กำลังเปรียบเทียบข้อมูล

 

Opportunities

การตลาด (Marketing)

ตำแหน่่ง ประเภทสัญญาจ้าง ระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
Graphic Designer พนักงานประจำ (Full time) ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

ฝ่ายขาย (Sales)

ตำแหน่่ง ประเภทสัญญาจ้าง ระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
Travel Assistant พนักงานประจำ (Full time) ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Sales Manager พนักงานประจำ (Full time) ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

ฝึกงาน (Internship)

ตำแหน่่ง ประเภทสัญญาจ้าง ระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
Video Editor นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Winter Program นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Summer Program นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Marketing Coordinator นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Graphic Designer นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Part Time Internship พนักงานชั่วคราว (Part time) ปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Gap-Year Program พนักงานชั่วคราว (Part time) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)

ฝึกงานฝ่ายการศึกษาและการประชาสัมพันธ์ (Marketing Internship)

ตำแหน่่ง ประเภทสัญญาจ้าง ระดับการศึกษา สถานที่ตั้ง
Video Editor นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Graphic Designer นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)
Marketing Coordinator นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 กรุงเทพมหานคร (ออฟฟิศไอเลิฟเจแปนกรุ๊ป)