกจากนั้น ท่านยังจะได้ชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามของโกดังอิฐแดงชื่อดังและเข้าชอปปิงที่ภายในอาคารของโกดังนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ไฮไลต์ของวัน คือ การรับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สวยงามยามค่ำคืนเมือง และสุดท้ายจะนำท่านเข้าสู่ที่พักใจกลางกรุงโตเกียวเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

  Tokyo
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Shinagawa Prince Hotel สไตล์ตะวันตก

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปยังร้านเช่าชุดกิโมโน
 • 11:30 - 12:00 - เปลี่ยนชุดเป็นสวมใส่ชุดกิโมโน
 • 12:00 - 12:10 - เดินทางไปยังร้านนาเบะโซ อะซากุสะ
 • 12:10 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (หม้อไฟ)
 • 13:30 - 13:40 - เดินทางไปยังวัดเซนโซจิ
 • 13:40 - 14:40 - เข้าชมวัดเซนโซจิ
 • 14:40 - 15:00 - เดินทางเข้าสู่ตลาดอะเมโยโกะ
 • 15:00 - 16:30 - เข้าชมและชอปปิงที่ตลาดอะเมโยโกะ
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางกลับไปที่ร้านเกียวโตกิโมโน
 • 17:00 - 17:30 - คืนชุดกิโมโนที่ร้านและเปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิม
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางเข้าสู่ร้านคานิโดรากุ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น (ขาปู)
 • 19:30 - 20:00 - กลับไปยังโรงแรม
 • 20:00 - เดินทางถึงโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
หม้อไฟนาเบะ
อาหารเย็น
ขาปูชื่อดัง

กิจกรรม

สำหรับวันที่ห้านี้ ท่านจะได้เยี่ยมชมสถานที่อันโด่งดังของกรุงโตเกียว ที่เรียกว่ามาโตเกียวแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด เริ่มกันที่สถานที่แรก คือ โตเกียวสกายทรี ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและท่านยังสามารถชมวิวแบบ 360 องศารอบเมืองโตเกียวที่ตึกนี้ได้อีกด้วย

หลังจากนั้นเราจะนำท่านไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดกิโมโน เพื่อให้ท่านได้ซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง และเมื่อแต่งตัวกันเสร็จแล้ว จะนำท่านไปยังวัดเซนโซจิแห่งย่านอะซากุสะ หรือวัดโคมแดงชื่อดังที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก

และในเมื่อมาเที่ยวทั้งที หากไม่ได้ชอปปิงล่ะก็คงอึดอัดแย่ ดังนั้นเราจะพาท่านไปเที่ยวต่อที่ตลาดอะเมโยโกะ เพื่อให้ท่านได้ชอปปิงกันให้เต็มอิ่ม หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปคืนชุดกิโมโนที่เราสวมใส่กันมาทั้งวันและไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านขาปูชื่อดัง เมื่อรับประทานเสร็จจะพาท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6

  Narita › Narita International Airport

สนามบินขาออก: Narita International Airport

อาหารเช้า

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปยังมาเธอร์ฟาร์ม
 • 10:30 - 12:00 - เข้าชมและทำกิจกรรมที่มาเธอร์ฟาร์ม และรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางไปยังมิตซุยเอาท์เลต (สาขาคิซาระซุ)
 • 13:00 - 14:00 - ชอปปิงที่มิตซุยเอาท์เลต
 • 14:00 - 15:30 - เดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 15:30 - เข้าเช็กอินที่สายการบินในสนามบินนานาชาตินาริตะ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะพาท่านไปทำกิจกรรมส่งท้ายทริปกันที่มาเธอร์ฟาร์ม ที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้ทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวิร์กชอปทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษของฟาร์ม เช่น การทำแยมผลไม้ การทำไอศกรีม และอีกมากมาย

หลังจากนั้นเราจะพาท่านไปยังมิตซุยเอาท์เลตเพื่อชอปปิงเก็บตกครั้งสุดท้ายก่อนกลับไปยังประเทศไทย เมื่อชอปปิงเสร็จแล้ว เราจะนำทุกท่านไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อให้ท่านได้เข้าเช็กอินที่สายการบินและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 Nagoya

สนามบินขาเข้า: Chubu Centrair International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 08:00 - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุเซนแทร์
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปยังปราสาทนาโงย่า
 • 10:30 - 11:30 - เข้าชมปราสาทนาโงย่า
 • 11:30 - 12:00 - เดินทางไปยังร้านมารุยะ
 • 12:00 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่น)
 • 13:30 - 14:00 - เดินทางไปยังวัดโอสุคันนง
 • 14:00 - 15:00 - เข้าชมวัดโอสุคันนง
 • 15:00 - 15:30 - เดินทางไปยังสวนชิโรโทริ
 • 15:30 - 16:30 - เข้าชมสวนชิโรโทริ
 • 16:30 - 17:30 - เดินทางไปยังโรงแรมนากาชิมะ
 • 17:30 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Hotel Nagashima สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

การเดินทางของทัวร์เริ่มต้นที่ “เมืองนาโงย่า” เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจูบุ โดยเริ่มแรกเราจะนำท่านไปชมความสวยงามของปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง และพาท่านไปรับประทานฮิทสึมะบูชิ หรือข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่นประจำเมือง

หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังวัดโอสุคันนง วัดพุทธที่โด่งดังของเมือง ภายในวัดได้ประดิษฐานเทพเจ้าแห่งความเมตตา นามว่า เทพคันนง ให้ท่านได้มาสักการะขอพรและทำจิตใจให้สงบภายในวัด หลังจากนั้น จะเป็นการเดินทางต่อไปยัง สวนชิโรโทริ สวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

เมื่อเดินเล่นท่ามกลางความเงียบสงบและความสดชื่นของธรรมชาติแล้ว ต่อไปจะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถแช่ออนเซนของทางโรงแรมได้อย่างอิสระ

มื้ออาหาร

อาหารกลางวัน
ข้าวหน้าปลาไหลฮิทสีมะบาชิ (ข้าวหน้าปลาไหลท้องถิ่นเมืองนาโงย่า)
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม
 Nagoya › Shizuoka › Izu

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
 • 09:00 - 09:15 - เดินทางไปยังสวนดอกไม้นาบานา โนะ ซาโตะ
 • 09:15 - 10:30 - เข้าชมสวนดอกไม้นาบานา โนะ ซาโตะ
 • 10:30 - 11:30 - เดินทางไปยังสถานีรถไฟนาโงย่า
 • 11:30 - 12:40 - เดินทางไปยังเมืองชิซุโอกะด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซนและรับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
 • 12:40 - 13:30 - เดินทางไปยังไร่ชานิฮงไดระไคคัน
 • 13.30 - 15:30 - เข้าชมไร่ชานิฮงไดระไคคัน
 • 15:30 - 17:00 - เดินทางไปยังมารุเคียว เรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Marukyo Ryokan เรียวกัง

กิจกรรม

วันที่สองของการเดินทาง จะพาท่านไปชมความงามของสวนดอกไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากบริเวณโรงแรมเพื่อถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมืองชิซุโอกะด้วยรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน โดยเมืองชิซุโอกะนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งชาเขียว ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมาย

ท่านจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับชาเขียวกันที่นี่ อาทิ การเก็บใบชา การเข้าร่วมพิธีชงชาที่ไร่ชานิฮงไดระไคคัน ซึ่งเป็นไร่ชาอันโด่งดังของเมือง หลังจากนั้นจะพาท่านเข้าสู่เรียวกังเพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
ชุดข้าวกล่องเบนโตะ รับประทานบนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซน
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Izu › Atami

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังภูเขาโอมุโระ
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมภูเขาโอมุโระ
 • 11:00 - 11:20 - เดินทางไปยังสวนสัตว์ชาโบเตง อิซุ
 • 11:20 - 13:00 - เข้าชมสวนสัตว์ชาโบเตง อิซุ และรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 - 14:30 - เดินทางไปยังสวนผลไม้อิซุ
 • 14:30 - 16:00 - เข้าชมสวนผลไม้อิซุ
 • 16:00 - 17:00 - เดินทางเข้าสู่ซากุระยะ เรียวกัง
 • 17:00 - เช็กอินและรับประทานอาหารเย็นภายในเรียวกัง
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Sakuraya Ryokan เรียวกัง

กิจกรรม

เริ่มต้นเช้าวันที่สามด้วยการพาท่านไปรับชมความสวยงามของธรรมชาติที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักอย่างภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วชื่อว่า “ภูเขาโอมุโระ” มีลักษณะคล้ายถ้วยชามคว่ำอยู่ โดยท่านจะได้ขึ้นกระเช้าเพื่อไปยังยอดของปล่องไฟและระหว่างทางยังสามารถชมความสวยงามของธรรมชาติได้อีกด้วย

ต่อมาจะพาท่านไปยังสวนสัตว์ชาโบเตงของเมืองอิซุ ที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนสัตว์ธรรมดา เพราะที่นี่ผสมผสานเข้ากับสวนพฤกษศาสตร์ ดังนั้นนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่แล้ว ยังได้ชมกระบองเพชรที่ถือเป็นพรรณพืชโดดเด่นของที่นี่

ลำดับถัดมา จะนำท่านไปยังสวนผลไม้ของเมืองอิซุ ที่ท่านจะได้เก็บ และรับประทานผลไม้ออร์แกนิกแบบสด ๆ จากต้น และยังสามารถซื้อกลับบ้านได้อีกด้วย โดยในแต่ละฤดูกาลจะมีผลไม้ให้ท่านได้เก็บแตกต่างกันออกไป เมื่อเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้กันเสร็จแล้ว ต่อมาจะนำท่านเข้าสู่เรียวกังแห่งเมืองอะตามิ เมืองตากอากาศของคนญี่ปุ่นที่จะทำให้ท่านได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารเย็น
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Kamakura › Yokohama

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากเรียวกัง
 • 09:00 - 11:00 - เดินทางไปยังวัดโคโตคุอิน
 • 11:00 - 12:00 - เข้าชมวัดโคโตคุอิน
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางไปยังร้านโยโกฮาม่าเซริน่า
 • 13:00 - 14:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (สุกียากี้)
 • 14:30 - 14:40 - เดินทางไปยังโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์
 • 14:40 - 15:40 - เข้าชมโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์
 • 15:40 - 15:50 - เดินทางไปยังโกดังอิฐแดง เมืองโยโกฮาม่า
 • 15:50 - 16:50 - เข้าชมโกดังอิฐแดง
 • 16:50 - 17:00 - เดินทางไปยังท่าเรือโอซันบาชิ
 • 17:00 - 19:00 - รับประทานอาหารเย็นและชมวิวทิวทัศน์เมืองโยโกฮาม่าบนเรือ
 • 19:00 - 20:00 - เดินทางเข้าสู่โรงแรม
 • 20:00 - เช็กอินที่โรงแรมชินากาวะ พรินซ์
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Shinagawa Prince Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

ช่วงเช้าเราจะนำท่านไปยังวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากของเมืองคามาคุระ เพื่อสักการะขอพรกับหลวงพ่อโตแห่งเมืองคามาคุระ ต่อมาจะพาท่านเข้าสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่าของทางฝั่งคันโต ซึ่งเป็นเมืองที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว โดยท่านจะได้ชมวิวมุมสูงอันสวยงามของเมือง ที่โยโกฮาม่า แลนด์มาร์ก ทาวเวอร์

นอกจากนั้น ท่านยังจะได้ชมสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามของโกดังอิฐแดงชื่อดังและเข้าชอปปิงที่ภายในอาคารของโกดังนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ไฮไลต์ของวัน คือ การรับประทานอาหารเย็นบนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สวยงามยามค่ำคืนเมือง และสุดท้ายจะนำท่านเข้าสู่ที่พักใจกลางกรุงโตเกียวเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ญี่ปุ่นภายในเรียวกัง
อาหารกลางวัน
สุกียากี้
อาหารเย็น
บุฟเฟต์สุดหรูบนเรือ

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Tokyo

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - 10:00 - เดินทางไปยังโตเกียวสกายทรี
 • 10:00 - 11:00 - เข้าชมโตเกียวสกายทรี
 • 11:00 - 11:30 - เดินทางไปยังร้านเช่าชุดกิโมโน
 • 11:30 - 12:00 - เปลี่ยนชุดเป็นสวมใส่ชุดกิโมโน
 • 12:00 - 12:10 - เดินทางไปยังร้านนาเบะโซ อะซากุสะ
 • 12:10 - 13:30 - รับประทานอาหารกลางวัน (หม้อไฟ)
 • 13:30 - 13:40 - เดินทางไปยังวัดเซนโซจิ
 • 13:40 - 14:40 - เข้าชมวัดเซนโซจิ
 • 14:40 - 15:00 - เดินทางเข้าสู่ตลาดอะเมโยโกะ
 • 15:00 - 16:30 - เข้าชมและชอปปิงที่ตลาดอะเมโยโกะ
 • 16:30 - 17:00 - เดินทางกลับไปที่ร้านเกียวโตกิโมโน
 • 17:00 - 17:30 - คืนชุดกิโมโนที่ร้านและเปลี่ยนกลับเป็นชุดเดิม
 • 17:30 - 18:00 - เดินทางเข้าสู่ร้านคานิโดรากุ
 • 18:00 - 19:30 - รับประทานอาหารเย็น (ขาปู)
 • 19:30 - 20:00 - กลับไปยังโรงแรม
 • 20:00 - เดินทางถึงโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น Shinagawa Prince Hotel สไตล์ตะวันตก

กิจกรรม

สำหรับวันที่ห้านี้ ท่านจะได้เยี่ยมชมสถานที่อันโด่งดังของกรุงโตเกียว ที่เรียกว่ามาโตเกียวแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด เริ่มกันที่สถานที่แรก คือ โตเกียวสกายทรี ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและท่านยังสามารถชมวิวแบบ 360 องศารอบเมืองโตเกียวที่ตึกนี้ได้อีกด้วย

หลังจากนั้นเราจะนำท่านไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดกิโมโน เพื่อให้ท่านได้ซึมซับความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริง และเมื่อแต่งตัวกันเสร็จแล้ว จะนำท่านไปยังวัดเซนโซจิแห่งย่านอะซากุสะ หรือวัดโคมแดงชื่อดังที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก

และในเมื่อมาเที่ยวทั้งที หากไม่ได้ชอปปิงล่ะก็คงอึดอัดแย่ ดังนั้นเราจะพาท่านไปเที่ยวต่อที่ตลาดอะเมโยโกะ เพื่อให้ท่านได้ชอปปิงกันให้เต็มอิ่ม หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปคืนชุดกิโมโนที่เราสวมใส่กันมาทั้งวันและไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านขาปูชื่อดัง เมื่อรับประทานเสร็จจะพาท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม
อาหารกลางวัน
หม้อไฟนาเบะ
อาหารเย็น
ขาปูชื่อดัง

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

 Narita › Narita International Airport

สนามบินขาออก: Narita International Airport

รายละเอียดการเดินทาง

 • 09:00 - เช็กเอาท์ออกจากโรงแรม
 • 09:00 - 10:30 - เดินทางไปยังมาเธอร์ฟาร์ม
 • 10:30 - 12:00 - เข้าชมและทำกิจกรรมที่มาเธอร์ฟาร์ม และรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12:00 - 13:00 - เดินทางไปยังมิตซุยเอาท์เลต (สาขาคิซาระซุ)
 • 13:00 - 14:00 - ชอปปิงที่มิตซุยเอาท์เลต
 • 14:00 - 15:30 - เดินทางไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะ
 • 15:30 - เข้าเช็กอินที่สายการบินในสนามบินนานาชาตินาริตะ
อาหารเช้า

กิจกรรม

และแล้ววันเดินทางวันสุดท้ายก็มาถึง แต่ก่อนที่จะพาท่านไปยังสนามบินในช่วงเย็น เราจะพาท่านไปทำกิจกรรมส่งท้ายทริปกันที่มาเธอร์ฟาร์ม ที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้ทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเวิร์กชอปทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษของฟาร์ม เช่น การทำแยมผลไม้ การทำไอศกรีม และอีกมากมาย

หลังจากนั้นเราจะพาท่านไปยังมิตซุยเอาท์เลตเพื่อชอปปิงเก็บตกครั้งสุดท้ายก่อนกลับไปยังประเทศไทย เมื่อชอปปิงเสร็จแล้ว เราจะนำทุกท่านไปยังสนามบินนานาชาตินาริตะเพื่อให้ท่านได้เข้าเช็กอินที่สายการบินและเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหาร

อาหารเช้า
อาหารสไตล์ตะวันตกภายในโรงแรม

รายการทัวร์ของวันก่อนหน้า

ราคาและวันเดินทาง

1

เพิ่มเติม

จำนวนผู้เดินทาง
แสดงราคา

2

วันเริ่มต้นทัวร์

    

Peak season

High season

Low season

 • พ.ค. 2019

 • มิ.ย. 2019

 • ก.ค. 2019

 • ส.ค. 2019

 • ก.ย. 2019

 • ต.ค. 2019

 • พ.ย. 2019

 • ธ.ค. 2019

 • ม.ค. 2020

 • ก.พ. 2020

 • มี.ค. 2020

 • เม.ย. 2020

 • พ.ค. 2020

 • มิ.ย. 2020

 • ก.ค. 2020

 • ส.ค. 2020

 • ก.ย. 2020

 • ต.ค. 2020

 • พ.ย. 2020

 • ธ.ค. 2020

พฤ
1
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
2
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
3
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
4
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
5
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
6
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
7
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
8
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
9
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
10
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
11
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
12
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
13
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
14
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
15
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
16
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
17
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
18
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
19
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
20
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
21
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
22
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
23
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
24
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
25
  • เริ่มต้น¥ 433,000 1,732,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,994 15,977 USD

  • เริ่มต้น 3,564 14,256 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,173 12,691 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,811 23,242 AUD

  • เริ่มต้น฿ 124,921 499,684 THB

  • เริ่มต้นRp 56,996,151 227,984,604 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 1,920,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 17,711 USD

  • เริ่มต้น 3,161 15,804 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 14,068 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 25,765 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 553,922 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 252,731,201 IDR

  • เริ่มต้น¥ 351,000 2,106,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,238 19,427 USD

  • เริ่มต้น 2,889 17,335 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,572 15,431 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,710 28,261 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,264 607,583 THB

  • เริ่มต้นRp 46,202,423 277,214,536 IDR

  • เริ่มต้น¥ 339,000 2,373,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,127 21,890 USD

  • เริ่มต้น 2,790 19,532 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,484 17,388 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,549 31,844 AUD

  • เริ่มต้น฿ 97,802 684,613 THB

  • เริ่มต้นRp 44,622,853 312,359,969 IDR

  • เริ่มต้น¥ 320,000 2,560,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,952 23,615 USD

  • เริ่มต้น 2,634 21,072 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,345 18,758 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,294 34,353 AUD

  • เริ่มต้น฿ 92,320 738,563 THB

  • เริ่มต้นRp 42,121,867 336,974,935 IDR

  • เริ่มต้น¥ 305,000 2,745,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,814 25,322 USD

  • เริ่มต้น 2,510 22,594 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,235 20,113 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,093 36,836 AUD

  • เริ่มต้น฿ 87,993 791,936 THB

  • เริ่มต้นRp 40,147,404 361,326,639 IDR

  • เริ่มต้น¥ 293,000 2,930,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,703 27,028 USD

  • เริ่มต้น 2,412 24,117 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,147 21,469 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,932 39,318 AUD

  • เริ่มต้น฿ 84,531 845,308 THB

  • เริ่มต้นRp 38,567,834 385,678,343 IDR

  • เริ่มต้น¥ 284,000 3,124,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 2,620 28,818 USD

  • เริ่มต้น 2,338 25,714 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,081 22,890 GBP

  • เริ่มต้น$ 3,811 41,922 AUD

  • เริ่มต้น฿ 81,934 901,277 THB

  • เริ่มต้นRp 37,383,157 411,214,725 IDR

  สอบถาม
26
  • เริ่มต้น¥ 529,000 2,116,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,880 19,519 USD

  • เริ่มต้น 4,354 17,417 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,876 15,505 GBP

  • เริ่มต้น$ 7,099 28,395 AUD

  • เริ่มต้น฿ 152,617 610,468 THB

  • เริ่มต้นRp 69,632,711 278,530,844 IDR

  • เริ่มต้น¥ 468,000 2,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,317 21,586 USD

  • เริ่มต้น 3,852 19,261 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,429 17,146 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,280 31,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 135,019 675,093 THB

  • เริ่มต้นRp 61,603,230 308,016,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 426,000 2,556,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,930 23,578 USD

  • เริ่มต้น 3,506 21,039 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,121 18,729 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,717 34,299 AUD

  • เริ่มต้น฿ 122,901 737,409 THB

  • เริ่มต้นRp 56,074,735 336,448,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 408,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,764 26,345 USD

  • เริ่มต้น 3,358 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,990 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,475 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 117,708 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 53,705,380 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 28,338 USD

  • เริ่มต้น 3,161 25,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 22,509 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 41,224 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 886,275 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 404,369,921 IDR

  • เริ่มต้น¥ 366,000 3,294,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,376 30,386 USD

  • เริ่มต้น 3,013 27,113 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,682 24,136 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,911 44,203 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,591 950,323 THB

  • เริ่มต้นRp 48,176,885 433,591,967 IDR

  • เริ่มต้น¥ 352,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,247 32,471 USD

  • เริ่มต้น 2,897 28,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,579 25,792 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,724 47,236 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,552 1,015,524 THB

  • เริ่มต้นRp 46,334,054 463,340,535 IDR

  • เริ่มต้น¥ 340,000 3,740,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,136 34,500 USD

  • เริ่มต้น 2,799 30,784 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,491 27,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,563 50,188 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,090 1,078,994 THB

  • เริ่มต้นRp 44,754,483 492,299,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 330,000 3,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,044 36,529 USD

  • เริ่มต้น 2,716 32,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,418 29,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,428 53,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,205 1,142,464 THB

  • เริ่มต้นRp 43,438,175 521,258,102 IDR

27
  • เริ่มต้น¥ 529,000 2,116,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,880 19,519 USD

  • เริ่มต้น 4,354 17,417 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,876 15,505 GBP

  • เริ่มต้น$ 7,099 28,395 AUD

  • เริ่มต้น฿ 152,617 610,468 THB

  • เริ่มต้นRp 69,632,711 278,530,844 IDR

  • เริ่มต้น¥ 468,000 2,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,317 21,586 USD

  • เริ่มต้น 3,852 19,261 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,429 17,146 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,280 31,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 135,019 675,093 THB

  • เริ่มต้นRp 61,603,230 308,016,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 426,000 2,556,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,930 23,578 USD

  • เริ่มต้น 3,506 21,039 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,121 18,729 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,717 34,299 AUD

  • เริ่มต้น฿ 122,901 737,409 THB

  • เริ่มต้นRp 56,074,735 336,448,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 408,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,764 26,345 USD

  • เริ่มต้น 3,358 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,990 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,475 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 117,708 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 53,705,380 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 28,338 USD

  • เริ่มต้น 3,161 25,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 22,509 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 41,224 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 886,275 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 404,369,921 IDR

  • เริ่มต้น¥ 366,000 3,294,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,376 30,386 USD

  • เริ่มต้น 3,013 27,113 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,682 24,136 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,911 44,203 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,591 950,323 THB

  • เริ่มต้นRp 48,176,885 433,591,967 IDR

  • เริ่มต้น¥ 352,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,247 32,471 USD

  • เริ่มต้น 2,897 28,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,579 25,792 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,724 47,236 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,552 1,015,524 THB

  • เริ่มต้นRp 46,334,054 463,340,535 IDR

  • เริ่มต้น¥ 340,000 3,740,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,136 34,500 USD

  • เริ่มต้น 2,799 30,784 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,491 27,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,563 50,188 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,090 1,078,994 THB

  • เริ่มต้นRp 44,754,483 492,299,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 330,000 3,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,044 36,529 USD

  • เริ่มต้น 2,716 32,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,418 29,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,428 53,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,205 1,142,464 THB

  • เริ่มต้นRp 43,438,175 521,258,102 IDR

28
  • เริ่มต้น¥ 529,000 2,116,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,880 19,519 USD

  • เริ่มต้น 4,354 17,417 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,876 15,505 GBP

  • เริ่มต้น$ 7,099 28,395 AUD

  • เริ่มต้น฿ 152,617 610,468 THB

  • เริ่มต้นRp 69,632,711 278,530,844 IDR

  • เริ่มต้น¥ 468,000 2,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,317 21,586 USD

  • เริ่มต้น 3,852 19,261 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,429 17,146 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,280 31,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 135,019 675,093 THB

  • เริ่มต้นRp 61,603,230 308,016,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 426,000 2,556,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,930 23,578 USD

  • เริ่มต้น 3,506 21,039 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,121 18,729 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,717 34,299 AUD

  • เริ่มต้น฿ 122,901 737,409 THB

  • เริ่มต้นRp 56,074,735 336,448,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 408,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,764 26,345 USD

  • เริ่มต้น 3,358 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,990 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,475 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 117,708 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 53,705,380 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 28,338 USD

  • เริ่มต้น 3,161 25,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 22,509 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 41,224 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 886,275 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 404,369,921 IDR

  • เริ่มต้น¥ 366,000 3,294,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,376 30,386 USD

  • เริ่มต้น 3,013 27,113 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,682 24,136 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,911 44,203 AUD

  • เริ่มต้น฿ 105,591 950,323 THB

  • เริ่มต้นRp 48,176,885 433,591,967 IDR

  • เริ่มต้น¥ 352,000 3,520,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,247 32,471 USD

  • เริ่มต้น 2,897 28,973 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,579 25,792 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,724 47,236 AUD

  • เริ่มต้น฿ 101,552 1,015,524 THB

  • เริ่มต้นRp 46,334,054 463,340,535 IDR

  • เริ่มต้น¥ 340,000 3,740,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,136 34,500 USD

  • เริ่มต้น 2,799 30,784 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,491 27,404 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,563 50,188 AUD

  • เริ่มต้น฿ 98,090 1,078,994 THB

  • เริ่มต้นRp 44,754,483 492,299,318 IDR

  • เริ่มต้น¥ 330,000 3,960,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,044 36,529 USD

  • เริ่มต้น 2,716 32,595 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,418 29,016 GBP

  • เริ่มต้น$ 4,428 53,140 AUD

  • เริ่มต้น฿ 95,205 1,142,464 THB

  • เริ่มต้นRp 43,438,175 521,258,102 IDR

29
  • เริ่มต้น¥ 529,000 2,116,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,880 19,519 USD

  • เริ่มต้น 4,354 17,417 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,876 15,505 GBP

  • เริ่มต้น$ 7,099 28,395 AUD

  • เริ่มต้น฿ 152,617 610,468 THB

  • เริ่มต้นRp 69,632,711 278,530,844 IDR

  • เริ่มต้น¥ 468,000 2,340,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 4,317 21,586 USD

  • เริ่มต้น 3,852 19,261 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,429 17,146 GBP

  • เริ่มต้น$ 6,280 31,401 AUD

  • เริ่มต้น฿ 135,019 675,093 THB

  • เริ่มต้นRp 61,603,230 308,016,151 IDR

  • เริ่มต้น¥ 426,000 2,556,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,930 23,578 USD

  • เริ่มต้น 3,506 21,039 EUR

  • เริ่มต้น£ 3,121 18,729 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,717 34,299 AUD

  • เริ่มต้น฿ 122,901 737,409 THB

  • เริ่มต้นRp 56,074,735 336,448,411 IDR

  • เริ่มต้น¥ 408,000 2,856,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,764 26,345 USD

  • เริ่มต้น 3,358 23,508 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,990 20,927 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,475 38,325 AUD

  • เริ่มต้น฿ 117,708 823,959 THB

  • เริ่มต้นRp 53,705,380 375,937,661 IDR

  • เริ่มต้น¥ 384,000 3,072,000 JPY

  • เริ่มต้น$ 3,542 28,338 USD

  • เริ่มต้น 3,161 25,286 EUR

  • เริ่มต้น£ 2,814 22,509 GBP

  • เริ่มต้น$ 5,153 41,224 AUD

  • เริ่มต้น฿ 110,784 886,275 THB

  • เริ่มต้นRp 50,546,240 404,369,921 IDR